česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Tádž Mahal v Agře - světové dědictví UNESCO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Indie a návratu do ČR

Velvyslanectví na této stránce informuje o vývoji pandemie koronaviru v Indii, o důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata a o podmínkách, za nichž mohou občané České republiky vstoupit na území Indie. 

Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných Velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.  

Opatření indického Ministerstva zdraví a rodinných záležitostí  jsou k dispozici v angličtině na webové stránce https://www.mohfw.gov.in/.

Velvyslanectví upozorňuje na to, že každý cestující do Indie se musí podrobně seznámit s podmínkami vstupu a pobytu v tom či onom svazovém státě. Informace o aktuálním vývoji jsou k dispozici na portálech svazových vlád, resp. na portále centrální vlády https://www.mygov.in/covid-19/.

VSTUP NA ÚZEMÍ INDIE

Indie od 27. 3. 2022 obnovila pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu a zrušila tzv. letecké bubliny (air bubbles) a od 12. července 2022 zrušila povinný PCR test před odjezdem do Indie pro ty občany ČR, kteří mají platné očkování proti covidu-19.

Orientační přehled náležitostí pro české občany, které je třeba splnit před nástupem cesty do Indie:

1) negativní výsledek PCR testu absolvovaného max. 72 hodin před odletem do Indie NEBO  dokončené očkování proti covidu-19,
2) vyplnit  https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
3) letenku,
4) pas,
5) vytištěné indické vízum, pokud není vylepeno v pase, anebo email s vízovým příslibem,
6) při převozu peněz či cenin v hodnotě nad 10 tisíc eur mít vyplněný formulář https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/cash_controls/Stranky/Formul%C3%A1%C5%99-pro-ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-hotovosti.aspx,
7) respirátor bez výdechového ventilu (na letišti v ČR), po příletu do Indie stačí jen nasazená rouška, pravidla v letadle stanoví příslušná letecká společnost

Seznam dokladů, které je potřeba mít před nástupem cesty z Indie do ČR je níže v kapitole PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR.

 

Před odletem do Indie

Od 14. února 2022 platí tato opatření pro cestující ze zahraničí do Indie https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon10thFebruary2022.pdf 

https://bit.ly/3A85K2V.

Pro všechny cestující platí povinnost buď mít platný doklad o ukončeném očkování proti covidu-19 nebo absolvovat RT-PCR test v době 2 až 72 hodin před odletem do Indie (např. čas odletu z Prahy). Antigenní test nestačí.

Je třeba si vždy zkontrolovat datum a čas na negativním potvrzení o RT-PCR testu, některá testovací místa zasílají nesprávné údaje o datu a času provedení testu. Formulář obsahuje i prohlášení o pravdivosti a o tom, že cestující může být pohnán k trestní odpovědnosti, ukáže-li se, že je vyplněn nepravdivě.

Do 12. července 2022 museli mít všichni občané ČR předodletový PCR test, tato podmínka je nyní pro cestovatele očkované proti covidu-19 zrušena.

Avšak každý cestující je nadále povinen ještě před odletem vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (Self Declaration Form) na webové stránce https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration, ve kterém musí uvést země navštívené v posledních 14 dnech.

Do tohoto prohlášení je cestující povinen nahrát buď certifikát o provedeném očkování NEBO doklad o negativním výsledku RT-PCR testu v angličtině.

Po vyplnění prohlášení obdrží cestující e-mail na jím udanou e-mailovou adresu s přílohou, kterou je povinen si vytisknout a vzít ji s sebou (prokazuje se na letišti odletu, na letišti tranzitu a po příletu do Indie). 

 

Po příletu do Indie

Po příletu je na letišti prováděno námátkové měření tělesné teploty. Pokud  má cestující teplotu nad 100,4 stupňů Fahrenheita, anebo pokud jsou u cestujícího shledány jiné symptomy onemocnění covidem-19, musí se podrobit PCR testu a izolaci v určeném místě.

Na základě náhodného výběru může být cestující vyzván k podstoupení PCR-testu na náklady indické strany (jsou to 2 procenta cestujících z každého letu), v případě pozitivity se cestující musí odebrat do izolace v určeném místě

V případě zjištění pozitivity u některé z osob, které seděly blízko pozitivního cestujícího (počítá se cestující ve stejné řadě a všichni cestující ve třech řadách před a za cestujícím) nebo které patří do vysoce rizikové skupiny, je po zjištění takové pozitivity u zmíněných osob neprodleně nařízena povinná 14-denní domácí karanténa.  Do vysoce rizikové skupiny patří osoby žijící s pozitivně testovanou osobou ve společné domácnosti a také osoby, které se nacházely v okruhu 1 metru od pozitivně testované osoby nebo které bez příslušné ochrany přišly do styku se sekrety (např. respirační sekret po výtěru z krku nebo nosu, hleny, krev, zvratky, sliny, moč, výkaly) této osoby. 

Cestující, pokud se u nich objeví známky a příznaky covidu-19 nebo kteří jsou pozitivně testováni na covid-19, jsou povinni se okamžitě izolovat a nahlásit to nejbližšímu zdravotnickému zařízení nebo zavolat národní helpline linku 1075.

Na cestující přijíždějící do Indie lodní nebo pozemní cestou se vztahují stejná pravidla. Tito cestující jsou povinni odevzdat "Self Declaration" prohlášení příslušným indickým úřadům přímo na hraničním přechodu při vstupu do Indie.

 

Víza

Indie v současné době vydává všechny druhy víz. Více informací lze najít na stránce indické imigrační služby.

Všichni držitelé cestovního pasu nebo služebního pasu ČR potřebují k cestě do Indie indické vízum a také splnit další podmínky. 

Krátkodobým cestovatelům do Indie za účelem turistiky, obchodního jednání nebo účasti na konferenci se doporučuje vybavit si místo klasického víza vízum elektronické. Indie vydává tyto typy elektronických víz:

e-Tourist Visa
e-Business Visa
e-Medical Visa
e-Medical Attendant Visa
e-Conference Visa 

Elektronické turistické vízum opravňuje jeho držitele k jednomu vstupu do Indie na období až 30 dní a to během čtyřměsíčního období následujícího po udělení víza. Elektronické vízum lze vyřídit přes internet a obdržet jej e-mailem do cca 72 hodin po podání žádosti. Turistické vízum se nedá prodloužit. 

Žádosti o indické vízum se podávají prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/.

Žádosti o klasická víza ve formě vylepených vízových štítků do pasu přijímá velvyslanectví Indie v Praze a další zastupitelské úřady Indie.

Podrobnosti jsou na webové stránce velvyslanectví Indie v Praze https://www.eoiprague.gov.in/page/visa/. Cestující jsou žádáni, aby v tomto ohledu sledovali aktuálně platný režim  na jednotlivých velvyslanectvích. 

 

Držitelé diplomatického pasu ČR na základě bilaterální dohody (viz 55/2018 Sb.m.s.) indické vízum nepotřebují, pokud celková doba pobytu v Indii nepřesáhne 90 dní v období 180 dní. To se netýká českých diplomatů a s nimi dlouhodobě vyslaných rodinných příslušníků akreditovaných při Ministerstvu zahraničních věcí Indie, ti indické vízum potřebují v žádném případě. Vízum může být jak ve formě vízového štítku vylepeného v pase tak i na samostatném listu nazvaném "e-FRRO".

Pokud jde o indická víza občanů nacházejících se v Indii, bližší podrobnosti jsou na stránce cizineckého úřadu FRRO https://indianfrro.gov.in/.

 

Občané ČR, kteří pobývají v Indii a mají indické vízum na dobu delší než 180 dní (například v případě, že nemohli Indii opustit v době platnosti víza kvůli pozitivnímu testu na covid), si musí požádat o jeho prodloužení, přičemž pro opuštění Indie je nutné požádat 14 dní před odletem z Indie také o vydání povolení k vycestování z Indie (tzv. Exit Permit). Bez něj nelze Indii opustit a nelze jej vyřídit na letišti. Žádosti se nepodávají fyzicky na úřadovnách FRRO, ale on-line prostřednictvím portálu https://indianfrro.gov.in/

 

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce.  

 

Doporučujeme se zaregistrovat se na portálu https://drozd.mzv.cz


OČKOVANÉ OSOBY

Očkovaní občané ČR nemají při příletu do Indie žádné výhody v porovnání s neočkovanými. Občané některých jiných států než ČR mohou přiletět do Indie bez povinného PCR testu.

Očkované osoby však mají výhodu při cestování vnitrostátními lety. Na mnoha letištích v Indii je vyžadován při přiletu doklad o očkování. Ze zkušeností cestovatelů vyplývá, že běžně je uznáváno potvrzení o absolvovaném očkování s vlajkou Evropské unie a QR kódem. Ti, kteří doklad o očkování nemají, musí mít doklad o negativním výsledku PCR testu absolvovaného v posledních 72 hodinách před příletem na dané letiště v Indii.

Povinnost být očkován ve vztahu k přístupu ke službám (hotely, restaurace, obchody) se může lišit dle jednotlivých  indických států, tyto informace je nejlépe si ověřit krátce před cestou a také po příjezdu na konkrétní místo, neboť opatření se v poslední době často mění.


TESTOVANÉ OSOBY

Občané ČR starší 5 let mohou letět do Indie pouze pokud mají negativní výsledek PCR testu učiněného méně než 72 hodin před odletem. 

Občané ČR, kteří nebyli v posledních 72 hodinách před odletem do Indie testováni PCR testem s negativním výsledkem, nemohou do Indie letět, a to ani když mají očkování proti covidu-19. Jedinou výjimkou jsou děti do 5 let.

Mnohá vnitrostátní letiště v Indii vyžadují při příletu potvrzení o negativním výsledku PCR testu nebo doklad o ukončeném očkování. Informace o těchto požadavcích obvykle poskytují letecké společnosti, například https://www.airindia.in/images/pdf/State-Wise-Quarantine-Regulation.pdf nebo https://www.goindigo.in/information/state-regulations.html nebo https://corporate.spicejet.com/HealthProtocol.aspx.

Negativní výsledek PCR testu požadují také některé hotely.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným covidem nemají žádné speciální zacházení v porovnání s ostatními. Protilátky nejsou uznávány. Potvrzení o prodělané nemoci nemá v Indii na nic vliv. 


DĚTI

Děti do 15 let mohou cestovat do Indie pouze v doprovodu dospělé osoby.

Děti do 5 let nepodléhají v Indii povinnému testování, a to ani po příletu do Indie. 

Roušky/respirátory jsou:
- nedoporučeny pro děti do 5 let včetně
- povoleny pro děti ve věku 6-11 let
- povinné pro děti ve věku 12 let nebo starší

Více informací viz https://bit.ly/3zFs02J.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Za každého cestujícího musí být před nástupem do letadla vyplněn indický příjezdový formulář https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

Před odletem z Indie do ČR musí být vyplněn český příjezdový formulář https://plf.uzis.cz.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Jednotlivé indické státy mohou stanovit vlastní (restriktivnější) podmínky. Velvyslanectví ČR v Dillí v současné době není znám ani jeden indický svazový stát nebo území, kde by podmínky na místě byly natolik restriktivní, aby to znemožňovalo přicestování, pobyt nebo odcestování z daného místa. 

 


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vyjde-li pozitivní výsledek u náhodného testu pořízeného na letišti po příletu do Indie, je cestující povinen uposlechnout pokynu službu konajících pracovníků. Cestující má právo se rozhodnout, zda se přemístí do bezplatného covidového centra, anebo si raději uhradí pobyt v hotelu, anebo zda se uchýlí do izolace v jiném místě. Pravidla po příletu ze zahraničí jsou uvedeny v angličtině zde: https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforInternationalArrivaldated20thJanuary2022.pdf

Vyjde-li pozitivní výsledek u testu pořízeného v Indii jinde než po příletu na letišti, je třeba postupovat podle těchto pravidel: https://bit.ly/3Pp61Dj. Po pozitivním testu je třeba se na 7 dnů izolovat, poté již není třeba absolovat nový test a je možné izolaci ukončit. 

Pokud jste informován(a), že byla pozitivně testována osoba, se kterou jste byl(a) v epidemiologicky významném kontaktu, je třeba postupovat podle těchto pravidel: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf

 


TRANZIT

Mezinárodní letecký tranzit přes území Indie je povolen, ale v případě, že cestující bude muset projít pasovou kontrolou, musí si za tím účelem vybavit indické vízum. To platí zejména v případě, že cestující si musí vyzvednout zavazadla po příletu a nechat si je odbavit na následující let. 

V Indii musí každý cestující z jednoho mezinárodního letu opustit tranzitní prostor letiště a znovu se nechat odbavit.

Uvnitř území Indie letecký i pozemní tranzit mezi jednotlivými indickými státy je povolen.

Pozemní tranzit z jedné země přes území Indie do jiné země je povolen.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví ČR v Dillí

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

V případě potřeby je možné obrátit se na velvyslanectví ČR také telefonicky. Pracovníci konzulárního oddělení se však primárně věnují předem objednaným návštěvníkům.

Konzulární pohotovost: +91 99 10 999 490 

Další instituce v Indii

Ministerstvo zdraví a rodinných záležitostí 

Imigrační úřad Ministerstva vnitra 

Ministerstvo cestovního ruchu 

Ministerstvo informací a vysílání 

Oficiální telefonická linka, kam se má hlásit podezření na výskyt koronaviru:  +91 11 23978046

Bezplatná telefonní linka (funguje pouze při volání z Indie): 1075 

WhatsApp indické vlády pro koronavirus:  +91 90 13 15 15 15

Linky pomoci jednotlivých indických států

E-maily pro koronavirus: ncov2019@gov.in nebo ncov2019@gmail.com


PODROBNÉ INFORMACE

LETECKÁ PŘEPRAVA

Indie obnovila pravidelnou leteckou přepravu a zrušila tzv. "letecké bubliny". Od 27. března 2022 mohou všichni občané ČR při cestě do Indie nebo z Indie koupit letenku na jakýkoli let bez ohledu na místo přestupu. 

Vnitrostátní letecká přeprava osob po Indii funguje. Je třeba informovat se na příslušná karanténní opatření v místě odletu a příletu.

Mnohá indická letiště požadují při příletu vnitrostátním letem předložení dokladu o očkování proti covidu nebo negativní výsledek PCR testu mladší 72 hodin. 


ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

Mezinárodní železniční přeprava mezi Indií a Pákistánem a mezi Indií a Bangladéšem je nadále suspendována. Doprava mezi Indií a Nepálem sice funguje, ale občané ČR ani jiných třetích zemí mohou těmito vlaky cestovat pouze na území jedné země (tj. nesmí přejet ve vlaku státní hranici).

Vnitrostátní železniční přeprava v Indii funguje. Nástup do vlaků  je možný jen s platnou, elektronicky předem zakoupenou jízdenkou. Bližší podrobnosti viz: https://www.irctc.co.in.

Metro ve všech městech Indie funguje. V hlavním městě Dillí jsou časy k dispozici v aplikaci Delhi Metro Rail


SILNIČNÍ PŘEPRAVA

Pohyb osob a vozidel mezi jednotlivými indickými svazovými státy a územími je povolen.

Povolena je také autobusová doprava, v mnoha velkých městech je ale zakázáno stání v autobusech.

Obnoveny jsou služby taxi, sdílených taxi a také rikš. Fungují také taxislužby typu Uber, Ola apod. V Dillí je omezen počet cestujících taxíkem na 2 osoby.

 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Odcestovat z Indie může kdokoli, kdo je schopen prokázat, že může přicestovat do cílové destinace. 

Od 27. 3. 2022 však Indie obnovila pravidelnou mezinárodní leteckou dopravu osob a čeští občané tak mohou použít všechny letenky, které lze běžně koupit. 

Indie ani Česká republika nepožadují od občanů ČR, kteří se mohou prokázat platným dokladem o očkování proti covidu-19, při cestě z Indie do ČR žádný PCR test ani antigenní test.  Je ale nutné zjistit si podmínky země tranzitu, která test požadovat může.

Stejně tak může přijetí cestujícího na palubu vyžadovat příslušná letecká společnost, je třeba si proto pečlivě pročíst podmínky přepravy. 

Pro návrat do České republiky z Indie platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Informaci lze najít také na webu MZV: https://bit.ly/3vQ5FOQ

Orientační seznam dokladů, které musí mít občan ČR při cestě z Indie do ČR:

1. letenka (je kontrolována při vstupu do letištní budovy v Indii),

2. pas s platným indickým vízem (je kontrolován při vstupu do letištní budovy v Indii),

3. v případě převozu hotovosti peněz v hotovosti nebo jiných cenin v hodnotě více než 10 tisíc eur vyplněný formulář v angličtině (více informací zde),

4. respirátor bez výdechového ventilu (při příletu do ČR), na letišti v Indii a v letadle stačí jen nasazená rouška.

 


POSLEDNÍ ZMĚNY

Pokud navštěvujete tyto stránky častěji, připravili jsme pro Vás shrnutí posledních změn, abyste je nemuseli v textu níže hledat:

13. 7. 2022 - zrušení povinného PCR testu před odletem do Indie pro očkované cestovatele

20. 4. 2022 - opětovné zavedení povinnosti nošení roušek či respirátorů na veřejných místech. Pokuta za nenošení byla stanovena na 500,- Rs

8. 4. 2022 - s účinností od 9. 4. 2022 zrušení příletového formuláře a dalších povinností ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR

27. 3. 2022 - zrušení leteckých bublin a obnovení pravidelné mezinárodní letecké přepravy cestujících

15. 3. 2022 - s účinností od 15. 3. 2022 byla obnovena platnost pětiletých a desetiletých turistických víz, a to jak standardních (tištěných) tak elektronických (e-víz) víz, jejichž platnost byla pozastavena rozhodnutím z března 2020. Bylo rovněž obnoveno vydávání nových klasických i e-víz.    

8. 3. 2022   -  s účinností od 27. 3. 2022 dojde k obnovení pravidelné letecké přepravy a budou tímto zrušeny tzv. letecké bubliny

28. 2. 2022 -  zrušení zákazu nočního vycházení v Dillí

28. 2. 2022 - V Dillí se otevírají sportovní areály, plavecké bazény a náboženská prostranství. Ruší se omezení při cestách městskou hromadnou dopravou. Bez roušky nebo respirátoru je povoleno jezdit pouze v soukromých vozidlech, a to i když je v autě více lidí

14. 2. 2022 - s účinností od 14. 2. 2022 stát Rádžasthán zavedl povinný popříletový PCR test u cestujících ze zahraničí

14. 2. 2022 - s účinností od 15. 2. 2022 Západní Bengálsko zrušilo zákaz příletů letadel ze zahraničí na letiště Kolkata

14. 2. 2022 - s účinností od 14. 2. 2022 stát Západní Bengálsko posunul zákaz nočního vycházení z 23.00 do 5.00 hodin na 0.00 do 5.00 hodin

13. 2. 2022 - s účinností od 14. 2. 2022 stát Uttarpradéš posunul zákaz nočního vycházení z 22.00 do 6.00 na 23.00 do 6.00 hodin

12. 2. 2022 - s účinností od 14. 2. 2022 byl zrušen zákaz nočního vycházení ve svazových teritoriích  Čandígarh a Džammú a Kašmír

11. 2. 2022 - s účinností od 11. 2. 2022 byl zrušen zákaz nočního vycházení ve státě Bihár

10. 2. 2022 - s účinností od 14. 2. 2022 nová pravidla příletů (ruší test po příletu a 8. den po příletu a také sedmidenní karanténu)

9. 2. 2022 - s účinností od 10. 2. 2022 stát Himáčalpradéš zrušil zákaz nočního vycházení

4. 2. 2022 - s účinností od 4. 2. 2022 posunulo Dillí zákaz nočního vycházení z 22.00 do 5.00 na 23.00 do 5.00 hodin

3. 2. 2022 - s účinností od 4. 2. 2022 zrušil stát Rádžasthán zákaz nočního vycházení

2. 2. 2022 - s účinností od 1. 2. 2022 město Mumbai zrušilo zákaz nočního vycházení

1. 2. 2022 - Západní Bengálsko zrušilo lockdown, uvolnilo restrikce, ale ponechalo zákaz nočního vycházení od 23.00 do 5.00 hodin.

31. 1. 2022 - posunutí o hodinu zákazu nočního vycházení ve státě Odiša z 21.00 na 22.00 hodin do 5.00 hodin

30. 1. 2022 - obnovení letů z Velké Británie na letiště Kolkata a povolení každodenních letů z Dillí a Mumbai

29. 1. 2022 - zrušení zákazu nočního zákazu vycházení ve státě Karnátaka

28. 1. 2022 - zrušení zákazu nočního a nedělního vycházení ve státě Tamilnádu

28. 1. 2022 - zavedení celodenního zákazu vycházení v neděli ve státě Kérala

27. 1. 2022 - zrušení zákazu víkendového vycházení v Dillí, otevření restauračních zařízení o víkendech s 50% kapacitou, zákaz nočního vycházení zůstává stále v účinnosti

19. 1. 2022 - prodloužení zákazu pravidelné mezinárodní letecké přepravy cestujících do 28. 2. 2022

14. 1. 2022 - s účinností od 18. 1. 2022 je zaveden let Lufthansy Mnichov - Dillí v úterý, čtvrtek a neděli, zpět o den později

12. 1. 2022 - s účinností od 12. 1. 2022 stát Arunáčalpradéš vyhlásil zákaz nočního vycházení od 21.00 do 5.00 hodin

10. 1. 2022 - s účinností od 10. 1. 2022 stát Tripura vyhlásil zákaz nočního vycházení od 10. do 20. ledna 2022 od 21.00 do 5.00 hodin

10. 1. 2022 - s účinností od 11. 1. 2022 stát Radžastán přidal k zákazu nočního vycházení (od 23.00 do 5.00 hodin ve všední dny) celodenní zákaz vycházení o víkendech. Zároveň posunul účinnost zákazu vstupu neočkovaných osob do obchodů a na další veřejná místa na 1. 2. 2022

8. 1. 2022 - s účinností od 8. 1. 2022 stát Madhjapradéš rozšířil zákaz nočního vycházení o 2 hodiny od 22.00 do 6.00 hodin

8. 1. 2022 - s účinností od 9. 1. 2022 stát Uttarpradéš rozšiřuje o 2 hodiny zákaz nočního vycházení od 22.00 do 6.00 hodin

7. 1. 2022 - s účinností od 7. 1. 2022 stát Gudžarát rozšířil zákaz nočního vycházení o další 2 města Anand a Nadiad a také rozšířil čas zákazu o 4 hodiny od 22.00 do 6.00 hodin

7. 1. 2022 - s účinností od 7. 1. 2022 svazové území Čandígarh vyhlásilo zákaz nočního vycházení od 22.00 do 5.00 hodin

7. 1. 2022 - s účinností od 7. 1. 2022 stát Odiša vyhlásil zákaz nočního vycházení od 21.00 do 5.00 hodin.

7. 1. 2022 - s účinností od 11. 1. 2022 Indie přiřadila mezi rizikové země Kongo, Etiopii, Kazachstán, Keňu, Nigérii, Tunisko a Zambii 

7. 1. 2022 - s účinností od 11. 1. 2022 povinná karanténa pro všechny cestující do Indie a povinnost nahlásit výsledek PCR testu elektronicky

6. 1. 2022 - s účinností od 4. 1. 2022 je vyhlášen zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 hodin na souostroví Andamany a Nikobary

5. 1. 2022 - s účinností od 4. 1. 2022a rozšířen zákaz procházení na veřejných místech v Mumbai od 17.00 do 5.00 hodin

5. 1. 2022 - s účinností od 6. 1. 2022 zákaz vyhlásil stát Bihár zákaz nočního vycházení od 22.00 do 6.00 hodin

4. 1. 2022 - s účinností od 5. 1. 2022 budou lety z Dillí/Mumbai do Kolkaty provozovány jen v pondělí, středu a pátek

3. 1. 2022 - s účinností od 3. 1. 2022 je vyhlášen zákaz vycházení ve státě Goa od 23.00 do 6.00 hodin

3. 1. 2022 - s účinností od 15. 1. 2022 zákaz vstupu neočkovaných osob na veřejná místa ve státě Paňdžáb a na území Čandígarhu

2. 1. 2022 - s účinností od 5. 1. 2022 jsou lety z Dillí/Mumbai do Kolkaty provozovány jen v pondělí a pátek

1. 1. 2022 - Dillí umožnilo pozitivně testovaným cestujícím uchýlit se do povinné institucionální karantény do hotelu Ibis

31. 12. 2021 - s účinností od 3. 1. 2022 bude letiště Kolkata testovat všechny cestující přilétající ze zahraničí + zákaz letů z Británie

30. 12. 2021 - s účinností od 29. 12. 2021 vyhlásil stát Manípur zákaz nočního vycházení

29. 12. 2021 - s účinností od 30. 12. 2021 vyhlásil stát Rádžasthán zákaz pohybu nečkovaných osob na veřejnosti a zákaz nočního vycházení

28. 12. 2021 -  s účinností od 28. 12. 2021 zavedení nových restrikcí v Dillí, včetně posunutí začátku zákazu vycházení z 23.00 na 22.00 hodin 

28. 12. 2021 - stát Kérala vyhlásil s účinností od 30. 12. 2021 do 2. 1. 2022 zákaz nočního vycházení od 22.00 do 5.00 hodin

27. 12. 2021 - stát Tamil Nadu vyhlásil povinnou sedmidenní domácí karanténu pro všechny cestující ze zahraničí

27. 12. 2021 - stát Uttárákhand vyhlásil od 27. 12. 2021 zákaz nočního vycházení od 23.00 do 5.00 hodin

27. 12. 2021 - stát Karnátaka vyhlásil zákaz nočního vycházení od 22.00 do 5.00 hodin s účinností od 28. 12. 2021 na deset dní

27. 12. 2021 - v Dillí byl vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23.00 do 5.00 hodin

26. 12. 2021 - stát Ásám vyhlásil zákaz nočního vycházení od 23.30 do 6.00 hodin, kromě 24. a 31. 12. 2021

25. 12. 2021 - stát Gudžarát prodloužil zákaz nočního vycházení v 8 městech na dobu od 23.00 do 5.00 hodin

25. 12. 2021 - státy Uttarpradéš a Harijána vyhlásily zákaz nočního vycházení od 23.00 do 5.00 hodin s účinností od 25. 12. 2021

25. 12. 2021 - stát Maháráštra vyhlásil zákaz nočního vycházení od 21.00 do 6.00 hodin

24. 12. 2021 - povinná karanténa pro cestující z Dubaje přilétající do Mumbai

24. 12. 2021 - zavedení letecké bubliny mezi Indií a Saúdskou Arábií (=občané ČR nesmí tranzitovat do/z Indie přes Rijád)

23. 12. 2021 - stát Madhjapradéš vyhlásil zákaz nočního vycházení od 23.00 do 5.00 hodin

23. 12. 2021 - stát Gudžarát vyhlásil zákaz nočního vycházení od 1.00 do 5.00 hodin v 8 městech: Ahmedabad, Rajkot, Surat, Vadodara, Jamnagar, Bhavnagar, Gandhinagar a Junagadh, a to do 31. prosince 2021

22. 12. 2021 - ČR s účinností od 27. 12. 2021 zavedla povinnost mít cestě z Indie do ČR písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu učiněném v době 0-72 hodin před vstupem do ČR (netýká se dětí do 12 let, a očkovaných občanů ČR nebo občanů ČR, kteří se mohou prokázat certifikátem o prodělání covidu v posledních 180 dnech)

16. 12. 2021 zavedení povinnosti od 19. prosince ve 23.59 hodin si před odletem do Indie zarezervovat PCR a uhradit test, je-li absolvován po příletu do Dillí, Mumbai, Kolkaty, Chennai, Bengaluru nebo Hyderabádu

16. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v Mumbai zakázán vstup do obchodů a MHD osobám, které nebyly očkovány proti covidu.

9. 12. 2021 - prodloužení zrušení pravidelné mezinárodní letecké přepravy cestujících do 31. ledna 2022, prodloužení platnosti bilaterálních dohod o tzv. letecké bublině do 31. ledna 2022, vynětí Singapuru ze seznamu rizikových zemí

8. 12. 2021 - zavedení možnosti pro občany ČR tranzitu přes Helsinky (Finsko) a Curych (Švýcarsko)

7. 12. 2021 - zlevnění Rapid PCR testů na letišti v Mumbai ze 4500,- na 3900,- INR

6. 12. 2021 - mezi rizikové země Indie přiřadila Ghanu a Tanzanii

5. 12. 2021 - zavedení rychlotestů na letištích s výsledkem do cca 2 hodin od odběru vzorku

3. 12. 2021 - vláda státu Maháráštra zrušila povinnou 14-denní karanténu (z toho 7 dní institucionální a 7 dní domácí) pro cestovatele z Evropy, nyní musí do institucionální karantény pouze ti, kteří se v posledních 15 dnech ocitli na území Botswany, Jihoafrické republiky nebo Zimbabwe

2. 12. 2021 - zavedení povinné institucionální karantény při příletu do Mumbai nebo Pune z Evropy

1. 12. 2021 - zavedení povinné sedmidenní domácí karantény při příletu do Indie z Evropy a dalších rizikových zemí a povinnosti čekat na výsledky PCR testu přímo na letišti do obdržení výsledku

30. 11. 2021 - Bangladéš vyřazen ze seznamu rizikových zemí

12. 11. 2021 - rozhodnutí, že děti mladší 5 lety nemusí absolvovat v Indii PCR testy

 

Náměty na zlepšení, úpravu či doplnění těchto informací prosím zasílejte e-mailem na newdelhi@embassy.mzv.cz.

Děkujeme za pozornost a přejeme bezproblémové cestování!

(konec textu)