česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy na zastupitelském úřadu v Dillí


 

V souladu s článkem I.14 aktuálně platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR lze na Velvyslanectví ČR v Dillí žádat o následující víza/pobyty:

Krátkodobá víza:

● rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● nesezdaných partnerů občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

● sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál

● pracovníků mezinárodní dopravy

● pracovníků kritické infrastruktury

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě II. 2 i) Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

V případě žádostí o krátkodobá (schengenská) víza postupujte dle informací uvedených zde: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/index.html

Občané Bangladéše a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Bangladéše mohou své žádosti podat u zastupitelského úřadu Francie v Dháce.

Občané Šrí Lanky a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Šrí Lanky mohou své žádosti podat u zastupitelského úřadu Francie v Colombu.

Obnovení zastupování ČR ve vízových věcech zastupitelskými úřady Francie v Colombu a Dháce | Velvyslanectví České republiky v Dillí (mzv.cz)

Nadále nelze žádat např. o schengenská víza za účelem turistiky, obchodních cest či návštěvy přátel a rodiny (mimo definované rodinné příslušníky).

Dlouhodobá víza a pobyty:

● dlouhodobá víza 

● dlouhodobé pobyty 

trvalé pobyty

● víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (vízum typu D/VR) – tzv. přenos vízového štítku – bez ohledu na účel pobytu

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

V případě zájmu o sjednání termínu k podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt postupujte dle informací uvedených zde

Od 30. 9. 2021 lze nově vylepit všechna dlouhodobá víza, o nichž bylo ze strany Ministerstva vnitra ČR již dříve kladně rozhodnuto, nicméně kvůli předchozím Ochranným opatřením nemohla být vylepena. Dotčení žadatelé mohou v této věci kontaktovat ambasádu na uvedené emailové adrese: info.longterm_delhi@mzv.cz

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dále stanovuje, že výše uvedené omezení vízové agendy se netýká žádostí osob, které jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo národního certifikátu o dokončeném očkování.

Za očkovanou osobu se podle platných pravidel považuje pouze ten, kdo je držitelem digitálního certifikátu EU COVID popř. certifikátu země, který ČR dvoustranně uznává či který je uznán dle nařízení EU.  Očkování musí zároveň být provedeno látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou nebo WHO a od dokončení očkovacího schématu musí uplynout nejméně 14 dní.

Seznamy aktuálně uznávaných certifikátů a očkovacích látek jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

Ze zemí oblasti působnosti ZÚ Dillí (tj. Indie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Šrí Lanka a Nepál) jsou v současné době uznávány certifikáty o dokončeném očkování vydávané Indií, Bhútánem, Šrí Lankou a Nepálem.

Občané Indie, Bhútánu, Šrí Lanky, Nepálu a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním v těchto zemích, disponující certifikátem o dokončeném očkování splňujícím uvedené podmínky, mohou žádat o vízum za jakýmkoliv účelem. Při podání žádosti o vízum je podmínkou předložení certifikátu o očkování a prohlášení o splnění uvedených podmínek (DOCX, 44 KB)

Občané Indie, Bhútánu, Šrí Lanky a Nepálu nesplňující výše uvedené podmínky očkování, jakož i občané Bangladéše, Malediv a Nepálu popř. občané třetích zemí s pobytovým oprávněním v těchto zemích, jsou oprávněni podat žádosti pouze za účely uvedenými výše.

 

Aktuální podmínky vstupu pro občany zemí v oblasti působnosti ZÚ Dillí:

Pravidla vstupu do České republiky pro občany Indie, Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu a Srí Lanky | Velvyslanectví České republiky v Dillí (mzv.cz)

přílohy

PROHLÁŠENÍ 43 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021