english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození

Narodilo se Vám v zahraničí dítě, pro které chcete vyřídit české doklady?

Vyřízení dokladů pro nově narozeného občana ČR v zahraničí probíhá na několika úřadech. Zastupitelský úřad ČR pouze přijímá (výhradně na základě předchozí registrace) vyplněné formuláře a podklady, které zasílá na Úřad městské části Praha 1, který vystaví Osvědčení o státním občanství ČR a na Zvláštní matriku města Brna, která vystaví Rodný list, případě další matriční doklady. Jedná se o časově náročný proces, který trvá přibližně půl roku.

Při žádosti o zápis narození do Zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady (formuláře, prosíme, vyplňte na jméno dítěte):

 1. žádost o zápis narození;
 2. cizozemský rodný list opatřený předepsaným ověřením a úředním překladem do českého jazyka;
 3. doklad o státním občanství ČR dítěte (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku), popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství dítěte do 15 let;
 4. u dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů; pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá souběžně o zápis uzavření manželství;
 5. rodný list rodiče/ů – občana/ů ČR;
 6. u dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními (§50-62) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění a předložit:
  a) je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  b) je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  c) je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky narození, apod.); pokud toto nelze pro závažnou překážku předložit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občan/é ČR předkládají rodný list;
  d) je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském listu dítěte není otec uveden, je třeba, aby bylo sepsáno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e občan/é ČR přikládají rodný list, v případě nenarozeného dítěte, rodiče mohou před zastupitelským úřadem sepsat prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti;
 7. v případě zájmu o zápis dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru se dokládá žádost o zápis příjmení;
 8. doklad o státním občanství rodiče občana ČR (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku).

přílohy

Zadost_o_zapis_narozeni 59 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_dite 40 KB DOC (Word dokument) 19.4.2020

Otcovstvi_zapis_k_narozenemu_diteti_otec_uveden 68 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2014

Otcovstvi_zapis_k_nenarozenemu_diteti 64 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2014

Zapis_prijmeni_nezletileho_ditete_v_muzskem_tvaru_prvni_... 52 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2014