česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nesezdané páry

Cestování nesezdaných párů je nově možné i z vízových zemí. Od 17. listopadu 2020 je možné žádat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí o udělení víza za účelem návštěvy rodiny nebo přátel v případech, kdy cizinec žije v dlouhodobém partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR. Novinku schválila vláda.


 

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského víza za účelem návštěvy rodiny a přátel (viz bod C).
Této možnosti mohou využít pouze ty osoby, které splní předpoklad aktuálně platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví: cizinec má prokazatelný trvalý partnerský vztah a žije ve společné domácnosti s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR.
 
POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

 A) OBČANÉ ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM
      1. Zašlete e-mail na adresu VO1@mzv.cz, který obsahuje:
          1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

          2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

          3) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

  • Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu.
  • Nezasílejte: doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.
  • Dále nezasílejte: společné fotografie, print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo.


       2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.
           Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.
      3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.
      4. V čestném prohlášení se zavazujete dodržet karanténní opatření stanovená Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Váš partner / partnerka má povinnost se řídit aktuálně platnými podmínkami pro vstup dostupné zde.
 
B) OBČANÉ EU S PŘECHODNÝM POBYTEM V ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM
     1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:
         1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

        2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

        3) potvrzení o přechodnému pobytu na území ČR
             Nepřehlédněte: Nemáte-li potvrzení o přechodném pobytu (kterým můžete doložit, že v ČR skutečně dlouhodobě, tj. déle než 3 měsíce, žijete), potvrzení nelze vystavit. Potvrzení o přechodném pobytu nelze nahradit doložením adresy.

        4) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

  • Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu.
  • Nezasílejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.
  • Dále nezasílejte: společné fotografie, print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo.


      2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.
          Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.
      3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.
      4. V čestném prohlášení se zavazujete dodržet karanténní opatření stanovená Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Váš partner / partnerka má povinnost se řídit aktuálně platnými podmínkami pro vstup dostupné zde.
 

C) PARTNEŘI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Podejte standardní cestou na místně příslušném zastupitelském úřadu nebo ve vízovém centru žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny nebo přátel.

2. PŘEDLOŽTE 1) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti + 2) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB) jako doklady o účelu cesty.

Předkládejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nepředkládejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit.

Dále nepředkládejtee: společné fotografie, print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

Posuzování existence vztahu:

Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií. Vízum bude uděleno pouze těm partnerům, kteří prokáží existenci trvalého partnerského vztahu, který spočívá v soužití ve společné domácnosti, případně v dlouhodobém soužití založeném na vzájemných návštěvách nebo společných dovolených. Vízum bude rovněž uděleno partnerům, kteří s partnerem v ČR vychovávají dítě. Vízum nebude uděleno těm partnerům, kteří trvalý vztah nedoloží a existenci vztahu budou opírat např. o čerstvě vydané dokumenty a potvrzení nebo o vzájemnou korespondenci bez historie návštěv.

3. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu. Užitečné odkazy:
Ministerstvo vnitra - koronavirus (vč. podmínek pro vstup na území ČR)
MZV pomohlo již více než stovce párů rozdělených pandemií
Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí
 

Právní základ:

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

přílohy

Čestné prohlášení 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.11.2020

čestné prohlášení 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.7.2020