english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Keni a návratu do ČR

Keňa je otevřena turistickému ruchu, epidemická situace je aktuálně stabilní. Před cestou doporučujeme zapsat se do registračního systému DROZD.
 

VSTUP NA ÚZEMÍ KENI

Podmínky vstupu do (a odjezdu z) Keňské republiky platné od 9. září 2022:

1. Podle aktuálně platných podmínek ke vstupu do Keni (PDF, 112 KB) jsou všichni (očkovaní) cestující do Keni povinni mít s sebou očkovací certifikát proti onemocnění C-19 nahraný (on-line) v systému panabios na adrese https://panabios.org/ Certifikáty je vhodné mít s sebou i v listinné podobě.

2. Všichni cestující starší 12 let jsou povinni prokázat se buď potvrzením o dokončeném očkování* proti onemocnění C-19 (tj. očkovaní) nebo potvrzením o negativním PCR testu provedeném během 72 hodin před odletem (tj. neočkovaní).

3. Cestující mladší 12 let jsou osvobozeni od povinnosti prokázat se očkováním či PCR testem.

4. Cestující starší 12 let, kteří se neprokážou PCR testem nebo budou mít respiračních onemocnění, se musejí na vlastní náklady (30 USD) podrobit antigennímu testu. V případě pozitivního výsledku antigenního testu se na vlastní náklady (50 USD) musejí podrobit PCR testu a samoizolaci v souladu s nařízením keňského Ministerstva zdravotnictví.

5. Pouze u cestujících s příznaky respiračních onemocnění je (ode dne 1. září 2022) vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře (on-line) na adrese https://ears.health.go.ke/airline_registration/ a musejí se na vlastní náklady po příletu podrobit PCR testu.

6. Cestující jsou při odjezdu z Keňské republiky povinni dodržovat příslušná zdravotní a protipandemická opatření států, do nichž cestují a jimiž projíždějí.

7. Požadavek na provedení PCR či antigenního testu před příjezdem či odjezdem z Keni je v kompetenci příslušného přepravce.

*Dokončeným očkováním se rozumí aplikace předepsaných dávek příslušné vakcíny (v závislosti na právní úpravě konkrétního státu; počet ani platnost nejsou stanoveny), z nichž poslední musí být aplikována nejpozději 14 dní před datem příjezdu (lhůta je počítána od následujícího dne po aplikaci poslední dávky).

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE ZDE - KOMENTÁŘ VELVYSLANECTVÍ (odpověď na často kladené dotazy): Počet dávek ani jejich platnost nejsou keňskou legislativou konkrétně vyzemezy, tudíž stačí mít (potvrzení o) očkování, jímž jste schopni se keňským úřadům prokázat. Potvrzení o prodělání nemoci očkování v žádném případě nenahrazuje, a tudíž je nezbytné, nejste-li zároveň očkovaní, absolvovat PCR test.

Podrobné informace Keňského úřadu pro civilní letectví k příjezdům do země

O keňské vízum je možné požádat pouze elektronicky, a to na stránce spravované keňským Ministerstvem vnitra a koordinace národní vlády - Ministry of Interior and Coordination of National Government.

 

OČKOVANÉ OSOBY

Je zavedena povinnost předložit doklad o očkování při vstupu do země i odjezdu ze země, výjimky viz výše.

Certifikátem o dokončeném očkování jsou povinny prokázat se všechny osoby hodlající využít
- národní parky a přírodní rezervace, muzea
- hotely, restaurace a kavárny, bary, noční podniky, kasina
- veřejnou dopravu (vnitrostátní lety, železniční dopravu, autobusy a mikrobusy, mototaxi)
- koncerty, filmová, divadelní a taneční představení konaná pod střechou
- banky, obchodní střediska, supermarkety, zastřešené trhy

Výjimka platí pro děti do 15 let.

Očkovací certifikáty mohou být buď v papírové (s QR nebo čárovým kódem) nebo digitální podobě (v mobilu).

 

TESTOVANÉ OSOBY 

Povinnost předložit doklad o negativním PCR testu při vstupu do země byla zrušena dne 11.3.2022 (podrobnosti viz odst. VSTUP NA ÚZEMÍ KENI)

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Cestující, kteří se zotavili z aktivní infekce covid-19 v posledních 90 dnech, nejsou povinni předkládat doklad o očkování (podrobnosti viz odst. VSTUP NA ÚZEMÍ KENI)

 

DĚTI

Předložení dokladu o dokončeném očkování při vstupu do země se nevztahuje na děti mladší 12 let. 

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Opatření:

Povinné nošení roušek v uzavřených prostorách (včetně prostředků veřejné dopravy), dodržování dalších hygienických opatření včetně rozestupů.

Obchody, restaurace a hotely otevřené bez omezení. Zákaz vycházení byl zrušen, stejně tak nošení roušek mimo uzavřené prostory.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Karanténní opatření byla zrušena dne 11.3.2022.

Pozitivní symptomatičtí - dle doporučení lékaře.

 

TRANZIT

Potvrzení o očkování je vyžadováno i od cestujících v tranzitu na mezinárodním letišti v Nairobi a Mombase.

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Keni v Haagu (akreditované pro ČR)

Velvyslanectví ČR v Nairobi

Ministerstvo zdravotnictví Keni

Autorizované laboratoře provádějící PCR testy
 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Keňské úřady zavedly povinnost přeložit před odletem potvrzení o dokončeném očkování – výjimky viz kap. VSTUP NA ÚZEMÍ KENI

Keňské úřady nevyžadují předložení výsledku PCR testu před odletem. Praktické zkušenosti z odbavení na mezinárodním letišti v Nairobi však ukazují, že ne všichni úředníci toto pravidlo znají a respektují; někteří cestující uvádějí, že zejména zdravotní kontrole při vstupu do letištní budovy je třeba vysvětlovat aktuální opatření na české straně (tj. je pro plně očkovaní nepotřebují pro vstup do ČR doklad o negativním RT-PCR testu).

Všichni cestující odjíždějící z Keni jsou povinni znát podmínky a dodržovat požadavky na testování na COVID-19 leteckých společností i v cílových i tranzitních zemích.