česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky indického elektronického víza (e-VISA)

V tomto článku najdete informace o podmínkách, za kterých lze žádat, obdržet a cestovat do Indie na indické elektronické vízum e-VISA. Informace jsme pro Vás zpracovali dne 2. 4. 2017. Pokud se domníváte, že informace by bylo vhodné doplnit či opravit, napište nám prosím na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz.

Od 1. dubna 2017 umožnila Indie pro občany České republiky žádat o tři typy elektronických víz (e-VISA):

1) o vízum za účem turistiky, tzv. e-Tourist visa (lze vydat dvakrát do roka ke 2 vstupům s platností 60 dní ode dne prvního vstupu),

2) o vízum za účelem obchodu, tzv. e-Business visa (lze vydat dvakrát do roka ke 2 vstupům s platností 60 dní ode dne prvního vstupu), a

3) o vízum za účelem zdravotním, tzv. e-Medical visa (lze vydat dvakrát do roka ke 3 vstupům s platností 60 dní ode dne prvního vstupu).

Zároveň došlo k mírnému zvýšení vízového poplatku za elektronické vízum ze 48,- na 50,- USD. Tato víza nahradila dosavadní dosavadní elektronické turistické vízum, kterému se říkalo eTV. 

Rozhodnutí o udělení elektronického víza obdrží cestující e-mailem ještě předtím, než odletí do Indie. Letět do Indie bez tohoto rozhodnutí a žádat o indické vízum až při příletu do Indie není možné.

Žádost o elektronické vízum se zadává v angličtině. Neumíte-li dostatečně anglicky, doporučujeme přizvat k vyplnění žádosti někoho, kdo angličtinu ovládá. Žádost o elektronické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky:

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Po otevření této stránky se klikne na nadpis „e-Visa Application“ vlevo nahoře.

K žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu jpg nebo jpeg, a to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.

K žádosti je třeba dále uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB. V případě, že žádáte o vízum obchodní (e-Business visa) nebo zdravotní (e-Medical visa), je třeba stejně uploadovat také pozvání nebo potvrzení od zvoucí osoby.

Součástí žádosti je platba poplatku ve výši přibližně 50,- USD. Poplatek  se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní platbu, je třeba zkontrolovat, zda držitel karty má povoleny mezinárodní platby kartou přes internet a v jaké výši. Nepodaří-li se třikrát platbu kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu. Bankovní platební brána v některých okamžicích nefunguje, a proto se doporučuje po dvou neúspěšných pokusech o platbu raději žádost zavřít a pokusit se učinit platbu následující den, nejpozději však 4 dny před odletem do Indie. K vízovému poplatku se při platbě kartou okamžitě strhne také bankovní poplatek ve výši až 2,5% vízového poplatku, tj. až 1,25 USD. Z účtu vedeného v českých korunách tak bývá odečteno přibližně 1.300,- Kč za každou podanou vízovou žádost v závislosti podle aktuálního kurzu mezi USD a Kč.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete pokračovat ve vyplňování žádosti, lze ji jednoduše uložit, systém vydá kód, na základě kterého lze později pokračovat v procesu podání žádosti.

Po úspěšném zadání vízové žádosti, uploadování fotografie a datové stránky pasu a po úhradě poplatku je celý proces podání žádosti o eTV ukončen. Do emailové schránky pak nejpozději do 72 hodin od podání žádosti přijde e-mail začínající slovy "Status", obsahující buď souhlas ("Application Status: Granted") nebo nesouhlas ("Application Status: Rejected"). Souhlas se považuje za tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), tj. elektronicky udělené oprávnění k cestě do Indie. 

Takový e-mail je třeba vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a předložit u odbavení na letišti. Po příletu do Indie se spolu s pasem předkládá pasové kontrole na letišti.

Omezující podmínky:

Omezující podmínky:
1.  Elektronické vízum lze udělit pouze v případě, že jeho držitel cestuje do Indie na svůj vlastní cestovní pas, jehož platnost neskončí dříve než 6 měsíců po příletu do Indie a který má alespoň 2 strany v pase volné.


2. Elektronické vízum lze využít pouze v případě, že účelem cesty je turistika (tourism), rekreace (recreation), návštěva pamětihodností (sight seeing), příležitostná návštěva známých nebo příbuzných (casual visit to meet friends or relatives), krátkodobá lékařská péče (short duration medical treatment) nebo příležitostná obchodní návštěva (casual business visit).


3. Elektronické vízum lze využít pouze v případě, že jeho držitel bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční letenku pro cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních prostředků pro pobyt v Indii.


4. O elektronické vízum může cestující požádat již 120 dní před cestou, nejpozději však 4 dny před cestou do Indie.


5. Platnost elektronického víza začíná běžet dnem udělení na hraničním přechodu a trvá 60 dní.  Prodloužení platnosti elektronického víza ani změna na jiný typ víza nebo na jiný účel pobytu nejsou možné.


6. Elektronické vízum za účelem turistiky (e-Tourist visa) nebo obchodu (e-Business visa) lze udělit ke 2 vstupům do Indie a elektronické vízum za účelem zdravotním (e-Medical visa) ke 3 vstupům do Indie. Držitel takového víza tak může kdykoli během platnosti víza Indii opustit (například do Nepálu) a opět se do ní na stejné vízum vrátit.  


7. Elektronické vízum lze obdržet pouze dvakrát v témže kalendářním roce.


8. S e-mailem potvrzujícím udělení elektronického víza lze do Indie přicestovat jen:

a) letecky na jedno z následujících 24 letišť:

Ahmedabad (AMD),
Amritsar (ATQ),
Bagdodra (IXB),
Bengaluru (Bangalore) (BLR),
Calicut (Kozhikode) (CCJ),
Coimbatore (CJB),
Delhi (DEL),
Chandigarh (IXC),
Chennai (Madras) (MAA),
Gaya (GAY),
Goa (GOI),
Guwahati (GAU),
Hyderabad (HYD),
Jaipur (JAI),
Kochi (Cochin) (COK),
Kolkata (Calcutta) (CCU),
Lucknow (LKO),
Mangalore (IXE),
Mumbai (Bombay) (BOM),
Nagpur (NAG),
Pune (PNQ),
Thiruvananthapuram (Trivandrum) (TRV),
Tiruchirapalli (TRZ) ,
Varanasi (VNS),

nebo

b) lodí do jednoho z následujících 3 přístavů:

Goa,
Kochi (Cochin),
Mangalore.

Držitel elektronického víza může opustit Indii na jakémkoli indickém hraničním přechodu nezávisle na tom, jaký přechod uvedl ve vízové žádosti.


9. Elektronické vízum neopravňuje k cestování do oblastí s omezeným vstupem (Restricted Areas, Protected Areas nebo Cantonment Areas).


10. Na výzvu pracovníka pasové kontroly je cestující povinen nechat si sejmout otisky všech prstů na rukách, nechat si vyfotografovat obličej a vlastnoručně se podepsat.  


11. Elektronické vízum nelze vydat, pokud cestující cestuje do Indie na diplomatický pas (Diplomatic Passport), služební pas (Service Passport) nebo úřední pas (Official Passport). Držitel takového pasu buď musí mít klasické papírové vízum anebo do Indie cestovat na běžný cestovní pas.
 

12. O elektronické vízum nesmí žádat osoba, která má nebo měla státní občanství Pákistánu, nebo jejíž alespoň jeden z rodičů je nebo byl občanem Pákistánu. Taková osoba musí žádat o klasické papírové vízum na zastupitelském úřadu Indie.


13. Po příjezdu do Indie je držitel elektronického víza povinen se jím na požádání prokázat příslušným představitelům policie a dalších bezpečnostních složek, při ubytování v hotelu,  nebo při odbavení na letišti.


14. Cestující může s sebou do Indie přivézt svůj mobilní telefon, nesmí ale přivézt satelitní telefon.

Potřebujete-li pomoc, napište e-mail v angličtině na adresu indiatvoa@gov.in nebo zavolejte na telefon+91 11 24 300 666.

Klasické indické vízum

Nemůže-li cestující splnit některou z výše uvedených podmínek, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad Indie o klasické indické vízum, které se vylepuje do cestovního dokladu cestujícího ve formě vízového štítku. Vypadá asi takto.

Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in.  Po otevření této stránky se klikne na šedý nadpis „Apply online“ umístěný úplně vlevo dole v rubrice „VISA APPLYING PROCESS“. Otevře se nová webová stránka https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration, na které lze již začít vyplňovat samotnou vízovou žádost. Po dokončení všech kroků se žádost vytiskne a spolu s cestovním dokladem doručí na příslušný zastupitelský úřad Indie k vyřízení.

Pro Českou republiku je příslušným zastupitelským úřadem Velvyslanectví Indické republiky v Praze. Vízovou žádost tam lze podat v pracovních dnech v době mezi 9.30 a 12.00 hodinou a  vyřízení žádosti trvá zpravidla 2-7 dní.