česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji pandemie koronaviru v Indii, která se dále dramatizuje, a o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Indie má čtvrtý nejvyšší počet případů nákazy na světě.  (podrobněji viz níže v části 7 PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ). Indie pokračuje v razantních nárůstech onemocnění koronavirem. Za červen 2020 se celkový počet případů zvýšil o téměř čtyři sta tisíc. Víc než 250 tisíc osob se za stejné období uzdravilo.  Od 1. července 2020 je v platnosti nové nařízení Ministerstva vnitra Indie, které stanoví rozsah zakázaných činností s celoindickou působností a podmínky rozvolňování restriktivních opatření. Z nařízení, které platí do 31. července 2020, vyplývá, že nadále je zakázána veškerá pravidelná mezinárodní letecká přeprava osob. Vnitrostátní letecká přeprava osob je v omezeném rozsahu povolena od 25. května 2020.  Velvyslanectví ČR v Dillí doporučuje nadále nekupovat letenky na mezinárodní komerční lety, dokud nebude rozhodnuto o obnovení spojů. K cestě do České republiky je možné využít repatriačních letů provozovaných aktuálně společnostmi KLM, Air France a Lufthansa z Dillí a Mumbai (podrobněji viz níže v části 6 REPATRIACE). Velvyslanectví zároveň upozorňuje, že nadále platí, že pro všechny české občany musí zajistit povolení k přepravě napříč svazovými státy/územími do místa odletů repatriačních letů.  Naposledy aktualizováno 3. července 2020.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO INDIE:

Vycestovat z ČR do Indie v současné době není možné, neboť Indie zakázala pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících, a po dobu tohoto zákazu je pozastavena platnost všech již vydaných indických víz (kromě diplomatických, služebních, OSN/mezinárodních organizací, zaměstnaneckých a projektových kategorií). Přiletět do Indie tak lze pouze repatriačním, charterovým nebo nepravidelným komerčním letem, a to na základě udělené výjimky.

Seznam repatriačních letů do Indie je k dispozici na webové stránce http://www.airindia.in/evacuation-flight.htm. Repatriační lety jsou určeny primárně pro občany Indie, aby se mohli vrátit domů. Seznam pasažérů na každý repatriační let sestavuje diplomatická mise Indie v zemi, odkud letadlo do Indie odlétá, a to na základě nominace diplomatické mise Indie v zemi, kde se cestující nachází.

Na repatriační let mohou být za určitých podmínek (např. povinnost prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odletem) vpuštěni cizí diplomaté a další pracovníci diplomatických misí cizích států nebo mezinárodních organizací v Indii, kteří jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů. Na základě předchozího souhlasu indického ministerstva zahraničních věcí mohou být vzati na palubu také jejich rodinní příslušníci, případně členové pomocného obslužného personálu akreditovaní na cizí diplomatické misi v Indii.

S účinností od 1. června 2020 mohou do Indie vycestovat podnikatelé, kterým bylo po 1. červnu 2020 vydáno indické vízum typu "Business Visa" (kromě víza B-3 za účelem sportu), pokud přicestují do Indie svým vlastním letadlem, resp. jiným nepravidelným komerčním nebo charterovým letem.  Přicestovat pozemní cestou (například z Nepálu nebo Pákistánu) ani námořní cestou (jachtou, lodí) tedy nemohou.

Z České republiky do Indie mohou dále cestovat osoby, kterým bylo indickou diplomatickou misí vydáno po 1. červnu 2020 nové indické vízum typu Business Visa nebo Employment Visa, pokud jsou to inženýrští, manažerští, designoví nebo jiní specialisté cestující do Indie jménem zahraniční obchodní entity se sídlem v Indii. To zahrnuje všechny výrobní podniky, konstrukční kanceláře, softwarové a IT firmy, stejně jako společnosti finančního sektoru (firmy bankovního i nebankovního finančního sektoru). Příjezd do Indie může být povolen i následujícím zahraničním expertům: 

  • zdravotničtí specialisté,
  • výzkumní pracovníci v oblasti zdravotnictví, a
  • inženýři a techničtí pracovníci za účelem technické práce v indických zařízeních spadajících do sektoru zdravotnictví, včetně laboratoří a továren

a to za podmínky, že budou vybaveni dopisem s pozváním vystaveným uznávaným a registrovaným zdravotnickým zařízením, registrovanou farmaceutickou společností nebo v Indii akreditovanou univerzitou. Na pozvání registrované indické obchodní entity mohou dále přicestovat do Indie zahraniční techničtí specialisté a inženýři cestující za účelem instalace, opravy a údržby stroje nebo zařízení zahraničního původu, ať již jde o instalaci zařízení, záruční opravu, anebo o poprodejní servis nebo opravu na komerčním základě. Více informací najdete na webové stránce https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/oeu/obchodni_a_pracovni_cesty_do_indie.html.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Kromě výjimek uvedených v bodu 1 vstup na území Indie není možný, neboť nadále zůstávají uzavřeny všechny pozemní, námořní i letištní hraniční přechody.  Dalšími výjimkami jsou členové posádek letadel, kterým byl povolen přílet na území Indie, a dále řidiči a další nezbytní členové posádek vlaků, lodí nebo vozidel přivážejících náklad. Z uvedeného je zřejmé, že letecký tranzit přes území Indie do jiných států není možný.

Pozemní tranzit přes území Indie (například z Pákistánu do Nepálu) až na výjimky není možný.

Letecký tranzit uvnitř území Indie je povolen pouze v souvislosti s repatriačními lety.

Pravidelná vnitrostátní letecká přeprava byla obnovena od 25. května 2020, a to při respektování striktních hygienických a karanténních opatření.

Pokud jde o ostatní vnitrostátní dopravu mezi jednotlivými indickými svazovými státy/územími a také uvnitř jednotlivých svazových států/území - viz sekce 3. DOPRAVA níže. 

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz  občanům všech zemí světa, a to až do doby, kdy nabyde účinnosti zrušení zákazu mezinárodní letecké přepravy osob do/z Indie. Pozastavení platnosti se netýká následujících kategorií víz: diplomatické (Diplomatic), služební (Official), OSN/mezinárodní organizace (UN/International Organizations), zaměstnanecké (Employment) nebo projektové (Project). Osoby uvedené v bodě 1, kteří jsou držiteli platného indického víza pro více vstupů, si jej před odletem do Indie musí nechat re-validovat, ostatní musí vyčkat vydání nového víza.

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení lockdownu a pokračování suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prostřednictvím webové stránky http://zip.er.cz/visaextension prodlouží bez jakékoli sankce víza zdarma až po dobu 30 dní od data zrušení zákazu mezinárodní osobní letecké přepravy. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf. Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie, pokud byla vydána před 13. březnem 2020.

 

3. DOPRAVA:

Letecká přeprava

Pravidelná mezinárodní letecká přeprava je podle Ministerstva vnitra Indie suspendována do 31. července 2020. Povoleny jsou pouze nepravidelné a charterové lety určené k repatriaci cizinců z území Indie (např. KLM, Lufthansa, Air France) a evakuační lety (zejména Air India a Air India Express). Možnosti návratu do České republiky jsou velmi omezené, avšak existují. Velvyslanectví o nich informuje na svých webových stránkách v článku s názvem Možnosti návratu do České republiky https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/spolecne_to_zvladneme.html

Postupy a podmínky, jimiž se řídí přeprava osob v podmínkách pandemie jsou uvedeny na stránkách indického ministerstva vnitra:
https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf 

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje nekupovat letenky na komerční lety z ČR do Indie nebo z Indie, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů o obnovení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob.

Pokud jde o letenky na repatriační lety organizované výše uvedenými leteckými společnostmi, velvyslanectví je kdykoli připraveno poskytnout veškerou součinnost a informovanost.

Pravidelná vnitrostátní letecká přeprava byla obnovena 25. května 2020. Bližší pokyny lze nalézt v angličtině na webových stránkách:

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159004757451307401.pdf (vyhláška indického ministerstva civilního letectví z 21. 5. 2020)

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159004771751307401.pdf (Guidelines for Air Passengers)

Velvyslanectví doporučuje před zakoupením letenek seznámit se pečlivě s podmínkami, jež musí být splněny při pořizování letenky, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu. 

Velvyslanectví upozorňuje, že jakkoli by podle postupů centrální vlády pasažéři, kteří nevykazují příznaky nemoci, měli pokračovat po příletu pouze s doporučením, aby se následujících čtrnáct dní sledovali, situace v jednotlivých svazových státech/územích se liší, neboť jim bylo umožněno stanovit si vlastní karanténní protokoly. Například hlavní město Dillí a Západní Bengálsko budou takto postupovat. Maháráštra všechny přilétající pasažéry (s výjimkou krátkodobých pobytů) označí na ruce razítkem signalizujícím domácí karanténu. Karnátaka pošle do sedmidenní institucionální karantény všechny pasažéry přilétající z nejvíce nákazou postižených států/území (Maháráštra, Tamilnádu, Gudžarát, Dillí, Rádžasthán a Madhjapradéš). V Paňdžábu a Rádžasthánu musí všichni pasažéři do čtrnáctidenní domácí karantény (v Rádžasthánu mohou být obchodní cestující a ti, co disponují negativním testem propuštěni po jednom týdnu). V Goa si mohou pasažéři při příletu vybrat mezi testem za 2 000 rupií nebo čtrnáctidenní domácí karanténou. Pro cesty do Tamilnádu se musí všichni elektronicky zaregistrovat na portálu TNePass, Vstupní pas přes elektronickou rezervaci musí mít také pasažéři přílétající do Kéraly. Bez něj zamíří do povinné čtrnáctidenní institucionální karantény (netýká se obchodních a krátkodobých cest). V Uríse se domácí nebo institucionální karanténě vyhnou cestující s pobytem do 72 hodin, resp. ti, kteří se vrací z pobytu mimo stát ne delším než 72 hodin.

 

Železniční přeprava

Osobní železniční doprava byla ve velmi omezeném rozsahu obnovena s účinností od 12. května 2020. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

 

Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity. Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. 

 

4. OPATŘENÍ:

Indie vyhlásila postupně jedny z nejtvrdších opatření na světě, které jsou časově shrnuty v následující tabulce:

22. března 2020 dobrovolný zákaz vycházení Janata Curfew
25. března až 13. dubna 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Complete Lockdown
14. dubna až 3. května 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Lockdown 2.0
4. až 17. května 2020 částečné uzavření Lockdown 3.0
18. až 31. května 2020 částečné uzavření Lockdown 4.0
od 1. června 2020 částečné otevření Unlock 1.0
od 8. června 2020 částečné otevření Phase I
od července 2020 částečné otevření Phase II
???   Phase III

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29. června 2020 vydalo Ministerstva vnitra Indie nařízení, které stanoví rozsah zakázaných činností  s celoindickou působností a rozsah rozvolňování pro období do 31. července 2020 (tzv. Unlock 2). Nařízení vychází z premisy, že veškeré činnosti jsou povoleny s výjimkou těch, které jsou výslovně zakázány, a s výjimkou tzv. zón izolace výskytu (tzv. containment zones), v nichž musí být nadále uplatňována přísná karanténní opatření.

Od 1. července 2020 tak zůstávají nadále uzavřeny školy, vzdělávací a školící střediska s výjimkou výcvikových institucí centrální a svazových vlád, jež se mohou otevřít 15. července 2020. Nadále je suspendována mezinárodní letecká přeprava osob s výjimkou povolení uděleného Ministerstvem vnitra Indie. U vnitrostátní přepravy, která byla částečně obnovena 25. května 2020, se předpokládá její další rozšíření. V provozu nebude metro, stejně tak jako kinosály, tělocvičny, plavecké bazény, zábavní parky, divadla, vary, auditoria a další podobná zařízení. Zakázány zůstávají i společenské, politické, sportovní, zábavní, akademické, kulturní, náboženské a další akce s velkým počtem osob.

Omezení týkající se pohybu osob a zboží mezi státy a uvnitř států je z pohledu centrální vlády zrušeno a není k němu vyžadováno zvláštní povolení, schválení či elektronické povolení.

Zkracuje se délka zákazu nočního vycházení. Nově bude platit mezi 22.00 a 05.00. Rozšířen byl i okruh činností, které je možné realizovat i v době "noční hodiny", včetně plynulého chodu vícesměnných provozů,nakládky a vykládky zboží, přepravy osob po národních a svazových páteřních komunikací a dopravy do místa bydliště po cestě autobusem, vlakem a letadlem.

V zónách izolace výskytu, jež stanovují vlády států na základě závazných postupů Ministerstva zdravotnictví Indie, musí být nadále uplatňována přísná pravidla uzavření s povolenými činnosti omezenými na nezbytně nutné záležitosti. V hlavním městě Dillí je aktuálně 421 takových zón. Jejich seznam je zde: http://revenue.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_revenue/Revenue/Home/Containment+Zone.

Zranitelným osobám, tj. osobám nad 65 let věku, osobám s více nemocemi, těhotným ženám a dětem mladším 10 let je nadále doporučováno zůstat doma a omezit pohyb venku na nezbytně nutné a se zdravím související činnosti. Použití mobilní aplikace Aarogya Setu, kterou vytvořila indická vláda, za účelem snadnější a rychlejší identifikace osob nakažených virem COVID-19, resp. osob, jimž hrozí nákaza, není povinné a má charakter doporučení.

Státy mají možnost se od postupů uvolňování stanovených centrální vládou v rámci Unlock 2 odchýlit směrem k jejich dalšímu zpřísnění. To znamená, že z důvodu aktuálního vývoje pandemie v místě nemusí některé činnosti uvolnit vůbec, resp. tak mohou učinit později. Státy však nesmí centrální vládou stanovené podmínky změkčit.

V praxi to vypadá tak, že řada států pokračuje v uplatňování lockdownů s menší mírou rozvolňování a naopak s novými omezeními pohybu osob. Ke státům, které prodloužily lockdown do 31. července 2020, patří dva ze tří nejvíce postižených států - Maháráštra a Tamilnádu. Již dříve tento krok oznámily vlády Západního Bengálska a Džharkhandu. Nagaland v lockdownu zůstane do 15. července 2020. Karnátaka se do totálního lockdownu s omezením pohybu ponoří každou neděli počínaje 5. červencem 2020. Totéž udělá Tamilnádu na celém svém území, stejně jako Manipur v hlavním městě Aizawl. V distriktu Guwahati ve státě Assám platí celodenní lockdown od 29. června 2020. Pro ostatní městské aglomerace platí o víkendech. Na celém území Assámu platí zákaz nočního vycházení mezi 19.00 a 07.00. Celoindický zákaz nočního vycházení je mezi 21.00 a 05.00.

Velvyslanectví doporučuje seznámit s aktuálním vývojem v jednotlivých státech, informace o němž jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

Pravidla pro Unlock 2 je možné shlédnout zde: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29062020.pdf

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91-11-23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

6. REPATRIACE:

Možnosti návratu do České republiky jsou velmi omezené, avšak existují. Velvyslanectví o nich informuje na svých webových stránkách v článku s názvem Možnosti návratu do České republiky https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/spolecne_to_zvladneme.html. V kontaktu s osobami, které o návrat projeví nově zájem,  dále precizuje konkrétní odletové možnosti a požadavky, jež musí být splněny, a to jak z hlediska indických tak i českých orgánů. Velvyslanectví upozorňuje, že nehledě na aktuální úpravu pohybu mezi státy/územími, musí pro české občany a osoby mající právo vstupu na území České republiky získat speciální povolení od indického ministerstva zahraničních věcí pro přesun do Dillí či jiného města, odkud jsou organizovány zvláštní lety. Toto povolení opravňuje osoby směřující na letiště k repatriačnímu letu cestovat i v době zákazu nočního vycházení. To je třeba vzít v úvahu při časování každého jednotlivého případu. Díky takto nastavenému modelu se velvyslanectví nadále daří dostávat na palubu repatriačních letadel jak české občany, tak i jejich rodinné příslušníky, kteří české občanství nemají, případně další indické občany s povoleným pobytem v ČR, osvědčí-li právní zájem.

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje neprovádět nákup letenek pro komerční mezinárodní lety, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů ve věci jejich obnovení.

 

7. PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ:

Za posledních 24 hodin byla diagnostikováno rekordních 20 903 nových záchytů COVID-19. Indie k 3. červenci 2020 registruje celkem 625 554 potvrzených případů, z toho je 227 439 aktivních (+ 492). Počet vyléčených z nemoci COVID-19 se zvýšil o rekordních 20 032 osob na celkových 379 891. Nemoci nově podlehlo 370 osob, celkově od začátku pandemie 18 213. Vyléčení se na kumulativním počtu případů podílejí 60,7 %. Míra úmrtnosti je 2,91 %.

Laboratoře provedly za poslední vykazovaný den rekordní počet testů na koronavirus, celkem 241 576 (o 11 988 více). Dohromady jich indické orgány evidují 9 297 749 estů, 6 562 v přepočtu na milión obyvatel. Indie je po Spojených státech, Rusku a Velké Británii čtvrtou zemí s největším počtem testů. V přepočtu testů na milión obyvatel se nachází ve druhé stovce svĕtového pořadí (poměr testů na jeden milión obyvatel v nejvíce postižených státech/územích viz níže).

Počet laboratoří oprávněných provádět testy každodenně roste. Nově činí celkem 1 074 (+ 9), z nichž je 775 vládních a 299 soukromých (seznam všech laboratoří zde: https://www.icmr.gov.in).

Indie má nyní 25 svazových států/území z celkového počtu 36 (28 států a 8 území) s více než tisícem prokázaných případů nákazy (naposledy přibyl stát Hamíčalpradéš). Pro zjednodušení jsou všechny označovány jako státy, jakkoli Dillí a Džammú a Kašmír jsou územími.

Třináct států má více než deset tisíc potvrzených případů nákazy). První trojku nejvíce postižených států tvoří Maháráštra (186 626, + 6 328 za posledních 24 hodin), Tamilnádu (98 392, + 4 343) a Dillí (92 175, + 2 373). Následují Gudžarát (33 999, + 767), Uttarpradéš (24 852, + 769), Západní Bengálsko (19 819, + 649), Rádžasthán (18 662, + 350), Telangána (18 517, + 1 213), Karnátaka (18 516, + 1 502), Ándrapradéš (16 097, + 845), Harijána (15 509, + 568), Madhjapradéš (14 106, + 245) a Bihár (10 682, + 433).

Maháráštra, Tamilnádu, Telangána a Karnátaka zaznamenaly v uplynulý den rekordní nárůsty nových případů. Vysoký přírůstek, jakkoli nižší ve s předchozím dnem, hlásí i Dillí. Na těchto pět států připadají tři čtvrtiny nově nakažených (15 759).
Zmíněných třináct států se počtem nakažených 567 952 podílí 90,8 % na všech případech v Indii, počtem 344 569 uzdravených 90,7 % na celkovém počtu vyléčených a 17 768 úmrtími 97,6 % na celkové smrtnosti.

Uvedená třináctka v mírně pozměněném pořadí tvoří pořadí států s největším počtem úmrtí s COVID-19: Maháráštra (8 178, + 125, Dillí (2 864, + 61), Gudžarát (1 886, + 19), Tamilnádu (1 321, + 57), Uttarpradéš (735, + 17), Západní Bengálsko (699, + 16), Madhjapradéš (589, + 8), Rádžasthán (430, + 9), Telangána (275, + 8), Karnátaka (272, + 19), Harijána (251, + 11), Ándrapradéš (198, + 5). Výjimkou je Bihár, který počtem úmrtí (77, + 7) je až na patnáctém místě (za Paňdžábem a Džammú a Kašmírem).

Assám je v pořadí čtrnáctým státem s největším počtem (9 013). Dále následují Urísa (7 545), Džammú a Kašmír (7 849), Paňdžáb (5 784), Kérala (4 753), Čhattisharh (3 013),  Uttarákhand (2 984), Džharkhand (2 584), Tripura (1 435), Goa (1 485) a Manipur. (1 279).

Tři nejvíce postižené státy (Maháráštra,Tamilnádu a Dillí) se počtem nakažených 377 193 podílí 60,3 % na všech případech v Indii, počtem 220 200 uzdravených 58 % na celkovém počtu vyléčených a 12 363 úmrtími 67,9 % na celkové smrtnosti.

Nejvíce případů na milión obyvatel eviduje Dillí (4 652; 19,8 miliónu obyvatel). Následuje Maháráštra (1 527; 122 miliónu) a Tamilnádu (1 299; 75 miliónu). Dillí je v tomto ukazateli první i v celoindickém srovnání. Indický poměr případů na milión obyvatel je 454.

Nejvíce na milión obyvatel z těchto tří států testuje Dillí (28 898 testů) před Tamilnádu (16 325) a Maháráštrou (8 377).  

Míra úmrtnosti, stále ještě pokud jde o tři nejvíce postižené státy, je nejvyšší v Maháráštře (4,38 %) před Dillí (3,11 %) a Tamilnádu (1,34 %). Vůbec nejvyšší úmrtnost v Indii má Gudžarát (5,55 %). Indický průměr počtu úmrtí k celkovému počtu případů je 2,91 %.

Poměr vyléčených k celkovým počtům případů je nejvyšší u Dillí (68,34). Následují Tamilnádu (56,97) % a Maháráštra (54,21).

Indickým městem s nejvyšším počtem celkových a také aktivních případů je Dillí (92 175, 26 304) před Mumbaí (Maharáštra, 80 699, 25 311) a Čennaí (Tamilnádu, 62 598, 22 690). Následují Thane (Maháráštra, 41 349, 23 880), Pune (Maháráštra, 24 462, 11 640), Ahmedabád (Gudžarát, 21 339, 3 629), Hyderabád (Telangána,14 420, 14 092), Kolkata (Západní Bengálsko, 6 440, 2 006), Gurugram sousedící s Dillí (Harijána, 5 569, 1 182), Bengalúru (Karnátaka, 6 179, 5 504).

Aktuální počty osob infikovaných koronavirem v Indii a další podrobnosti týkající se pandemie jsou na portálu https://www.mygov.in/covid-19/.

 

POČTY REPATRIOVANÝCH OSOB

 

Indie je v úplné izolaci již od 22. března 2020. Několik dní předtím Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR zveřejnilo výzvu, ve které důrazně požádalo občany České republiky k nejrychlejšímu návratu do ČR. Všichni občané zaregistrovaní v aplikaci DROZD obdrželi tuto výzvu e-mailem a SMS dne 18. března 2020. O 2 dny později, 20. března 2020, MZV znovu vyzvalo všechny občany stejnou cestou, pokud mohou, aby z Indie odcestovali. 

Velvyslanectví ČR v Dillí  zajišťovalo návrat domů více než dvou set občanů ČR jak pravidelnými komerčními lety tak i těmito repatriačními lety:
1) z Goa: 29. března 2020 českým repatriačním letem ČSA (30 osob),
2) z Mumbai: 29. března 2020 českým repatriačním letem ČSA (138 osob),
3) z Chennai: francouzským repatriačním letem (1 osoba),
4) z Bengalúru: 31. března 2020 německým repatriačním letem (3 občané ČR),
5) z Chennai: 3. dubna 2020 německým repatriačním letem (1 občan ČR),
6) z Dillí: 4. dubna 2020 polským repatriačním letem LOT do Varšavy a následně repatriačním letem Armády ČR do Prahy (34 osob),
7) z Cochinu: 4. dubna německým repatriačním letem do Frankfurtu (1 občan ČR),
8) z Goa: 4. dubna 2020 polským repatriačním letem LOT (6 občanů ČR),
9) z Cochinu 5. dubna francouzským repatriačním letem do Paříže (1 občan ČR),
10) z Dillí 18. dubna finským repatriačním letem do Helsinek (3 občané ČR),
11)  z Dillí 19. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (3 osoby),
12)  z Bengaluru 21. dubna italským repatriačním letem do Milána (1 občan ČR),
13) z Dillí 21. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (1 občan ČR),
14) z Mumbai 23. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (2 občané ČR),
15) z Dillí 3. května nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (1 občan ČR),
16) z Dillí 5. května nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (5 osob),
17) z Mumbai 7. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
18) z Bengalúru 7. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
19) z Bengalúru 8. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
20) z Dillí 12. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
21) z Mumbai 14. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
22) z Bengalúru 15. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
23) z Dillí 17. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (4 osoby),
24) z Mumbai 21. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
25) z Dillí 21. května 2020 indickým repatriačním letem do Londýna (1 osoba),
26) z Mumbai 24. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (2 osoby),
27) z Dillí 27. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (6 osob),
28) z Dillí 27. května 2020 indickým repatriačním letem do Frankfurtu (1 osoba),
29) z Mumbai 28. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
30) z Mumbai 1. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (6 osob),
31) z Dillí 2. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
31) z Dillí 3. června 2020 indickým evakuačním letem do Říma (1 osoba),
32) z Dillí 4. června 2020 nizozemským evakuačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
33) z Dillí 7. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (19 osob),
34) z Mumbai 7. června 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
35) z Mumbai 8. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
36) z Dillí 11. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
37) z Dillí 11. června 2020 indickým evakuačním letem do Frankfurtu (2 osoby),
38) z Dillí 12. června 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
39) z Mumbai 13. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
40) z Mumbai 15. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (3 osoby),
41) z Dillí 16. června 2020 indickým evakuačním letem do Frankfurtu (4 osoby),
42) z Bengalúru 17. června 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
43) z Dillí 18. června 2020 německým repatriačním letem do Mnichova (4 osoby),
44) z Dillí 20. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (3 osoby),
45) z Mumbai 21. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
45) z Dillí 22. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
46) z Mumbai 30. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba).

 

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí.

E-mail:
newdelhi@embassy.mzv.cz

Non-stop konzulární pohotovost: 
+91 99 10 999 460

přílohy

Self Reporting Form 567 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2020

Opatření k ubytování 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.3.2020