česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji stále se šířící pandemie koronaviru v Indii, a o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Indie má třetí nejvyšší počet případů nákazy na světě, koronavirem se zde nakazilo již přes 1,5 milionu obyvatel, přes milion z nichž se již vyléčilo  (podrobněji viz níže v části 7 PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ). Indie pokračuje v razantních nárůstech onemocnění koronavirem.   Dnem 1. srpna 2020 vstupuje v platnost nařízení Ministerstva vnitra Indie, které stanoví podmínky pro další fázi rozvolňování restriktivních opatření, tzv. Unlock 3. Z nařízení, které platí do 31. srpna 2020, vyplývá, že nadále je přerušena veškerá pravidelná mezinárodní letecká přeprava osob. Vnitrostátní letecká přeprava osob byla povolena již od 25. května 2020.  Velvyslanectví ČR v Dillí doporučuje nadále nekupovat letenky na mezinárodní komerční lety, dokud nebude rozhodnuto o obnovení spojů. K cestě do České republiky je možné využít repatriačních letů provozovaných aktuálně společnostmi KLM, Air France a Lufthansa z Dillí a Mumbai. Velvyslanectví zároveň upozorňuje, že nadále platí, že pro všechny české občany musí zajistit povolení k přepravě napříč svazovými státy/územími do místa odletů repatriačních letů.  Do Indie mohou cestovat za určitých podmínek jenom  vybrané skupiny osob, turisté mezi nimi nejsou. Naposledy aktualizováno 7. srpna 2020.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO INDIE:

Vycestovat z ČR do Indie komerčními lety v současné době není možné, neboť Indie zakázala pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících. Přiletět do Indie mohou pouze zvláštními lety povolenými Ministerstvem vnitra Indie vybrané kategorie osob. Turisté mezi nimi nejsou. 

Na tyto lety mohou být za určitých podmínek (např. povinnost prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odletem) vpuštěni cizí diplomaté a další pracovníci diplomatických misí cizích států nebo mezinárodních organizací v Indii, kteří jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů. Na základě předchozího souhlasu indického ministerstva zahraničních věcí mohou být vzati na palubu také jejich rodinní příslušníci, případně členové pomocného obslužného personálu akreditovaní na cizí diplomatické misi v Indii.

Těmito kategoriemi osob z řad neindických státních příslušníků, včetně občanů ČR, jsou:

 • podnikatelé, kterým bylo po 30. červnu 2020 vydáno indické vízum typu "Business Visa" (kromě víza B-3 za účelem sportu),
   
 • osoby, kterým bylo indickou diplomatickou misí vydáno po 30. červnu 2020 nové indické vízum typu Business Visa nebo Employment Visa, pokud jsou to inženýrští, manažerští, designoví nebo jiní specialisté cestující do Indie jménem zahraniční obchodní entity se sídlem v Indii (To zahrnuje všechny výrobní podniky, konstrukční kanceláře, softwarové a IT firmy, stejně jako společnosti finančního sektoru (firmy bankovního i nebankovního finančního sektoru).
   
 • zdravotničtí specialisté, výzkumní pracovníci v oblasti zdravotnictví a inženýři a techničtí pracovníci za účelem technické práce v indických zařízeních spadajících do sektoru zdravotnictví, včetně laboratoří a továren, a to za podmínky, že budou vybaveni dopisem s pozváním vystaveným uznávaným a registrovaným zdravotnickým zařízením, registrovanou farmaceutickou společností nebo v Indii akreditovanou univerzitou.
   
 • zahraniční techničtí specialisté a inženýři cestující na pozvání registrované indické obchodní entity  za účelem instalace, opravy a údržby stroje nebo zařízení zahraničního původu, ať již jde o instalaci zařízení, záruční opravu, anebo o poprodejní servis nebo opravu na komerčním základě. 
   
 • členové mezinárodních posádek,
   
 • diplomaté a další pracovníci diplomatických misí cizích států nebo mezinárodních organizací v Indii, kteří jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů, a jejich rodinní příslušníci.

Podmínkou, aby kterákoli z vybraných kategorií osob mohla být vpuštěna na palubu letadla, je, že musí být předem registrována u diplomatické mise Indie v místě, kde se aktuálně nachází, musí mít platné indické vízum vydané po 30. červnu 2020 (pracovníci diplomatických misí mohou mít vízum vydané i před tímto datem). Všichni musí být také připraveni na povinnost 14-denní karantény po příletu. 

Více informací najdete na webové stránce https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/oeu/obchodni_a_pracovni_cesty_do_indie.html.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Kromě výjimek uvedených v bodu 1 vstup na území Indie není možný, neboť nadále zůstávají uzavřeny všechny pozemní, námořní i letištní hraniční přechody.  Stejně tak není možný letecký tranzit přes území Indie do jiných zemí.

Pozemní tranzit přes území Indie (například z Pákistánu do Nepálu) až na výjimky není možný.

Letecký tranzit uvnitř území Indie je povolen pouze pro osoby přilétajícími či odlétajícími zvláštními lety. 

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz  občanům všech zemí světa, a to až do doby, kdy nabyde účinnosti zrušení zákazu mezinárodní letecké přepravy osob do/z Indie. Pozastavení platnosti se netýká následujících kategorií víz: diplomatické (Diplomatic), služební (Official), OSN/mezinárodní organizace (UN/International Organizations), zaměstnanecké (Employment) nebo projektové (Project). Ostatní ooby uvedené v bodě 1 musí mít k cestě do Indie čerstvé vízum vydané po 30. červnu 2020. 

 

3. DOPRAVA:

Letecká přeprava

Přerušení pravidelné mezinárodní přepravy osob bylo prodlouženo do 31. srpna 2020. 

Ve zvětšené míře jsou provozovány zvláštní spoje na základě časově omezených dvoustranných dohod mezi zeměmi, které považují "jedna druhou za bezpečné a umožňují jejich dopravcům přepravu cestujících". Indie takové dohody sjednala s Francií, Německem, Spojenými státy, Velkou Británií a také Spojenými arabskými emiráty. V jednání mají být obdobné dohody s Ománem, Kuvajtem a Bahrajnem.

V rámci tzv. leteckých bublin či koridorů vytvořených těmito dohodami jsou určenými leteckými společnostmi (z evropských aerolinek Air France, Lufthansa, British Airways) provozovány lety z a do Indie, jež mohou být využity jasně definovaným kategoriím osob (blíže k těmto kategoriím osob, jež zahrnují rovněž občany Evropské unie, a podmínkám cestování zde: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/indie.html.

Kromě toho společnost KLM pokračuje v organizaci repatriačních letů z Indie a občasných letů do Indie.

Indie pokračuje v repatriaci svých občanů zpět domů v rámci mise "Vande Bharat prostřednictvím Air India (viz http://www.airindia.in/evacuation-flight.htm) a dalších leteckých společností (například Indigo pro oblast Perského zálivu - viz https://www.goindigo.in/information/vande-bharat-mission-flights.html), Air India Express (http://blog.airindiaexpress.in/wp-content/uploads/2020/07/Phase-4-Schedule-on-15-07-2020.pdf). V řadě případů jsou tyto lety součástí citovaných dvoustranných dohod.

Pokud jde o nákup letenek na komerční lety, velvyslanectví nadále doporučuje ho neprovádět do okamžiku, než bude veřejně oznámeno obnovení mezinárodní letecké dopravy cestujících. Velvyslanectví na svých stránkách uvádí, jaké osoby a za jakých okolností mohou cestovat do Indie v rámci leteckých bublin a mise Vande Bharat.

Od 25. května 2020 je obnovena vnitrostátní letecká přeprava osob v rozsahu až 45 % původního letového plánu.

Ministerstvo civilního letectva Indie nyní oznámilo, že restrikce ve vnitrostátní letecké dopravě, včetně cenových, budou platit do 24. listopadu 2020.

Z důvodů šíření pandemie v Západním Bengálsku nemohou letecké společnosti přivážet do 31. července 2020 pasažéry do Kolkaty z šesti měst (Ahmedabád, Čennaí, Dillí, Mumbaí, Nagpur a Pune). Je na rozhodnutí leteckých společností, zdali budou za těchto podmínek provozovat lety z Kolkaty.

Velvyslanectví doporučuje se před zakoupením letenek na vnitrostátní lety seznámit s podmínkami, jež musí být splněny při jejich pořizování, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu (nařízení Ministerstva civilního letectví a postupy Ministerstva zdravotnictví Indie zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order_of_MoCA_dated_21st_May_2020.pdf, https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf. Postupy obou resortů jsou zastřešeny nařízením Ministerstva vnitra Indie: https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf.

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je ke shlédnutí zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf. Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indhíry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí zde: https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.
Ze závazných hygienických postupů pro mezinárodní přílety zveřejněných Ministerstvem civilního letectví Indie 24. května 2020 vyplývá, že pasažéři vykazující příznaky nákazy budou okamžitě odesláni do zdravotnických zařízení, ti ostatní zamíří do povinné karantény ve specializovaném zařízení po dobu minimálně 7 dní s dalším pokračováním ve stejné délce v domácí karanténě či ve zdravotnickém zařízení v závislosti na výsledku testu na COVID-19 (podrobněji zde:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals.pdf).

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení lockdownu a pokračování suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prostřednictvím webové stránky http://zip.er.cz/visaextension prodlouží bez jakékoli sankce víza zdarma až po dobu 30 dní od data zrušení zákazu mezinárodní osobní letecké přepravy. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf. Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie, pokud byla vydána před 13. březnem 2020.

 

 

Železniční přeprava

Indické železnice oznámily, že pravidelná doprava osob včetně příměstských vlaků zůstane suspendována do 12. srpna 2020. Do tohoto data budou vypravovány v dosavadním rozsahu pouze vlaky nazývané "Shramik trains", které jsou určeny k přepravě migrantů vracejících se do svých domovů. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

 

Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity. Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. 

 

4. OPATŘENÍ:

Indie vyhlásila postupně jedny z nejtvrdších opatření na světě, které jsou časově shrnuty v následující tabulce:

22. března 2020 dobrovolný zákaz vycházení Janata Curfew
25. března až 13. dubna 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Complete Lockdown
14. dubna až 3. května 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Lockdown 2.0
4. až 17. května 2020 částečné uzavření Lockdown 3.0
18. až 31. května 2020 částečné uzavření Lockdown 4.0
od 1. června 2020 částečné otevření Unlock 1.0
od 1. července 2020 částečné otevření Unlock 2.0
od 1. srpna 2020 částečné otevření  Unlock 3.0
     

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ - UNLOCK 3

Ministerstvo vnitra Indie vydalo dne 29. července 2020 nařízení, jež stanoví postupy pro další fázi rozvolňování - tzv. Unlock 3: https://mha.gov.in/sites/default/files/Unlock3_29072020.pdf

Z nařízení vyplývá, že mimo zóny izolace výskytu jsou všechny činnosti povoleny až na tyto výjimky:

(i) školy, vzdělávací a školicí střediska zůstávají uzavřeny do 31. srpna 2020; 
(ii) uzavřeny budou nadále také kinosály, plavecké bazény, zábavní parky, divadla, auditoria a další podobná zařízení.  Jóga a fitness centra mohou otevřít od 5. srpna 2020 s podmínkou dodržování postupů stanovených Ministerstvem zdravotnictví Indie;
(iii) pokračuje suspenze mezinárodní letecké přepravy osob s výjimkou zvláštních letů povolených Ministerstvem vnitra Indie;
(iv) provoz metra je zastaven;
(v) zakázány zůstávají i společenské, politické, sportovní, zábavní, akademické, kulturní, náboženské a další akce s velkým počtem osob. 

Nařízení vysloveně zmiňuje, že se mohou konat akce organizované v souvislosti s oslavami Dne nezávislosti 15. srpna 2020, pro jejichž organizování vydalo Ministerstvo vnitra Indie zvláštní postupy:https://mha.gov.in/sites/default/files/IndependenceDay_24072020.pdf

V zónách izolace výskytu, jež stanovují vlády států na základě závazných postupů Ministerstva zdravotnictví Indie, musí být nadále uplatňována přísná pravidla uzavření s povolenými činnosti omezenými na nezbytně nutné záležitosti. S cílem omezit negativní dopady na osoby nacházející se v izolaci Ministerstvo zdravotnictví Indie doporučilo zkrátit dosavadní lhůtu pro zrušení takové zóny, během níž se nesměl v zóně objevit nový případ, ze stávajících 28 na 14 dní.

Státy mohou na základě hodnoceni situace samy zakázat některé aktivity, resp. zavést omezení, jež považují za nezbytná. Nesmí však omezit pohyb osob a zboží uvnitř států a mezi státy a ani vyžadovat pro tyto účely povolení, schválení či elektronické propustky.

Stejně tak  státy nesmí změkčit centrální vládou stanovená pravidla Unlock 3.

Pohyb cestujících vlaky a zvláštními vlaky Shramik, vnitrostátní letecká doprava, pohyb Indů vracejících se ze zahraničí a specifikovaných osob cestujících do zahraničí, evakuace cizinců a mořský transfer se nadále řídí pro tyto účely vydanými samostatnými postupy.

Zranitelným osobám, tj. osobám nad 65 let věku, osobám s více nemocemi, těhotným ženám a dětem mladším 10 let je nadále doporučováno zůstat doma a omezit pohyb venku na nezbytně nutné a se zdravím související činnosti. Použití mobilní aplikace Aarogya Setu, kterou vytvořila indická vláda, za účelem snadnější a rychlejší identifikace osob nakažených virem COVID-19, resp. osob, jimž hrozí nákaza, není povinné a má charakter doporučení.

Zrušen byl zákaz nočního vycházení, který na celém území Indie platil do 31. července 2020 mezi 22.00 a 05.00 hod. 
 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91-11-23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

6. REPATRIACE:

Možnosti návratu do České republiky jsou velmi omezené, avšak existují. Velvyslanectví o nich informuje na svých webových stránkách v článku s názvem Možnosti návratu do České republiky https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/spolecne_to_zvladneme.html. V kontaktu s osobami, které o návrat projeví nově zájem,  dále precizuje konkrétní odletové možnosti a požadavky, jež musí být splněny, a to jak z hlediska indických tak i českých orgánů. Velvyslanectví upozorňuje, že nehledě na aktuální úpravu pohybu mezi státy/územími, musí pro české občany a osoby mající právo vstupu na území České republiky získat speciální povolení od indického ministerstva zahraničních věcí pro přesun do Dillí či jiného města, odkud jsou organizovány zvláštní lety. Toto povolení opravňuje osoby směřující na letiště k repatriačnímu letu cestovat i v době zákazu nočního vycházení. To je třeba vzít v úvahu při časování každého jednotlivého případu. Díky takto nastavenému modelu se velvyslanectví nadále daří dostávat na palubu repatriačních letadel jak české občany, tak i jejich rodinné příslušníky, kteří české občanství nemají, případně další indické občany s povoleným pobytem v ČR, osvědčí-li právní zájem.

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje neprovádět nákup letenek pro komerční mezinárodní lety, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů ve věci jejich obnovení.

 

7. PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ:

SITUACE - SOUHRNNÝ PŘEHLED

Počet infikovaných v Indii překročil hranici dvou miliónů. Třetí nejvíce postižená země světa dohromady eviduje 2 027 068 případů nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19.

Nového maxima dosáhl i denní přírůstek nových případů nákazy. Ve čtvrtek jich přibylo 62 531. Indie je zemí, kde se pandemie šíří aktuálně nejrychleji (3,1 %), přesto lze pozorovat určité ustálení počtu nových případů v posledním týdnu.

S čtvrtečními 49 769 zotavenými Indie eviduje celkem 1 378 105 uzdravených (67,98 % ze všech infikovaných).

Ve středu přibylo 886 úmrtí s COVID-29. Indie jich má celkem 41 585. Smrtnost, tj. podíl mrtvých k počtu nakažených, je 2,05 %.

Laboratoře za poslední den provedly 639 042 testů, čtvrtý den po sobě přes šest set tisíc. Celkový počet testů činí 22 788 393; 16 497 na milion obyvatel. Laboratoří oprávněných testovat je 1 383 (931 vládních a 452 soukromých).

SITUACE V NEJVÍCE POSTIŽENÝCH STÁTECH/ÚZEMÍCH:

Pandemie koronaviru se nachází v různých fázích v různých částech země.

Nejvíce postižený stát Maharáštra zachytil 11 514 nových případů nákazy. Celkem jich má  479 779 (3 927 na milion obyvatel). Aktivních případů je 145 962, vyléčených 305 521. Na nemoc zemřelo celkem 16 792 obĕtí, 316 za posledních 24 hodin.

Druhým indickým státem s největším počtem případů je Tamilnádu: 279 144 infikovaných (3 544 na milion obyvatel), z toho je 221 087 vyléčených. 53 486 aktivních případů odráží již čtyři dny po sobě jdoucí pokles. Tamilnádu eviduje celkem 4 571 úmrtí (+ 110 za posledních 24 hodin.

Ándhrapradéš je třetím státem s největším počtem infikovaných: 196 789 (3 768 na milion obyvatel). Za poslední den jich přibylo 10 328. Z kumulovaného počtu všech případů je 82 166 aktivních a 112 870 vyléčených.   Ándhrapradéš hlásí 1 753 úmrtí celkem (+ 72 za poslední deb).

Čtvrtá co do počtu případů Karnátaka také připsala nové denní maximum infikovaných: 6 805. Celkem jich má 158 254; 2 405 na milion obyvatel), toho je 75 067 aktivních a 80 281 vyléčených. Počet úmrtí se vyšplhal na 2 897 (+ 93 za poslední den).

Dillí (141 531 infikovaných celkem; 7 142 na milion obyvatel) odhalilo za posledních 24 hodin 1 299 nových  případů nákazy. Vyléčilo se 1 008 pacientů. Aktivní případy se vrátily nad desetitisícovou hranici: 10 348. Vyléčených celkem je 127 124. Dillí pokračuje v trendu nízkého počtu úmrtí (15 ve čtvrtek, 4 059 celkem).

Denní maximum nových případů nákazy hlásí šestý nejvíce postižený stát Uttarpradéš. Se čtvrtečními 4 658 jich má celkem 104 388; 484 na milion obyvatel), z toho je 43 653 aktivních a 63 402 vyléčených). Uttarpradéš eviduje 1 918 úmrtí (+ 63 za poslední den).

Z nejvíce postižených států zaznamenaly přírůstek nových případů nad dva tisíce ještě Bihár (+ 3 426 ; 68 148 případů celkem),  Západní Bengálsko (+ 2 954, 86 754), Assám (+ 2 372, 52 818) a Telangána (+ 2092; 73 050).

Aktuální počty osob infikovaných koronavirem v Indii a další podrobnosti týkající se pandemie jsou na portálu https://www.mygov.in/covid-19/. Propočty jsou pořizovány velvyslanectvím ČR v Dillí.

Webové stránky obsahující zdravotnická zařízení států určených pro léčbu COVID-19 a jejich aktuální vytíženost jsou na adrese https://www.mohfw.gov.in/pdf/StatewiseCovidHospitalslink19062020.pdf.


AKTUÁLNĚ PLATNÁ OMEZENÍ VE STÁTECH:

Andamany a Nikobary: lockdown do 11. srpna

Assám: zákaz vycházení od 18.00 do 6.00 hodin, lockdown v okresech Tinsukia a Makum, jinde lockdown jen o víkendech do 15. srpna

Bihár: lockdown do 16. srpna, zákaz vycházení od 22.00 do 5.00 hodin

Džammú a Kašmír: lockdown pouze v okrese Kupwara

Džárkhand: lockdown do 31. srpna

Goa: lockdown o víkendech, zákaz vycházení od 20.00 do 6.00 hodin do 10. srpna

Himáčalpradéš: zakázána mezistátní autobusová přeprava

Kérala: v hl. městě Thiruvananthapuram mohou být obchody otevřeny jen od 7.00 do 19.00 hodin

Maharáštra: částečný lockdown do 31. srpna za určitých podmínek a bez doprovodných služeb (restaurace, stravovací zóny, kina) je umožněn provoz obchodních center, úplný lockdown v okrese Hingoli

Manipur: lockdown do 15. srpna

Nagaland: lockdown do 31. srpna

Odiša: zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 hodin do 31. srpna, lockdown o víkendech v okresech Ganjam, Khurda, Cuttack, Jajpur, Gajapati a Rourkela

Paňdžáb: zákaz vycházení od 23.00 do 5.00 hodin

Tamilnádu: lockdown každou neděli

Tripura: zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 hodin, zakázána doprava mezi okresy a mezi státy

Uttarakhand: lockdown o víkendech

Uttarpradéš: lockdown o víkendech

Západní Bengálsko: lockdown 8., 20, 23., 27, 28. a 31. srpna 2020

 

Velvyslanectví doporučuje seznámit se s aktuálním vývojem v jednotlivých státech, informace o němž jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

 

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí, a to nejlépe e-mailem zaslaným na adresu:
newdelhi@embassy.mzv.cz

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky

přílohy

Self Reporting Form 567 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2020

Opatření k ubytování 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.3.2020