english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrační systém pro podávání žádostí

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2020.)

Konzulární a vízový úsek Velvyslanectví ČR v Nairobi poskytuje služby výhradně žadatelům, kteří si předem sjednali schůzku.

Velvyslanectví ČR v Nairobi používá e-mailový objednací systém pro stanovení termínu pro podání žádosti o všechny typy víz a povolení k pobytu i konzulární služby.

Důrazně doporučujeme požádat o schůzku k podání žádosti o vízum v dostatečném časovém předstihu před plánovanou cestou (dlouhodobá víza a povolení k pobytu - min. 3 měsíce, krátkodobá víza - min. 3 týdny) .

Používejte prosím správnou e-mailovou adresu podle typu žádosti. Při nedodržení níže uvedených pravidel neobdržíte na svůj e-mail odpověď.

 

Krátkodobá (schengenská víza) - typ C

Každá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu consulate_nairobi@mzv.cz. Prosíme neposílejte žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. účel cesty (např. turistika, návštěva, obchod, konference atd.)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu, cizinci legálně pobývající v Keni navíc kopii povolení k pobytu (pobytové povolení musí být starší než jeden rok)
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu (např. zvací dopis, potvrzení o rezervaci ubytování).

Skenované dokumenty zasílejte pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, prosím uveďte tuto skutečnost a zašlete nám kopii dokladu o Vašem příbuzenském vztahu. Velvyslanectví Vám ve své odpovědi nabídne nejbližší možný termín na základě vzájemné dohody.

 

Dlouhodobá víza (typ D) a povolení k pobytu

Každá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu visa_nairobi@mzv.cz. Neposílejte prosím žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu, cizinci legálně pobývající v Keni navíc kopii povolení k pobytu (pobytové povolení musí být starší než jeden rok)
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu. 

Skenované dokumenty zasílejte pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Kapacita konzulárního úseku pro přijímání žádostí pro dlouhodobá víza a povolení k pobytu jsou 2 žádosti týdně. Schůzky se uskutečňují dle následujícího rozvrhu:

úterý od 11 hodin - 1 žádost o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia;

čtvrtek od 11 hodin - 1 žádost o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia nebo za jiným účelem.

 

Konzulární služby

Každá osoba musí podat žádost o termín prostřednictvím emailu nairobi@embassy.mzv.cz, která musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. druh požadované služby (např. superlegalizace dokumentů, ověření podpis, žádost o cestovní doklad atd.)
 3. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa

Pokud zaslaný e-mail nebude obsahovat výše uvedené informace nebo bude zaslán na nesprávnou e-mailovou adresu, neobdržíte žádnou reakci na svou žádost.

V případě pozitivně vyhodnocených žádostí (tj. žádostí obsahující všechny výše uvedené požadavky) obdržíte (obvykle do 3 pracovních dní) emailovou odpověď s termínem (datem a časem) Vaší schůzky. Upozorňujeme, že přidělené datum a čas není možné měnit, žadatel vždy obdrží první volný termín.

Velvyslanectví ČR v Nairobi používá při styku s žadateli výhradně český a anglický jazyk. Pokud žadatelé nedokáží jedním z těchto jazyků komunikovat, musí si na své náklady opatřit tlumočníka. V případě žádostí o povolení k pobytu probíhá veškerá komunikace pouze v českém jazyce.

Velvyslanectví komunikuje s žadateli prostřednictvím telefonu, pošty a e-mailu, nikoli sociálních sítí (Facebook, Whatsapp apod.).