česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Maledivách

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Maledivách a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata.  Země je pro zahraniční turisty otevřena, na Maledivách však probíhá 3. vlna pandemie onemocnění COVID-19 a z tohoto důvodu je v zemi prozatím až do 4. května vyhlášen stav ohrožení veřejného zdraví. Stránka aktualizována k 12. dubnu 2021.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR A NÁVRAT DO ĆR:

Vycestování z ČR

Nadále platí doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. 

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce.  

Návrat do ČR

Letecká společnost nebo země tranzitu či cílová země může vyžadovat potvrzení o negativním výsledku PCR testu absolvovaného před odletem z Malediv.

Pro návrat do ČR Malediv, jako ze země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19, platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník

Cestující tedy musí mít:

1) doklad o vyplnění příjezdového formuláře www.prijezdovyformular.cz,

2) vyplněné a podepsané čestné prohlášení,

3) RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR nebo antigenní test provedený maximálně 24 hodin před začátkem cesty. 

Aktuální podmínky vstupu na území ČR jsou popsány zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_02_03_prehledne_nova_pravidla_cestovani_platna.html

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Země je pro zahraniční turisty otevřena. I přes zhoršující se epidemiologickou situaci vláda ujišťuje, že neuvažuje o uzavření hranic,  neboť počet pozitivních případů zjištěných mezi turisty je velmi malý. Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy.

Všichni cestovatelé musí předložit při příletu potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy. Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku, dále občané Malediv, držitelé povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, držitelé pracovních víz a posádky letadel a lodí. Potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu. V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Cestující s příznaky koronaviru COVID-19 je povinen se na Maledivách podrobit testu na koronavirus. Pokud cestuje symptomatický cestující ve skupině, bude otestována celá skupina. Informace v angličtině na stránce https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/08/Public-health-interventions-to-reduce-the-risk-of-transmission-of-COVID-19-in-the-tourism-sector-Version-3.pdf.

V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Každý turista je povinen vyplnit na webové stránce https://imuga.immigration.gov.mv  zdravotní kartu a nahrát do ní negativní výsledek na PCR test. Platí to i pro cestovatele, kteří již byli očkováni proti COVID-19.  Test nemusí mít občané Malediv a jejich rodinní příslušníci (i když nejsou občany Malediv), držitelé povolení k zaměstnání na Maledivách a držitelé pracovních víz, držitelé studentských víz, držitelé víz za účelem účasti na svatbě, děti mladší jednoho roku a členové posádek.

Osoby, které nejsou turisty, musí vyplnit formulář na webové stránce https://haalubelun.hpa.gov.mv. Kartu je třeba vyplnit v době kratší než 24 hodin do příletu na Maledivy, ideálně ještě před odletem na Maledivy. Lze tak učinit i po příletu na letiště v Malé v letištní hale před pasovou kontrolou s pomocí wi-fi a vlastního mobilu. V papírové podobě zdravotní karta není k dispozici. Karta se vyplňuje i na zpáteční cestě před odletem z Malediv, opět v době 24 hodin do odletu z Malediv. Každý občan Malediv a také každý cizinec přijíždějící na Maledivy pracovat (=netýká se cizích turistů) je povinen po příletu podstoupit 10 denní karanténu v předem zarezervovaném resortu zakončenou PCR testem.

Před odjezdem z resortu musí turisté vyplnit výstupní dotazník, který má zdokumentovat jejich respirační obtíže během posledních 14 dní. Pokud před odletem z Malediv potřebuje turista negativní PCR test pro vstup do země, do které cestuje, anebo pro vstup na palubu letadla, informuje hotelový management resortu, kde je ubytován, který mu otestování zajistí.  Běžná cena PCR testu pro zahraniční turisty se pohybuje mezi 110 a 190 USD.

Maledivy jsou vyhledávanou turistickou destinací českých turistů, přesto je třeba mít na paměti, že ČR nemá na Maledivách žádný zastupitelský úřad a že pomoc ze strany Velvyslanectví ČR v Dillí, které má pro Maledivy působnost, je z důvodu vzdálenosti a současných epidemiologických opatření velmi limitovaná.

 

3. SITUACE, OPATŘENÍ:

Nouzový stav veřejného zdraví je na Maledivách byl opětovně prodloužen do 4. května 2021. Za uplynulý týden přibylo celkem 1 112 nových případů, což znamená první pokles po dvou týdnech. Země nyní registruje 25 191 případů. Klesá počet detekovaných nákaz v oblasti Velkého Malé.  Již více než týden jich zde přibývá méně než 100. Nedaří se  zatím snížit počet aktivních případů, přibylo jich 253 na aktuálních 3 110. Za minulý týden nezemřel žádný pacient. Dosud zemřelo celkem 67 osob. Smrtnost je nízká, činí 0,3 %. Uzdravilo se 22 014 pacientů, míra zotavení o něco poklesla na 87,4 %. Podrobné aktuální informace lze najít zde: https://covid19.health.gov.mv/dashboard/.

Povinné je nošení roušek na veřejnosti na všech obydlených ostrovech. Na ostrovech, kde jsou hotelové resorty, jsou roušky vyžadovány zpravidla jen při kontaktu s jinými lidmi, na plážích vyžadovány nejsou.


V regionu hlavního města Greater Malé panují vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zpřísněná restriktivní opatření. Řada z nich však již byla počátkem dubna uvolněna.  Zrušen byl zákaz pohybu vozidel i zákaz vycházení.  Znovu otevřeny byly  parky a veřejná prostranství.   Kina již mohou být otevřena, stejně tak jako zařízení zajišťující stravovací služby a běžecké tratě. Otevřeny byly školy, vysoké školy, předškolní zařízení, tělocvičny a denní stacionáře.  Zakázána jsou  nadále  veřejná shromáždění více než pěti jednotlivců.  Omezeny jsou také sportovní aktivity a pořádání večírků. Všichni cestující z Greater Malé na ostatní ostrovy musejí mít potvrzení o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin.

Kavárny a restaurace v celé zemi mohou mít otevřeno od 16:30 do 1:00 hod. Během Ramadánu, který začne 13. dubna,  budou otevřeny od 17:30 do 3:00 hod.  Kina, školy i předškolní zařízení fungují. Na ostrovech, jež Agentura pro ochranu zdraví (HPA) vyhlásila, že jsou pod jejím monitoringem, jsou krátkodobě přijímána různá lokální restriktivní opatření. Pod monitorováním ze strany HPA jsou ostrovy Thoddhoo, Kudahuvadhoo, Nilandhoo,  Meedhoo, Huraa,  Dhiffushi, Maduvvari, Hulhudhuffaaru,  Felivaru, Holhudhoo, Fulhadhoo, Naifaru a všechny obydlené ostrovy atolu Lhaviyani.

Doporučuje se sledovat web maledivského ministerstva cestovního ruchu http://www.tourism.gov.mv/covid19.

Všechny osoby pozitivní na test na COVID-19 a také všechny osoby, jež byly v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, musí absolvovat 14denní izolaci. Pokud je na COVID-19 pozitivně testována osoba na potápěčské nebo výletní lodi, jsou vzaty do 14-denní izolace všechny osoby, které na lodi s pozitivně testovanou osobou cestují, bez ohledu na to, zda s ní přišly do styku či nikoli. 

V případě nařízené karantény či izolace maledivské orgány neumožňují PCR test opakovat dříve než po 14 dnech.  Velvyslanectví ČR v Dillí není kompetentní do místních ochranných opatření jakkoliv vstupovat či zasahovat, každá osoba tak cestuje na Maledivy s vědomím, že se pobyt na Maledivách může prodloužit nejen o 14 dní, ale i o delší dobu v případě, že při opakovaném testu bude osoba nadále vykazovat pozitivní výsledek PCR testu. Pro takovéto případy je třeba preventivně počítat s nutností disponovat s dostatečnou rezervou v zahraniční měně.    Mnohé české pojišťovny odmítají proplatit dodatečné náklady s tím, že Maledivy patří mezi země, kam se cestování nedoporučuje.  Lepší variantou tak je sjednat si přes webovou stránku https://myallied.mv/type/inbound-allied/new pojištění u maledivské pojišťovny MyalliedUSD, které doporučuje i oficiální státní agentura Malediv pro podporu cestovního ruchu https://visitmaldives.com.


4. UŽITEČNÉ ODKAZY :

www.immigration.gov.mvImigrační úřad

http://www.health.gov.mv/ - Ministerstvo zdravotnictví

http://www.hpa.gov.mv/English/ - Agentura na ochranu zdraví (HPA)
 

 

Kontaktní české úřady:

Velvyslanectví České republiky v Dillí:
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Telefon: +91 11 2415 5200
Non-stop konzulární pohotovost: +91 99 10 999 460

 

Možnosti poskytnutí včasné případné konzulární asistence občanům ČR v nouzi na Maledivách jsou limitované, neboť na Maledivách nemá Česká republika žádný zastupitelský úřad.

Na základě konkrétních případů velvyslanectví dále upozorňuje na platná epidemiologická opatření, kdy pozitivně testované osoby a také osoby, kterým byla v souvislosti s kontaktem s nimi uložena karanténa, nemohou opustit zemi, a musí absolvovat dvoutýdenní karanténu. Velvyslanectví si dovoluje upozornit na možnou finanční náročnost tohoto procesu. 

Velvyslanectví zároveň upozorňuje na nezbytnost vyjasnit si rozsah sjednávaného cestovního pojištění a podmínky jeho plnění. 

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19.