česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v České republice

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 v České republice a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata.

Od 5. října 2020 je na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav po dobu 30 dní. V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října 2020 krizové opatření (viz Usnesení o přijetí krizového opatření), kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. 

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. To se týká především osob, které doposud mohly neomezeně přicestovat z tzv. zelených zemí. Uvedené se nyní mění a platí možnost přicestování jen v nezbytně nutných případech ze všech zemí.

Omezení zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely) nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách.

Osoby, které do ČR v nezbytně nutných případech přicestují, žádáme důkladně se seznámit s karanténními opatřeními. Osobám, které přicestují z jiných než tzv. zelených zemí, připomínáme povinnost vyplnit příjezdový formulář před cestou a absolvovat test na covid-19 – pročtěte si návod pro dodržení karanténních opatření.

Omezení volného pohybu osob v ČR platí do 3. listopadu s možností prodloužení.

Od 21. října 2020 platí pro všechny cestovatele přijíždějící do ČR z tzv. rizikových zemí vyplnit příjezdový formulář na stránce www.prijezdovyformular.cz.

Vyplnit jej musí před příjezdem do ČR všechny osoby starší 5 let, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí ČR, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní.

Formulář je možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.

Kromě vyplnění příjezdového formuláře je nutné podstoupit i test na přítomnost Covid-19 do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady. Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR. Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod.

Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Mezi členské státy Evropské unie se pro uvedené účely (na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví) řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

 

Aktuální počet nakažených koronavirem COVID-19:

- v České republice

- v zahraničí

 

Opatření České republiky:

- zveřejněná Úřadem vlády ČR

- zveřejněná Ministerstvem vnitra ČR

- zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

Další zdroje informací:

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zdravotnictví ČR