česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Indie

Je určen pro kvalifikované zaměstnance z Indie, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu. Program Indie bude zahájen dne 1. září 2019.

Program Indie schválila vláda ČR, která rovněž stanovila roční kvótu pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty ve výši 600 žádostí na rok a podmínky pro zařazení do programu.

Zvláštní program zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví České republiky v Dillí bez registrace dle kapacitních možností velvyslanectví pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto zvláštního programu zařazen.

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují Garanti. Podrobné informace budou též na webových stránkách MPO 

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků.

Na zařazení do zvláštního programu pro přijetí žádostí není právní nárok.

O termínu podání žádosti na velvyslanectví bude každý žadatel informován prostřednictvím svého zaměstnavatele. Žadatelé musí vyčkat, až jim bude sdělen termín podání žádosti zaměstnavatelem. Žadatelé sami velvyslanectví nekontaktují.

1.   Zprocesování žádosti v rámci Programu nemá vliv na průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu po přijetí žádosti, a to včetně lhůt k rozhodnutí, ty zůstávají zachovány, tj. 60 dnů ode dne přijetí žádosti.

2.   O zařazení do Programu rozhodují Garanti, MZV pouze zprocesovává příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí.

3.   Roční kvóta 600 žádostí je rovnoměrně rozložena do jednotlivých měsíců a je nepřekročitelná.

4.   Termíny ani pořadí žadatelů nelze měnit, a to z žádného důvodu. Nevyužitý termín propadá.

5.   Úřední hodiny Velvyslanectví České republice v Dillí