english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Informace k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Nairobi

Zastupitelské úřady České republiky vedou zvláštní seznamy pro voliče, občany ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu. Pro Burundi, Keňu, Rwandu, Tanzanii a Ugandu vede zvláštní seznam voličů Velvyslanectví ČR v Nairobi.

Za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličů se je třeba na naše velvyslanectví dostavit osobně; žádost zaslanou poštou je možné uznat jen v případě, že ji volič dodatečně doloží originálem, popř. ověřenou kopií veškerých požadovaných dokladů.

Žádost lze podávat celoročně, ale má-li zápis platit pro určité volby, musí být žádost podána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb. Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 tedy tato lhůta vypršela dne 29. srpna 2021. Žádost je možno podávat v pracovní dny během úředních hodin konzulárního úseku velvyslanectví.

K zápisu do zvláštního seznamu voličů je třeba předložit následující doklady:

• písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Na velvyslanectví je k dispozici formulář k vyplnění, žádost ale nemusí mít oficiální formu, stačí proto použít text ve znění:

Já [jméno a příjmení], bytem [adresa ve výše uvedených státech] tímto žádám o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Nairobi. V [místo] dne [datum], [podpis].

• platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR

• doklad potvrzující bydliště ve výše uvedených státech (povolení k pobytu, dlouhodobé vízum)

Dále prosíme o poskytnutí kontaktních informací (e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu) pro případ, že vznikne potřeba dalšího kontaktování voliče ze strany zastupitelského úřadu.

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je stálé povahy (tzn. nevytváří se pro další volby znovu). Aktualizaci seznamu (zápis/vyškrtnutí voličů) provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě příslušné žádosti voliče.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území ČR a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.