česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 v Indii

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji stále se šířící pandemie koronaviru v Indii, a o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Indie má druhý nejvyšší počet případů nákazy na světě, koronavirem se zde nakazilo již více než 10 milionů obyvatel (podrobněji viz níže v části 7 PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ). Počet nových případů však od 20. září 2020 klesáDo Indie mohou cestovat za určitých podmínek jenom  vybrané skupiny osob, turisté mezi nimi nejsou. Při příletu do Mumbai musí cestující z Evropy do povinné institucionální karantény. Naposledy aktualizováno 18. ledna 20201

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO INDIE:

Cestovat z ČR do Indie je možné za jakýmkoli účelem kromě turistiky. Více informací o tom lze najít na stránce indické imigrační služby.

Vstup do Indie je možný buď lodí přes mezinárodní přístav nebo letecky. Přicestovat do Indie pozemním hraničním přechodem není povoleno.

Občané ČR mohou použít do Indie pouze lety odlétající z následujících zemí:

 • Bangladéš 
 • Bhútán
 • Francie
 • Japonsko
 • Kanada
 • Maledivy
 • Německo
 • Nigérie
 • Nizozemsko
 • USA
 • Velké Británie

Občané ČR tedy nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), přestože letenky lze zakoupit. Určité výjimky platí pouze pro držitele indického průkazu OCI (Overseas Citizen of India) nebo průkazu PIO (Person of Indian Origin), přesný rozsah zde. Více informací o tom, kdo má nárok na vydání průkazu OCI, viz zde.

Od 5. listopadu 2020 platí nová pravidla indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí stanovující povinnosti před odletem do Indie, během letu i po vstupu do Indie. Plný text v angličtině je k dispozici zde. Tato pravidla byla prodloužena až do konce ledna 2021.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území.

Velvyslanectví ČR v Dillí doporučuje občanům ČR cestujícím do Indie vyhnout se letišti Mumbai (býv. Bombaj) a dalším mezinárodním letištím v indickém státu Maháráštra, kde cestující po příletu z Evropy posílají do povinné 5-7 denní institucionální karantény.

Cestující přilétající z Velké Británie na letiště Dillí se musí podrobit při příletu PCR testu, 7-denní institucionální karanténě a 7-denní domácí karanténě (viz https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1347468185482579968) . Test i pobyt v určeném hotelu si musí cestující uhradit.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vstoupit na území Indie a opustit Indii lze pouze přes námořní nebo letištní hraniční přechod.

Pozemním hraničním přechodem vstoupit do Indie ani vystoupit z Indie nelze (až na výjimky související se zajišťováním pohybu nákladu nebo dodávky zboží a dodávek jako řidič).

Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum. Držitelé diplomatického pasu ČR indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. Pracovníci diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinní příslušníci indické vízum potřebují v každém případě.

Nadále suspedována je platnost všech indických elektronických víz (e-Visa) vydaných před 21. říjnem 2020, a to i v případě, že doba platnosti na nich uvedená dosud nevypršela.

Stejně tak suspendována je nadále platnost všech vízových štítků v pase nazvaných TOURIST VISA nebo MEDICAL VISA vydaných před 21. říjnem 2020, a to i v případě, že doba platnosti v nich uvedená dosud nevypršela. Zájemci o vízum za účelem zdravotním, včetně osob doprovázející pacienty (Medical Attendant) si na příslušném zastupitelském úřadu Indie musí vybavit nové MEDICAL VISA.

Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/.

Každý cestující je povinen se před odletem do Indie zaregistrovat na webové stránce velvyslanectví Indie v zemi, ze které cestující odlétá přímým letem do Indie. Například v případě cestování do Indie přes Amsterdam je to tato webová stránka, v případě cestování přes Frankfurt nebo Mnichov je to tato webová stránka, v případě cestování přes Paříž  je to tato webová stránka a v případě cestování přes Londýn tato webová stránka. Cestovat do Indie nebo z Indie přes Londýn od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020 není možné, neboť Indie lety zakázala.

Každý cestující je povinen dodržovat stanovená epidemiologická opatření (viz níže). 

Mezinárodní letecký tranzit přes území Indie je povolen, ale v případě, že cestující bude muset projít pasovou kontrolou, musí si za tím účelem vybavit indické vízum.

Uvnitř území Indie letecký i pozemní tranzit mezi jednotlivými indickými státy je na celoindické úrovni povolen, určitá omezení však mohou nařídit jednotlivé indické státy.

Pozemní tranzit z jedné země přes území Indie do jiné země není povolen. 

 

3. DOPRAVA:

Letecká přeprava

Pravidelná mezinárodní přeprava osob je Indií nadále suspendována. Do Indie tak lze nyní cestovat pouze:

- nepravidelným letem povoleným v rámci časově omezených bilaterálních smluv o leteckých bublinách,

- letem v rámci repatriační mise Vande Bharat nebo

- charterovým letem.


V rámci smluv o leteckých bublinách mohou občané ČR, kterým je umožněn vstup na indické území, resp. tranzitují přes indické území, použít primárně lety odlétající z Francie, Německa, Nizozemska a Velké Británie. Z informací na webových stránkách ministerstva civilního letectví lze rovněž vyčíst, že cestovat do Indie je možné rovněž z Bangladéše, Bhútánu, Japonska, Kanady, Malediv, Nigérie a Spojených států amerických, tyto země však nelze často použít v opačném směru, tj. pro vycestování z Indie.

Občané ČR nesmí použít (nebudou vpuštěni na palubu) letu odlétajícího do Indie z jiných zemí (týká se i letů  do Indie ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Ruska, Ukrajiny), a to i když budou mít platnou letenku. Určité výjimky platí pouze pro držitele indického průkazu OCI (Overseas Citizen of India) nebo průkazu PIO (Person of Indian Origin), přesný rozsah je uveden na stránce https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles. Více informací o tom, kdo má nárok na vydání průkazu OCI, je k dispozici v angličtině na stránce https://ociservices.gov.in/.

Dne 5. listopadu 2020 aktualizovalo indické ministerstvo zdravotnictví pravidla, která musí být respektována před, v průběhu a po přistání na některým  z indickch  mezinárodních letišť. Tato pravidla jsou ke shlédnutí zde: https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf


Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje.

Zimní letový řád 2020/2021 má schváleno 12 983 vnitrostátních letů týdně, zatímco zimní letový řád 2019/2020 jich měl schváleno 23 307. Je třeba se před zakoupením letenek na vnitrostátní lety seznámit s podmínkami, jež musí být splněny při jejich pořizování, zajištění elektronického odbavení zavazadel, při cestě, vstupu a pobytu na letišti, na palubě letadla a pochopitelně na cestě z letiště v místě příletu (nařízení Ministerstva civilního letectví a postupy Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí Indie zde:https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order_of_MoCA_dated_21st_May_2020.pdf a https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesfordomestictravel(airortrainorinter-statebustravel).pdf.

Postupy obou resortů jsou zastřešeny nařízením Ministerstva vnitra Indie:
https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf.

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je ke shlédnutí zde: https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf.

Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indhíry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí zde: https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.

Odcestovat z Indie může kdokoli, kdo je schopen prokázat, že může přicestovat do cílové destinace. Pasažéři mezinárodních letů musí splnit podmínky stanovené bilaterálními dohodami o leteckých bublinách (viz https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles) nebo podmínky mise Vande Bharat (viz https://mea.gov.in/vande-bharat-mission-list-of-flights.htm).

 

Pasažéři přilétající do Indie vykazující příznaky nákazy bývají okamžitě izolováni a podrobeni lékařskému vyšetření, po kterém obvykle následuje buď hospitalizace v některém ze zdravotnických zařízení anebo domácí izolace.

Pasažéři přilétající do Indie bez příznaků nákazy koronavirem jsou povinni sledovat svůj zdravotní stav a pokud na požádání předloží potvrzení o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 vystavené v angličtině v době 72 hodin před odletem, mohou letiště opustit s tím, že nemusí ani institucionální ani do domácí karantény. V opačném případě se musí podrobit PCR testu přímo po příletu na letišti (je třeba počítat až s 10 hodinami čekání na výsledek testu). Pokud se pasažér odmítne PCR testu podrobit, popř. pokud jej neuhradí, anebo na daném letišti odběrové místo pro PCR testy neexistuje či nefunguje, je pasažér povinen se podrobit sedmidenní institucionální karanténě ve určeném karanténním zařízení (bezplatně) anebo ve stanoveném hotelu (pokud pasažér uhradí veškeré náklady), následované sedmidenní domácí karanténou. Přesný předpis k tomu viz https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf.

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, cizinecký úřad FRRO v návaznosti na prodloužení lockdownu a pokračování suspenze mezinárodních letů oznámil, že na základě elektronické žádosti prodlouží bez jakékoli sankce víza zdarma až po dobu 30 dní od data zrušení zákazu pravidelné mezinárodní osobní letecké přepravy. Více informací v angličtině viz https://indianfrro.gov.in/. FRRO zároveň žádá, aby nikdo nechodil na FRRO osobně, pokud nemá předem sjednanou schůzku - viz https://indianfrro.gov.in/eservices/COVID_19_Notice.pdf.

Pokud jde o indická víza cestovatelů nacházejících se mimo Indii, nadále je pozastavena platnost všech indických elektronických víz (e-Visa obdržené e-emailem) vydaných před 21. říjnem 2020 a klasických turistických (TOURIST VISA) a zdravotních víz (MEDICAL VISA) vydaných před 21. říjnem 2020 vylepených v pase formou vízového štítku občanům všech zemí světa, kromě těch, kteří se již nacházejí na území Indie. Všechna indická víza, vydaná po 20. říjnu 2020, jsou platná a lze je použít k pobytu v Indii, kromě víz turistických.

 

Železniční přeprava

Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem, mezi Indií a Nepálem  a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována.

Vnitrostátní železniční přeprava  je částečně obnovena. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

Provoz metra a příměstských vlaků je v kompetenci jednotlivých indických svazových států. V hlavním městě Dillí je provoz metra obnoven v plném rozsahu, časy jsou k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail

 

Silniční přeprava

Pohyb osob a vozidel mezi státy/územími je centrální vládou povolen.

Povolena je autobusová doprava uvnitř indických států/území, a to s omezením přepravní kapacity.

Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod.

 

4. OPATŘENÍ:

Indie vyhlásila postupně jedny z nejtvrdších opatření na světě, které jsou časově shrnuty v následující tabulce:

22. března 2020 dobrovolný zákaz vycházení Janata Curfew
25. března až 13. dubna 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Complete Lockdown
14. dubna až 3. května 2020 úplné uzavření, úplný zákaz vycházení Lockdown 2.0
4. až 17. května 2020 částečné uzavření Lockdown 3.0
18. až 31. května 2020 částečné uzavření Lockdown 4.0
od 1. června 2020 částečné otevření Unlock 1.0
od 1. července 2020 částečné otevření Unlock 2.0
od 1. srpna 2020 částečné otevření  Unlock 3.0
od 1. září 2020 částečné otevření Unlock 4.0
od 1. října 2020 částečné otevření Unlock 5
od 1. listopadu 2020 prodloužení Unlock 5 Unlock 6
od 1. prosince 2020 prodloužení Unlock 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indické ministerstvo vnitra 25. listopadu zveřejnilo nařízení, v němž s odkazem na kritickou fázi vývoje pandemie v Indii, rekapituluje všechna stávající opatření, nabádá vlády jednotlivých států/území, aby efektivněji vynucovaly jejich dodržování a připomínají pravidla správného pandemického chování. Nařízení umožňuje vládám států/území samostatně přijímat restriktivní opatření, např. ve formě zákazu nočního vycházení. Uzávěry, tzv. lockdowny, s vyjímkou tzv. kontaminovaných zón, však mohou být zaváděny jen po konzultaci s centrální vládou. Z nařízení mimo jiné vyplývá, že do 31. prosince 2020 může být mezinárodní letecká přeprava osob realizována jen v rozsahu povoleném ministerstvem. V praxi to znamená pokračování přepravy na bázi leteckých bublin, charterových letů a repatriačních letů v rámci mise Vande Bharat. 

Výchozí premisou nadále zůstává, že mimo tzv. kontaminované zóny jsou všechny činnosti povoleny.  

Od 9. října 2020:

 • jsou povolena shromáždění organizovaná v souvislosti s volbami, a to bez jakýchkoliv omezení při akcích venku a v počtu do 200 osob konaných uvnitř. 

Od 15. října 2020: 

 • mohou  vlády svazových států rozhodnout o postupném otevírání všech stupňů základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Pro tento účel musí připravit a zveřejnit vodítka pro znovuotevření škol zohledňující místní specifika a školy jsou povinny se jimi řídit. Ministerstvo školství Indie dostalo pravomoc povolit otevření vysokých škol po konzultaci s Ministerstvem vnitra, ale distanční nebo online výuka je nadále preferována a má být podporována. Pro fyzickou docházku do školy, která nesmí být vymáhána, musí studenti předložit písemný souhlas rodičů. Od stejného data jsou povoleny vědecké laboratorní nebo experimentální výzkumy studentů postgraduálního studia;  
   
 • mohou otevřít divadla, kina a multiplexy, avšak s omezením využití poloviny kapacity míst k sezení. Jako i v jiných případech vydá Ministerstvo informací a vysílání Indie příslušná vodítka; 
   
 • mohou být otevřeny zábavní parky a podobná místa sloužící k relaxaci za podmínek stanovených Ministerstvem zdraví a rodinných záležitostí Indie;
   
 • je povolen provoz plaveckých bazénů za účelem tréninku sportovců za podmínek stanovených Ministerstvem mládeže a sportu Indie . Veřejnost nemá do plaveckých  bazenů nadále přístup;
   
 • jsou povoleny komerční výstavy B2B za podmínek stanovenými Ministerstvem obchodu a průmyslu Indie; 
   
 • lze navýšit dosavadní limit pro shromažďování ve výši 100 osob až na 200 účastníků ve vnitřních prostorách za podmínky dodržení využití maximálně padesátiprocentní kapacity příslušného sálu a na základě zvláštního povolení, a bez omezení při venkovních akcích za podmínky zohlednění plochy prostranství a zajištění dostatečného množství dezinfekčních prostředků, nošení roušek, udržování pravidel sociálního odstupu a změření tělesné teploty. Jednotlivé státy jsou povinny vydat podrobnější pravidla. 

Od 21. října 2020:

 • lze na indických ambasádách a konzulátech žádat o všechny typy indických víz, kromě turistických

Od 5. listopadu 2020:

 • Cestující, kteří budou mít před odletem do Indie potvrzení o negativním výsledku na COVID-19 prostřednictvím PCR testu, již nebudou muset do povinné 14-denní karantény, a to ani do institucionální ani domácí. Podmínkou je, že po příletu do Indie nebudou vykazovat žádné symptomy onemocnění.
   
 • Kdo se nestihne před odletem do Indie otestovat, může tak učinit až po příletu do Indie. V takovém případě je potřeba počítat až s desetihodinovým čekáním na výsledek testu.
   
 • Do povinné sedmidenní institucionální a následné sedmidenní domácí karantény tak musí pouze cestující, který po příletu nepředloží na požádání potvrzení o negativním výsledku PCR testu vystavené v angličtině v posledních 72 hodinách před odletem do Indie a:

- který se po příletu do Indie odmítne nechat otestovat nebo

- který testování po příletu neuhradí anebo

- který přicestuje na letiště, kde se PCR testy neprovádějí.

 • Ti cestující, kteří budou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, budou po příletu do Indie izolováni a podrobeni lékařskému vyšetření, a případně hospitalizováni nebo izolováni doma.

Celý text nového předpisu je k dispozici v angličtině zde.

Od 8. ledna 2021:

 • Cestující z Velké Británie na letiště Dillí nebo Mumbai jsou povinni podrobit se po příletu PCR testu (cena v Dillí 3400,- indických rupií) a 7-denní institucionální karanténě v určeném zařízení. Zvolí-li si cestující pobyt v některém z hotelů, je povinen si pobyt v něm uhradit, jinak bude odeslán do státního karanténního zařízení.

Nadále není povolena pravidelná mezinárodní letecká přeprava cestujících. Ministerstvo vnitra Indie však povoluje zvláštní lety za přesně stanovených podmínek. Mezinárodní letecký tranzit přes některé letiště v Indii je možný.  Mezinárodní letecká doprava s mnoha zeměmi funguje na principu dvoustranných leteckých dohod známých jako "bubliny". 

Jednotlivé indické státy již nejsou oprávněny omezovat vnitrostátní nebo mezistátní pohyb osob a zboží, a to ani příhraniční obchod.  Stejně tak nesmí vyhlásit lockdown na určitém území bez předchozí konzultace s centrální indickou vládou, jedinou výjimkou jsou kontaminované zóny (viz níže). 

Z důvodu potřeby ochrany zranitelných osob se osobám starším 65 let, nemocným, těhotným ženám a dětem mladším 10 let nadále doporučuje zůstávat doma a vycházet pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z důvodů zdravotních nebo základních lidských potřeb. 

Doporučována je nadále práce z domova, pokud je to možné. Na pracovištích, v kancelářích, obchodech a tržištích a také v průmyslových a komerčních zařízeních by měla být dodržována rozfázovaná pracovní doba, resp. otevírací hodiny, tak aby zaměstnanci nepřicházeli a neodcházeli všichni pohromadě ve stejnou dobu. 

Na všech vstupech musí být zajištěno snímání teploty a potřebná hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo dezinfekce. Na všech výstupních bodech a také ve společných prostorách musí být dodržována hygiena, spočívající minimálně v možnosti umytí rukou nebo jejich dezinfekce. Musí být zajištěna častá desinfekce celého pracoviště, společných zařízení a všech bodů, se kterými lidé přicházejí do kontaktu, například dveřních klik apod., a to i během směn. 

Nadále pokračuje regulace podle jednotlivých samostatně vydaných pravidel (tzv. SOP): 

Pro individuální i komunitní ochranu slouží mobilní aplikace Aarogya Setu, která umožňuje včasnou identifikaci potenciálního rizika infekce a slouží tak jako štít. S úmyslem zajistit bezpečnost v kancelářích a na pracovních místech by měli zaměstnavatelé vyvinout to nejlepší úsilí, aby se ujistili, že aplikace Aarogya Setu je nainstalována všemi zaměstnanci, kteří mají s ní kompatibilní mobilní telefony. Okresní orgány mají právo doporučovat, aby si lidé aplikaci nainstalovali na kompatibilních mobilních telefonech a aby si v ní opakovaně kontrolovali, jaký je jejich zdravotní status. Usnadní to včasné poskytnutí lékařské péče těm, kteří jsou ohroženi. 

Nadále je povinné nošení roušek, resp. zakrytí tváře na veřejných místech, na pracovištích a při přepravě. Pod pokutou je zakázáno plivání na veřejnosti. Na veřejných místech je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, betelové, tabákové nebo jiné návykové látky. 

Na veřejných místech musí každý dodržovat bezpečnou vzdálenost od jiných osob na minimálně 6 stop (183 cm). Obchody musí zajistit bezpečnou vzdálenost mezi zákazníky. Všichni vedoucí pracovníci musí zajistit, aby vzdálenost mezi pracovníky na pracovištích byla bezpečná, aby se střídající pracovníci neshlukovali, aby pracovníci nechodili na oběd ve stejnou dobu atd. 

V kontaminovaných zónách (tzv. Containment Zones) platí nadále úplný lockdown. Jejich hranice musí být vyznačeny úřady příslušného okresu. Zóny musí být oznámeny na webových stránkách příslušných okresů a států, resp. území, a informace musí být sdílena s Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí. V zónách jsou povoleny jen činnosti nezbytně nutné k životu. Jejich perimetr musí být striktně kontrolován, aby byl zachován zákaz pohybu osob do těchto zón nebo z těchto zón, kromě zdravotní záchranné služby a dodávek nezbytného zboží a služeb. V kontaminovaných zónách musí probíhat intenzivní trasování kontaktů, monitorování stavu v jednotlivých domech a další potřebné klinické intervence. Za tím účelem musí být efektivně implementována pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví a rodinných záležitostí. 

Jednotlivé indické státy nebo území mohou na základě hodnoceni situace samy zakázat některé aktivity, resp. zavést omezení, jež považují za nezbytná. Jak již bylo uvedeno výše, nesmí však omezit pohyb osob a zboží, a to ani mezi státy ani uvnitř států, a ani vyžadovat pro tyto účely povolení, schválení či elektronické propustky. Týká se to i povolení přeshraničního pohybu osob podle smluv se sousedními zeměmi. 

Indické ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 27. října 2020 nařízení, z něhož vyplývá, že to původní z 30. září 2020 s platností do 31. října 2020 bylo prodlouženo do 30. listopadu 2020 (nařízení je možné shlédnout zde: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHADODt_27102020toallAdministrators_27102020.pdf). Pro období od 1. do 31. prosince 2020 platí prakticky stejná pravidla.

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Každý cestující je povinen dodržovat stanovená epidemiologická opatření.

Každý cestující je povinen se před odletem do Indie zaregistrovat na webové stránce https://repat.videshapps.gov.in/user_registrationPg. Jako země odletu se uvádí země, odkud odlétá přímý let do Indie.

Přehled karanténních opatření při příletu na letiště v jednotlivých indických státech je ke shlédnutí na webové stránce https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/State_wise_quarantine_regulation-converted.pdf.

Detailní shrnutí pravidel platných pro letiště Indhíry Gándhíové v Dillí je ke shlédnutí na stránce https://www.newdelhiairport.in/blog/important-quarantine-guidelines-for-delhi-airport-passengers?utm_source=social_orm&utm_medium=orm_response&utm_campaign=social_media_orm.

Podle platných pravidel (viz: https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf?fbclid=IwAR0onOKEj6drTkHucKm5afyMYk4EIoa4qOEIRXmbaB76e2rUj6NgQW751Yw) musí každý cestující vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (viz https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration). 

Cestující, kteří si obstarají před odletem do Indie potvrzení o negativním výsledku na COVID-19 prostřednictvím PCR testu, již nemusí do povinné 14-denní karantény, a to ani do institucionální ani domácí. Podmínkou je, že po příletu do Indie nebudou vykazovat žádné symptomy onemocnění. To neplatí, pokud cestující z Evropy přilétá ze zahraničí na letiště Mumbai, Pune nebo jiné mezinárodní letiště v indickém státě Maháráštra, kdy musí cestující do povinné institucionální karantény v každém případě na dobu 5-7 dnů, po kterých bude otestován, a bude-li výsledek RT-PCR testu negativní, bude propuštěn do povinné týdenní domácí karantény.

Kdo se nestihne před odletem do Indie otestovat, může tak učinit až po příletu do Indie. V takovém případě je potřeba počítat až s desetihodinovým čekáním na výsledek testu.

Do povinné sedmidenní institucionální a následné sedmidenní domácí karantény tak s výjimkou příletů do státu Maharáštra a s výjimkou cestujících z Velké Británie přilétajících do Dillí musí pouze cestující, který po příletu nepředloží na požádání potvrzení o negativním výsledku PCR testu vystavené v angličtině v posledních 72 hodinách před odletem do Indie a:

- který se po příletu do Indie odmítne nechat otestovat nebo

- který testování po příletu neuhradí anebo

- který přicestuje na letiště, kde se PCR testy neprovádějí.

Ti cestující, kteří budou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, budou po příletu do Indie izolováni a podrobeni lékařskému vyšetření, a případně hospitalizováni nebo izolováni doma.

Bez PCR testu mohou výjimku získat osoby hodné zvláštního zřetele, jako například těhotné ženy, osoby vážně nemocné, rodičs dítětem do 10 let nebo osoby přijíždějící do Indie z důvodu úmrtí v rodině. O výjimku lze požádat prostřednictvím portálu https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger

Alternativou je absolvování PCR testu až po příletu do Indie. Na letišti v Dillí, Mumbai a některých dalších jsou k dispozici testovací místa, kde je možné se nechat otestovat za cca 5 000,- indických rupií (cca 1 600,- Kč). Cestující je povinen vyčkat 6-8 hodin na výsledek testu a pokud je negativní, tak může opustit letiště anebo může pokračovat vnitrostátním letem do jiné destinace. Aby se cestující vyhnul dlouhému čekání, si může objednat časové pořadí na letišti v Dillí na adrese https://www.newdelhiairport.in/covid19-rtpcr-test-appointment-booking a na letišti v Mumbai na adrese https://covid19.suburbandiagnostics.com/signin.

Cestující, kteří nemají PCR test a ani se mu nepodrobí po příletu, bývají odváženi do institucionálního karanténního zařízení, které je obstaráno vládou příslušného indického svazového státu, resp. svazového území, a drženi tam min. po dobu 7 dnů, přičemž musí být testováni podle protokolu ICMR, který je k dispozici na webové stránce https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf

Cestující propuštění do domácí karantény musí strpět orazítkování ruky razítkem s uvedením data, do kdy musí zůstat v domácí karanténě.

Je-li výsledek PCR testu na letišti pozitivní, jsou cestující klinicky vyšetřeni a:
a) pokud jsou asymptomatičtí/presymptomatičtí nebo vykazují jen mírné příznaky, bude jim umožněno pokračovat v izolaci doma nebo ve středisku covidové péče (státním nebo soukromém), a
b) pokud mají střední nebo těžké příznaky, budou přijati do zařízení určených k léčbě pacientů s COVID-19 a bude s nimi zacházeno odpovídajícím způsobem.

Je-li výsledek testu negativní, musí jim být sděleno, že se mají 7 dnů izolovat doma a pozorovat svůj zdravotní stav. V případě, že se u nich objeví jakékoli symptomy, musí informovat příslušného okresního pracovníka nebo zavolat na pohotovostní linku 1075.

Jednotlivé indické státy si mohou stanovit svůj vlastní protokol, pokud jde o karanténu a izolaci podle jejich hodnocení cestujících po příletu v daném indickém státě. Stát Dillí například zavedl od 8. ledna 2021 povinnou 7-denní institucionální karanténu následovanou povinnou 7-denní domácí karanténu u všech cestujících přilétajících do Dillí z Velké Británie.

Obdobnou proceduru musí absolvovat i pasažéři na lodích připlouvajících do Indie a také řidiči nákladních vozidel přijíždějící do Indie přes pozemní hraniční přechod.

Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.


VÍZA

Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum. Držitelé diplomatického pasu ČR indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. Pracovníci diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinní příslušníci indické vízum potřebují v každém případě.

Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/.

Cestovat do Indie je nyní možné za jakýmkoli účelem kromě turistiky, jak vyplývá z rozhodnutí indického ministerstva vnitra, které je interpretačně vyloženo na stránce indické imigrační služby https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-1.

Suspendována zůstávají všechna indická elektronická víza (e-Visa) vydaná před 21. říjnem 2020, a to i v případě, že doba platnosti na nich uvedená dosud nevypršela.

Stejně tak suspendována je nadále platnost všech vízových štítků v pase nazvaných TOURIST VISA nebo MEDICAL VISA, a to i v případě, že doba platnosti v nich uvedená dosud nevypršela. Zájemci o vízum za účelem zdravotním, včetně osob doprovázející pacienty (Medical Attendant) si na příslušném zastupitelském úřadu Indie musí vybavit nové MEDICAL VISA. V případě víz typu MEDICAL VISA platí tedy pouze víza vydaná po 21. říjnu 2020.

Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/. Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdraví a rodinného blaha (Ministerstvo zdraví a rodiny Indie,  zde lze získat aktuální informace o výskytu a šíření koronaviru COVID-19, počtu infikovaných a místech výskytu, jakož i informace týkající se přijímaných opatření)

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91-11-23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com

 

6. REPATRIACE:

Do České republiky lze z Indie cestovat letecky s tranzitem přes Francii (Paříž), Německo (Frankfurt, Mnichov), Nizozemsko (Amsterdam) a Velkou Británii (Londýn). 

 

7. PODROBNĚJI - SITUACE, OPATŘENÍ:           

SOUHRNNÝ TÝDENNÍ PŘEHLED:

Týden od 11. do 17. ledna 2021 potvrdil trend dalšího zpomalování šíření nemoci covid-19 v Indii. V jeho průběhu bylo diagnostikováno 105 178 pozitivně testovaných, což je o 20 948 méně než v předchozím týdnu a sedmý po sobě jdoucí klesající sedmidenní souhrn od posledního listopadového týdne roku 2020. V průměru 15 025 denně odhalených případů je třetím po sobě jdoucím týdenním výsledkem s méně než dvaceti tisícovými záchyty denně. Indie eviduje celkem 10 571 773 nakažených. 

Vývoj denních přírůstků v uplynulém týdnu a denních průměrů za posledních jedenáct týdnů je zachycen v grafech níže. 

96,59 % z kumulativního počtu nakažených je považováno za uzdravené. Indie jich eviduje celkem 10 211 342.

Do bilance obětí přibylo za uplynulých sedm dní dalších 1 259 úmrtí (o 252 méně ve srovnání s předchozím týdnem), v průměru 178 za den. Celkový počet zemřelých se zvýšil na 152 419. Smrtnost zůstala na úrovni 1,44 %. 145 úmrtí oznámených dne 17. ledna 2021 je nejnižší denní bilancí od 23. května 2020. 

Pokračoval i pokles aktivních případů, který se snížil o 14 514 na 208 012 aktuálně se potýkajících s nemocí covid-19. Aktivní tvoří 1,97 % všech prokázaných případů nákazy.

Laboratoře oprávněné provádět testy, jejichž počet v uplynulém týdnu vzrostl o 20 na celkových 2 338 (1 206 státních a 1 132 soukromých) provedly za sedm dní 5 337 205 testů, (o 782 865 méně nežli v předchozím týdnu), v průměru 762 458 za den. Průměrný počet testovaných denně klesá již třetím týdnem. Od začátku pandemie bylo testováno celkem 181 755 831 lidí, 134 029 v přepočtu na milión obyvatel.

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 

Masivní očkovací program v Indii byl v souladu s dříve oznámeným datem zahájen 16. ledna 2021. Podle zveřejněných čísel obdrželo v úvodní dva dny vakcínu ve více než tří tisících tří stech očkovacích míst 224 301 osob, což je méně, nežli činil původní předpoklad. 

Očkovány jsou dvě vakcíny schválené pro nouzové použití indickým regulátorem, jímž je Centrální organizace pro kontrol standardu léčiv (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO), a to očkovací látka s obchodním názvem Covishield vyvinutá ve spolupráci britské firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity a vyráběná v Indii společností Serum Institute of India a vakcína s názvem Covaxin vyvinutá a vyráběná indickou společností Bharat Biotech (podmíněný souhlas). 

Strategie předpokládá, že v první fázi bude očkováno na 10 miliónů zdravotníků a 20 miliónů dalších osob nacházejících se v první linii boje proti koronaviru a působících v oblastech kritické infrastruktury. Do konce měsíce června 2031 by imunizačním programem mělo projít na 300 miliónů osob, přičemž prioritu budou mít osoby nad padesát let a ty pod touto věkovou hranicí se závažnými onemocněními. 

Očkování se bude řídit národní očkovací strategií, jež je k nahlédnutí na této adrese https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf.  Indové se na cestě ke kolektivní imunitě budou spoléhat na již léta fungující Všeobecný imunizační program (UIP), na jehož základě každoročně očkují proti jiným nemocem desítky milionů lidí, hlavně děti, a který v tomto případě propojí se zkušenostmi a systémy identifikace osob, jež fungují v průběhu parlamentních voleb. Součástí UIP je propracovaný evidenční a logistický systém a také asi 240 000 očkovacích specialistů, jejichž zkušenosti se teď budou hodit. Přesto se na řadě míst Indie uskutečnilo v uplynulých dnech zkušební očkování nanečisto. 

Obavy z očkování a dezinformace týkající se účinnosti vakcín má pomoci rozptýlit komunikační strategie centrální vlády, jež je k dispozici zde: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Covid19CommunicationStrategy2020.pdf.

CESTOVÁNÍ 

Přerušení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob bylo nově prodlouženo do 31. ledna 2021. Do a z Indie tak lze nadále letět pouze lety organizovanými v rámci tzv. dvoustranných leteckých bublin (jejich přehled zde:https://www.civilaviation.gov.in/en/about-air-transport-bubbles), resp. charterových či evakuačních letů v rámci mise Vande Bharat.

ZRUŠENÍ KARANTÉNY PRO MEZINÁRODNÍ CESTUJÍCÍ S PLATNÝM NEGATIVNÍM RT-PCR TESTEM (netýká se cestujících z Velké Británie)

Indické ministerstvo zdraví a rodinných záležitostí rozhodlo, že cestující, kteří budou mít před odletem do Indie potvrzení o negativním výsledku na COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testu, budou schopni toto potvrzení nahrát do elektronické aplikace, resp. se jím prezentovat při příletu, anebo se podrobí testu při příletu s negativním výsledkem, již nebudou muset do povinné 14-denní karantény. Podmínkou navíc je, že cestující po příletu do Indie nebudou vykazovat žádné symptomy onemocnění a že vyplní prohlášení o zdravotním stavu. Jedná se o další z opatření přijatých indickou stranou s cílem postupně normalizovat mezinárodní leteckou přepravu osob, avšak při důsledném  respektování stanovených podmínek.
Celý text nového předpisu je k dispozici v angličtině na webové stránce Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí Indie: https://www.mohfw.gov.in/pdf/05112020Guidelinesforinternationalarrivals.pdf.
Podle předpisu je možné nahrát negativní potvrzení v angličtině o negativním výsledku testu na COVID-19 na webové stránce https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger. Velvyslanectví doporučuje této možnosti využít, neboť urychluje odbavení při příletu.
Cestující, kteří se nestihnou před odletem do Indie otestovat, tak mohou učinit až po příletu do Indie. V takovém případě je ovšem třeba počítat až s desetihodinovým čekáním na výsledek testu. ZÚ Dillí v této souvislosti navíc upozorňuje, že testovací místa pro PCR testy jsou zřízena pouze na některých letištích - Dillí,  Mumbaí, Hyderabádu a Cochinu.
Do povinné sedmidenní institucionální a následné sedmidenní domácí karantény tak musí pouze cestující, kteří po příletu nepředloží na požádání potvrzení o negativním výsledku PCR testu vystavené v angličtině v posledních 72 hodinách před odletem do Indie a:
- kteří se po příletu do Indie odmítnou nechat otestovat, nebo
- kteří testování po příletu neuhradí, anebo
- kteří přicestují na letiště, kde se PCR testy neprovádějí.
Ti cestující, kteří budou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, budou po příletu do Indie izolováni a podrobeni lékařskému vyšetření, a případně hospitalizováni nebo izolováni doma. Pro úplnost se dodává, že nadále platí povinnost všech cestujících se před odletem zaregistrovat prostřednictvím velvyslanectví Indie v zemi, ze které cestující odlétá do Indie. Za tím účelem je třeba sledovat webové stránky příslušných leteckých společností.
Prohlášení o zdravotním stavu se činí prostřednictvím webové stránky https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.

 

Další informace:

Českým občanům je doporučováno, aby se opakovaně a včas informovali o aktuálním vývoji situace. V případě potřeby se lze obrátit na velvyslanectví ČR v Dillí, a to nejlépe e-mailem zaslaným na adresu:

newdelhi@embassy.mzv.cz

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky

přílohy

Self Reporting Form 567 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2020

Opatření k ubytování 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.3.2020