english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Nairobi, Keňa, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

2.
Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 106 je volební místnost v budově velvyslanectví (745 Tende Drive, Lavington, Nairobi), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 106, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda).

3.
Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.
Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5.
Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

6.
Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Nairobi dne 4. února 2021                                                         

 

Mgr. Martin Klepetko
vedoucí zastupitelského úřadu