česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji stále se šířící pandemie koronaviru v Indii, a o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Indie má druhý nejvyšší počet případů nákazy na světě, koronavirem se zde nakazilo již přes 7,5 milionu obyvatel, téměř 7 milionů z nichž se již vyléčilo  (podrobněji viz níže v části 7 PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ). Indie pokračuje v razantních nárůstech onemocnění koronavirem.   Dnem 1.  října 2020 vstoupilo v platnost nařízení Ministerstva vnitra Indie, které stanoví podmínky pro další fázi rozvolňování restriktivních opatření, tzv. Unlock 5. Z nařízení, které platí do 31. října 2020, vyplývá, že nadále je přerušena veškerá pravidelná mezinárodní letecká přeprava osob, lety jsou povolovány v rámci dohod uzavřených Indií s některými státy.  Do Indie mohou cestovat za určitých podmínek jenom  vybrané skupiny osob, turisté mezi nimi nejsou. Naposledy aktualizováno 22. října 2020.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO INDIE:

Cestovat z ČR do Indie mohou v současné době pouze vybrané kategorie osob. Turisté mezi nimi nejsou. Těmito kategoriemi osob z řad neindických státních příslušníků, včetně občanů ČR, jsou:

 • podnikatelé, kterým bylo po 30. červnu 2020 vydáno indické vízum typu "Business Visa" (kromě víza B-3 za účelem sportu),
   
 • osoby, kterým bylo indickou diplomatickou misí vydáno po 30. červnu 2020 nové indické vízum typu Business Visa nebo Employment Visa, pokud jsou to inženýrští, manažerští, designoví nebo jiní specialisté cestující do Indie jménem zahraniční obchodní entity se sídlem v Indii (To zahrnuje všechny výrobní podniky, konstrukční kanceláře, softwarové a IT firmy, stejně jako společnosti finančního sektoru (firmy bankovního i nebankovního finančního sektoru).
   
 • zdravotničtí specialisté, výzkumní pracovníci v oblasti zdravotnictví a inženýři a techničtí pracovníci za účelem technické práce v indických zařízeních spadajících do sektoru zdravotnictví, včetně laboratoří a továren, a to za podmínky, že budou vybaveni dopisem s pozváním vystaveným uznávaným a registrovaným zdravotnickým zařízením, registrovanou farmaceutickou společností nebo v Indii akreditovanou univerzitou.
   
 • zahraniční techničtí specialisté a inženýři cestující na pozvání registrované indické obchodní entity  za účelem instalace, opravy a údržby stroje nebo zařízení zahraničního původu, ať již jde o instalaci zařízení, záruční opravu, anebo o  oprodejní servis nebo opravu na komerčním základě. 
   
 • novináři (držitelé víza J-1) a jejich rodinní příslušníci (držitelé víza J-1X),
   
 • členové mezinárodních posádek,
   
 • diplomaté a další pracovníci diplomatických misí cizích států nebo mezinárodních organizací v Indii, kteří jsou držiteli diplomatických, úředních nebo služebních pasů, a jejich rodinní příslušníci.

Źádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/.

Podmínkou, aby kterákoli z vybraných kategorií osob mohla být vpuštěna na palubu letadla, je, že musí být předem registrována na webové stránce https://repat.videshapps.gov.in/user_registrationPg, musí mít platné indické vízum vydané po 30. červnu 2020 (pracovníci diplomatických misí mohou mít vízum vydané i před tímto datem). Všichni musí být také připraveni na povinnost 14-denní karantény po příletu. 

Více informací najdete na webové stránce https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/oeu/obchodni_a_pracovni_cesty_do_indie.html.

Ministerstvo vnitra Indie dne 12. června 2020 zveřejnilo Office Memorandum číslo 25022/24/2020-F.V. / F.I, podle kterého mohou do Indie vstoupit nově také následující kategorie osob:

-          občan ČR mladší 18 let, který je držitelem průkazu OCI a oba jeho rodiče jsou občany Indie,

-          občan ČR, který je držitelem průkazu OCI a potřebuje do Indie cestovat vůli mimořádným rodinným událostem, jako je například kritický zdravotní stav nebo smrt blízkého člena rodiny,

-          občan ČR, který je držitelem průkazu OCI, pokud cestuje s manželkou, která je občankou Indie,

-          občanka ČR, která je držitelkou průkazu OCI, pokud cestuje s manželem, který je občanem Indie,

-          student, který je držitelem průkazu OCI, pokud otec nebo matka je občanem Indie,

-          student, který je držitelem průkazu OCI, pokud otec nebo matka je držitelem průkazu OCI,

-          občan ČR mladší 18 let, jehož otec nebo matka je občanem Indie,

-          občan ČR mladší 18 let, jehož otec nebo matka je držitelem průkazu OCI,

-          občan ČR, jehož manžel(ka) je občanem Indie,

-          svobodný občan ČR,  jehož dítě mladší 18 let je občanem Indie,

-          svobodný občan ČR,  jehož dítě mladší 18 let je držitelem  průkazu OCI,

-          student,  jehož otec nebo matka je občanem Indie,

-          student,  jehož otec nebo matka je držitelem průkazu OCI, nebo

-          blízký rodinný příslušník občana ČR vyslaného na velvyslanectví ČR v Dillí nebo jiné diplomatické mise cizího státu nebo mezinárodní organizace v Indii.

Více informací o tom, kdo má nárok na vydání průkazu OCI je k dispozici v angličtině na webové stránce je zde.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Kromě výjimek uvedených v bodu 1 vstup na území Indie není možný, neboť nadále zůstávají uzavřeny všechny pozemní, námořní i letištní hraniční přechody.  Stejně tak není možný letecký tranzit přes území Indie do jiných zemí.

Pozemní tranzit přes území Indie (například z Pákistánu do Nepálu) až na výjimky není možný.

Letecký tranzit uvnitř území Indie je povolen pouze pro osoby přilétajícími či odlétajícími zvláštními lety. 

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz  občanům všech zemí světa vydaných před 1. červencem 2020, a to až do doby, kdy nabyde účinnosti zrušení zákazu mezinárodní letecké přepravy osob do/z Indie. Pozastavení platnosti se netýká následujících kategorií víz: diplomatické (Diplomatic), služební (Official), OSN/mezinárodní organizace (UN/International Organizations), zaměstnanecké (Employment) nebo projektové (Project). Ostatní osoby uvedené v bodě 1 musí mít k cestě do Indie čerstvé vízum vydané po 30. červnu 2020

 

3. DOPRAVA:

Letecká přeprava

Pravidelná mezinárodní přeprava osob je suspendována. 

Ve zvýšené míře jsou provozovány zvláštní spoje na základě časově omezených dvoustranných dohod mezi zeměmi, které považují "jedna druhou za bezpečné a umožňují jejich dopravcům přepravu cestujících". Tyto dohody jsou nazývány anglicky jako dohody o leteckých bublinách a na jejich základě jsou provozovány lety z a do Indie, jež mohou být využity jasně definovaným kategoriím osob.

Kromě toho společnost KLM pokračuje v organizaci repatriačních letů z Indie a občasných letů do Indie.

Indie pokračuje v repatriaci svých občanů zpět domů v rámci mise "Vande Bharat prostřednictvím Air India  a dalších leteckých společností, Air India Express. V řadě případů jsou tyto lety součástí citovaných dvoustranných dohod.

Pokud jde o nákup letenek na komerční lety, velvyslanectví nadále doporučuje ho neprovádět do okamžiku, než bude veřejně oznámeno obnovení mezinárodní letecké dopravy cestujících. Velvyslanectví na svých stránkách uvádí, jaké osoby a za jakých okolností mohou cestovat do Indie v rámci leteckých bublin a mise Vande Bharat.

Od 25. května 2020 je obnovena vnitrostátní letecká přeprava osob v rozsahu až 45 % původního letového plánu.

Ministerstvo civilního letectva Indie nyní oznámilo, že restrikce ve vnitrostátní letecké dopravě, včetně cenových, budou platit do 24. listopadu 2020.

Z důvodů šíření pandemie v Západním Bengálsku nemohou letecké společnosti přivážet do 31. července 2020 pasažéry do Kolkaty z šesti měst (Ahmedabád, Čennaí, Dillí, Mumbaí, Nagpur a Pune). Je na rozhodnutí leteckých společností, zdali budou za těchto podmínek provozovat lety z Kolkaty.

Velvyslanectví doporučuje se před zakoupením letenek na vnitrostátní lety seznámit s podmínkami, jež musí být splněny při jejich pořizování, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu (nařízení Ministerstva civilního letectví a postupy Ministerstva zdravotnictví Indie zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order_of_MoCA_dated_21st_May_2020.pdf a https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf. Postupy obou resortů jsou zastřešeny nařízením Ministerstva vnitra Indie: https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf.

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je ke shlédnutí zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf. Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indhíry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí zde: https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.
Ze závazných hygienických postupů pro mezinárodní přílety zveřejněných Ministerstvem civilního letectví Indie 24. května 2020 vyplývá, že pasažéři vykazující příznaky nákazy budou okamžitě odesláni do zdravotnických zařízení, ti ostatní zamíří do povinné karantény ve specializovaném zařízení po dobu minimálně 7 dní s dalším pokračováním ve stejné délce v domácí karanténě či ve zdravotnickém zařízení v závislosti na výsledku testu na COVID-19 (podrobněji zde:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals.pdf).

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení lockdownu a pokračování suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prostřednictvím webové stránky http://zip.er.cz/visaextension prodlouží bez jakékoli sankce víza zdarma až po dobu 30 dní od data zrušení zákazu mezinárodní osobní letecké přepravy. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf. Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie, pokud byla vydána před 13. březnem 2020.

 

Železniční přeprava

Indické železnice oznámily, že pravidelná doprava osob včetně příměstských vlaků zůstane suspendována do 12. srpna 2020. Do tohoto data budou vypravovány v dosavadním rozsahu pouze vlaky nazývané "Shramik trains", které jsou určeny k přepravě migrantů vracejících se do svých domovů. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

 

Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity. Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. 

 

4. OPATŘENÍ:

Indie vyhlásila postupně jedny z nejtvrdších opatření na světě, které jsou časově shrnuty v následující tabulce:

22. března 2020 dobrovolný zákaz vycházení Janata Curfew
25. března až 13. dubna 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Complete Lockdown
14. dubna až 3. května 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Lockdown 2.0
4. až 17. května 2020 částečné uzavření Lockdown 3.0
18. až 31. května 2020 částečné uzavření Lockdown 4.0
od 1. června 2020 částečné otevření Unlock 1.0
od 1. července 2020 částečné otevření Unlock 2.0
od 1. srpna 2020 částečné otevření  Unlock 3.0
od 1. září 2020 částečné otevření Unlock 4.0
od 1. října 2020 částečné otevření Unlock 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Unlock 5

Indické ministerstvo vnitra 30. září 2020 zveřejnilo nařízení upravující podmínky v pořadí páté fáze rozvolňování epidemiologických opatření - tzv. Unlock 5. Vyplývá z něj, že k faktickým změnám v dosud uplatňovaném režimu dochází s účinností až od poloviny října. Do té doby platí stávající pravidla. Z pohledu cestování je důležité, že se nic nemění na suspenzi pravidelné mezinárodní letecké dopravy. Z resp. do Indie mohou cestovat pouze určité kategorie osob v rámci za tím účelem sjednaných dvoustranných dohod známých jako letecké bubliny. 

Pravidla Unlock 5, která lze shlédnout na stránce https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30092020.pdf , stanovilo Ministerstvo vnitra Indie nařízením ze dne 30. září 2020 s tím, že platí od 1. do 31. října 2020, není-li v něm uvedeno  jinak. Jednotlivé indické státy mohou rozhodnout o přísnějších opatřeních. Ta stanovená na úrovni centra však nemohou změkčit. 

Výchozí premisou pro fázi Unlock 5 nadále zůstává, že mimo tzv. kontaminované zóny jsou všechny činnosti povoleny a že do 14. října 2020 je zachováno status quo. Ke změnám dochází až od 15. října 2020. Od tohoto data: 

Mohou  vlády svazových států rozhodnout o postupném otevírání všech stupňů základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Pro tento účel musí připravit a zveřejnit vodítka pro znovuotevření škol zohledňující místní specifika a školy jsou povinny se jimi řídit. Ministerstvo školství Indie dostalo pravomoc povolit otevření vysokých škol po konzultaci s Ministerstvem vnitra, ale distanční nebo online výuka je nadále preferována a má být podporována. Pro fyzickou docházku do školy, která nesmí být vymáhána, musí studenti předložit písemný souhlas rodičů. Od stejného data jsou povoleny vědecké laboratorní nebo experimentální výzkumy studentů postgraduálního studia;  

mohou otevřít divadla, kina a multiplexy, avšak s omezením využití poloviny kapacity míst k sezení. Jako i v jiných případech vydá Ministerstvo informací a vysílání Indie příslušná vodítka; 

mohou být otevřeny zábavní parky a podobná místa sloužící k relaxaci s tím, že podmínky upraví Ministerstvo zdraví a rodinných záležitostí Indie; 

je povolen provoz plaveckých bazénů za účelem tréninku sportovců. Ministerstvo mládeže a sportu Indie vydá příslušná vodítka. Veřejnost nemá do plaveckých  bazenů nadále přístup; 

jsou povoleny komerční výstavy B2B s podrobnými pravidly vydanými Ministerstvem obchodu a průmyslu Indie; 

lze navýšit dosavadní limit pro shromažďování ve výši 100 osob až na 200 účastníků ve vnitřních prostorách za podmínky dodržení využití maximálně padesátiprocentní kapacity příslušného sálu a na základě zvláštního povolení, a bez omezení při venkovních akcích za podmínky zohlednění plochy prostranství a zajištění dostatečného množství dezinfekčních prostředků, nošení roušek, udržování pravidel sociálního odstupu a změření tělesné teploty. Jednotlivé státy jsou povinny vydat podrobnější pravidla. 

s okamžitou účinností (tj. od 9. října 2020) byla povolena shromáždění organizovaná v souvislosti s volbami do legislativního sboru ve svazovém státě Bihár a v souvislosti doplňkovými volbami v dalších 11 státech, a to bez jakýchkoliv omezení při akcích venku a v počtu do 200 osob konaných uvnitř. 

Nadále suspendována do 31. října 2020 je pravidelná mezinárodní letecká přeprava cestujících. Ministerstvo vnitra Indie však povoluje zvláštní lety za přesně stanovených podmínek. Mezinárodní letecký tranzit přes některé letiště v Indii je možný pouze v případě repatriace, kdy let do Indie odlétá ze sousedícího státu a cestující má povolení k evakuaci přes Indii vystavené indickým Ministerstvem zahraničních věcí na žádost ZÚ Dillí. 

Indický ministr civilního letectví Hardeep Puri dne 8. října 2020 zmínil disponibilitu vakcíny proti novému koronaviru jako jednu z okolností, kdy se budou země cítit více komfortně k tomu, aby přistoupily k obnovení pravidelné letecké dopravy. Do té doby bude mezinárodní letecká doprava fungovat na principu dvoustranných leteckých dohod známých jako "bubliny". 

Ministr zároveň nastínil další plány, pokud jde o rozšiřování vnitrostátní letecké dopravy. Ta se aktuálně pohybuje v intervalu 60 % stavu před pandemií. Nyní se připravuje plán, který by vnitrostátní lety posunul až na hranici 75 % stavu před jejich úplným zastavením v březnu. 

Jednotlivé indické státy již nejsou oprávněny omezovat vnitrostátní nebo mezistátní pohyb osob a zboží, a to ani příhraniční obchod.  Stejně tak nesmí vyhlásit lockdown na určitém území bez předchozí konzultace s centrální indickou vládou, jedinou výjimkou jsou kontaminované zóny (viz níže). 

Z důvodu potřeby ochrany zranitelných osob se osobám starším 65 let, nemocným, těhotným ženám a dětem mladším 10 let nadále doporučuje zůstávat doma a vycházet pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z důvodů zdravotních nebo základních lidských potřeb. 

Doporučována je nadále práce z domova, pokud je to možné. Na pracovištích, v kancelářích, obchodech a tržištích a také v průmyslových a komerčních zařízeních by měla být dodržována rozfázovaná pracovní doba, resp. otevírací hodiny, tak aby zaměstnanci nepřicházeli a neodcházeli všichni pohromadě ve stejnou dobu. 

Na všech vstupech musí být zajištěno snímání teploty a potřebná hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo dezinfekce. Na všech výstupních bodech a také ve společných prostorách musí být dodržována hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo jejich dezinfekce. Musí být zajištěna častá desinfekce celého pracoviště, společných zařízení a všech bodů, se kterými lidé přicházejí do kontaktu, například dveřních klik apod., a to i během směn. 

Nadále pokračuje regulace podle jednotlivých samostatně vydaných pravidel (tzv. SOP): 

Pro individuální i komunitní ochranu slouží mobilní aplikace Aarogya Setu, která umožňuje včasnou identifikaci potenciálního rizika infekce a slouží tak jako štít. S úmyslem zajistit bezpečnost v kancelářích a na pracovních místech by měli zaměstnavatelé vyvinout to nejlepší úsilí, aby se ujistili, že aplikace Aarogya Setu je nainstalována všemi zaměstnanci, kteří mají s ní kompatibilní mobilní telefony. Okresní orgány mají právo doporučovat, aby si lidé aplikaci nainstalovali na kompatibilních mobilních telefonech a aby si v ní opakovaně kontrolovali, jaký je jejich zdravotní status. Usnadní to včasné poskytnutí lékařské péče těm, kteří jsou ohroženi. 

Nadále je povinné nošení roušek, resp. zakrytí tváře na veřejných místech, na pracovištích a při přepravě. Pod pokutou je zakázáno plivání na veřejnosti. Na veřejných místech je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, betelové, tabákové nebo jiné návykové látky. 

Na veřejných místech musí každý dodržovat bezpečnou vzdálenost od jiných osob na minimálně 6 stop (183 cm). Obchody musí zajistit bezpečnou vzdálenost mezi zákazníky. Všichni vedoucí pracovníci musí zajistit, aby vzdálenost mezi pracovníky na pracovištích byla bezpečná, aby se střídající pracovníci neshlukovali, aby pracovníci nechodili na oběd ve stejnou dobu atd. 

V kontaminovaných zónách (tzv. Containment Zones) platí nadále úplný lockdown do 31. října. Jejich hranice musí být vyznačeny úřady příslušného okresu. Zóny musí být oznámeny na webových stránkách příslušných okresů a států, resp. území, a informace musí být sdílena s Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí. V zónách jsou povoleny jen činnosti nezbytně nutné k životu. Jejich perimetr musí být striktně kontrolován, aby byl zachován zákaz pohybu osob do těchto zón nebo z těchto zón, kromě zdravotní záchranné služby a dodávek nezbytného zboží a služeb. V kontaminovaných zónách musí probíhat intenzivní trasování kontaktů, monitorování stavu v jednotlivých domech a další potřebné klinické intervence. Za tím účelem musí být efektivně implementována pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí. 

Jednotlivé indické státy nebo území mohou na základě hodnoceni situace samy zakázat některé aktivity, resp. zavést omezení, jež považují za nezbytná. Jak již bylo uvedeno výše, nesmí však omezit pohyb osob a zboží, a to ani mezi státy ani uvnitř států, a ani vyžadovat pro tyto účely povolení, schválení či elektronické propustky. Týká se to i povolení přeshraničního pohybu osob podle smluv se sousedními zeměmi. 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91-11-23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

6. REPATRIACE:

Možnosti návratu do České republiky jsou velmi omezené, avšak existují. Velvyslanectví o nich informuje na svých webových stránkách v článku s názvem Možnosti návratu do České republiky https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/spolecne_to_zvladneme.html. V kontaktu s osobami, které o návrat projeví nově zájem,  dále precizuje konkrétní odletové možnosti a požadavky, jež musí být splněny, a to jak z hlediska indických tak i českých orgánů. Velvyslanectví upozorňuje, že nehledě na aktuální úpravu pohybu mezi státy/územími, musí pro české občany a osoby mající právo vstupu na území České republiky získat speciální povolení od indického ministerstva zahraničních věcí pro přesun do Dillí či jiného města, odkud jsou organizovány zvláštní lety. Toto povolení opravňuje osoby směřující na letiště k repatriačnímu letu cestovat i v době zákazu nočního vycházení. To je třeba vzít v úvahu při časování každého jednotlivého případu. Díky takto nastavenému modelu se velvyslanectví nadále daří dostávat na palubu repatriačních letadel jak české občany, tak i jejich rodinné příslušníky, kteří české občanství nemají, případně další indické občany s povoleným pobytem v ČR, osvědčí-li právní zájem.

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje neprovádět nákup letenek pro komerční mezinárodní lety, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů ve věci jejich obnovení.

 

7. PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ:           


SOUHRNNÝ PŘEHLED:

Už třetí den po sobě to není Indie, která zaznamenala největší denní přírůstek nakažených. 55 838 záchytů potvrzených ve středu ji přisuzuje druhé místo. K 22. říjnu 2020 Indie jako druhý nejvíce postižený stát na světě eviduje celkem 7 706 946 nakažených.

Z uvedeného kumulativního počtu je 89,20 % vyléčených. V absolutním vyjádření to je 6 874 518 lidí, o 79 415 vice ve srovnání s předchozím dnem.

Aktuálně se s nemocí potýká méně než deset procent nakažených - 9,29 % a tento podíl je ve fázi kontinuálního poklesu.  Aktivních případů je celkem 715 812, o 24 278 méně proti předchozímu dni a o 303 234 (29,76 %) méně proti dosavadnímu maximu dosaženému 17. září 2020 (1 019 046).

Za posledních 24 hodin přibylo 702 úmrtí, což i v tomto případě posouvá Indii na druhé místo světového žebříčku denních přírůstků.  Země eviduje celkem 116 616 obětí - 1,52 % všech případů.

Celkem 1 976 akreditovaných laboratoří (1 121 státních a 855 soukromých) provedlo ve středu 1 469 984 testů (o 386 376 více proti předchozímu dni). Od začátku pandemie bylo otestováno celkem 98 670 363 lidí, 71 285 v přepočtu na milion obyvatel.

 
Indie z hlediska celkového vývoje pandemie prochází obdobím stabilizace a poklesu aktivních případů. Průměrné denní přírůstky nových případů nákazy zůstávají velmi vysoké a v některých indických svazových státech se vrátily k vyšším hodnotám. Oficiální místa proto neustávají v apelu na nezbytnost dodržování všech protiepidemických opatření. Navíc upozorňují na rizika spojená s několika faktory, jež budou pro další vývoj pandemie zásadní.

Předně jde o to, že se blíží zimní období. V řadě částí země je toto období spojeno s enormním znečištěním, kdy např. koncentrace suspendovaných (prachových) částic PM2,5 nezřídka mnohonásobně převyšuje maximální hodnoty podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Odborníci se obávají, že tyto vysoké koncentrace znečišťujících látek a s nimi spojené choroby respiračních onemocnění přispějí k dalšímu zrychlení pandemie a skokovému nárůstu nově infikovaných.
 
Dalším faktorem je, že tato část roku je v Indii obdobím nejvýznamnějších svátků a festivalů, včetně Svátku světel Diwali, který je pro hinduisty podobně důležitým momentem, jako jsou pro křesťany vánoční svátky. Na oslavy těchto svátků a festivalů se váží velké koncentrace lidí a vzájemné potkávání se blízkých a přátel, avšak také chuť a zájem lidí utrácet a obdarovávat nejen jiné, avšak i sebe sama. Nepřiměřené omezení těchto zvyků a tradic by znamenalo další ránu do již tak zkoušené ekonomiky jako celku a mělo i likvidační účinek pro celou řadu jejích segmentů.
 
Mimořádnou opatrnost z pohledu sociální distance a dalších opatření budou vyžadovat i shromáždění, jež mohou nyní politické strany organizovat v souvislosti s nadcházejícími volbami do legislativního shromáždění svazového státu Bihár a s doplňujícími volbami do legislativních shromáždění v dalších 11 indických svazových státech. S cílem dát politickým stranám dostatek prostoru ke kontaktu s voliči byly uvolněny restrikce pro politická shromáždění, která se nyní mohou konat venku bez omezení a uvnitř v maximálním množství do 200 osob.
 
Další velká výzva souvisí s dalším rozvolňováním volnočasových aktivit, které je umožněno od 15. října 2020.
  
UNLOCK 5 (aktualizováno):

Indické ministerstvo vnitra 30. září 2020 zveřejnilo nařízení upravující podmínky v pořadí páté fáze rozvolňování epidemiologických opatření - tzv. Unlock 5, jež je možné shlédnout na stránce  https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30092020.pdf. Vyplývá z něj, že od 15. října 2020 mohou vlády jednotlivých indických svazových států:

 •  
 • otevřít všechny stupně základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Pro tento účel však musí připravit a zveřejnit vodítka pro znovuotevření škol zohledňující místní specifika a školy jsou povinny se jimi řídit. Ministerstvo školství Indie dostalo pravomoc povolit otevření vysokých škol po konzultaci s Ministerstvem vnitra, ale distanční nebo online výuka je nadále preferována a má být podporována. Pro fyzickou docházku do školy, která nesmí být vymáhána, musí studenti předložit písemný souhlas rodičů. Od stejného data jsou povoleny vědecké laboratorní nebo experimentální výzkumy studentů postgraduálního studia; 
 • obnovit činnost divadel, kin a multiplexů, avšak s omezením využití poloviny kapacity míst k sezení. Jako i v jiných případech vydá Ministerstvo informací a vysílání Indie příslušná vodítka;
 • povolit zpřístupnění zábavních parků a podobných míst sloužících k relaxaci s tím, že podmínky upraví Ministerstvo zdraví a rodinných záležitostí Indie;
 • povolit provoz plaveckých bazénů za účelem tréninku sportovců. Ministerstvo mládeže a sportu Indie vydá příslušná vodítka. Veřejnost nemá do plaveckých  bazenů nadále přístup;
 • umožni komerční výstavy B2B s podrobnými pravidly vydanými Ministerstvem obchodu a průmyslu Indie;
 • umožnit shromáždění organizovaná v souvislosti s volbami do legislativního sboru ve svazovém státě Bihár a v souvislosti doplňkovými volbami v dalších 11 státech, a to bez jakýchkoliv omezení při akcích venku a v počtu do 200 osob konaných uvnitř.

K otevření škol k uvedenému datu, a to v omezeném rozsahu a za určitých podmínek, zatím přistoupilo pouze několik svazových států (Uttarpradéš, Bihár Paňdžáb, Assám). Obdobná situace je i v případě divadel, kin a multiplexů, které se s omezenou kapacitou a za přísných epidemiologických opatření otevírají v Dillí, Západním Bengálsku, Biháru, Uttarpradéši. Paňdžábu, Uttarakhándu, Džammú a Kašmíru, Karnátace, Madhjapradéši a Dudžarátu. Ve většině států byly povoleny festivaly a svátky, které připadají na toto období. Vždy je však jejich konání podmíněno restrikcemi, co do počtu osob a také rozsahu s nimi spojených činností.

Nadále suspendována do 31. října 2020 je pravidelná mezinárodní letecká přeprava cestujících. Ministerstvo vnitra Indie však povoluje zvláštní lety za přesně stanovených podmínek. Mezinárodní letecký tranzit přes některé letiště v Indii je možný pouze v případě repatriace, kdy let do Indie odlétá ze sousedícího státu a cestující má povolení k evakuaci přes Indii vystavené indickým Ministerstvem zahraničních věcí na žádost ZÚ Dillí.

Indický ministr civilního letectví  Hardeep Puri dne 8. října 2020 zmínil disponibilitu vakcíny proti novému koronaviru jako jednu z okolností, kdy se budou země cítit více komfortně k tomu, aby přistoupily k obnovení pravidelné letecké dopravy. Do té doby bude mezinárodní letecká doprava fungovat na principu dvoustranných leteckých dohod známých jako "bubliny".

Ministr zároveň nastínil další plány, pokud jde o rozšiřování vnitrostátní letecké dopravy. Ta se aktuálně pohybuje v intervalu 60 % stavu před pandemií. Nyní se připravuje plán, který by vnitrostátní lety posunul až na hranici 75 % stavu před jejich úplným zastavením v březnu.

Jednotlivé indické státy již nejsou oprávněny omezovat vnitrostátní nebo mezistátní pohyb osob a zboží, a to ani příhraniční obchod.  Stejně tak nesmí vyhlásit lockdown na určitém území bez předchozí konzultace s centrální indickou vládou, jedinou výjimkou jsou kontaminované zóny (viz níže).

Z důvodu potřeby ochrany zranitelných osob se osobám starším 65 let, nemocným, těhotným ženám a dětem mladším 10 let nadále doporučuje zůstávat doma a vycházet pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z důvodů zdravotních nebo základních lidských potřeb.

Doporučována je nadále práce z domova, pokud je to možné. Na pracovištích, v kancelářích, obchodech a tržištích a také v průmyslových a komerčních zařízeních by měla být dodržována rozfázovaná pracovní doba, resp. otevírací hodiny, tak aby zaměstnanci nepřicházeli a neodcházeli všichni pohromadě ve stejnou dobu.

Na všech vstupech musí být zajištěno snímání teploty a potřebná hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo dezinfekce. Na všech výstupních bodech a také ve společných prostorách musí být dodržována hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo jejich dezinfekce. Musí být zajištěna častá desinfekce celého pracoviště, společných zařízení a všech bodů, se kterými lidé přicházejí do kontaktu, například dveřních klik apod., a to i během směn.

Nadále pokračuje regulace podle jednotlivých samostatně vydaných pravidel (tzv. SOP):

Pro individuální i komunitní ochranu slouží mobilní aplikace Aarogya Setu, která umožňuje včasnou identifikaci potenciálního rizika infekce a slouží tak jako štít. S úmyslem zajistit bezpečnost v kancelářích a na pracovních místech by měli zaměstnavatelé vyvinout to nejlepší úsilí, aby se ujistili, že aplikace Aarogya Setu je nainstalována všemi zaměstnanci, kteří mají s ní kompatibilní mobilní telefony. Okresní orgány mají právo doporučovat, aby si lidé aplikaci nainstalovali na kompatibilních mobilních telefonech a aby si v ní opakovaně kontrolovali, jaký je jejich zdravotní status. Usnadní to včasné poskytnutí lékařské péče těm, kteří jsou ohroženi.

Nadále je povinné nošení roušek, resp. zakrytí tváře na veřejných místech, na pracovištích a při přepravě. Pod pokutou je zakázáno plivání na veřejnosti. Na veřejných místech je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, betelové, tabákové nebo jiné návykové látky.

Na veřejných místech musí každý dodržovat bezpečnou vzdálenost od jiných osob na minimálně 6 stop (183 cm). Obchody musí zajistit bezpečnou vzdálenost mezi zákazníky. Všichni vedoucí pracovníci musí zajistit, aby vzdálenost mezi pracovníky na pracovištích byla bezpečná, aby se střídající pracovníci neshlukovali, aby pracovníci nechodili na oběd ve stejnou dobu atd.

V kontaminovaných zónách (tzv. Containment Zones) platí nadále úplný lockdown do 31. října. Jejich hranice musí být vyznačeny úřady příslušného okresu. Zóny musí být oznámeny na webových stránkách příslušných okresů a států, resp. území, a informace musí být sdílena s Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí. V zónách jsou povoleny jen činnosti nezbytně nutné k životu. Jejich perimetr musí být striktně kontrolován, aby byl zachován zákaz pohybu osob do těchto zón nebo z těchto zón, kromě zdravotní záchranné služby a dodávek nezbytného zboží a služeb. V kontaminovaných zónách musí probíhat intenzivní trasování kontaktů, monitorování stavu v jednotlivých domech a další potřebné klinické intervence. Za tím účelem musí být efektivně implementována pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí.

Jednotlivé indické státy nebo území mohou na základě hodnoceni situace samy zakázat některé aktivity, resp. zavést omezení, jež považují za nezbytná. Jak již bylo uvedeno výše, nesmí však omezit pohyb osob a zboží, a to ani mezi státy ani uvnitř států, a ani vyžadovat pro tyto účely povolení, schválení či elektronické propustky. Týká se to i povolení přeshraničního pohybu osob podle smluv se sousedními zeměmi.

AKTUÁLNĚ PLATNÁ OMEZENÍ UPLATŇOVANÁ STÁTY

 Aktuálně platná omezení uplatňovaná jednotlivými indickými státy zveřejňuje a každodenně aktualizuje ZÚ Dillí na svých webových stránkách.

 Informace o aktuálním vývoji v jednotlivých státech jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.


ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Pravidelná železniční doprava osob, včetně příměstských vlaků, je nadále suspendována, vypravovány jsou pouze vlaky nazývané "Shramik trains", u kterých je postupně navyšována kapacita.

Indická vláda již povolila provoz metra, záleží jen na rozhodnutí jednotlivých států a měst, jaký bude režim (např. v Mumbai metro nadále nefunguje, v Dillí ano).

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A TAXI

Provoz městských i meziměstských autobusů je za určitých podmínek povolen. Funguje také taxislužba, včetně služeb Uber a Ola


LETECKÁ DOPRAVA

Pro pravidelnou mezinárodní přepravu osob platí, že je přerušena (suspendována) do 31. října 2020.

Do Indie mohou přicestovat a z Indie mohou odcestovat jen určité kategorie osob, které ZÚ Dillí zaslal v TIC č.j. 1844-1/2020-DILL odeslaném 21. srpna 2020. V zásadě platí, že z Indie mohou občané ČR odcestovat bez problémů, ale do Indie se až na výjimky nedostanou.

Provozovány mohou být pouze lety povolené indickým Ministerstvem vnitra. Ty jsou povolovány zpravidla na základě časově omezených dvoustranných dohod mezi zeměmi, které považují "jedna druhou za bezpečné a umožňují jejich dopravcům přepravu cestujících". Cestující ze států, se kterými Indie uzavřela tyto dohody, mohou dostat, aniž by se museli předem registrovat na zastupitelském úřadu Indie, pokud vyplní formulář na adrese https://repat.videshapps.gov.in/user_registrationPg. Tento formulář je povinný pro všechny cestující do Indie. Jako země odletu se uvádí země, odkud odlétá přímý let do Indie. Pracovníci ZÚ a jejich rodinní příslušníci se podle nového nařízení Ministerstva vnitra nadále musí registrovat i na ZÚ Indie v zemi, ve které se nacházejí.

Od 8. srpna 2020 jsou v rámci nových pravidel pro mezinárodní přílety (viz: https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforInternationalArrivals02082020.pdf) zavedeny dva nové formuláře, jeden je prohlášení o zdravotním stavu (viz https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) a druhý žádost o výjimku z institucionální karantény (viz https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger). Součástí prvního formuláře je také závazek absolvovat povinnou 14-denní karanténu, přičemž prvních 7 dní je pasažér povinen strávit ve státem zřízeném karanténním centru (zdarma) anebo v hotelu k tomu určeném (za úplatu). Druhý formulář se musí podat nejméně 72 hodin před cestou tak, aby cestující mohl ještě před cestou obdržet emailem rozhodnutí o vynětí z povinné institucionální karantény. Vyhnout se povinné institucionální karanténě mohou pouze osoby, které předem on-line na výše uvedeném portálu požádají o výjimku a při příletu předloží negativní RT-PCR test na koronavirus COVID-19 absolvovaný v posledních 96 hodinách. Bez tohoto testu mohou výjimku získat osoby hodné zvláštního zřetele, jako například těhotné ženy, osoby vážně nemocné, rodič s dítětem do 10 let nebo osoby přijíždějící do Indie z důvodu úmrtí v rodině. Rozhodnutí o tom, že je cestujícímu udělena výjimka z institucionální karantény, je činěno předem a bude indikováno na on-line portálu. Cestující vyňatý z povinnosti podrobit se institucionální karanténě toto osvobození ukáže na svém mobilu nebo jiným prokazatelným způsobem u přepážky příslušného indického státu předtím, než je mu povoleno absolvovat domácí karanténu po dobu 14 dní. Ostatní cestující bývají odváženi do institucionálního karanténního zařízení, které je obstaráno vládou příslušného indického svazového státu, resp. svazového území, a drženi tam po minimální dobu 7 dnů, přičemž musí být testováni podle protokolu ICMR, který je k dispozici na webové stránce  https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf Je-li výsledek testu pozitivní, měli by být klinicky vyšetřeni a:

a) pokud jsou asymptomatičtí/presymptomatičtí nebo vykazují jen mírné příznaky, bude jim umožněno pokračovat v izolaci doma nebo ve středisku covidové péče (státním nebo soukromém), a

b) pokud mají střední nebo těžké příznaky, budou přijati do zařízení určených k léčbě pacientů s COVID-19 a bude s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem. Je-li výsledek testu negativní, musí jim být sděleno, že se mají 7 dnů izolovat doma a pozorovat svůj zdravotní stav. V případě, že se u nich objeví jakékoli symptomy, musí informovat příslušného okresního pracovníka nebo zavolat na pohotovostní linku 1075.
Jednotlivé indické státy si mohou stanovit svůj vlastní protokol, pokud jde o karanténu a izolaci podle jejich hodnocení cestujících po příletu v daném indickém státě.

Obdobnou proceduru musí absolvovat i pasažéři na lodích připlouvajících do Indie a také pasažéři přijíždějící do Indie přes pozemní hraniční přechod.

Vnitrostátní letecká přeprava osob funguje v rozsahu až 70 % původního letového plánu. Ministerstvo civilního letectví Indie avizovalo, že restrikce ve vnitrostátní letecké dopravě, včetně cenových, budou platit do 24. listopadu 2020. Od 28. srpna mohou letecké společnosti servírovat na palubě letadel předem zabalené jídlo a pití, včetně teplých jídel v mezinárodních letech. Indie vytvoří seznam osob lidí, kteří mají zákaz cestovat v letadle, důvodem zařazení na tento seznam bude nově odmítnutí nasazení roušky během letu.

Velvyslanectví doporučuje se před zakoupením letenek na vnitrostátní lety seznámit s podmínkami, jež musí být splněny při jejich pořizování, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu (nařízení Ministerstva civilního letectví a postupy Ministerstva zdravotnictví Indie zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order_of_MoCA_dated_21st_May_2020.pdf, https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf. Postupy obou resortů jsou zastřešeny nařízením Ministerstva vnitra Indie: https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf.


KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je na webové stránce https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf.

Ze závazných hygienických postupů pro mezinárodní přílety zveřejněných Ministerstvem civilního letectví Indie 24. května 2020 vyplývá, že pasažéři vykazující příznaky nákazy budou okamžitě odesláni do zdravotnických zařízení, ti ostatní zamíří do povinné karantény ve specializovaném zařízení po dobu minimálně 7 dní s dalším pokračováním ve stejné délce v domácí karanténě či ve zdravotnickém zařízení v závislosti na výsledku testu na COVID-19 (podrobněji viz: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals.pdf).

Každý cestující do Indie, pokud se chce vyhnout povinné 7-denní institucionální karanténě, je povinen od 29. září 2020 podrobit se PCR testu přímo na letišti (za cenu cca 5 000,- INR), podrobnosti jsou na webové stránce https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/RT-PCR_Testing_at_the_entry_airport_dated_29_09_2020.pdf. Alternativou je předložení e-mailem zaslané výjimky z tohoto testu, o kterou lze požádat nejméně 72 hodin před letem na adrese https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger, kde je potřeba i uploadovat negativní výsledek potvrzení PCR testu v angličtině ne staršího než 96 hodin před letem. Cestující je i v tomto případě povinen zůstat po příletu v domácí karanténě po dobu 14 dní.

Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indiry Gándhíové v Dillí je na webové stránce www.newdelhiairport.in.

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je ke shlédnutí zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf..

Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

 

VÍZA:


Pokud jde o indické vízum občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prostřednictvím webové stránky http://zip.er.cz/visaextention prodlouží bez poplatku a bez jakékoliv sankce indické vízum na dobu až 30 dní od data zrušení zákazu mezinárodní osobní letecké přepravy, pokud bylo dosavadní vízum platné k 30. 6. 2020. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf.

Platnost všech indických víz, ať již vylepených v pase ve formě vízového štítku nebo jako elektronické vízum zaslané e-mailem, byla suspendována, kromě víz vydávaných pracovníkům diplomatických misí a jejich rodinným příslušníkům. Každý, kdo není občanem Indie, a chystá se do Indie, je tak povinen získat čerstvé indické vízum, a to na diplomatické misi Indie podle místa aktuálního pobytu (v případě občanů ČR pobývajících v ČR tedy na ZÚ Indie v Praze). Cestovat do Indie lze pouze na platný indický pas, anebo na indické vízum vydané po 30. červnu 2020. Toto datum se nevztahuje na diplomatická a úřední víza pracovníků diplomatických misí a jejich rodinných příslušníků.

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí, a to nejlépe e-mailem zaslaným na adresu: newdelhi@embassy.mzv.cz

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky

přílohy

Self Reporting Form 567 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2020

Opatření k ubytování 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.3.2020