česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Aktuální podmínky cestování z/do Indie a Nepálu, pobytu v těchto zemích a dočasné pozastavení příjmu vízových žádostí

varovani_upozorneni

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a šíření nové varianty koronaviru jsou Indie (ode dne 27. 4. 2021) a Nepál (ode dne 22. 5. 2021) zařazeny na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (viz Ochranné opatření Ministerstva… více ►

Nová povinnost pro cizince absolvovat adaptačně integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Změna počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty v roce 2021

Vláda České republiky dne 14. 12. 2020 s účinností ode dne 1. 1. 2021 schválila aktualizaci nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za… více ►

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela Vízového kodexu

Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže více ►

Zahájení činnosti vízového centra v Malé

Velvyslanectví České republiky v Dillí tímto s potěšením oznamuje, že dne 2. 3. 2020 bude otevřeno vízové centrum v Malé. více ►

Upozornění na podvodné jednání

varovani_symbol

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí varuje před využíváním třetích stran, které slibují zpracování víz nebo zajištění podpůrných dokumentů pro žádosti o víza, jako jsou pracovní povolení. Takové nabídky jsou podvodné. Víza a podpůrné… více ►

Krátkodobá víza v souvislosti vyhlášením nouzového stavu v ČR

Postup při uhrazení poplatku již podaných nebo rozhodnutých krátkodobých schengenských víz: více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu - příjem vízových žádostí na zastupitelském úřadě

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje oznámit, že od 2. 2. 2020 bude v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu zavedena praxe přijímání standardních žádostí o krátkodobá schengenská víza výhradně prostřednictvím… více ►

Příjem nových slosovatelných registrací ke sjednání termínu osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nespadající do PROGRAMU Indie

Objednávání se týká žadatelů z Indie, Bangladéše, Nepálu, Bhútánu, Srí Lanky a Malediv. Registrace bude probíhat ve dnech 28. února 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 14:00 místního indického času a 2. března 2020 v časovém rozmezí 9:00 –… více ►

Doporučení MZV k návratu do vlasti

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy, uzavírání pozemních hranic doporučuje návrat neodkládat… více ►

Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Indie

Je určen pro kvalifikované zaměstnance z Indie, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu. Program Indie bude zahájen dne 1. září 2019. více ►

Žádosti o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání – změny od 1. 9. 2019

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Kvóty pro ekonomickou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Pilotní projekt skype pohovorů

Velvyslanectví ČR v Dillí tímto oznamuje spuštění pilotního projektu skype pohovorů na VFS Káthmándú více ►