english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tanzanie, aktuální podmínky vstupu do země (30. 7. 2021)

Tanzanská vláda již déle rok (konkrétně od 29. 4. 2020) nezveřejňuje statistické údaje týkající se vývoje epidemie covid-19 v zemi. S ohledem na nedostupnost dat není možné situaci v zemi kvalifikovaně vyhodnotit. Od 4. 5. 2021 byla zavedena povinnost předložit RT-PCR test při příjezdu do země.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Tanzanie je Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. července 2021 (účinným od 5. července 2021) zařazena mezi země s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR se tímto ochranným opatřením důrazně nedoporučuje vstup do této země; výjimky viz text Ochranného opatření.

Opatření tanzanské vlády ze 3. a 4. 5. 2021 nařizuje, že všichni cestující musí při vstupu do země předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na covid-19; vzorek musí být odebrán ne dříve než 72 hodin před příletem do Tanzanie.

Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online příjezdový formulář (Traveller's Health Surveillance Form). Cestující po vyplnění formuláře obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu / příjezdu. Odkaz na příjezdový formulář vede na stránky tanzanského ministerstva zdravotnictví, MZV ČR neručí na to, bude vždy funkční.

Při příletu je vyžadováno ještě provedení antigenního testu; poplatek za provedení testu činí 25 USD.

Cestující, kteří opustí Tanzanii na dobu kratší než 72 hodin, podstoupí při příletu antigenní test.

Aktuální opatření tanzanské vlády k cestování do země

Platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nařizuje předložení negativního RT-PCR testu ne staršího 72 hodin před nástupem cesty zpět do ČR; navíc i většina leteckých společností podmiňuje povolení nástupu do letadla při cestě z Tanzanie předložením potvrzení o negativním testu na covid-19. Provedení testu je v Tanzanii komplikované; v zemi je jediná akreditovaná laboratoř na provádění testů na covid-19 (National Health Laboratory Quality Assurance and Training Centre, její webové stránky nefungují), do níž ostatní laboratoře a nemocnice zasílají vzorky k vyhodnocení.

Ministerstvo zdravotnictví Tanzanie uvádí, že klienti obdrží výsledky svých testů do 72 hodin; byly však zaznamenány i případy, že tato lhůta nebyla dodržena. To prakticky znamená, že v Tanzanii není možné spolehlivě zajistit testování na covid-19 vyhovující požadavkům platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Test na covid-19 lze podle informace Ministerstva zdravotnictví Tanzanie objednat na stránce https://pimacovid.moh.go.tz/#/booking.  Náklady na provedení testu dosahují minimálně 100 USD.

V důsledku vysoké poptávky a velmi nízké nabídky možností testování dle mnoha zpráv v Tanzanii bují korupční prostředí, časté jsou nabídky prodeje falzifikátů za vysoké finanční částky.

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.

2. DOPRAVA

Mezinárodní letiště v Tanzanii jsou v provozu.

Veřejná doprava ani doprava soukromými auty není omezena.

3. OPATŘENÍ

Nejsou zavedena žádná plošná karanténní opatření. Hygienická opatření (vyhlášená pouze ve formě obecných doporučení) všeobecně nejsou dodržována, a to ani na letištích.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informační zdroje jsou vesměs pouze ve svahilštině, např. stránky ministerstva zdravotnictví

Velvyslanectví ČR v Nairobi sděluje, že honorární konzulát ČR v Tanzanii byl dne 20. 2. 2019 uzavřen. Pan John Chaggama od tohoto data nevykonává funkci honorárního konzula ČR v Tanzanii. 

Na základě častých dotazů veřejnosti i cestovních kanceláří sdělujeme, že pan John Chaggama nemá žádné oprávnění jednat jménem ČR s tanzanskými úřady ani poskytovat českým občanům či cestovním kancelářím informace o situaci v Tanzanii, o platných zákonech a předpisech apod. či zprostředkovávat českým občanům vydání jakýchkoli dokladů. V záležitostech týkajících se cest do Tanzanie a pobytu v této zemi se prosím obracejte na Velvyslanectví ČR v Nairobi.

5. NÁVRAT DO ČR

S ohledem na návrat do ČR patří Tanzanie k zemím s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (černá barva).