english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření podpisu, kopie či překladu

Potřebujete ověřit Váš podpis, kopii dokumentu nebo jeho překlad? Zde se dozvíte, jak na to.

Rádi bychom Vás upozornili, že velvyslanectví může ověřit pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit vlastní doklad totožnosti s fotografií.

Podpis není možné ověřit v následujících případech:

  • podpis je na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text
  • podpis má být ověřen v písemném, faxovém či podobném styku bez osobní přítomnosti žadatele
  • podpis je na listině, jejíž obsah velvyslanectví nemůže spolehlivě posoudit
  • podpis je na listině jejíž obsah je ve zřejmém rozporu se zákony nebo dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR anebo listina svým obsahem nebo účelem zákony ČR obchází či se příčí dobrým mravům
  • podpis na listině je ve zřejmém rozporu s právním řádem státu působnosti velvyslanectví
  • v jsou listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Velvyslanectví též provádí ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možné také ověřit shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis.

Ověření kopie není možné provést v následujících případech:

  • jedná se o kopii osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.), vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby
  • jedná se o kopii listiny, jejíž obsah velvyslanectví nemůže spolehlivě posoudit,
  • pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR či v rozporu s právním řádem státu působnosti
  • jsou-li v listině změny, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Velvyslanectví též ověřuje překlady dokumentů (vlastní překlady však neprovádí), a to do češtiny a angličtiny.

Ověření podléhá správnímu poplatku, který se vybírá v KES po přepočtu podle platného kurzu České národní banky a po zaokrouhlení na celé KES. Podání žádosti (jejíž vyřízení je na počkání) je možné výhradně na základě předchozí registrace.

Potřebujete-li notářské služby na území členských států EU, pro vyhledání notáře můžete využít Evropský seznam notářů.