česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování z/do Indie a Nepálu, pobytu v těchto zemích a dočasné pozastavení příjmu vízových žádostí

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a šíření nové varianty koronaviru jsou Indie (ode dne 27. 4. 2021) a Nepál (ode dne 22. 5. 2021) zařazeny na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví). V souladu s tímto opatřením je všem občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR zakázán vstup do Indie a Nepálu (to neplatí pro občany těchto zemí a cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny MZV).
 

Dále byla dne 1. 6. 2021 upravena pravidla pro cestování ze zemí s extrémním rizikem nákazy do ČR. Zákaz vstupu na území ČR platí pro všechny indické a nepálské státní příslušníky, kteří v Indii/Nepálu pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, a cizince, kteří v Indii/Nepálu pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech. Dle bodu I.10 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou ze zákazu vstupu vyjmuti mj. držitelé průkazu o povolení k trvalému pobytu na území ČR, občané EU s potvrzením o přechodném pobytu a rodinní příslušníci občanů ČR/EU (dle ust. § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) s povolením k přechodnému pobytu. Na území ČR nelze přicestovat na základě již vydaného krátkodobého či dlouhodobého víza ani na základě dlouhodobého pobytového oprávnění.

Dle bodu I.13 ochranného opatření není Velvyslanectví ČR v Dillí oprávněno přijímat žádosti o víza ani pobytová oprávnění.

Dle bodu I.14 ochranného opatření je Velvyslanectví ČR v Dillí nuceno přerušit všechna řízení o žádostech o víza a pobyty podaných na zastupitelském úřadě ČR v Indii. To platí pro všechny podané i rozhodnuté (povolené/zamítnuté) žádosti. Žadatelé, kterým byl již termín k příjmu vízových žádostí přidělen, byli kontaktováni e-mailem pracovníky konzulárního oddělení s dalšími informacemi.

 

S ohledem na aktuální tíživý vývoj pandemie koronaviru v Indii a Nepálu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje všem českým občanům nacházejícím se v těchto zemích, aby zvážili nezbytnost svého pobytu, a mohou-li, tyto země opustili do zlepšení situace. Pro více informací ohledně aktuální situace v Indii viz https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/indie.html a v Nepálu viz https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/nepal.html

 

Pro více informací ohledně aktuálních podmínek vstupu na území ČR viz https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx 

 

V případě dotazů týkajících se krátkodobých víz můžete kontaktovat Velvyslanectví ČR v Dillí prostřednictvím emailu info.shortterm_delhi@mzv.cz

V případě dotazů týkajících se dlouhodobých víz a pobytů můžete kontaktovat Velvyslanectví ČR v Dillí prostřednictvím emailu info.longterm_delhi@mzv.cz

V případě dotazů týkajících se vstupu do České republiky můžete kontaktovat Velvyslanectví ČR v Dillí prostřednictvím emailu consular_delhi@mzv.cz