česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové a konzulární informace

Velvyslanectví České republiky v Dillí má diplomatickou a konzulární působnost pro tyto státy: Indie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál a Srí Lanka.
 

Aktuální informace o epidemii koronaviru a cestování v regionu

Velvyslanectví ČR v Dillí průběžně sleduje situaci kolem epidemie koronaviru v Indii a dalších zemích jeho působnosti. Více informací je zde.

 

Krátkodobé „schengenské“ vízum (vízum do 90 dnů )

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Pro obecné informace o krátkodobých vízech můžete použít tento odkaz.

Berte na vědomí, že žádost o schengenské vízum může být podána kdykoliv v období 6 měsíců před plánovanou cestou, nejpozději však 15 dní před touto cestou.

Lhůta pro rozhodnutí žádosti o udělení schengenského víza

Rozhodnutí o žádosti o udělení krátkodobého víza je standardně provedeno do 15 kalendářních dnů. Tato doba se však v případě potřeby v individuálních případech může prodloužit až na 45 kalendářních dní. Doporučujeme žádat o krátkodobé vízum minimálně tři týdny před plánovanou cestou.

Kdo může o krátkodobé vízum požádat

Občané nebo rezidenti následujících zemí jsou oprávněni žádat o krátkodobé vízum velvyslanectví České republik v Dillí: Indie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál a Srí Lanka.

Výjimka pro držitele indických diplomatických pasů

Od 2. 12. 2018 je v platnosti výjimka pro držitele indických diplomatických pasů, kteří již nepodléhají vízové povinnosti pro vstup do České republiky při pobytu v schengenském prostoru do 90 dní.

Kde žádat o krátkodobé vízum

Místo pro podání žádosti se odvíjí od státní příslušnosti či dlouhodobého pobytu žadatele:

 • Žadatelé z Indie, Nepálu, Malediv a Bhútánu žádají o krátkodobé vízum prostřednictvím VFS centra (pro seznam VFS center a objednání pro podání žádosti navštivte webové stránky VFS). V konkrétních případech (např. držitelé diplomatických a služebních pasů, rodinní příslušníci občanů EU) může být žádost podána přímo na vízovém oddělení velvyslanectví České republiky v Dillí.
 • Žadatelé ze Srí Lanky mohou svoji žádost o krátkodobé vízum podat na velvyslanectví Francie v Colombu.
 • Žadatelé z Bangladéše žádají o krátkodobé vízum prostřednictvím VFS centra outsourcingové společnosti VFS Global v Dillí. Státní příslušníci Bangladéše si mohou rovněž sjednat termín osobního podání žádosti o krátkodobé (české) schengenské vízum na zastupitelském úřadě Francie v Dháce.

 

Dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt (vízum nad 90 dnů)

Kdo může o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt požádat

Občané nebo rezidenti následujících zemí jsou oprávněni žádat o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt a zaměstnaneckou kartu na velvyslanectví České republiky v Dillí: Indie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál a Srí Lanka.

Osobní přítomnost

Osobní přítomnost pro podání žádosti o výše uvedené typy pobytu je povinná. Po předchozím souhlasu vízové sekce velvyslanectví České republiky lze upustit od osobní přítomnosti dětí do 12 let.

Kde žádat o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt

O výše uvedené typy pobytu je možné žádat pouze na velvyslanectví České republiky v Dillí, a to po předchozím objednání.

Jak sjednat schůzku pro osobní podání žádosti

Termíny pro osobní podání žádostí o dlouhodobé vízum a pobyt lze získat výhradně prostřednictvím rezervačního systému.

Pro následující termíny objednávání klikněte zde.

Důležité informace

Žadatelé jsou povinni podat svoji žádost o dlouhodobé vízum a pobytna kompletně vyplněném formuláři a předložit ji spolu se všemi povinnými náležitostmi. Žadatelé musí vždy předložit originály dokumentů nebo jejich úředně ověřené kopie s výjimkou dokumentů, kterými je prokazován účel pobytu na území České republiky. Tyto dokumenty musí být předloženy vždy v originále (oddací list, rodný list bude navrácen ihned po podání žádosti). 

Všechny předložené dokumenty musí být v české jazyce příp. v jazyce anglickém s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Vízový úsek velvyslanectví neposkytuje překlad dokumentů do českého jazyka, ale provádí úřední ověření předloženého překladu. Dokumenty vydané cizím státem musí být opatřeny vyšším ověřením, tedy apostilou nebo superlegalizací. Superlegalizace dokumentů je poskytována velvyslanectvím. Poplatky za úřední úkony – superlegalizace, ověření překladu – jsou přijímány v den podání žádosti dle aktuálního sazebního vízových a konzulárních poplatků.

 

Další vízové informace

 1. Vízové a konzulární poplatky
 2. Zpracování osobních údajů
 3. Vízové formuláře

 

Další informace o krátkodobých vízech

 1. Podpůrné dokumenty podle účelu pobytu:
 2. Harmonizované seznamy dokumentů předkládané žadateli z Indie (PDF, 238 KB)a Nepálu (PDF, 580 KB)
 3. Jak pozvat cizince
 4. Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti
 5. Seznam států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti
 6. VFS centra
 7. Rodinný příslušník občana EU
 8. Vízový kodex
 9. Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru

 

Další informace o dlouhodobých vízech, pobytech a zaměstnaneckých kartách

 1. Žádost o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt
 2. Žádost o zaměstnaneckou kartu
 3. Žádost o modrou kartu
 4. Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 5. Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
 6. Dlouhodobé vízum vs. Dlouhodobý pobyt
 7. Režim student
 8. Program klíčový a vědecký personál
 9. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
 10. Programy cílené ekonomické migrace - obecně
 11. Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Indie

 

Konzulární informace

Konzulární úsek zajišťuje agendu cestovních dokladů včetně vydávání náhradních cestovních dokladů, matriční a státoobčanskou agendu, ověřovací agendu (ověřování kopií listin, překladů, podpisů, superlegalizace). Ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR.

 1. Cestovní pasy, náhradní cestovní doklady
 2. Czech Point
 3. Matrika a státní občanství
 4. Ověřovací agenda, výpis z rejstříku trestů
 5. Informace pro cesty a pobyt

 

Kontaktní informace

Poštovní adresa: Velvyslanectví České republiky v Dillí, 50 M Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 Dillí, Indie

Telefon: +91-11- 2415 5265 (infolinka konzulárního oddělení)

 • • Infolinka je k dispozici každý pracovní den (kromě státních svátků) od 14:00 do 15:00 hodin indického času.
 • • Slouží k zodpovídání obecných dotazů týkajících se vízového a pobytového procesu. Jejím účelem není zodpovídání dotazů týkající se současného statusu jednotlivých vízových a pobytových žádostí a takovéto dotazy nebudou zodpovídány.
 • • Infolinka neslouží k telefonickému objednávání k osobnímu podání vízových a pobytových žádostí. 
 • • Podotýká se, že na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Dillí se denně obracejí desítky žadatelů. Pro případ, že se nedovoláte, doporučujeme zformulovat Vaši žádost písemně a zaslat ji e-mailem.

Fax: +91-11-2415 5270

E-mail:

 • info.shortterm_delhi@mzv.cz
  • • Tato e-mailová adresa slouží pro komunikaci s konzulárním oddělením ohledně krátkodobých schengenských víz.
  • • Jakékoliv dotazy týkající se současného statusu jednotlivých vízových žádostí nebudou konzulárními úředníky zodpovídány.
 • info.longterm_delhi@mzv.cz
  • • Tato e-mailová adresa slouží pro komunikaci s konzulárním oddělením ohledně dlouhodobých víz, dlouhodobých / trvalých pobytů, zaměstnaneckých / modrých karet. 
  • • Jakékoliv dotazy týkající se současného statusu jednotlivých vízových žádostí nebudou konzulárními úředníky zodpovídány.
 • consular_delhi@mzv.cz
  • • Tato e-mailová adresa slouží pro komunikaci s konzulárním oddělením ohledně konzulární agendy.

V PŘÍPADĚ NOUZE (např. ztráta / odcizení cestovních dokladů, nehoda, úraz apod.) se občané České republiky mohou po pracovní době konzulárního oddělení obracet na pracovníky ambasády na telefonním čísle:  +91 99 10 99 94 60

 • • TATO LINKA NESLOUŽÍ K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÍZ !!!

Provozní hodiny Velvyslanectví ČR v Dillí: 

 • pondělí – pátek: 8:00 - 16:30 hod

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro veřejnost:

 • pondělí - čtvrtek: 9:00 - 12:30 hod, 14:00 - 16:00 hod
 • pátek: 9:00 - 11:00 hod, 15:00 - 16:00 hod

Příjem dodatečných dokladů do již akceptovaných žádostí o dlouhodobá víza / dlouhodobé / trvalé pobyty a zaměstnanecké / modré karty je možný pouze ve dnech (kromě státních svátků):

 • pondělí - pátek: 14:00 - 15:00 hod - pozdější příchod nebude pracovníky konzulárního oddělení akceptován

Žádosti o superlegalizace dokumentů a ověření překladů - nutná předchozí rezervace na consular_delhi@mzv.cz:

 • pondělí - čtvrtek: 15:00 - 16:00 hod - pozdější příchod nebude pracovníky konzulárního oddělení akceptován

Výdej cestovních dokladů a písemností týkajících se krátkodobých schengenských a dlouhodobých víz, dlouhodobých / trvalých pobytů, zaměstnaneckých / modrých karet je možný pouze ve dnech (kromě státních svátků):

 • pondělí - pátek: 15:00 - 16:00 hod - pozdější příchod nebude pracovníky konzulárního oddělení akceptován


Pro státoobčanskou, matriční a legalizační agendu a agendu cestovních dokladů, ověřování podpisů a vystavování zbrojních průvodních listů je nutná předchozí rezervace na consular_delhi@mzv.cz. Konzulární oddělení je pro vyřizování výše uvedené agendy otevřeno podle českého kalendáře státních svátků:

 •  pátek: 9:00 – 11:00 - pozdější příchod nebude pracovníky konzulárního oddělení akceptován

 

Otevírací doba konzulárního oddělení však může být omezena i v případě státních svátků Indie. Doporučujeme proto předchozí ověření na kontaktní e-mailové adrese konzulárního oddělení: consular_delhi@mzv.cz .

Podrobnější informace ke konzulární službě a k náplni její činnosti naleznete na adrese: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/index.html