česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji pandemie koronaviru v Indii, o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata a o podmínkách, za nichž mohou občané České republiky vstoupit na území Indie. Velvyslanectví upozorňuje na to, že Indie aktuálně čelí největší vlně pandemie co do rozsahu i rychlosti šíření koronavirové nákazy.  
Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.  Naposledy aktualizováno 26. července 2021.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ  A TRANZIT

Ministerstvo zdravotnictví ČR řadí Indii mezi země s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2, a proto vstup do Indie důrazně nedoporučuje. To se týká jak občanů ČR tak i všech cizinců s bydlištěm na území ČR, kromě občanů Indie.

Pokud cesta do Indie vzhledem ke své povaze nesnese odkladu, doporučuje se zaregistrovat ji předem na portálu https://drozd.mzv.cz

Indie v současné době turisty na své území vůbec nepouští a ani nevydává turistická víza. Víza za jinými účely vydává. Více informací o tom lze najít na stránce indické imigrační služby.

Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum a také splnit další podmínky. Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Indické Ministerstvo vnitra nařízením č. 25022/28/2020-F.I. ze dne 30.03.2021 obnovilo systém elektronických víz (e-Visa) pro tyto kategorie víz: e-Business Visa, e-Medical Visa, e-Medical Attendant Visa a e-Conference Visa, a to s okamžitou účinností. Kategorie turistických víz (E-Tourist Visa) zůstává nadále suspendována. Žádosti o víza, kromě žádostí za účelem turistiky, přijímají také zastupitelské úřady Indie. Cestující jsou žádáni, aby v tomto ohledu sledovali aktuálně platný režim  na jednotlivých velvyslanectvích. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/.

Držitelé diplomatického pasu ČR indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. To se netýká českých diplomatů a s nimi dlouhodobě vyslaných rodinných příslušníků akreditovaných při Ministerstvu zahraničních věcí Indie, ti indické vízum potřebují v každém případě. Vízum může být jak ve formě vízového štítku vylepeného v pase tak i na samostatném listu nazvaném "e-FRRO".

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, bližší podrobnosti jsou na stránce cizineckého úřadu FRRO https://indianfrro.gov.in/

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce.  

Občané ČR mohou cestovat do Indie jen letecky nebo lodí. Pozemní hraniční přechody jsou otevřeny pouze pro občany sousedních zemí. a občané ČR jimi mohou projet v zásadě pouze jako řidiči mezinárodní nákladní dopravy. To neplatí pro pozemní hraniční přechody mezi Indií a Pákistánem.

 

 

Před odletem do Indie:

Od 23. února 2021 platí pravidla indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí stanovující povinnosti před odletem do Indie, během letu i po vstupu do Indie. Plný text v angličtině je k dispozici zde a přehledný algoritmus v angličtině je zde

Pro všechny cestující platí povinnost absolvovat RT-PCR test v době 72 hodin před odletem

Bez PCR testu mohou výjimku získat pouze osoby přijíždějící do Indie z důvodu úmrtí v rodině. O výjimku lze požádat prostřednictvím portálu https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger

Jakmile obdrží cestující negativní výsledek RT-PCR testu v angličtině, je povinen ještě před odletem vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (Self Declaration Form) na webové stránce https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration, ve kterém musí uvést všechny země navštívené v posledních 14 dnech. Do tohoto prohlášení je cestující povinen zároveň nahrát negativní výsledek RT-PCR testu v angličtině. Cestující musí v prohlášení také vyznačit, zdali letiště příletu je jejich konečnou destinací anebo budou v režimu tranzitu pokračovat navazujícím letem.  Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení, které je v případě tranzitu navazujícím letem opatřeno výrazným písmenem "T". Toto potvrzení je cestující povinen si vytisknout a prokázat se jím před nástupem do letadla směřujícíh do Indie a také po příletu do Indie kvůli rozčlenění.

V některých případech je cestující povinen se před odletem do Indie zaregistrovat. Povinnost konkrétní registrace by měla sdělit cestujícímu příslušná letecká společnost. 

 

Po příletu do Indie:

Všichni cestující přilétající do Indie jsou rozděleni do dvou skupin, na ty, kteří cestují letem z Evropy či Blízkého východu a na cestující přilétající ostatními lety. 

A. Postup po příletu do Indie z Evropy nebo Blízkého východu

1) po vystoupení z letadla je cestujícímu zkontrolována tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, cestující se zvýšenou teplotou jsou odváženi k lékařskému vyšetření;

2) cestující na letišti obdrží covidový formulář k vyplnění (doporučuje se mít propisku s sebou);

3) cestující odevzdá vyplněný covidový formulář v místě, kde zaplatí stanovený poplatek (v Dillí 800,- indických rupií, v Mumbai 850,- indických rupií) v hotovosti nebo platební kartou, nebo prokáže, že úhradu již provedl bezhotovostně prostřednictvím internetu;

4) cestující obdrží poukaz na uskutečnění RT-PCR testu (na test na letišti v Dillí je možné se objednat na stránce https://www.newdelhiairport.in/covid19-rtpcr-test-appointment-booking, na letišti v Mumbai na stránce https://covid19.suburbandiagnostics.com/signin);

5) cestující absolvuje RT-PCR test (provádí se výtěr z jedné nosní dírky a výtěr z krku), výsledek obdrží cestující na udané číslo indického mobilu (udá-li cestující v covidovém formuláři české číslo mobilu, výsledek neobdrží);

6) cestující prochází pasovou kontrolou, kde je povinen odevzdat vyplněný příletový formulář, který obdržel během letu, 

7) cestující si vyzvedne zavazadla u příslušného pásu a projde celní kontrolou,

8) je-li letiště příletu finální destinací, cestující opouští letiště, neměl by však použít hromadnou dopravu, ale individuálně domluvený odvoz, a měl by po dobu 14 dnů monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu);

9) je-li letiště příletu pouze tranzitní, cestující může pokračovat na návazný spoj a dalších 14 dní musí monitorovat svůj zdravotní stav (tj. nemusí absolvovat žádnou karanténu), avšak ten cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, v těchto případech musí počkat minimálně 6-8 hodin na výsledek testu;

10) cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Velkou Británii, Brazílii nebo Jihoafrickou republiku, nebo přes tyto země jen tranzitoval, je povinen se po opuštění cílového letiště uchýlit na 7 dnů do domácí karantény a 8. den absolvovat další RT-PCR test

V případě, že RT-PCR test po příletu do Indie prokáže pozitivitu na COVID-19 u cestujícího nebo u některé z osob, které seděly blízko něj (počítá se cestující napravo, nalevo a všichni cestující ve třech řadách před a za cestujícím) nebo které patří do vysoce rizikové skupiny, je po zjištění takové pozitivity u zmíněných osob neprodleně nařízena povinná 7-denní domácí karanténa. Do vysoce rizikové skupiny patří osoby žijící s pozitivně testovanou osobou ve společné domácnosti a také osoby, které se nacházely v okruhu 1 metru od pozitivně testované osoby nebo které bez příslušné ochrany přišly do styku se sekrety (např. respirační sekret po výtěru z krku nebo nosu, hleny, krev, zvratky, sliny, moč, výkaly) této osoby. V případě, že se ukáže, že některá z těchto osob pobývala v posledních 14 dnech na území Velké Británie, Brazílie nebo Jihoafrické republiky, anebo přes něj pouze tranzitovala, musí být taková karanténa absolvována v zařízení vymezeném pro institucionální karanténu. Je možné zvolit si i hotel příslušné kategorie, ale uhradit si jej musí osoba, které je institucionální karanténa nařízena. Opatření se zatím týká všech osob, diplomatický sbor se bude snažit vyjednat si u indické strany výjimku. 

B. Postup po příletu do Indie odjinud než z Evropy nebo Blízkého východu

1) po vystoupení z letadla je cestujícímu zkontrolována tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, cestující se zvýšenou teplotou jsou odváženi k lékařskému vyšetření;

2) cestující, který v uplynulých 14 dnech navštívil Evropu nebo Blízký Východ, je povinen to ohlásit pracovníkovi, který měří teplotu, nebo jinému přítomnému zdravotnickému pracovníkovi, a řídit se jeho pokyny,

3) cestující prochází pasovou kontrolou, kde je povinen odevzdat vyplněný příletový formulář, který obdržel během letu, 

4) cestující si vyzvedne zavazadla u příslušného pásu, projde celní kontrolou a letiště buď opouští nebo pokračuje do tranzitního prostoru na odbavení k navazujícímu letu.

Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indiry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí zde: https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.

Odcestovat z Indie může kdokoli, kdo je schopen prokázat, že může přicestovat do cílové destinace. Pasažéři mezinárodních letů musí splnit podmínky stanovené bilaterálními dohodami o leteckých bublinách (viz https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles) nebo podmínky mise Vande Bharat (viz https://mea.gov.in/vande-bharat-mission-list-of-flights.htm).

Tranzit:

Mezinárodní letecký tranzit přes území Indie je povolen, ale v případě, že cestující bude muset projít pasovou kontrolou, musí si za tím účelem vybavit indické vízum. To platí zejména v případě, že cestující si musí vyzvednout zavazadla po příletu a nechat si je odbavit na následující let. 

Uvnitř území Indie letecký i pozemní tranzit mezi jednotlivými indickými státy je na celoindické úrovni povolen, určitá omezení však mohou nařídit jednotlivé indické státy.

Pozemní tranzit z jedné země přes území Indie do jiné země je povolen.

 

2. DOPRAVA

Letecká přeprava

Z přípisu Generálního ředitelství pro civilní letectví (viz https://twitter.com/DGCAIndia/status/1410128228971286533) vyplývá, že přerušení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob je prodlouženo do 31. července 2021 včetně s tím, že na některých trasách může být případ od případu povolena pravidelná letecká přeprava.

Indie s řadou zemí světa uzavřela bilaterální dohody o tzv. leteckých bublinách, které stanoví, kdo může na přímém letu do Indie a z Indie letět.  Každý cestující do a z Indie se proto musí přesvědčit o tom, do jaké míry může či nemůže použít příslušné letecké spojení, které je v každém jednotlivém případě omezeno na přesně vymezený okruh cestujících.

Občané ČR mohou letět z ČR do Indie s jedním přestupem jedině přes Amsterdam, Frankfurt, Paříž nebo Londýn. Od 15. 7. 2021 také přes Malé.

Občané ČR nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů  do Indie ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), a to i když budou mít platnou letenku. 

Určité výjimky platí pouze pro držitele indického průkazu OCI (Overseas Citizen of India) nebo průkazu PIO (Person of Indian Origin), přesný rozsah je uveden na stránce https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles. Více informací o tom, kdo má nárok na vydání průkazu OCI, je k dispozici v angličtině na stránce https://ociservices.gov.in/.

Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje. Je třeba informovat se na příslušná karanténní opatření v místě odletu a příletu.


Železniční přeprava

Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem, mezi Indií a Nepálem  a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována.

Vnitrostátní železniční přeprava  je obnovena. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

Provoz metra a příměstských vlaků je v kompetenci jednotlivých indických svazových států.

V hlavním městě Dillí je provoz metra obnoven, časy jsou k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail


Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity.

Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod.

 

3. OPATŘENÍ

Opatření indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí  jsou v angličtině na webové stránce https://www.mohfw.gov.in/.

Pravidla domácí karantény jsou uvedena zde: https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforHomeIsolationofmildasymptomaticCOVID19cases.pd

Ministerstvo vnitra Indie vydalo nařízení č. 40-3/2020-DM-I(A) ze dne 23. března 2021, které obsahuje „Vodítka pro efektivní kontrolu COVID-19“, jež jsou ke shlédnutí zde. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_23032021.pdf

V podmínkách prudce se šířící pandemie vydalo indické Ministerstvo vnitra 29. dubna 2021 nové nařízení (viz https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29042021.pdf), v němž nepřistoupilo k vyhlášení žádných nových celoplošných restriktivních opatření a ponechalo tuto kompetenci na svazových státech a teritoriích s výjimkou pohybu osob a zboží mezi nimi, jež musí zůstat zachován. Toto nařízení bylo 27. dubna novým nařízením (viz https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_27052021.pdf) prodlouženo do 30. června 2021 a dalším nařízením (viz https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_2962021.pdf) prodlouženo do 31. července 2021.

Ministerstvo novým nařízením určilo, že rámec opatření pro zvládání pandemie ve zvlášť kontaminovaných oblastech, který vydalo dne 25. dubna 2021 jako doporučující, je od 1. května 2021 povinný na celém území Indie. Za kontaminované oblasti se přitom považuje území, kde míra pozitivních výsledků testů přesahuje 10 % nebo kde obsazenost nemocničních lůžek s možností připojení pacienta na kyslík je větší než 60 % nebo kde obsazenost nemocničních lůžek na jednotkách intenzivní péče je větší než 60 %.

V takových místech je podle nařízení zakázáno noční vycházení, má být zajištěno, aby se lidé neprolínali mezi sebou, mají být zakázány společenské, politické, sportovní, zábavní, akademické, náboženské, kulturní a festivalové akce a jiná shromáždění s tím, že svateb se může účastnit max. 50 osob a pohřbů max. 20 osob. Všechna nákupní centra, kina, restaurace, bary, sportovní zařízení, bazény, masážní salóny a náboženská místa mají být uzavřena. Hromadná doprava má fungovat s poloviční kapacitou, včetně vlaků, metra, autobusů a taxi. Všechny kanceláře, jak státní tak soukromé, mají mít maximálně poloviční obsazenost. Zaměstnavatelé musí dbát na udržování bezpečné vzdálenosti mezi pracovníky a musí poslat na testování všechny, kteří mají příznaky podobné chřipce. Domácí izolace má být povolena jen těm pozitivně testovaným, kteří jsou disciplinovaní. 

Reakce na vývoj pandemie v podobě konkrétních restriktivních opatření jsou ponechány na vládách jednotlivých svazových států a území, s nimiž je centrální vláda v trvalém kontaktu a jimž poskytuje veškerou součinnost, včetně vysílání expertních týmů do nejvíce zasažených oblastí. 

Vlády v některých indických státech/územích přistupují k lokálním uzávěrám a dalším restriktivním opatřením směřujícím k omezení pohybu osob či počtů lidí na různých akcích venku a vnitřních prostorách, uzavírání škol a nastavení dodatečných podmínek pro vstup na území. 

Na některých místech v Indii platí zákaz nočního vycházení. 

Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě. 

Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.
 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91 11 23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

5. NÁVRAT DO ČR

Indie patří mezi země s extrémním rizikem nákazy covid-19 (dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR). 

Do ČR tak nesmí vstoupit (a nesmí přes ni tedy ani tranzitovat) osoba, která v Indii (nebo Nepálu) pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech. To neplatí pro občany ČR a ani pro:
a) držitele průkazu o povolení k trvalému pobytu v ČR vydaného ČR,
b) rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., kteří jsou držiteli povolení k přechodnému pobytu v ČR vydaného ČR,
c) občany členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Andorry, Monaka, San Marina nebo Vatikánu, kteří jsou držiteli potvrzení o přechodném pobytu na území ČR vydaného ČR,
d) cizince, jejichž vstup je v zahraničněpolitickém zájmu ČR nebo v zájmu ČR v oblasti veřejného zdraví, pokud je zájem ČR doložen odpovídajícím potvrzením MZV ČR nebo Min. zdravotnictví ČR,
e) akreditované členy diplomatických misí v ČR (včetně soukromých služebních osob) a úředníky mezinárodních organizací registrované u MZV ČR.

S ohledem na aktuální tíživý vývoj pandemie koronaviru v Indii Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje všem českým občanům nacházejícím se v Indii, aby zvážili nezbytnost svého pobytu v Indii. Doporučujeme také maximální obezřetnost a omezení kontaktů.

Občané ČR mohou letět z Indie do ČR s jedním přestupem jedině přes Amsterdam, Frankfurt, Paříž nebo Londýn. 

Při přestupech přes jiná letiště je třeba respektovat, že mnohé země nadále neumožňují lety z Indie,  a také dohody o leteckých bublinách, jež de facto znemožňují občanům České republiky použít mnohé lety pro opuštění z Indie. To v praxi znamená, že zatímco občan Indie může cestovat z Indie do ČR s tranzitem například přes Doha nebo Dubai, občan ČR na takový let nebude připuštěn, a to i přesto, že letenku si koupit může.

Pro návrat do České republiky z Indie, kterou Česká republika řadí mezi země s extrémním rizikem nákazy COVID-19, platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník

Občan ČR musí mít při cestě z Indie do ČR tyto doklady:

1. letenka

2. pas s platným indickým vízem

3. potvrzení o negativním indickém PCR testu obsahující jméno, příjmení a číslo cestovního dokladu (nebo datum narození), pokud jej vyžaduje země tranzitu nebo letecká společnost (Česká republika test nevyžaduje).  Indické úřady stanovily, že od 22. května 2021 musí potvrzení obsahovat QR kód, kterým je možné ověřit platnost tohoto potvrzení.

4. potvrzení o rezervaci českého PCR testu, který bude učiněn do 24 hodin po příletu do ČR (kromě případů stanovených níže)

5. vytištěný QR kód jako doklad o vyplnění formuláře na stránce www.prijezdovyformular.cz

6. v případě převozu hotovosti peněz v hotovosti nebo jiných cenin v hodnotě více než 10 tisíc eur vyplněný formulář v angličtině (více informací zde)

V případě tranzitu z Indie do Prahy přes Amsterdam musí cestující před odletem do Amsterdamu na požádání předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu, přičemž čas testu na potvrzení nesmí být starší než 24 hodin před boardingem. (Alternativně je možné mít negativní výsledek PCR testu pořízeného v době méně než 72 hodin před příletem do Amsterdamu a k tomu negativní výsledek antigenního rychlotestu pořízeného méně než 24 hodin před boardingem). Nizozemsko od testů osvobozuje držitele diplomatických pasů a děti do 13 let, PCR test je ale potřeba pro vstup do ČR. 

Od 9. července 2021 platí Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN podle kterého musí každý cestující z Indie po návratu do ČR absolvovat do 24 hodin od vstupu do ČR PCR test, dále se uchýlit do povinné desetidenní samoizolace a desátý den absolvovat další PCR test. To neplatí v případě, že cestovatel spadá do některé z těchto kategorií:

1) dítě mladší 6 let,

2) pracovník mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu do ČR doložen odpovídajícím dokumentem,

3) držitel národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 vydaným v ČR nebo jiném členském státě EU, pokud nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a pokud očkování bylo plně dokončeno (tj. od očkování uplynulo více než 14 dní od aplikace látky Janssen nebo 2. dávky jiné očkovací látky v případě dvoudávkového schématu),

4) občan ČR nebo jiného členského státu EU, pokud nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáže písemným potvrzením alespoň v angličtině vydané oprávněným subjektem o tom, že plně dokončil očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) (tj. od očkování uplynulo více než 14 dní od aplikace látky Janssen nebo 2. dávky jiné očkovací látky v případě dvoudávkového schématu), pokud je vzor tohoto potvrzení zveřejněn na webu https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu  a pokud toto potvrzení obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a pokud lze tyto údaje ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

5) držitel certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19 vydaném podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

6) držitel písemného potvrzení v angličtině o tom, že prokazatelně prodělal onemocnění covid-19 a absolvoval podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu a že nemá klinické známky onemocnění covid-19, pokud je vydáno lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU a obsahuje jeho identifikační údaje, telefonické spojení a razítko, a pokud od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

7) držitel diplomatické nóty vydané MZV ČR osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění covid-19 v zemi odjezdu před vstupem na území ČR (nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu), za stanovených podmínek.

 

6. SITUACE, TÝDENNÍ SOUHRN 

Za týden od 19. do 25. července 2021 Indie potvrdila 267 033 nových případů nákazy koronavirem, v průměru 38 147 infikovaných za den a v souhrnu o 2 820 méně nežli v předchozím týdnu. Indie eviduje celkem 31 411 262 nakažených.  

Z uvedeného kumulativního počtu nakažených je 97,35 %, tj. 30 579 106 považováno za vyléčené. 

S nemocí covid-19 se v 1,3 miliardové Indii aktuálně potýká 411 189 pacientů, o 10 476 méně proti předchozímu týdnu. Podíl aktivních případů na všech prokázaných případech nákazy činí 1,31 %.  

V souvislosti s koronavirem v Indii bylo v uplynulém týdnu nahlášeno 6 859 úmrtí. Tři a půl tisíce z nich jsou však korekcí dat uplynulých týdnů, jež realizoval stát Maharáštra. Průměrná denní bilance úmrtí se tak aktuálně pohybuje pod hranicí pěti set denně. Celková bilance úmrtí od propuknutí pandemie činí 420 967 osob. Smrtnost v poměru k celkovému počtu  potvrzených případů je na úrovni 1,34 %. 

2 788 laboratoří oprávněných provádět testy (1 297 státních a 1 491 soukromých odebraly v uplynulém týdnu 12 001 755 vzorků, v průměru 1 714 536 denně a o 1 102 688 vzorků celkově méně v mezitýdenním srovnání. Od začátku pandemie bylo testováno celkem 457 444 011 lidí. Míra pozitivity se již více než měsíc nepřetržitě drží výrazně pod hranicí 3 %.  

Nadále platí, že více než 50 % nově diagnostikovaných případů nákazy pochází ze dvou jižních indických svazových států Kérala a Maharáštra. S připočtením dalších čtyř států v této části Indie (Karnátaka, Tamilnádu, Ándhrapradéš a Odiša) je to více než 80 %. 

Dillí v týdnu od 19. do 25. července 2021 připsalo 381 nových případů nákazy (54 denně) a 16 úmrtí (2+ denně). Hlavní město má aktuálně 579 aktivních případů.

 

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí, a to nejlépe e-mailem zaslaným na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz.

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky