english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o cestovní průkaz

Cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad, emergency travel document) je vydáván občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz je vydáván k jednotlivé cestě (k návratu do ČR) s časovou platností omezenou účelem cesty.

Žádost (výhradně na základě předchozí registrace) o vydání cestovního průkazu může podat občan ČR starší 15 let, pokud se jedná o nezletilého žadatele, je nutné připojit k žádosti písemný souhlas rodiče. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Náležitosti žádosti o cestovní průkaz ČR:

1. doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR  (v případech, kdy doklad totožnosti a/či státního občanství ČR nelze doložit, ověřuje zastupitelský úřad  potřebné údaje na základě žadatelem sdělených skutečností),

2. 2 identické fotografie pasového formátu.

Cestovní průkaz se vydává na dobu omezenou účelem cesty, nejvýše však na dobu platnosti 6 měsíců. Platnost průkazu lze prodloužit za podmínky, že celková platnost cestovního průkazu nepřesáhne 6 měsíců od jeho vystavení. 

O vystavení cestovního průkazu je informován příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele v ČR. Žadatelovou povinností je po využití cestovního průkazu doklad vrátit zastupitelskému úřadu či obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště.

Žádost o cestovní průkaz podléhá správnímu konzulárnímu poplatku ve výši 400 Kč (hrazených v keňských šilincích v hotovosti dle aktuálního kurzu nebo platební kartou).

 

Cestovní průkaz pro nově narozené občany ČR

Dokladem totožnosti může být cizozemský rodný list opatřený příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. Státní občanství ČR dokládá rodič dítěte.