česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příjem nových slosovatelných registrací ke sjednání termínu osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nespadající do PROGRAMU Indie

Objednávání se týká žadatelů z Indie, Bangladéše, Nepálu, Bhútánu, Srí Lanky a Malediv. Registrace bude probíhat ve dnech 28. února 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 14:00 místního indického času a 2. března 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 13:00 místního indického času. Registrace budou přijímány na VFS Global Company  v Dillí za účelem sjednání termínů osobního podání žádosti v období duben-červen 2020. Žádosti o zaměstnanecké karty budou podávány na Velvyslanectví ČR v Dillí.
 

Z podaných registrací vylosuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR 25 osob, kterým bude stanoven termín osobního podání žádosti v období duben – červen 2020. Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

1) KDY: Registrace bude probíhat ve dnech 28. února 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 14:00 místního indického času a 2. března 2020 v časovém rozmezí 9:00 – 13:00 místního indického času.

POZOR: Každá registrace může být podána pouze v jednom ze dvou výše uvedených termínů. Každý žadatel se do loterie může registrovat v jednom z výše uvedených termínů dle svého výběru. Každý žadatel může být registrován pouze jednou. Vícečetné registrace budou vyřazeny a nebudou zařazeny do slosování.

2) KDE: Žadatel se dostaví osobně nebo jeho zmocněnec na základě plné moci (nemusí být notářsky ověřená) do prostor vízového centra VFS Global Company v Novém Dillí na adrese Mezzanine Floor, Shivaji Stadium Metro Station, Baba Kharak Singh Road, New Delhi, 110001.

Žádné jiné vízové centrum nebude přijímat výše uvedené registrace.

3) Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti o zaměstnaneckou kartu

4) Zmocněnec může zaregistrovat pouze 1 žadatele

5) Žadatel předloží doklad totožnosti a kopii datové stránky cestovního pasu. Zmocněnec kromě datové stránky cestovního pasu žadatele předloží plnou moc, svůj doklad totožnosti a kopii datové stránky svého cestovního pasu

6) Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 1000 Kč. Poplatek je akceptován pouze v indických rupiích dle aktuálního směnného kurzu. Přesná částka v indických rupiích je zveřejněna na webové stránce našeho zastupitelského úřadu. Poplatek je nevratný.

7) Zaplacením poplatku je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o zaplacení správního poplatku) s jedinečným číslem, které bude předmětem slosování.  Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

8) O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo (telefonicky, emailem ani jinak) informováni. Informace, zda-li byl určitý kupón vylosován, a konkrétní  termín  osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách ZÚ Dillí, a to do 31. 3. 2020.

9) Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.

Zdůrazňujeme, že registrace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve dnech 28. 2. a 2. 3. 2020 nezaručuje, že žadateli bude přidělen termín k  podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, ze kterých bude náhodně vylosováno 25 žadatelů, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek ZÚ informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Dále upozorňujeme, že ani v případě podání žádosti o zaměstnaneckou kartu není zaručeno, že bude zaměstnanecká karta udělena. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR, přičemž na udělení zaměstnanecké karty není právní nárok.

Výše uvedený systém je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. 12. 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě, ustanovením §  169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016)

V okamžiku registrace bude každému žadateli poskytnuta písemná informace o pravidlech a právech žadatelů v souvislosti s výše popsaným registračním systémem. Žadatelé vyjádří souhlas s podmínkami registračního
systému svým podpisem.

přílohy

Slosovací řád 1 MB PDF (Acrobat dokument) 27.2.2020