česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová povinnost pro cizince absolvovat adaptačně integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Absolvovat adaptačně-integrační kurz nemusí cizinec, který již tento kurz absolvoval nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 přede dnem 1. 1. 2021 za podmínky, že toto povolení bylo ke dni 1. 1. 2021 platné. Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který na území České republiky pobývá na základě:

  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (kódy účelů pobytu „21“, „22“, „23“ a „30“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území (kód účelu pobytu „88“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování (kód účelu pobytu „78“)
  • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
  • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (kódy účelů pobytu „79“)
  • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie (kód účelu pobytu „80)

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále nevztahuje na cizince, který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let, nebo který v tento den dovršil věk 61 let. Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat ani držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.


Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra.