česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy na zastupitelském úřadu v Dillí

V souladu s článkem I.14 aktuálně platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR lze na Velvyslanectví ČR v Dillí žádat o následující víza/pobyty:

Dlouhodobá víza a pobyty:

dlouhodobá víza 

● dlouhodobé pobyty 

trvalé pobyty

● víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (vízum typu D/VR) – tzv. přenos vízového štítku – bez ohledu na účel pobytu

 

V případě zájmu o sjednání termínu k podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt postupujte dle informací uvedených zde

Od 30. 9. 2021 lze nově vylepit všechna dlouhodobá víza, o nichž bylo ze strany Ministerstva vnitra ČR již dříve kladně rozhodnuto, nicméně kvůli předchozím Ochranným opatřením nemohla být vylepena. Dotčení žadatelé mohou v této věci kontaktovat ambasádu na uvedené emailové adrese: info.longterm_delhi@mzv.cz

 

Krátkodobá víza:

● rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● nesezdaných partnerů občana EU nebo občana ČR

● za účelem sezónního zaměstnání (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál, a pracovníků servisu kritické infrastruktury

● pracovníků mezinárodní dopravy

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

● v naléhavých mimořádných situacích dle bodu II. 1. h) Ochranného opatření

● je-li ve výjimečných situacích vstup a fyzická přítomnost cizince na území ČR zcela nezbytné a zároveň je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem vydaným vedoucím ústředního orgánu státní správy, který obsahuje řádné konkrétní zdůvodnění nezbytnosti fyzické přítomnosti (viz bod II. 1. e) Ochranného opatření)

● nezletilých dětí, které cestují se svým zákonným zástupcem nebo doprovází jinou osobu, a tito jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo národního certifikátu o dokončeném očkování a platnost certifikátu je delší než zamýšlená délka pobytu; toto ustanovení nelze využít pro školní zájezdy a podobné skupinové příjezdy

● je-li vstup v zahraničně politickém zájmu ČR, o kterém rozhoduje pouze ministr zahraničních věcí

● očkovaných osob splňující definici dle ochranného opatření (viz níže)*

 

V případě žádostí o krátkodobá (schengenská) víza postupujte dle informací uvedených zde: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/index.html

Občané Bangladéše a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Bangladéše mohou své žádosti podat u zastupitelského úřadu Francie v Dháce.

Občané Šrí Lanky a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Šrí Lanky mohou své žádosti podat u zastupitelského úřadu Francie v Colombu.

Obnovení zastupování ČR ve vízových věcech zastupitelskými úřady Francie v Colombu a Dháce | Velvyslanectví České republiky v Dillí (mzv.cz)

Nadále nelze žádat např. o schengenská víza za účelem turistiky, obchodních cest či návštěvy přátel a rodiny (mimo definované okruhy osob).

 

* Za očkovanou osobu se podle platných pravidel považuje pouze ten, kdo je držitelem digitálního certifikátu EU COVID popř. certifikátu země, který ČR dvoustranně uznává či který je uznán dle nařízení EU. Očkování musí zároveň být provedeno látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou nebo WHO a od dokončení očkovacího schématu musí uplynout nejméně 14 dní. Seznamy aktuálně uznávaných certifikátů a uznávaných očkovacích látek jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

Ze zemí oblasti působnosti ZÚ Dillí jsou v současné době uznávány certifikáty o dokončeném očkování vydávané Indií, Bhútánem, Šrí Lankou, Nepálem a Maledivami.

Při podání žádosti o vízum je podmínkou předložení certifikátu o očkování a prohlášení o splnění uvedených podmínek (DOCX, 44 KB)

 

Aktuální podmínky vstupu pro občany zemí v oblasti působnosti ZÚ Dillí:

Pravidla vstupu do České republiky pro občany Indie, Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu a Srí Lanky | Velvyslanectví České republiky v Dillí (mzv.cz)

přílohy

PROHLÁŠENÍ 43 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021