english  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Základní informace k podávání žádostí o dlouhodobý pobyt

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (na Velvyslanectví ČR v Nairobi výhradně po předchozí registraci). Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra ČR, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, které se uděluje se jako jednorázové, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podobně jako žádost o dlouhodobé vízum podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce a nelze jej proto pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem. Žádost o dlouhodobý pobyt lze podat pouze pro následující účely pobytu: zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studium (ve studijním programu akreditovaném MŠMT), výzkum společné soužití rodiny.

Více informací k podmínkám podávání žádostí o dlouhodobý pobyt a příslušný formulář žádosti lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.