česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Podmínky vstupu do země ověřit u velvyslanectví Bhútánu, např. ZÚ Bhútánu v Bruselu, email: infobhutan@bhutanembassy.be,
nebo na webových stránkách MZV Bhútánu: http://www.mfa.gov.bt/visa, či oficiálních stránkách bhútánské vlády, které se věnují podmínkám cestování do země: http://www.tourism.gov.bt/plan/visa.

Doklady

Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Bhútánu minimálně o 6 měsíců. Cestující, kteří přijíždějí do Bhútánu z oblastí postižených žlutou zimnicí (především Afrika), musí doložit např. mezinárodním očkovacím průkazem, že byli proti této nákaze očkováni. Toto očkování musí být provedeno nejpozději šest dnů před vstupem do Bhútánu.

Víza

Turistický ruch je v zemi velice omezen. Do Bhútánu je možné cestovat buď na pozvání vlády anebo jako turista. Turisté musí cestovat pouze ve skupinách po předem připravených a zaplacených trasách s oficiálním turistickým průvodcem. Veškeré formality musí být vyřízeny před příjezdem do země přes cestovní kancelář, respektive přes bhútánského tour operátora nebo některého z jejich mezinárodních partnerů.

Nezávislí cestovatelé nejsou do země vpuštěni. Každý návštěvník musí mít vízum a udělení či neudělení víza závisí na tom, jak je dopředu v součinnosti s cestovní kanceláří připravena a zaplacena cesta. Částka za jeden den pobytu činí 200 nebo 250 USD podle turistické sezóny, http://www.tourism.gov.bt/plan/minimum-daily-package. Zastupitelské úřady Bhútánu žádosti o turistická víza nepřijímají.

Informace k podání žádosti o bhútánské vízum lze také najít na webu MZV BT: http://www.mfa.gov.bt, nebo na stránkách vládního Tourism Council of Bhutan, kde si zájemce může vybrat z celé řady autorizovaných bhútánských tour operátorů: http://www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator.

Režim vstupu

Bhútán je přístupný po zemi i letecky, a to z Indie, Bangladéše, Nepálu a Thajska, nelze přicestovat z Číny. Vízum cestovatel obdrží na hraničním přechodu nebo na letišti na základě splněných podmínek, viz výše. Celé území Bhútánu kromě údolí Paró a Thimphú je považováno za zakázanou oblast. Proto každý návštěvník musí přes cestovní kancelář získat speciální povolení na cestování a tato povolení jsou policií příležitostně kontrolována.

Omezení dovozu a vývozu valut

V Bhútánu existuje povinná výměna valut (netýká se dětí do 5 let). Děti 6-12 let musí uhradit cca 100 USD na noc, studenti řádného denního studia mladší 25 let 150 USD, ostatní 250 USD na osobu a noc. Částka se hradí formou poplatku, který zahrnuje poskytnutí ubytování, stravy třikrát denně, dopravu po Bhútánu, průvodce a kulturní program. Poplatek se hradí předem.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Pod velice přísnou kontrolou je vývoz veškerých starožitností, především náboženského charakteru. Uzavřenosti Bhútánu odpovídá i nutnost registrace veškerých elektronických přístrojů (videokamery, videa, osobní počítače atd.) hned po příletu a jejich následná kontrola při odjezdu ze země. Bez cla může každá osoba dovézt věci osobní potřeby, 2 litry alkoholického nápoje, 400 cigaret a 150 g doutníků. Zakázán je dovoz a vývoz zbraní, střeliva, výbušných a vojenských předmětů, veškerých narkotik a drog (netýká se léků) a loveckých trofejí.

Důležitá telefonní čísla

Uvádíme důležitá telefonní čísla v Thimphú.

Telefonní kód země:               +975

První pomoc: (02) 22596, 22497, 112

Policie: (02) 22470, 113

Hasiči: (02) 22555, 110

V Bhútánu nemá Česká republika přímé zastoupení. Nejbližší zastupitelský úřad je ZÚ ČR v Dillí.

Pomoc v nouzi

Česká republika nemá v Bhútánu velvyslanectví ani konzulát. V rámci konzulární spolupráce států Evropské unie bylo dohodnuto, že v Bhútánu bude asistenci poskytovat zástupce Rakouska. Proto ocitnete-li se v Bhútánu bez prostředků nebo jste v nouzi, kontaktujte se žádostí o pomoc vedoucího Rakouské koordinační kanceláře Rakouské rozvojové agentury v Bhútánu pana Dr. Johannese Bindera. Kontaktní údaje na něj jsou následující:

Dr. Johannes Binder, Austrian Coordination Office of the Austrian Development Agency, Counsellor, Resident Coordinator, P.O.Box 307, Thongsel Lam, Lower Motithang, Thimphu, 11001 BHUTAN; telefon: +975 2 32 44 95, mobil: +975 2 17 110 128, fax: +975 2 32 44 96, e-mail: thimphu@ada.gv.at (kopii prosím zašlete na newdelhi@embassy.mzv.cz).

 

Specifika země

Bezpečnost

Země je poměrně bezpečná. Jsou známy pouze případy kapesních krádeží. Je třeba dávat pozor na svůj cestovní pas a případnou ztrátu neprodleně hlásit místní policii a také ZÚ ČR v Dillí.

Hygienické a zdravotní podmínky

Turistům směřujícím do Bhútánu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu, případně proti japonské encefalitidě či malárii Turisté, kteří přijdou do styku se zvířaty, by neměli opomenout očkování proti vzteklině. Očkování proti žluté zimnici je povinné pro ty cestovatele, kteří přijíždějí do Bhútánu z výchozí nebo tranzitní země s výskytem této choroby.

Zdravotní péče

Před každou cestou do Bhútánu je nutné uzavřít cestovní pojištění. Zdravotní zařízení jsou v Bhútánu situována do větších měst, přičemž na venkově je dostupnost lékařské péče velmi omezena. Za ošetření se platí na místě v hotovosti, a proto je nutné si uschovat potvrzení od lékaře pro případné proplacení od pojišťovny v ČR.

Zdravotní a hygienické podmínky nejsou na vysoké úrovni. V zemi neexistují soukromá zdravotnická zařízení. Za nejlepší nemocnici je považován National Referral Hospital v Thimphu. V některých zdravotnických zařízeních se za první pomoc neplatí, nicméně je lépe počítat s placením v hotovosti. Ve větších městech lze ve specializovaných obchodech koupit léky, nabídka však není bohatá. Při přípravách na cestu se doporučuje očkování proti žloutence typu A, obrně, tetanu, japonské encefalitidě a břišnímu tyfu. Malárie se vyskytuje v jižních partiích země, do výšky 2500 m.n.m. Je třeba počítat s možností vypuknutí průjmového onemocnění. V hlavním městě Thimphu je zvýšené riziko vztekliny.

Podnebí & Počasí

Nejpříznivějšími měsíci k návštěvě Bhútánu jsou březen - červen a září - listopad. V letních měsících přichází monsun a v zimním období je zejména ve vyšších partiích až extrémní chlad. Na jihu země je podnebí subtropické, směrem na sever se mění na vysokohorské. Nejvyšší vrcholky přesahují 7000 metrů nad mořem a jsou celoročně pokryty sněhem.

Strava

Strava je značně rozmanitá, důležitými ingrediencemi jsou chili (ema) a sýr (datse), které se vyskytují v každém vegetariánském i nevegetariánském jídle. Základní přílohou je rýže. Vzhledem k riziku nákazy cholerou se doporučuje pít vodu z originálně uzavřených lahví. Bezpečný je i čaj a jiné převařené nápoje. Lze koupit i alkohol místní výroby.

Doprava a Telekomunikace

Silniční síť není hustá, ale zejména turistická místa jsou dobře propojena. Provoz není hustý, nicméně vzhledem k stavu silnic, terénu, ve kterém vedou je třeba jezdit velice opatrně. Platí, že silnice ve městech jsou na slušné úrovni, se zvětšující se vzdáleností od měst klesá jejich úroveň.