česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: NATO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Staňte se součástí Severoatlantické aliance - stáže v NATO

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen "MZV") ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol.

Stáže jsou určeny pro studenty/studentky a absolventy/absolventky následujících disciplín:

 • diplomacie, politologie, bezpečnostní studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo

Jedná se o již pátý ročník projektu MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů do mezinárodních organizací.

Během šestiměsíční stáže se tři úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů mezinárodního sekretariátu NATO v Bruselu. Jedná o stáže na pozicích:

1. Political Affairs and Security Policy Division – The Partnership East Section

Obecné zaměření stáže: PASP je klíčovým aktérem v řešení  politických otázek bezpečnostní dimenze NATO. Napomáhá při formulaci politiky NATO v bezpečnostní oblasti, zajišťuje vztahy s partnery NATO a je odpovědná za přípravu summitů a ministerských zasedání NATO. Oddělení Partnership East odpovídá za formulaci politiky NATO vůči zemím východní Evropy (včetně Ruska) a Střední Asie.

2.  Defence Policy and Planning Division – The Defence Policy and Capabilities Directorate

Obecné zaměření stáže: DPP je zodpovědná za obranné plánování a hraje klíčovou roli v podpoře zvyšování efektivnosti a účinnosti schopností v této oblasti. Úzce spolupracuje s národními delegacemi, civilním sektorem a strukturami EU. Oddělení Defence Policy and Capabilities Directorate odpovídá především za přípravu zasedání ministrů obrany a analyzuje situaci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky.

3. Office of the Chief Information Officer

Obecné zaměření stáže: OCIO zodpovídá za zajištění celistvosti, integrity a interoperability informačních a komunikačních systémů napříč Aliancí. Hraje významnou roli v selekci a zavádění nových informačních technologií v rámci NATO.

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • minimální věk 21 let (v den podání přihlášky);
 • občanství ČR;
 • probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě nebo absolventi do 1 roku od ukončení studia v den podání přihlášky;
 • vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, nikoli však nutností;
 • dobrá uživatelská znalost aplikací Microsoft Office;
 • silné analytické a komunikační dovednosti;
 • dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí;
 • aktivní zájem o českou zahraniční politiku;
 • časová flexibilita pro absolvování celé doby trvání stáže (6 měsíců). Zkrácení stáže nebude s výjimkou závažných zdravotních důvodů umožněno.

Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci sekretariátu NATO, v kole posledním pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV ČR.

Nástup na stáž se předpokládá v září 2022 a podmínkou je její řádné dokončení (6 měsíců). Stážistům bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně. Na stáž nevzniká právní nárok.

Vybraní uchazeči musí být Národním bezpečnostním úřadem ČR prověřeni na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6-7 měsíců.

 Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4);
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4);
 • kopie jazykových certifikátů;
 • jednu preferovanou pozici z výše uvedené nabídky s odůvodněním výběru;
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu.

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a úkoly, jimiž jste byli pověřeni. Věnujte přitom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. Přihlášky zasílejte pouze ve formátu .pdf, a to v jednom souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“.

Uzávěrka přihlášek je 15. 7. 2021 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu michal_madl@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

 Další užitečné informace ke stážím ve strukturách NATO naleznete na webových stránkách:

přílohy

OCIO 294 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2021

PASP 45 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2021

DPP 43 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2021