česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Aktuální podmínky vstupu na území ČR

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začíná od pátku 15. 2. 2021 platit nové Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění pravidla cestování do České republiky. více ►

Částečné obnovení vízové agendy na Velvyslanectví České republiky v Dillí

Velvyslanectví České republiky v Dillí dne 1. 9. 2020 částečně obnovilo svoji vízovou agendu. Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahu – přehled a detailní informace naleznete v článku. Vzhledem k… více ►

Sčítání lidu 2021

info_1

V měsíci březnu a dubnu proběhne sčítání lidu. Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají trvalý nebo přechodný pobyt v České republice. Povinnost se týká i osob žijících v zahraničí a lze ji splnit vyplněním online formuláře. více ►

Nová povinnost pro cizince absolvovat adaptačně integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Částečné obnovení zastupování ČR ve vízových věcech zastupitelským úřadem Francie v Colombu

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje informovat, že zastupitelský úřad Francie v Colombu částečně obnovil zastupování České republiky ve věcech krátkodobých schengenských (českých) víz na Šrí Lance. více ►

Změna počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty v roce 2021

Vláda České republiky dne 14. 12. 2020 s účinností ode dne 1. 1. 2021 schválila aktualizaci nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za… více ►

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela Vízového kodexu

Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže více ►

Upozornění na změnu provozní doby konzulární infolinky

Velvyslanectví České republiky oznamuje, že od 1. 1. 2020 bude infolinka konzulárního oddělení (+91-11-24155265) k dispozici každý pracovní den od 14:00 do 15:00 hod. místního indického času. více ►

Nesezdané páry

Cestování nesezdaných párů je nově možné i z vízových zemí. Od 17. listopadu 2020 je možné žádat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí o udělení víza za účelem návštěvy rodiny nebo přátel v případech, kdy cizinec žije v dlouhodobém… více ►

Zahájení činnosti vízového centra v Malé

Velvyslanectví České republiky v Dillí tímto s potěšením oznamuje, že dne 2. 3. 2020 bude otevřeno vízové centrum v Malé. více ►

Upozornění na podvodné jednání

varovani_symbol

Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí varuje před využíváním třetích stran, které slibují zpracování víz nebo zajištění podpůrných dokumentů pro žádosti o víza, jako jsou pracovní povolení. Takové nabídky jsou podvodné. Víza a podpůrné… více ►

Krátkodobá víza v souvislosti vyhlášením nouzového stavu v ČR

Postup při uhrazení poplatku již podaných nebo rozhodnutých krátkodobých schengenských víz: více ►

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu - příjem vízových žádostí na zastupitelském úřadě

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje oznámit, že od 2. 2. 2020 bude v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu zavedena praxe přijímání standardních žádostí o krátkodobá schengenská víza výhradně prostřednictvím… více ►

Příjem nových slosovatelných registrací ke sjednání termínu osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nespadající do PROGRAMU Indie

Objednávání se týká žadatelů z Indie, Bangladéše, Nepálu, Bhútánu, Srí Lanky a Malediv. Registrace bude probíhat ve dnech 28. února 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 14:00 místního indického času a 2. března 2020 v časovém rozmezí 9:00 –… více ►

Doporučení MZV k návratu do vlasti

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy, uzavírání pozemních hranic doporučuje návrat neodkládat… více ►

Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Indie

Je určen pro kvalifikované zaměstnance z Indie, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu. Program Indie bude zahájen dne 1. září 2019. více ►

Žádosti o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání – změny od 1. 9. 2019

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Kvóty pro ekonomickou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Pilotní projekt skype pohovorů

Velvyslanectví ČR v Dillí tímto oznamuje spuštění pilotního projektu skype pohovorů na VFS Káthmándú více ►

Režim vstupu na Srí Lanku

Velvyslanectví České republiky v Dillí tímto informuje více ►