english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rwanda, perspektivní partner ČR v Africe, odsoudila agresi vůči Ukrajině

V úterý 8. března 2022 přijal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský rwandského ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Vincenta Birutu. Rwanda si vysoce váží role, kterou česká diplomacie sehrála v Radě bezpečnosti OSN v době rwandské genocidy v roce 1994.

Během jednání ministři věnovali pozornost situaci v Evropě s důrazem na agresi Ruska vůči Ukrajině. Rwanda hlasovala pro rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující ruskou agresi, sama má tragické zkušenosti s genocidou. Na území Ukrajiny se nadto stále nachází několik tisíc afrických studentů včetně občanů Rwandy.

Diskuse ministrů se dále zaměřila na politickou a bezpečnostní situaci v Africe, kde se Rwanda aktivně angažuje při zajišťování bezpečnosti kontinentu jakožto významný přispěvatel do jednotek do mírových operací OSN a Africké unie. Prohloubení spolupráce v bezpečnostní oblasti je jedním z hlavních cílů návštěvy ministra zahraničí Rwandy, která vyhodnotila Českou republiku jako perspektivního strategického partnera.

Rwanda hraje výraznou roli i v boji proti teroristickým skupinám operujícím na severu Mosambiku. Ministr Lipavský toto angažmá ocenil, neboť „bezpečnost a stabilita jsou podmínkami pro prosperitu“.

Obsáhlá byla diskuse o aktuální bezpečnostní a politické situaci v Sahelu. Ministři Lipavský a Biruta se shodli na tom, že pro řešení bezpečnostních výzev je třeba se soustředit na jejich prvotní příčiny, mezi nimiž dominují špatná správa věcí veřejných a nedostatečná úroveň základních služeb poskytovaných státem, jako je zdravotnictví či vzdělávání. Těchto slabostí pak využívají teroristické a kriminální skupiny.

Projednán byl dále rozvoj bilaterálních vztahů a ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Rwandou, kde mezi perspektivní oblasti patří zdravotnictví a zemědělství. Rwandské hospodářství patří na africkém kontinentě k nejrychleji se rozvíjejícím a má ambice profilovat se jako moderní, otevřená ekonomika zaměřená na služby včetně turistického průmyslu, informační technologie a pokročilou průmyslovou a zemědělskou výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Má proto zájem o navázání spolupráce v oblasti vyspělých technologií.

Posouzen byl také stav aktuální smluvní základny mezi oběma státy: V současnosti probíhají jednání o Úmluvě o zamezení dvojího zdanění a Dohodě o letecké dopravě.

Na závěr jednání ministr Lipavský a ministr Biruta podepsali Memorandum o porozumění, kterým byl ustaven mechanismus pravidelných konzultací mezi ministerstvy zahraničních věcí České republiky a Rwandy.

Ministři Vincent Biruta a Jan Lipavský

Ministři Vincent Biruta a Jan Lipavský