english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární úsek

Informace o poskytovaných službách a kontakty

Velvyslanectví ČR v Nairobi poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích, stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Burundi, Keni, Rwandy, Tanzanie a Ugandy v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby Velvyslanectví ČR v v Nairobi je +254 726 489 626. Toto číslo prosím využívejte pouze v opodstatněných případech nouze a mimo pracovní dobu velvyslanectví. 

Konzulární oddělení poskytuje pomoc občanům ČR především v těchto otázkách:
 • ochrana zájmů České republiky a jejích občanů, a to jak fyzických, tak i právnických osob v přijímajícím státě v rozsahu dovoleném mezinárodním právem;
 • provádění funkce notáře, civilního matrikáře a obdobných funkcí administrativní povahy za předpokladu, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu;
 • zastupování občanů ČR nebo zajišťování jejich vhodného zastoupení před soudy či jinými orgány přijímajícího státu;
 • doručování soudních a mimosoudních dokumentů, vyřizování dožádání nebo pověření k provedení výslechu pro soudy ČR;
 • vydávání náhradních cestovních dokladů občanům ČR;
 • poskytování pomoci občanům ČR v nouzi;
 • ověření podpisu, kopie a pravosti dokladu (superlegalizace);
 • vystavení českých matričních dokladů.

Pracovníci konzulárního úseku rádi vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, zásadně však neposkytuje informační servis týkající se např. možností ubytování, dopravního spojení, turistických zajímavostí země apod.

 

Podrobný článek o konzulární službě Ministerstva zahraničních věcí ČR

Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00, výhradně po předchozím objednání.

 

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení cestovního pasu během Vašeho pobytu v zahraničí, postupujte následovně:

 1. kontaktujte nejbližší policejní stanici a odcizení/ztrátu nahlaste,
 2. kontaktujte naše velvyslanectví; v případě, že nemáte k dispozici žádný průkaz totožnosti (platný občanský průkaz) ani kopii ztraceného/odcizeného dokladu, sdělte nám za účelem urychlení procesu řešení Vaší záležitosti následující správné a úplné údaje o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou nezbytné pro ověření Vaší totožnosti: jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, plná jména rodičů, jejich data a místa narození,
 3. obstarejte si 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm),
 4. dostavte se osobně na naše velvyslanectví za účelem vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu). Tento doklad je určen k jednorázové cestě (k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena,
 5. připravte si v hotovosti finanční částku v keňských šilincích (KES) odpovídající správnímu poplatku 400 Kč.

V případě ztráty cestovního dokladu v Burundi, Rwandě, Tanzanii a Ugandě je nutné oslovit velvyslanectví jiné členské země EU. S ohledem na skutečnost, že i v takovém případě je nutná asistence našeho velvyslanectví, nás laskavě kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

S ohledem na četnost poboček na území ČR i v cizině a rychlost převodu finančních prostředků do ciziny je jedním z nejlepších řešení pro občany, kteří se během pobytu v cizině ocitnou bez finančních prostředků, využití služeb společnosti Western Union. Finance takto zaslané lze mít k dispozici v řádu desítek minut. Výhodou je i neomezená výše zasílané částky. Na stránkách www.moneytransfer.cz je uveden seznam poboček s pracovní dobou na území ČR, pro více informací můžete využít telefonické kontakty +420 800 221 100 či +420 224 222 954.

Síť poboček Western Union ve světě, jejich adresy a provozní dobu lze nalézt na www.westernunion.com.