english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Informace k žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Nairobi

Zastupitelský úřad provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem na základě žádosti voliče.

Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. Žádost je možno podávat během úředních hodin konzulárního úseku velvyslanectví.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text

"Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Nairobi. V [místo] dne [datum], [podpis]."

Při osobní návštěvě máme připraven na velvyslanectví formulář k vyplnění.

Zastupitelský úřad vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.