česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy na Velvyslanectví České republiky v Dillí

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2021.)

Velvyslanectví České republiky v Dillí dne 1. 9. 2020 částečně obnovilo svoji vízovou agendu. Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahu – přehled a detailní informace naleznete v článku.

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začíná od 5. 4. 2021 platit nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se upravují pravidla cestování do České republiky. Cestovatelé z většiny zemí budou muset už před cestou do ČR podstupovat testování na COVID-19. Cestovatelský semafor je rozšířen o skupinu zemí, kde je riziko nákazy velmi vysoké. Ty jsou na semaforu označeny tmavě červenou barvou.
 

Rozsah obnovení činnosti

Schengenská víza:

Velvyslanectví České republiky v Dillí obnovuje k 1. 9. 2020 spolupráci se dvěma vízovými aplikačními centry outsourcingové společnosti VFS Global, a sice v Dillí a Bengalúru. Od 8. 9. 2020 byla dále obnovena spolupráce s vízovými aplikačními centry v Kolkatě a Bombaji. Počínaje 29. 9. 2020 byla obnovena spolupráce s VFS Káthmándú (Nepál). Od 1. 2. 2021 byla obnovena spolupráce s vízovými aplikačními centry v Hyderabádu, Chennai a Kóčin. Dne 15. 2. 2021 byla zahájena činnost vízového aplikačního centra v Malé (Maledivy).

Ostatní z celkového počtu 19 vízových center (včetně vízového centra v Thimpu), s nimiž zdejší zastupitelský úřad spolupracuje, zůstávají pro tento okamžik z epidemiologických důvodů uzavřená.

Žadatelé šrílanské a bangladéšské státní příslušnosti si podávají žádost o vízum přímo na Velvyslanectví České Republiky v Dillí, a to na základě předem sjednaného termínu s pracovníky konzulárního oddělení. Možnost podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum na zastupitelském úřadu Francie v Dháce je zatím pozastavena v plném rozsahu/možnost podání žádosti o krátkodobé schengenské (české) vízum na zastupitelském úřadu Francie v Colombu je zatím obnovena toliko v částečném rozsahu.

Pozn.: Držitelé indických diplomatických pasů jsou dle bilaterální úmluvy osvobozeni od vízové povinnosti při vstupu na území České republiky a pobytu do 90 dnů.

Za účelem sjednání termínu podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum je třeba předem kontaktovat Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Dillí prostřednictvím e-mailové adresy info.shortterm_delhi@mzv.cz. V e-mailu žadatelé uvedou, do které z výše uvedených kategorií spadají, a následně jim bude přidělen termín podání žádosti. Outsourcingová společnost VFS Global bude přijímat pouze žádosti těch žadatelů, u nichž bylo předem potvrzeno přidělení termínu podání žádosti prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Více informací je k dispozici na webových stránkách outsourcingové společnosti VFS Global: https://visa.vfsglobal.com/ind/en/cze/.

 

Dlouhodobá víza a pobyty:

 • • dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • • pobytové oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál
 • • pobytové oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance
 • modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu
 • • pobytové oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec
 • • povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • • dlouhodobé vízum za účelem rodinným, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • • povolení k trvalému pobytu pro krajany (z důvodu hodného zvláštního zřetele)
 • • dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • dlouhodobá víza za účelem kulturním a sportovním
 • víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky (tzv. přenos vízového štítku)

Upozorňuje se, že u žádostí o dlouhodobá víza za účelem studijním nelze vyznačovat víza za účelem účasti na přípravných kurzech pro akreditované studijní programy.

Osobní podání žádostí o dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt bude možné po předchozím potvrzení velvyslanectví. Termíny budou přidělovány dle kapacity konzulárního oddělení.

Ukončení přerušení řízení žádostí

Od 1. 9. 2020 se rovněž pokračuje v přerušených řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před vyhlášením výjimečného stavu.

 

Další informace:

Nadále jsou všichni žadatelé o krátkodobé či dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit povinni předložit doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/predkladani_dokladu_o_splneni_pozadavku.html

Bez tohoto dokladu není možné víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat/vyznačovat!

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území České republiky.

V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

 • - ubytování po celou dobu jeho pobytu na území České republiky, vč.místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
 • - zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území České republiky, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
 • - návrat do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

 

Sezónním zaměstnáním (týká se krátkodobých schengenských i dlouhodobých víz) se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců.

Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE:

 • 01 – rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
 • 02 – lesnictví a těžba dřeva
 • 55 – ubytování
 • 56 – stravování a pohostinství
 • 93 – sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Tato odvětví stanoví explicitně vyhláška č. 322/2017 (viz dokument níže).

Žadatelé o vízum za účelem sezónního zaměstnání musí disponovat povolením k zaměstnání podle ust. § 96 zákona o zaměstnanosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast4).

UPOZORNĚNÍ – umožnění vstupu na území ČR

Cizincům se doporučuje si ve vlastním zájmu před odjezdem do České republiky ověřit aktuální podmínky vstupu na území.

Rovněž se doporučuje si před odjezdem ověřit případná karanténní opatření, která se na cizince mohou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložení negativního testu na přítomnost koronaviru COVID-19. Dále se na tomto místě odkazuje na oficiální webové stránky Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Případné dotazy lze konzultovat prostřednictvím emailové adresy consular_delhi@mzv.cz nebo telefonicky prostřednictvím vízové infolinky Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Dillí, která bude počínaje 1. 9. 2020 k dispozici každý pracovní den od 14:00 do 15:00 místního indického času na tel. čísle +91-11- 2415 5265.

přílohy

Prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce 135 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.10.2020