english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Burundi a návratu do ČR

Burundi není zcela uzavřeno turistickému ruchu. RT-PCR test na covid-19 je vyžadován před cestou, v den příletu a znovu před odletem ze země. V případě pozitivního testu hrozí riziko značného prodloužení pobytu v zemi.
 
Doporučujeme se před cestou zapsat do registračního systému DROZD.
 

VSTUP NA ÚZEMÍ BURUNDI

Burundské úřady pro vstup do země požadují potvrzení o negativním RT-PCR testu; vzorek nesmí být odebrán dříve než 72 hodin před nástupem cesty. Výjimka je zavedena pro děti do 2 let, pokud někdo ze spolucestujících členů rodiny neměl pozitivní výsledek testu.

Cestující budou dále testováni po příletu na letiště v hlavním městě Bujumbura. Všichni přijíždějící jsou povinni rezervovat si testy na covid-19 prostřednictvím burundského ministerstva zdravotnictví. Cena testu je 100 USD, platbu je nutné provést v hotovosti po příletu. Osoby mladší 18 let jsou od platby po předložení cestovního dokladu osvobozeny.

Cestující následně obdrží e-mail s výsledkem testu.

Cestující jsou po příjezdu povinni se izolovat (v hotelu či soukromém ubytování dle svého výběru) po dobu 24 hodin, dokud jim nejsou doručeny výsledky PCR testu. V případě pozitivního testu je cestující povinen zůstat v karanténě v hotelu dle vlastního výběru, a to na vlastní náklady.

Pravidla burundské vlády - výjimka z testování pro děti, postup v případě pozitivního testu

OČKOVANÉ OSOBY

Při vstupu do země se neuplatňuje žádný zvláštní režim pro očkované cestující. Pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) není potvrzení o očkování vyžadováno. 

TESTOVANÉ OSOBY

Je zavedena povinnost předložit doklad o negativním PCR testu při vstupu do země (vzorek nesmí být odebrán dříve než 72 hodin před nástupem cesty) a podstoupit další RT-PCR test na letišti. Výjimka je zavedena pro děti do 2 let.

Pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) není test vyžadován.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pro vstup do země ani pro přístup ke službám v zemi (hotely, restaurace apod.) se neuplatňuje žádný zvláštní režim pro osoby, které prodělaly covid-19.

DĚTI

Předložení dokladu o negativním RT-PCR testu při vstupu do země a testování na letišti nejsou povinné pro děti do 2 let, pokud někdo ze spolucestujících členů rodiny neměl pozitivní výsledek testu.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Při vstupu do země je potřeba odevzdat příjezdový formulář. Tiskopisy rozdává palubní personál během letů do země.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Situace v Burundi ohledně COVID19 zůstala ve srovnání s ostatními zeměmi subsaharské Afriky během pandemie relativně stabilní. Základní hygienická opatření (nošení roušek, rozestupy) úřady podporují, ale nevyžadují jejich dodržování. Razantnější protiepidemická opatření (uzávěry, zákazy nočního vycházení, omezení shromažďování, omezení provozu obchodů, restaurací a hotelů apod.) nebyla nikdy zavedena.

V současné době jsou cestující v prostředcích veřejné dopravy povinni nosit roušky; za nedodržení opatření hrozí pokuta. Další opatření jsou pouze ve formě doporučení, týkají se hygieny rukou a nošení roušek na veřejnosti.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě pozitivního testu se může pobyt cestujícího v Burundi podstatně prodloužit. Úřady trvají na předložení potvrzení o negativním RT-PCR testu od Institut National de Santé Publique před odletem, žádné jiné doklady (potvrzení o uzdravení či o bezinfekčnosti) neuznávají.

V případě asymptomatického nebo lehkého průběhu onemocnění je cestujícím dovoleno setrvat v izolaci v ubytovacím zařízení. Pokud je cestující 14 dní po prvním pozitivním RT-PCR testu stále pozitivní, může opustit izolaci - podrobnosti viz pravidla burundské vlády - postup v případě pozitivního testu

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Burundi v Berlíně (akreditované pro ČR)

Velvyslanectví ČR v Nairobi

Ministerstvo zdravotnictví Burundi

Institut National de Santé Publique 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Burundské úřady vyžadují pro povolení odjezdu ze země potvrzení o negativním RT-PCR testu provedeném v Institut National de Santé Publique (INSP) a doklad o zaplacení testu. Na test je třeba se objednat

Odběr vzorku musí být proveden ne dříve než 72 hodin před odletem. Cena za provedení testu je 60 000 burundských franků, částka musí být zaplacena v hotovosti v centrální bance (Banque de la République du Burundi).

Výjimky z povinnosti předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu provedeném v Institut National de Santé Publique (INSP) neexistují (např. ani očkovaní cestující, asymptomatičtí cestující, cestující, kteří mají negativní test z jiné laboratoře či kteří nedostali výsledek testu od INSP do odletu).