česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuálním vývoji pandemie koronaviru COVID-19 v Indii a o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Velvyslanectví shrnuje, že od 1. června 2020 je v platnosti nové nařízení Ministerstva vnitra Indie, které stanoví rozsah nadále zakázaných činností a podmínky rozvolňování, za nichž bude docházet k uvolňování restriktivních opatření. Z nařízení, které platí do 30. června 2020, vyplývá, že nadále je zakázána veškerá pravidelná mezinárodní letecká přeprava osob. Přeprava osob po železnici je povolena pouze v souvislosti s migrací pracovníků, turistů, poutníků a studentů směřujících do svých domovů.  Velvyslanectví ČR v Dillí doporučuje nadále nekupovat letenky na mezinárodní lety, dokud nebude rozhodnuto o obnovení spojů. Zároveň upozorňuje, že nadále platí, že pro všechny české občany a osoby mající povolen vstup na území České republiky, musí zajistit povolení k přepravě napříč svazovými státy/územími do místa odletů repatriačních letů, o nichž pravidelně informuje.  Naposledy aktualizováno 5. června 2020.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO INDIE:

Přestože opustit Českou republiku je povoleno, vycestovat z ČR do Indie v současné době není možné, neboť Indie zakázala pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících, a po dobu tohoto zákazu je pozastavena platnost všech již vydaných indických víz (kromě diplomatických, služebních, OSN/mezinárodních organizací, zaměstnaneckých a projektových kategorií).

Indie organizuje repatriační lety pro své občany. Seznam všech letů viz http://www.airindia.in/evacuation-flight.htm.  Občané ČR nemohou použít tyto lety pro cesty do Indie.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vstup na území Indie není možný, neboť nadále zůstávají uzavřeny všechny pozemní, námořní i letištní hraniční přechody.  Výjimkami jsou pouze členové posádek letadel, kterým byl povolen přílet na území Indie, a dále řidiči a další nezbytní členové posádek vlaků, lodí nebo vozidel přivážejících náklad. Od 7. května 2020 mohou do Indie také přicestovat občané Indie, kteří využili evakuačního letu společnosti Air India nebo evakuační plavby indického námořnictva. 

Letecký tranzit uvnitř území Indie je povolen v souvislosti s návratem indických občanů repatriačními lety. Pravidelná vnitrostátní letecká přeprava byla obnovena od 25. května 2020, a to při respektování striktních hygienických a karanténních opatření.

Pokud jde o ostatní vnitrostátní dopravu mezi jednotlivými indickými svazovými státy/územími a také uvnitř jednotlivých svazových států/území - viz sekce 3. DOPRAVA níže. 

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení lockdownu a pokračování suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prostřednictvím webové stránky http://zip.er.cz/visaextension prodlouží bez  jakékoli sankce víza zdarma až po dobu 30 dní od data zrušení zákazu mezinárodní osobní letecké přepravy. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf. Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie, pokud byla vydána před 13. březnem 2020.

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických víz  občanům všech zemí světa, a to až do doby, kdy nabyde účinnosti zrušení zákazu mezinárodní letecké přepravy osob do/z Indie. Pozastavení platnosti se netýká následujících kategorií víz: diplomatické (Diplomatic), služební (Official), OSN/mezinárodní organizace (UN/International Organizations), zaměstnanecké (Employment) nebo projektové (Project).
 

3. DOPRAVA:

Letecká přeprava

Pravidelná mezinárodní letecká přeprava je suspendována do odvolání. Povoleny jsou pouze nepravidelné a charterové lety určené k repatriaci cizinců z území Indie a evakuační lety společnosti Air India.

Postupy a podmínky, jimiž se řídí přeprava osob v podmínkách pandemie jsou uvedeny na stránkách indického ministerstva vnitra:
https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf 

Velvyslanectví nadále rozhodně nedoporučuje kupovat letenky z ČR do Indie nebo z Indie, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů o obnovení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob.
 

Pravidelná vnitrostátní letecká přeprava byla obnovena 25. května 2020. Bližší pokyny lze nalézt v angličtině na webových stránkách:

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159004757451307401.pdf (vyhláška indického ministerstva civilního letectví z 21. 5. 2020)

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159004771751307401.pdf (Guidelines for Air Passengers)

Velvyslanectví doporučuje před zakoupením letenek seznámit se pečlivě s podmínkami, jež musí být splněny při pořizování letenky, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu. 

Velvyslanectví upozorňuje, že jakkoli by podle postupů centrální vlády pasažéři, kteří nevykazují příznaky nemoci, měli pokračovat po příletu pouze s doporučením, aby se následujících čtrnáct dní sledovali, situace v jednotlivých svazových státech/územích se liší, neboť jim bylo umožněno stanovit si vlastní karanténní protokoly. Například hlavní město Dillí a Západní Bengálsko budou takto postupovat. Maháráštra všechny přilétající pasažéry (s výjimkou krátkodobých pobytů) označí na ruce razítkem signalizujícím domácí karanténu. Karnátaka pošle do sedmidenní institucionální karantény všechny pasažéry přilétající z nejvíce nákazou postižených států/území (Maháráštra, Tamilnádu, Gudžarát, Dillí, Rádžasthán a Madhjapradéš). V Paňdžábu a Rádžasthánu musí všichni pasažéři do čtrnáctidenní domácí karantény (v Rádžasthánu mohou být obchodní cestující a ti, co disponují negativním testem propuštěni po jednom týdnu). V Goa si mohou pasažéři při příletu vybrat mezi testem za 2 000 rupií nebo čtrnáctidenní domácí karanténou. Pro cesty do Tamilnádu se musí všichni elektronicky zaregistrovat na portálu TNePass, Vstupní pas přes elektronickou rezervaci musí mít také pasažéři přílétající do Kéraly. Bez něj zamíří do povinné čtrnáctidenní institucionální karantény (netýká se obchodních a krátkodobých cest). V Uríse se domácí nebo institucionální karanténě vyhnou cestující s pobytem do 72 hodin, resp. ti, kteří se vrací z pobytu mimo stát ne delším než 72 hodin.

 

Železniční přeprava

Osobní železniční doprava byla ve velmi omezeném rozsahu obnovena s účinností ode dne 12. května 2020. Nyní platí spojení mezi hlavním městem Dillí a metropolitními městy napříč Indií a také spojení mezi menšími městy.  Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

 

Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen. S ohledem na vývoj pandemické situace však mohou státy omezení pohybu osob uplatnit za předpokladu, že o tom předem informují a zveřejní jasné postupy, za nichž je překročení hranice povoleno.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity. Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. 

 

4. OPATŘENÍ:

Indie vyhlásila postupně jedny z nejtvrdších opatření na světě.

22. března 2020 dobrovolný zákaz vycházení Janata Curfew
25. března až 13. dubna 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Complete Lockdown
14. dubna až 3. května 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Lockdown 2.0
4. až 17. května 2020 částečné uzavření Lockdown 3.0
18. až 31. května 2020 částečné uzavření Lockdown 4.0
od 1. června 2020 částečné otevření Unlock 1.0
od 8. června 2020 částečné otevření Phase I
od července 2020 částečné otevření Phase II
??? téměř kompletní otevření Phase III

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra Indie vydalo dne 31. května 2020 nařízení, jež stanoví činnosti, které zůstávají nadále zakázány, a závazné postupy pro jejich postupné uvolňování. Platnost nařízení, jehož text lze nalézt zde: https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30052020.pdf,   je omezena 30. červnem 2020.

Z nařízení vyplývá, že v oblastech mimo tzv. zóny izolace výskytu („Containment Zones“) jsou všechny činnosti povoleny s výjimkou explicitně zakázaných, budou otevírány postupně při respektování standardních provozních postupů („Standard Operation Procedure“), jež stanoví Ministerstvo zdravotnictví Indie, a také s výjimkou těch, o nichž mohou rozhodnout vlády jednotlivých indických svazových státú/území.
 
Ve fázi 1, která začne 8. června 2020, budou moci být otevřena modlitební místa a bohoslužby pro veřejnost, hotely, restaurace a další pohostinské služby a nákupní centra.
 
V rámci 2. fáze by v červenci mělo být rozhodnuto o opětovném otevření škol, vysokých škol, vzdělávacích/školících/učebních institucí.
 
Ve 3. fázi, která není časově vymezena a je podmíněna vývojem pandemické situace, by mělo být rozhodnuto o zbývajících činnostech, jež zůstávají nadále zakázány a mezi něž patří mezinárodní pravidelná letecká přeprava cestujících; provoz metra; kin, tělocvičen, bazénů, zábavních parků, divadel, shromažďovacích sálů a podobných místy. Zakázány jsou i společenské, politické, sportovní, zábavní, akademické, kulturní, náboženské a další činnosti s velkým počtem osob.
 
V zónách izolace výskytu (containment zone), jež stanovují vlády jednotlivých indických svazových států/území na základě závazných postupů Ministerstva zdravotnictví Indie, budou nadále uplatňována přísná pravidla uzavření s povolenými činnosti omezenými na nezbytně nutné záležitosti.
 
Omezení týkající se pohybu osob a zboží mezi státy/územími a uvnitř státu/území je z pohledu centrální vlády zrušeno a k jeho realizaci není vyžadováno zvláštní povolení, schválení či elektronické povolení. Zároveň ovšem platí, že k regulaci pohybu osob mohou na základě vývoje situace přistoupit státy/území. Rozhodnou-li se tak učinit, musí o tom předem včas informovat a také informovat o postupech, které musí být dodržovány.
 
Zákaz nočního vycházení byl zkrácen a nově platí od 21:00 do 05:00 hodin s výjimkou pohybu osob zajišťujících nezbytné činnosti. 

Velvyslanectví upozorňuje na nezbytnost dodržovat veškeré stanovené hygienické postupy, včetně sociální distance a nošení roušek na veřejnosti. Stejně tak upozorňuje na karanténní opatření, která se mohou v jednotlivých svazových státech/územích odlišovat. Pro případ nařízené institucionální karantény umožňují jednotlivé vlády států/území ubytovat se v některém za tím účelem stanovených hotelu za podmínky úhrady pohybu v něm ze strany cestujícího.

Zranitelným osobám, tj. osobám nad 65 let věku, osobám s více nemocemi, těhotným ženám a dětem mladším 10 let je nadále doporučováno zůstat doma a omezit pohyb venku na nezbytně nutné činnosti.
 
Použití chytré karantény prostřednictvím mobilní aplikace Aarogya Setu není povinné, ale všem se doporučuje. Povinné je nadále pro osoby, jež chtějí použít některý z vnitrostátních letů.

Státy/území mají možnost se od postupů uvolňování stanovených centrální vládou odchýlit ve směru jejich dalšího zpřísnění. To znamená, že z důvodu aktuálního vývoje pandemie v místě nemusí některé činnosti uvolnit vůbec, resp. tak mohou učinit později. Státy/území však nesmí centrální vládou stanovené podmínky změkčit, tzn. musí respektovat zákaz činností  platných na celém území Indie a také podmínky, jejichž splněním je podmíněno uvolňování.
 
Velvyslanectví proto doporučuje seznámit se postupy vydanými jednotlivými státy/území, jež jsou k dispozici na portálech jejich vlád, resp. na portálu centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/. 
 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91-11-23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

6. REPATRIACE:

Možnosti návratu do České republiky jsou velmi omezené, avšak existují. Velvyslanectví o nich informuje na svých webových stránkách v článku s názvem Možnosti návratu do České republiky https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/spolecne_to_zvladneme.html. V kontaktu s osobami, které o návrat projeví nově zájem,  dále precizuje konkrétní odletové možnosti a požadavky, jež musí být splněny, a to jak z hlediska indických tak i českých orgánů. Velvyslanectví upozorňuje, že nehledě na aktuální úpravu pohybu mezi státy/územími, musí pro české občany a osoby mající právo vstupu na území České republiky získat speciální povolení od indického ministerstva zahraničních věcí pro přesun do Dillí či jiného města, odkud jsou organizovány zvláštní lety. Toto povolení opravňuje osoby směřující na letiště k repatriačnímu letu cestovat i v době zákazu nočního vycházení. To je třeba vzít v úvahu při časování každého jednotlivého případu. Díky takto nastavenému modelu se velvyslanectví nadále daří dostávat na palubu repatriačních letadel jak české občany, tak i jejich rodinné příslušníky, kteří české občanství nemají, případně další indické občany s povoleným pobytem v ČR, osvědčí-li právní zájem.

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje neprovádět nákup letenek pro pravidelné mezinárodní lety, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů ve věci jejich obnovení.

 

POČTY REPATRIOVANÝCH OSOB

Indie je v úplné izolaci již od 22. března 2020. Několik dní předtím Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR zveřejnilo výzvu, ve které důrazně požádalo občany České republiky k nejrychlejšímu návratu do ČR. Všichni občané zaregistrovaní v aplikaci DROZD obdrželi tuto výzvu e-mailem a SMS dne 18. března 2020. O 2 dny později, 20. března 2020, MZV znovu vyzvalo všechny občany stejnou cestou, pokud mohou, aby z Indie odcestovali. 

Velvyslanectví ČR v Dillí  zajišťovalo návrat domů více než dvou set občanů ČR jak pravidelnými komerčními lety tak i těmito repatriačními lety:
1) z Goa: 29. března 2020 českým repatriačním letem ČSA (30 osob),
2) z Mumbai: 29. března 2020 českým repatriačním letem ČSA (138 osob),
3) z Chennai: francouzským repatriačním letem (1 osoba),
4) z Bengalúru: 31. března 2020 německým repatriačním letem (3 občané ČR),
5) z Chennai: 3. dubna 2020 německým repatriačním letem (1 občan ČR),
6) z Dillí: 4. dubna 2020 polským repatriačním letem LOT do Varšavy a následně repatriačním letem Armády ČR do Prahy (34 osob),
7) z Cochinu: 4. dubna německým repatriačním letem do Frankfurtu (1 občan ČR),
8) z Goa: 4. dubna 2020 polským repatriačním letem LOT (6 občanů ČR),
9) z Cochinu 5. dubna francouzským repatriačním letem do Paříže (1 občan ČR),
10) z Dillí 18. dubna finským repatriačním letem do Helsinek (3 občané ČR),
11)  z Dillí 19. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (3 osoby),
12)  z Bengaluru 21. dubna italským repatriačním letem do Milána (1 občan ČR),
13) z Dillí 21. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (1 občan ČR),
14) z Mumbai 23. dubna nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (2 občané ČR),
15) z Dillí 3. května nizozemským repatriačním letem do Amsterdamu (1 občan ČR),
16) z Dillí 5. května nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (5 osob),
17) z Mumbai 7. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
18) z Bengalúru 7. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
19) z Bengalúru 8. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
20) z Dillí 12. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
21) z Mumbai 14. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (2 osoby),
22) z Bengalúru 15. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (1 osoba),
23) z Dillí 17. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (4 osoby),
24) z Mumbai 21. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
25) z Dillí 21. května 2020 indickým repatriačním letem do Londýna (1 osoba),
26) z Mumbai 24. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (2 osoby),
27) z Dillí 27. května 2020 francouzským repatriačním letem do Paříže (6 osob),
28) z Dillí 27. května 2020 indickým repatriačním letem do Frankfurtu (1 osoba),
29) z Mumbai 28. května 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba),
30) z Mumbai 1. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (3 osoby),
31) z Dillí 3. června 2020 indickým evakuačním letem do Říma (1 osoba),
32) z Dillí 7. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (16 osob),
33) z Mumbai 8. června 2020 nizozemským repatriačním letem přes Amsterdam do Prahy (1 osoba).

 

7. PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ:

Za posledních 24 hodin přibylo rekordních 9 851 nových záchytů nákazy koronavirem (o 547 více proti přírůstku z předchozího dne). Indie k 5. červnu 2020 eviduje celkem 226 919 potvrzených případů. Z kumulativního počtu je 110 960 případů aktivních. Počet uzdravených vzrostl o 5 355 osob na 109 461. Indie oznámila dalších 273 úmrtí nakažených COVID-19 (celkem 6 348). Vyléčení se na celkovém počtu nakažených podílejí 48,3 %. Podíl úmrtí lidí s novým koronavirem činí 2,8 %. Za posledních 24 hodin bylo realizováno rekordních 143 661 testů, celkem 4 386 379, 3 181 v přepočtu na 1 milión obyvatel. Počet laboratoří oprávněných provádět testy činí nově celkem 724 (+ 14), z nichž je 507 vládních a 217 soukromých (seznam všech laboratoří zde: https://www.icmr.gov.in). Indie má 19 svazových států/území s více než tisícem případů nákazy. Na čtyři nejpostiženější z nich (Maháráštra, Tamilnádu, Dillí a Gudžarát) připadá 65,7 % všech případů (142 477). Největší počet infikovaných osob eviduje stát Maháráštra (77 793), který se podílí 34 % na všech potvrzených případech. Maháráštra má 33 681 uzdravených (43,3 % na celkovém počtu případů). Následuje Tamilnádu (25 872 případů celkem, 14 902 uzdravených), Dillí (celkem 25 004, 9 898 uzdravených) a  Gudžarát (18 584,  12 667). Zatímco v prvních třech státech/území (Maháráštra, Tamilnádu a Dillí) jsou denní přírůstky nadále velmi vysoké (2 933, 1 384, resp. 1 1354), v Gudžárátu dosahují denní maxima výrazně nižších hodnot (naposledy 484 nových případů). V Gudžarátu mají navíc výrazně vyšší poměr uzdravených k počtu všech případů (65,8 %), nežli činí celostátní průměr. V pořadí pátým nejvíce zasaženým státem je Rádžasthán (9 862 případů celkem), následuje Uttarpradéš (9 237), Madhjapradéš (8 762), Západní Bengálsko (6 876 ), Bihár (4 493), Karnátaka (4 320), Ándhrapradéš (4 223), Telangána (3 147),  Harijána (3 281), Džammú a Kašmír (3 142), Paňdžáb (2 415), Urísa (2 478), Assám (1 988), Kérala (1 588) a Uttarákhand (1 153). Ze všech států/území má Dillí nejvyšší počet prokázané nákazy na jeden milión obyvatel,  Stát Maháráštra má největší počet úmrtí (2 710). Následuje Gudžarát (1 155), Dillí (650), Madhjapradéš (377), Západní Bengálsko (355), Uttarpadéš (245), Tamilnádu (220) a Rádžasthán (213). Už jen jeden indický svazový stát eviduje pod deset případů nákazy - Sikkim (2). Aktuální počty osob infikovaných koronavirem v Indii a další podrobnosti týkající se pandemie jsou na portálu https://www.mygov.in/covid-19/.

 

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí:

E-mail:
newdelhi@embassy.mzv.cz

Non-stop konzulární pohotovost: 
+91 99 10 999 460

přílohy

Self Reporting Form 567 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2020

Opatření k ubytování 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.3.2020