česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Organizační struktura

Stálou delegaci České republiky při NATO tvoří dvě sekce, které řídí velvyslanec Jakub Landovský. Na Stálé delegaci působí přibližně padesát pracovníků, převážně z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. Co do počtu zaměstnanců je Stálá delegace druhou největší diplomatickou misí České republiky.

 

Stálá delegace ČR při NATO

Jakub Landovský
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky

Civilní sekce

Radek Šedivý
Zástupce velvyslance
Vedoucí sekce

Vojenská sekce

genpor. František Malenínský
Vojenský představitel ČR ve Vojenském výboru NATO
Vedoucí sekce
Organizačně je podřízen vedoucímu delegace.
Věcně je řízen náčelníkem generálního štábu AČR.

Politický úsek

Václav Prášil
Vedoucí úseku

Obranný úsek

Jan Jireš
Vedoucí úseku

 

Tajemník delegace: Iveta Býčková, tel.: +32 2 707 1153, E-mail

Kontakt pro média a veřejnost: Petr Švepeš, tel.: +32 2 707 1728, E-mail

 

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR