english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tanzanie, aktuální podmínky vstupu do země (21.4.2021)

Tanzanská vláda již rok (konkrétně od 29. 4. 2020) nezveřejňuje statistické údaje týkající se vývoje epidemie covid-19 v zemi. S ohledem na nedostupnost dat není možné situaci v zemi kvalifikovaně vyhodnotit. V případě onemocnění je třeba počítat a tím, že zdravotnický systém má celkově omezenou kapacitu a jeho kvalita za evropským standardem značně zaostává. V zemi není možné spolehlivě zajistit získání výsledku RT-PCR testu na covid-19 do 72 hodin, tj. dle platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Velvyslanectví upozorňuje na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. Z důvodu stále zhoršené epidemické situace v ČR i v zahraničí dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (viz shrnutí na stránkách MZV ČR).

Tanzanie byla Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25 .února 2021 zařazena mezi země s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR se tímto ochranným opatřením nařizuje zákaz vstupu do této země; výjimky viz text Ochranného opatřeníPlatnost tohoto opatření byla prodloužena do 31. 5. 2021.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:  Do Tanzanie jsou v provozu komerční lety. Pokud země původu nebo letecká společnost podmiňuje cestu do Tanzanie negativním testem na covid-19, je cestující při příletu povinen předložit osvědčení o provedení testu.

Cestující, kteří vykazují symptomy respiračního onemocnění, budou po příletu odesláni k vyšetření, jehož součástí je i test na covid-19 (RT-PCR). Po vyšetření může následovat karanténa či izolace.

Cestující je povinen vyplnit před vstupem do země Health Surveillance Form  a předložit ho při kontrole zdravotního stavu (Port Health) po příletu či příjezdu.

Platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nařizuje předložení negativního RT-PCR testu ne staršího 72 hodin před nástupem cesty zpět do ČR; navíc i většina leteckých společností podmiňuje povolení nástupu do letadla při cestě z Tanzanie předložením potvrzení o negativním testu na covid-19. Tanzanská vláda výskyt onemocnění na tanzanském území už téměř rok oficiálně popírá - viz například rozhovor s býv. prezidentem J. Magufulim - provedení testu je proto nesnadné. V zemi je jediná akreditovaná laboratoř na provádění testů na covid-19 (National Health Laboratory Quality Assurance and Training Centre, její webové stránky nefungují), do níž ostatní laboratoře a nemocnice zasílají vzorky k vyhodnocení.

Ministerstvo zdravotnictví Tanzanie uvádí, že klienti obdrží výsledky svých testů do 72 hodin; byly však zaznamenány i případy, že tato lhůta nebyla dodržena. To prakticky znamená, že v Tanzanii není možné spolehlivě zajistit testování na covid-19 vyhovující požadavkům platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Test na covid-19 lze podle informace Ministerstva zdravotnictví Tanzanie objednat na stránce https://pimacovid.moh.go.tz/#/booking.  Náklady na provedení testu dosahují minimálně 100 USD.

V důsledku vysoké poptávky a velmi nízké nabídky možností testování dle mnoha zpráv v Tanzanii bují korupční prostředí, časté jsou nabídky prodeje falzifikátů za vysoké finanční částky.

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.

3. VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA: Veřejná doprava ani doprava soukromými auty není omezena.

4. OPATŘENÍ: Nejsou zavedena žádná karanténní opatření. Hygienická opatření (vyhlášená pouze ve formě obecných doporučení) všeobecně nejsou dodržována, a to ani na letištích.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE: Informační zdroje jsou vesměs pouze ve svahilštině, např. stránky ministerstva zdravotnictví

Velvyslanectví ČR v Nairobi sděluje, že honorární konzulát ČR v Tanzanii byl dne 20. 2. 2019 uzavřen. Pan John Chaggama od tohoto data nevykonává funkci honorárního konzula ČR v Tanzanii. 

Na základě častých dotazů veřejnosti i cestovních kanceláří sdělujeme, že pan John Chaggama nemá žádné oprávnění jednat jménem ČR s tanzanskými úřady ani poskytovat českým občanům či cestovním kancelářím informace o situaci v Tanzanii, o platných zákonech a předpisech apod. či zprostředkovávat českým občanům vydání jakýchkoli dokladů.

V záležitostech týkajících se cest do Tanzanie a pobytu v této zemi se prosím obracejte na Velvyslanectví ČR v Nairobi.