english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Superlegalizace dokumentů

Postup pro vyšší ověření (superlegalizaci) veřejných listin (např. matriční doklady, doklady o vzdělání, výpis z rejstříku trestů apod.) na velvyslanectví

Veřejné listiny vydané úřady Burundi, Keni, Rwandy, Tanzanie a Ugandy musí být pro použití v ČR superlegalizovány (musí být pro vedeno jejich vyšší ověření). Superlegalizace je založena na principu dvojího ověření: originál veřejné listiny je nejdříve ověřen k tomu zmocněným úřadem, např. v Keni Ministerstvem zahraničních věcí Keňské republiky. Žádost o ověření listiny v Keni je třeba podat na úřadu Huduma Centre v Nairobi u příslušné přepážky (viz obrázek), Huduma Centre poté listiny postoupí keňskému MZV.

Přepážka pro ověřování listin

Přepážka pro ověřování listin

 

U ostatních zemí akreditace velvyslanectví (Burundi, Rwanda, Tanzanie, Uganda) je postup obdobný, ověření provede ministerstvo zahraničních věcí dané země. 

Po ověření listiny ministerstvem zahraničních věcí dané země může Velvyslanectví ČR v Nairobi provést vyšší ověření neboli superlegalizaci listiny.

Rádi bychom zdůraznili, že superlegalizovat lze pouze na originál veřejné listiny, nikoliv její kopii (ověřenou ani prostou). Upozorňujeme, že zalaminované dokumenty nelze legalizovat, neboť na ně není možné otisknout legalizační razítko.

Obdobný postup se využije v případě českých veřejných listin, které je třena použít v zahraničí. Listina je nejdříve ověřena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a následně (v případě Keni)  Velvyslanectvím Keňské republiky v Haagu.

Příklad (vyřízení oddacího listu):

Český občan hodlá v Keni uzavřít sňatek s keňskou občankou, k čemuž keňské úřady požadují rodný list ČR. Originál rodného listu občan nechá ověřit referátem legalizace MZV ČR (ten ověří razítko a podpis úředníka úřadu nadřízeného matrice) a následně Velvyslanectvím Keňské republiky v Haagu (které ověří razítko a podpis MZV ČR). Pokud si nechal vyhotovit překlad do angličtiny v ČR, tento překlad nechá ověřit stejným způsobem.

Po uzavření manželství v Keni si hodlá občan požádat o český oddací list. Originál keňského dokladu je tedy nejdříve nutné ověřit na MZV Keni, které provede první část ověření, tj. ověří razítko a podpis úředníka matričního úřadu. Následně keňský oddací list doručí Velvyslanectví ČR v Nairobi, který provede superlegalizaci, tj. ověří razítko a podpis MZV Keni. Superlegalizovaný doklad je možné použít pro úřední řízení v České republice, musí však být doplněn o úřední překlad do českého jazyka.

Provedení superlegalizace na Velvyslanectví ČR v Nairobi podléhá správnímu poplatku, standardní doba vyřízení žádosti o superlegalizaci je jeden den. Podání žádosti je možné výhradně na základě předchozí registrace.