english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízum k pobytu do 90 dnů (schengenské vízum)

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se krátkodobé (schengenské) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Informace pro žadatele o schengenská víza - ochrana osobních údajů

Informace Evropské komise pro žadatele o schengenská víza - viz přiložený článek více ►

Náležitosti k podání žádosti o schengenské vízum pro držitele keňských pasů

Žadatelé mohou žádost o schengenské vízum podat nejdříve 3 měsíce a zpravidla nejpozději 15 dní před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě 15 dní (v ojedinělých případech až 60 dní). více ►

Postup v případě neudělení víza

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a… více ►