česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Maledivách

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Maledivách a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. 
Maledivy prodloužily stav ohrožení veřejného zdraví do 5. listopadu 2020 z důvodu přetrvávajícího rizika komunitního šíření koronaviru. Stránka aktualizována k 21. říjnu 2020.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY NA MALEDIVY:

Vycestování z České republiky je možné. Velvyslanectví si nicméně dovoluje připomenout, že "MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (tj. do těch, které jsou na mapě návratového Semaforu označeny červeně nebo neoznačeny žádnou barvou) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě." 

Možnosti poskytnutí včasné případné konzulární asistence občanům ČR v nouzi na Maledivách jsou limitované, neboť na Maledivách nemá Česká republika žádný zastupitelský úřad.

Na základě konkrétních případů velvyslanectví dále upozorňuje na platná epidemiologická opatření, kdy pozitivně testované osoby a také osoby, které s nimi byly v bezprostředním kontaktu, nemohou opustit zemi, jsou umísťovány do dvoutýdenní karantény. Velvyslanectví si dovoluje upozornit na finanční náročnost tohoto procesu, kdy veškeré náklady s tím spojené si musí dotčené osoby uhradit samy (podrobněji viz předposlední odstavec bodu 2).

Velvyslanectví zároveň upozorňuje na nezbytnost vyjasnit si rozsah sjednávaného cestovního pojištění a podmínky jeho plnění. 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V provozu je v současnosti více než 55 % turistických lůžek, na Maledivy létá 10 mezinárodních leteckých společností a mnoho charterových letů. K 17. říjnu obnovilo provoz 119 letovisek a 26 penzionů.

Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy.

Všichni cestovatelé musí předložit při příletu potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy.  Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku, dále občané Malediv, držitelé povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, držitelé pracovních víz a posádky letadel a lodí. Potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek. Výsledek testu by měl být zaslán prostřednictvím portálu IMUGA v průběhu 24 hodin před odletem. Dále by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu. V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Cestující s příznaky koronaviru COVID-19 bude na letišti otestován. Pokud cestuje symptomatický cestující ve skupině, bude otestována celá skupina. Informace v angličtině na stránce https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/08/Public-health-interventions-to-reduce-the-risk-of-transmission-of-COVID-19-in-the-tourism-sector-Version-3.pdf.

V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Každý turista je povinen vyplnit na webové stránce https://imuga.immigration.gov.mv/ zdravotní kartu  a nahrát do ní negativní výsledek na PCR test. Test nemusí mít občané Malediv a jejich rodinní příslušníci (i když nejsou občany Malediv), držitelé povolení k zaměstnání na Maledivách a držitelé pracovních víz, držitelé studentských víz, držitelé víz za účelem účasti na svatbě, děti mladší jednoho roku a členové posádek.

Osoby, které nejsou turisty, musí vyplnit formulář na webové stránce https://haalubelun.hpa.gov.mv. Kartu je třeba vyplnit v době kratší než 24 hodin do příletu na Maledivy, ideálně ještě před odletem na Maledivy. Lze tak učinit i po příletu na letiště v Malé v letištní hale před pasovou kontrolou s pomocí wi-fi a vlastního mobilu. V papírové podobě zdravotní karta není k dispozici. Karta se vyplňuje i na zpáteční cestě před odletem z Malediv, opět v době 24 hodin do odletu z Malediv.

Každý občan Malediv a také každý cizinec přijíždějící na Maledivy pracovat (=netýká se cizích turistů) je povinen po příletu podstoupit 14 denní karanténu v předem zarezervovaném resortu zakončenou PCR testem. Zaměstnanec pracující v resortu nesmí denně cestovat z ostrova do resortu tam a zpět, ale mělo by mu být zajištěno ubytování přímo v resortu. Pokud zaměstnanec cestuje do resortu z regionu Malé nebo z jakéhokoliv ostrova s výskytem COVID-19, musí povinně podstoupit 14 denní karanténu v resortu a na konec i COVID-19 test. Pokud cestuje z resortu na jakýkoli ostrov bez komunitního šíření COVID-19, i tak musí podstoupit 14 denní karanténu na ostrově zakončenou povinným COVID-19 testem.

Lety obnovily společnosti Aeroflot, British Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines, Etihad, Sri Lankan Airlines, Edelweiss Airlines, Air India, IndiGo a Go India. Od 27. října bude na Maledivy létat také státní letecká společnost Spojených arabských emirátů Fly Dubai. Před odletem z Malediv se společností Emirates přes Dubaj nebo Aeoroflot přes Moskvu je vyžadován PCR test ne starší než 72 hodin. Emirates provozují spojení na trase Praha - Dubaj - Malé a zpět. Provozuje dva lety týdně. Srílanské aerolinky Sri Lankan Airlines od 1. 8. létají v omezeném rozsahu několikrát týdně na Maledivy s navazujícími lety do Londýna, Milána, Frankfurtu a Paříže. Návrat do ČR přes Srí Lanku je možný pouze, pokud cestující neopustí tranzitní prostor letiště Colombo a cestující má letenku na návazný let, jehož odlet je maximálně 12 hodin od příletu na Srí Lanku. Od 18. srpna 2020 existují lety z Malé do Indie, tranzit přes Indii se však nedoporučuje, muselo by jej podle platných pravidel odsouhlasit indické ministerstvo zahraničních věcí na návrh velvyslanectví ČR v Dillí.

Ministerstvo cestovního ruchu zavedlo možnost „děleného pobytu“ mezi letovisky, což turistům umožní během pobytu na Maledivách navštívit více letovisek. „Dělené pobyty“ jsou povoleny mezi letovisky, která splňují všechny povinné požadavky schválené Agenturou pro ochranu zdraví (HPA). Žádosti o schválení „dělených pobytů“ mají být ministerstvu turistiky předkládány dva dny před datem vycestování.

Hotely a ubytovací zařízení se otevírají postupně podle dat uvedených na webové stránce maledivského ministerstva cestovního ruchu https://www.tourism.gov.mv/announcements/approved_opening_dates_of_resorts_hotels_vessels_and_transit_facilities.
Doporučuje se sledovat web maledivského ministerstva cestovního ruchu http://www.tourism.gov.mv/covid19.

V případě jakýchkoliv příznaků COVID-19 musí turista nahlásit tuto skutečnost hotelu a uposlechnout pokynů pracovníků hotelu. Zároveň se musí izolovat a učinit vše pro to, aby pokud by se ukázalo, že je nakažen koronavirem COVID-19, nedošlo k jeho přenosu na jinou osobu. I když je test na COVID-19 negativní, musí se turista vyhýbat dalším osobám do té doby, než zmizí příznaky COVID-19.

Před odjezdem z resortu musí turisté vyplnit výstupní dotazník, který má zdokumentovat jejich respirační obtíže během posledních 14 dní. Pokud před odletem z Malediv potřebuje turista negativní PCR test pro vstup do země, do které cestuje, anebo pro vstup na palubu letadla, informuje hotelový management resortu, kde je ubytován, který mu otestování zajistí. Testovací místa a ceny PCR testů viz: http://www.tourism.gov.mv/circulars/covid_19_pcr_testing_sample_collection.

Každé osobě na Maledivách může být nařízena povinná 14-denní karanténa v případě, že se pohyboval v blízkosti osoby, u které test na koronavirus byl pozitivní. Pro takový případ je třeba počítat s nutností zakoupit novou letenku (cca 1000 USD), uhradit náklady na dopravu do místa karantény (cca 500 USD) a zpět (cca 500 USD), ubytování v karanténě po dobu 14 dní (14 x 150 USD = 2100 USD) a náklady na PCR test, tj. je potřeba mít rezervu ve výši minimálně 4 500,- USD. Mnohé pojišťovny odmítají proplatit tyto náklady s tím, že Maledivy patří mezi země, kam se cestování nedoporučuje. I když cestovní pojištění pojišťovny uzavřou, ve smluvních podmínkách mají, že pojištění neplatí v zemích, u kterých MZV nedoporučilo cestování nebo doporučilo vyhnout se cestám do země.

Pro cestu českých občanů na Maledivy platí obecné doporučení pro třetí země cestovat jen v nezbytných případech. Česká republika nemá na Maledivách žádný zastupitelský úřad. Pomoc ze strany Velvyslanectví ČR v Dillí, které má pro Maledivy působnost, je z důvodu vzdálenosti, současných epidemiologických opatření a z důvodu nemožnosti cestování z Indie na Maledivy velmi limitovaná. Velvyslanectví na svých stránkách upozorňuje na finanční náročnost případné karantény a také potřebu si prověřit rozsah plnění z cestovního pojištění.

 

3. SITUACE, OPATŘENÍ:

Země registruje 11 316 případů nákazy. Počet nově nakažených byl v uplynulém týdnu zhruba o třetinu nižší než v předchozích týdnech. Snížil se i počet aktivních případů na současných 1 000. Mezi aktivními případy se nachází 15 turistů.  Uzdravilo se dalších 400 osob. Těch je nyní 10 284. Snížil se i počet hospitalizovaných pacientů. Na koronavirus na Maledivách zemřelo dosud 37 osob, za uplynulý týden byly zaregistrovány dva případy.  Podrobné aktuální informace lze najít zde: https://covid19.health.gov.mv/dashboard/.

Maledivy prodloužily stav ohrožení veřejného zdraví do 5. listopadu 2020 z důvodu přetrvávajícího rizika komunitního šíření koronaviru. Nejvíce případů registruje dlouhodobě hlavní město Malé a okolní ostrovy (tzv. Greater Malé). Kromě oblasti Velkého Malé jsou aktivní případy registrovány na 21 obydlených ostrovech a v 18 letoviscích po celém souostroví.

Ve Velkém Malé nadále platí zákaz nočního vycházení a pohybu motorových vozidel, nově byl upraven od 23.00 do 4.00 hodin. Kavárny a restaurace provozované v oblasti Velkého Malé mohou zůstat otevřené až do 22:30 hodin. V uzavřených prostorách a v místech veřejných služeb platí povinnost nosit roušky. Zakázáno je shromažďování více než pěti osob. 4. října byly znovu otevřeny školy.  Porušení pravidel karanténních a izolačních zařízení je trestným činem, za který hrozí pokuta do výše 5 000 MVR. Prováděny jsou kontroly zaměřené na zjištění, zda úřady a poskytovatelé služeb dodržují bezpečnostní pokyny Agentury pro ochranu zdraví (HPA). Kontroly jsou zaměřeny na vládní úřady, soukromé společnosti, poskytovatele dopravních a obecných služeb.  V případě porušení bezpečnostních pokynů jim hrozí několikadenní uzavření a vysoké pokuty.

Povoleno je cestování na ty ostrovy, které neevidují žádný případ koronaviru. Osoby cestující na rezidenční ostrovy ze středisek musí podstoupit povinnou karanténní dobu 14 dnů a jsou propuštěny při negativním testu na přítomnost viru. Úřady vyzývají obyvatele ostrovů, aby používali obličejové roušky, i když na jejich ostrovech nejsou žádné případy. Je však povinné nosit roušky na veřejných prostranstvích, kde byly potvrzeny případy COVID-19.

Od 15. října 2020 obnovily provoz penziony.  Hotely a penziony v regionu Velkého Malé však zůstávají nadále zavřené, s výjimkou zařízení, která mají povoleno fungovat jako tranzitní hotely. Penziony v tomto regionu se budou moci otevřít až poté, dokud se míra infekce neudrží pod pěti procenty po dobu nejméně 28 dnů.  Na ostrovech, kde jsou penziony již otevřeny, je povinné nošení roušek na veřejnosti. Z ostrovů provozujících penziony na ostrovy bez otevřených penzionů je možno cestovat, ale cestující musí podstoupit 14-denní karanténu. Výjimku z absolvování karantény může dát Agentura pro ochranu zdraví (HPA) pouze při cestách za lékařskou péčí (pohotovost, ambulantní konzultace a přijetí), za účelem návštěvy nemocného člena rodiny, soudního předvolání, obchodu s potravinami a jinými předměty (včetně zemědělských produktů, ryb a oleje), bankovních služeb a za vzdělávacím účelem.

Při zjištění nakažení koronavirem na letišti Malé jsou cestující převáženi na ostrov Fun Island, kde jsou izolováni na 14 dní za 150 USD na pokoj a noc, přičemž v této ceně je plná penze. Agentura na ochranu zdraví představila nová COVID-19 pravidla pro vyléčené pacienty. Jedno z nich uvádí, že tito nebudou po dobu 3 měsíců od počátku infekce testováni na COVID-19 a ani se jich nebudou týkat karanténní opatření při cestě z jednoho ostrova na druhý.

Monitorovací opatření jsou aktuálně zavedena pouze na atolu Kulhudhuffushi v městečku Haa Dhaal.

Pro turisty, kteří mají zájem se před odletem z Malediv otestovat na COVID-19, byl na ostrově Hulhumale zřízen PCR testovací stánek. Rezervace termínu odběru musí být provedena předem - více informací zde: https://www.tourism.gov.mv/en/circulars/pcr_testing_hut_in_hulhumale_for_tourists_departing_from_liveaboards Hotelový resort LTI Maafushivaru nabízí osobám na něm ubytovaných provedení PCR testu přímo na ostrově a zdarma.
 


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

www.immigration.gov.mvImigrační úřad

http://www.health.gov.mv/ - Ministerstvo zdravotnictví

http://www.hpa.gov.mv/English/ - Agentura na ochranu zdraví
 

Oficiální maledivské help linky:

+960 1676

+960 73 77 004 

 

5. PODROBNÉ INFORMACE O PRAVIDLECH POBYTU TURISTŮ NA MALEDIVÁCH

Maledivské ministerstvo cestovního ruchu vydalo nová pravidla pobytu turitů na Maledivách. Celý dokument je k dispozici v angličtině na webové stránce https://www.tourism.gov.mv/en/bookview/119 nebo https://letsgomaldives.com/v2/wp-content/uploads/2020/06/Guideline-for-Restarting-Tourism-in-Maldives-compressed-converted.pdf. Tento dokument nastiňuje pokyny pro znovuotevření maledivského cestovního ruchu s omezeními v důsledku Covid-19 (2019-nCoV).

Cestovní ruch představuje pro Maledivy jednu třetinu všech příjmů. Za 47 let nezávislosti Malediv se dosud nikdy nestalo, že by země pozastavila vydávání turistických víz a zakázala turistům vstup do země. Globální pandemie COVID-19 má pro Maledivy mnohem horší  sociálně-ekonomický dopad než mělo tsunami v roce 2004 nebo globální finanční krize v roce 2008. Maledivy jsou jako malý ostrovní stát jedinečné, ale zároveň velmi zranitelné vůči vnějším otřesům. V důsledku poklesu globálního cestovního ruchu a obchodu v důsledku COVID-19 maledivská ekonomika silně utrpěla.

Opatření přijatá na Maledivách kvůli COVID-19 byly přísné. Maledivy je uvolňují postupně, z nichž nejdůležitější je otevření hranic s účinností od 15. července 2020. Maledivy v této souvislosti přijaly přísná preventivní opatření, a to jak na letištích a přístavech, kterými se na Maledivy vchází, tak i v místech ubytování.

Zde jsou nejdůležitější přijatá pravidla:

A. VSTUP NA MALEDIVY

A1. REZERVACE

A1.1 Každý přijíždějící turista je povinen mít potvrzenou rezervaci v registrovaném hotelu.

A1.2 Celý pobyt musí být být rezervován v jednom zařízení. Výjimkou jsou situace, kdy po příletu na Maledivy musí turista počkat přes noc na dopravu do místa finálního ubytování. V takovém případě se může ubytovat v blízkosti letiště Malé. To stejné platí před odletem z Malediv.

 

A2. PROCEDURY PŘI PŘÍLETU

A2.1 Podmínkou pro udělení víza je potvrzená rezervace ubytování v registrovaném hotelu.

A2.2 Prodloužení turistických víz pro turisty, kteří musí na Maledivách zůstat z důvodu nakažení koronavirem je bezplatné.

A2.3 Za účelem udělení víza je turista povinen sdělit požadované údaje, včetně kontaktu na osobu, na kterou se mohou maledivské orgány  obrátit pro případ, že se turista dostane do bezvědomí nebo zemře.

 

B. VSTUP PŘES LETIŠTĚ

B1.1 PŘÍLET NA LETIŠTĚ

B1.1. Každý cestující je povinen se po příletu podrobit změření tělesné teploty a zkontrolování zdravotního stavu. Zvláštní pozornost bude věnována osobám s kašlem, rýmou nebo dušností a dalším osobám, jež vykazují příznaky koronaviru.

B1.2 Každý cestující, který má příznaky COVID-19, je povinen podstoupit PCR test a takový test také uhradit. V případě, že se symptomatickým cestujícím cestují i další osoby ve skupině, jsou všichni členové stejné skupiny povinni podstoupit PCR test.

B1.3 Každý přijíždějící cestující je povinen se na vyzvání podrobit PCR testu na koronavirus. Takový náhodný test je prováděn na náklady maledivské strany.

B1.4 V případě pozitivního výsledku PCR testu, je hotel, kde má turista rezervováno ubytování, oprávněn se rozhodnout, zda turistu ubytuje a izoluje (pokud je turista v dobrém zdravotním stavu), anebo nikoli. Hotel nese odpovědnost za zajištění úhrady všech nákladů s tím spojených, včetně transferu z letiště,  ubytování a hospitalizace. Hotel má právo vymáhat tyto náklady na turistovi.

B1.5 Lodě ani hotely na místními obyvateli obydlených ostrovech nejsou povinny akceptovat turistů, jehož test na COVID-19 vykázal při příletu pozitivní výsledek. Za zajištění nákladů s tím spojených nese odpovědnost hotel, ve kterém má turista zarezervováno ubytování.

B1.6 Ti turisté, jejichž výsledek PCR testu na koronavirus bude pozitivní nebo kteří mají příznaky koronaviru COVID-19, budou izolováni.

B1.7 Turistům, u kterých je požadován PCR test, musí být zajištěno odpovídající ubytování, a to až do doby obdržení výsledků testu.

B1.8 Cestující a personál letiště musí mezi sebou udržovat vzdálenost alespoň 1 metr.

B1.9 Cestující musí mít na letišti zakrytou tvář rouškou.

B1.10 Cestující je povinen dodržovat hygienická opatření, včetně častého mytí rukou a používání dezinkfekce rukou.

B1.11 Všem návštěvníkům Malediv se doporučuje nainstalovat si na mobilu před příletem na Maledivy nebo nejpozději při příletu na Maledivy aplikaci chytré karantény nazvanou „Trace Ekee“.


B2. VYZVEDNUTÍ ZAVAZADLA

B2.1 Cestující musí v prostoru pro výdej zavazadel na letišti dodržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 1 metr.

B2.2 Letiště je povinno zajistit pravidelnou dezinfekci vozíků na zavazadla. Musí být zřetelně odlišeny vozíky nově dezinfikované od vozíků použitých.


B3. SETKÁNÍ CESTUJÍCÍHO S PŘEDSTAVITELEM HOTELU

B3.1 Hotel, ve kterém má turista zarezervováno ubytování, je povinen zajistit, aby při příletu na turistu čekal zplnomocněný zástupce hotelu.

B3.2 Všechny údaje požadované pro check-in k ubytování musí být shromážděny v tomto okamžiku.

B3.3 Cestující je povinen identifikovat své zavadlo a takové zavazadlo musí být označeno.

B3.4 Zaměstnanci, kteří se zavazadly manipulují, musí mít rukavice.

B3.5 Přijímající personál musí být vybaven rouškami a desinfekcí na ruce. Za zajištění tohoto ochranného vybavení nese odpovědnost hotel, který daná osoba zastupuje.

B3.6 Zástupci hotelů, kteří na letiště přijeli z ostrova obydleného místními obyvateli, nesmí cestovat do hotelu, ve kterém má turista zarezervováno ubytování, pokud je takový hotel na místními obyvateli neobydleném ostrově.

B3.7 Všichni zástupci hotelů jsou povinni mít na svém mobilu nainstalovánu aplikaci chytré karantény „Trace Ekee“ a používat ji.

 

C. ZACHÁZENÍ SE ZAVAZADLY

C1. VLASTNÍ MANIPULACE SE ZAVAZDLEM

C1.1 Místní nosič, který manipuluje se zavazadlem turisty, je povinen mít na rukou rukavice.

C1.2 Je třeba věnovat náležitou pozornost přepravě zavazadel, aby byl dodržen požadavek minimálního kontaktu.

C1.3 Jakmile je manipulace se zavazadlem ukončena, měly by být rukavice odhozeny do uzavřeného koše, který se otevírá nohou.

C1.4 Na konci směny je každý pracovník provést osobní dezinfekci předepsaným postupem.

 

D. VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVA

D1. LETIŠTNÍ TRANSFER

Hotel, ve kterém má turista zarezervováno ubytování, je povinen zajistit transfer z letiště do hotelu a zpět.

D1.1 Přeprava plavidly a letadly musí být v souladu se zdravotními a bezpečnostními předpisy.

D1.2 Před vstupem do plavidla nebo letadla musí mít každý nasazenu roušku a musí si dezinfikovat ruce.

D1.3 Během komunikace musí být dodržována bezpečná vzdálenost alespoň 1 metr.

D1.4 Plavidlo nebo letadlo musí být po každém použití cestujícím dezinfikováno a dekontaminováno.

D1.5 Všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu platí pro všechny cestující.

D1.6 Turisté s pozitivním výsledkem PCR testu musí být do jejich cíle převezeni samostatně v souladu s příslušnými předpisy.

 

D2. TRANZITNÍ POHYB

D2.1 Po celou dobu, kdy mají hotely a další ubytovací zařízení na ostrovech obydlených místním obyvatelstvem zákaz ubytovávat cestující, jsou tyto oprávněny nechat ubytovat na jednu noc cestujícího směřujícího do jiné destinace, ale pouze v případě, že příslušný hotel nebo ubytovací zařízení má k takovému ubytování souhlas vydaný Ministerstvem cestovního ruchu Malediv.

D2.2 Turisté mohou být do takového hotelu nebo ubytovacího zařízení převezeni pouze ve vozidle, které splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

D2.3 Turisté jsou povinni řídit se aktuálními omezeními pohybu platnými na ostrově, na kterém se nacházejí.

D2.4 Hotel nebo ubytovací zařízení musí pro své hotelové hosty zajistit v prostorách hotelu nebo ubytovacího zařízení jídlo a pití, a to po celou dobu, kdy na daném ostrově platí omezení pohybu.

D2.5 Personál musí za každých okolností od hostů udržovat bezpečnou vzdálenost minimálně 1 metr.

D2.6 Při obsluze hostů musí mít personál nasazeny roušky.

D2.7 Celá sekce D2 platí až do doby, než bude povoleno otevření hotelů a ubytovacích zařízení na ostrovech obydlených místním obyvatelstvem.

 

E. HOTELOVÉ RESORTY

E1. NORMY PRO OTEVŘENÍ

Hotelové resorty se musí řídit všemi platnými předpisy a také následujícími standardy.

E1.1 Hotel musí určit oblast pro případnou izolaci hosta.

E1.2 Hotel musí vyhradit zázemí a nastavit opatření pro případ, že se bude sebeizolovat pracovník personálu hotelu v souladu s příslušnými předpisy.

E1.3 Personál hotelu, který má na starosti služby pro hosty, musí být zaškolen v používání osobních ochranných prostředků.

E1.4 Personál musí být zaškolen na dodržování bezpečné vzdálenosti.

E1.5 Personál musí být zaškolen na dezinfekční postupy.

E1.6 V uzavřených prostorách pro veřejnost a také v případě, že není možné dodržet bezpečnosu vzdálenost, je personál povinen nosit roušku.

E1.7 Hotel musí vydat postup pro případ pohotovosti z důvodu podezření na výskyt COVID-19. včetně postupu při izolaci. Všichni členové personálu hotelu musí být o tomto postupu proškoleni.

E1.7 Hotel musí mít k dispozici dostatečné zásoby osobních ochranných prostředků, včetně certifikovaných roušek, rukavic, štítů, plášťů, pokrývek hlavy, bot nebo návleků na boty.

E1.8 Každý hotel musí mít k dispozici zdravotnického pracovníka, který absolvoval školení certifikované maledivskou agenturou na ochranu zdraví HPA (Health Protection Agency), a to jak na management COVID-19, tak i na izolační procedury a manipulaci se vzorky.

E1.9 Hotelové kliniky (ordinace) musí vyhovovat minimální normám stanovených závaznými předpisy.

E.1.10 Každý hotel je povinen jmenovat bezpečnostního manažera, který odpovídá za komunikaci a dodržování předpisů týkajících se opatření COVID-19 a řešení v této souvislosti vzniklých problémů.

E.1.11 Hotel si může vydat vlastní pravidla, která odpovídají základním normám uvedeným v tomto dokumentu.

E.1.12 Pro schválení provozu musí mít každý hotel od Ministerstva cestovního ruchu odsouhlasen jak zdravotní plán tak i bezpečnostní plán obsahující podrobnosti, jak hotel poskytuje samostatné ubytování a další zařízení těm členům, kteří se stýkají s hosty, a těm členům personálu, kteří z hotelu často odjíždějí pryč a vrací se, a také ostatním členům personálu.


E2. PERSONÁL

E.2.1 Každý člen personálu hotelu, který přicestoval ze zahraničí, je povinen zůstat v karanténě po dobu 14 dnů.

E.2.2 Všichni členové personálu hotelu, kteří na ostrov, na kterém se hotel nachází, přijíždějí z ostrova, který nemá žádné případy výskytu koronaviru COVI-19 a nebo z ostrova, na kterém výskyt není monitorován, mohou pracovat bez omezení.

E2.3 Každý člen personálu hotelu, který do hotelu přijíždí z ostrovů, který je monitorován kvůli výskytu případů koronaviru COVID-19, je povinen se před nástupem do práce uchýlit do 14-tidenní karantény.

E2.4 V souladu s národními pokyny podle doporučení agentury HPA (Health Protection Agency) nesmějí členové personálu hotelu opustit ostrov, na kterém se hotel nachází. Výjimkou jsou jen ti, kteří doprovázejí cestující na letiště za účelem odjezdu nebo v opačném směru, anebo v případě mimořádné pohotovosti v souladu s příslušnými předpisy HPA. Z této procedury jsou vyňati členové posádek letadel.

E2.5 Zaměstnanci se musí řídit předpisy o bezpečné vzdálenosti a osobní hygieně v souladu s příslušnými předpisy HPA.

E2.6 Ti pracovníci, kteří v letoviscích pracují jen určitý den, jako například baviči nebo umělci, mohou v hotelích pracovat nebo v nich vystupovat až ode dne, kdy bude povolen provoz hotelů nacházejících se na ostrovech obydlených místními obyvateli s tím, že podléhají stejným požadavkům na testování jako turisté.

E2.7 Pohyb mezi ostrovy, na kterých se nacházejí hotely, bude bez požadavku karantény povolen až od stejného data, kdy bude povoleno otevření hotelů.

 

E3. CHECK-IN V HOTELU

E3.1 Turista převezený do hotelu s pozitivním výsledkem PCR testu musí být po příjezdu na ostrov, na kterém se hotelový resort nachází, eskortován přímo do jeho pokoje, který je hotelem v souladu s příslušnými předpisy HPA určen pro izolaci.

E3.2 Do vítání turistů po příjezdu na hotelový resort může být zapojen jen minimální počet hotelového personálu.

E3.3 Bezpečná vzdálenost nejméně 1 metr musí být udržována mezi turisty a personálem hotelu po celou dobu.

E3.4 Turistům v izolaci musí být nařízeno zůstávat ve svých pokojích, pokud agentura HPA nerozhodne jinak.

 

E4. SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

E4.1 Ve společných zařízeních hotelů musí být vyžadováno zachovávání bezpečné vzdálenosti.

E4.2 Povrchy, kterých se často někdo dotýká, musí být pravidelně dezinfikovány.

E4.3 Personál hotelu musí při práci zachovávat dobrou hygienu rukou.

E4.4 Stravovací a nápojové služby musí být poskytovány hotelem v souladu s bezpečnostními opatřeními stanovenými HPA tak, aby se zabránilo přenosu COVID-19.

E4.5 Využívání společných zařízení podléhá pokynům HPA.

 

E5. MIMOŘÁDNÉ SITUACE

E5.1 Jakékoli příznaky COVID-19 bez ohledu na to, zda jde o člena personálu hotelu nebo turistu, musí být okamžitě hlášeny příslušnému zdravotnickému pracovníkovi hotelu.

E5.2 Každý, kdo vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, musí být okamžitě izolován až do doby, kdy HPA nebo Ministerstvo cestovního ruchu nestanoví jinak.

E5.3 Místnosti pro izolaci musí být udržovány podle standardů stanovených HPA.

E5.4 Každý turista nebo člen hotelového personálu, který má příznaky, musí být podroben na PCR test na COVID-19. Turista bude moci ukončit izolaci v případě, že bude jeho test na koronavirus negativní, ale ani za těchto okolností nesmí navštěvovat společná zařízení, dokud nevymizí všechny příznaky. Člen hotelového personálu musí zůstat v izolaci po celou dobu až do vymizení všech příznaků.

E5.5 Testování musí být provedeno podle pokynů HPA.

E5.6 Každý turista s pozitivním výsledkem PCR testu na koronavirus musí zůstat izolován v pokoji. Turista může nadále zůstávat v hotelu pouze za předpokladu, že jsou splněny požadavky na adekvátní zdravotnický personál a vybavení uvedené v části E1. I v případě, že hotel takového turistu hostí, musí jeho stav hlásit pravidelně HPA a ministerstvu cestovního ruchu. V případě, že se zdravotní stav turisty zhorší, rozhodne HPA o jeho převozu za účelem pozorování a léčby.

E5.7 Každý člen personálu hotelu s pozitivním výsledkem testu na COVID-19 musí být převezen do státního zařízení HPA. Hotelový resort nese odpovědnost za úhradu všech nákladů s tím spojených.

 

F. CHECK-OUT Z HOTELU

F1. POSTUPY PŘI CHECK-OUTU

F1.1 Při check-outu z hotelu musí být po celou dobu používány roušky. Pokud hotelový host nevykazuje žádné příznaky onemocnění a pokud není zaznamenán žádný pozitivní výsledek PCR testu na koronavirus COVID-19, nebudou na hotelového hosta uplatněny žádné restrikce.

F1.2 Turisté nacházející se v izolaci, mohou být odhlášeni z hotelu pouze v souladu s podmínkami stanovenými HPA. Výjimkou jsou turisté, kteří musí být převezeni do státem spravovaného zařízení podle pokynu Ministerstva cestovního ruchu. Pokud tato situace nastane,  je odpovědností hotelu, aby se ujistil, že všechny dlužné částky jsou uhrazeny.

F1.3 Manipulace se zavazadly by měla být provedena podle pokynů uvedených v oddíle C.


F2. ÚKLID POKOJE

F2.1 Při úklidu a dezinfekci místnosti využívané pro karanténu nebo za účelem izolace musí být dodrženy pokyny HPA.

 

G. TURISTICKÁ PLAVIDLA

G1. POSTUPY PRO TURISTICKÁ PLAVIDLA

G1.1 Turisté a členové personálu mají povoleno nastoupit do turistických lodí nebo jiných plavidel nebo z nich vystoupit pouze v přístavech k tomu určených Ministerstvem cestovního ruchu.

G1.2 Turistickým lodím není povoleno zamířit do jiného než určeného přístavu, a to až do odvolání.

G1.3 Každá loď nebo jiné plavidlo musí být po opuštění hostem vydezinfikována podle pokynů HPA dříve, než budou na palubě přijati noví hosté.

G1.4 Posádka turistických plavidel, pokud se vylodí na břehu ostrova obydleného místním obyvatelstvem, podléhá předpisům HPA o karanténě a monitorování na COVID-19.

G1.5 Zásobování nebo doplňování paliva musí být provedeno na místě k tomu určeném za podmínky zachování zavedených postupů a bezpečné vzdálenosti.

G1.6 V uzavřených prostorách musí mít všichni členové lodi, kteří přicházejí do přímého kontaktu s turisty, nasazené roušky.

G1.7 Provozovatel plavidla musí usnadnit izolaci hosta, který vykazuje příznaky koronaviru COVID-19.

G1.8 Před obnovením veškerých operací musí mít turistické lodě a další plavidla schválen Ministerstvem cestovního ruchu plán ochrany zdraví a bezpečnosti.

 

G2. NOUZOVÉ POSTUPY

G2.1 Jakýkoli příznak podobný chřipce, který se objevil u člena personálu nebo u turisty, musí být okamžitě ohlášen kapitánovi.

G2.2 Každý, kdo vykazuje příznaky podobné chřipce, musí být okamžitě izolován a musí být vyčkáno dalších pokynů od HPA.

G2.3 Kapitán je povinen o příznacích informovat HPA a Ministerstvo cestovního ruchu a za pomoci pokynů HPA je povinen zajistit odebrání vzorku a provedení testu na koronavirus COVID-19.

G2.4 Každý turista nebo člen personálu, který vykazuje příznaky na COVID-19, musí být otestován. Je-li výsledek testu negativní, musí být uvolněn z izolace za podmínky, že při kontaktu s ostatními lidmi bude mít vždy nasazenu roušku, a to až do vymizení všech příznaků.

G2.5 Místnosti pro izolaci musí být udržovány podle standardů stanovených HPA.

G2.6 Jakýkoli jednotlivec (turista nebo člen personálu) s pozitivním výsledkem PCR testu musí být za účelem sledování a léčby převezen do státního zařízení.

 

G3. VÝLETNÍ LODĚ A JACHTY S CIZÍ VLAJKOU

G3.1 Výletní lodě a jachty přijíždějící na Maledivy těmto pokynům nepodléhají a musí dodržovat předpisy a pokyny Mezinárodní námořní organizace (IMO).

G3.2 Lodě, které nespadají pod pravidla IMO, moho připlout k ostrovům pouze, mají-li souhlas zdravotní služby příslušného přístavu (Port Health).

G3.3 Všichni členové personálu a všichni cestující jsou povinni oznámit všechny příznaky koronaviru COVID-19 místnímu zdravotnickému orgánu nebo pověřené osobě v místě připlutí na Maledivy. V případě, že nějaká osoba z řad personálu nebo cestujících má příznaky, podléhá vylodění na Maledivách předchozímu souhlasu HPA.  

G3.4 Vyšetření příznaků člena posádky nebo pasažéra a stanovení jeho diagnózy musí být uskutečněno buď v prvním přístavu, do kterého loď připlula nebo v přístavu uvedeném na povolení.

G3.5 Je zodpovědností místního agenta lodě, aby zajistil úhradu nákladů spojených s izolací nebo léčbou cestujícího nebo člena posádky. Pokuď loď nemá takového agenta, přechází odpovědnost za úhradu veškerých nákladů na provozovatele lodě.

 

H. PENZIONY

H1. POSTUPY PRO PENZIONY

H1.1 Penziony jsou otevírány od 1. srpna 2020 postupně.

H1.2 Residentní lékař na ostrově je povinen absolvovat školení certifikované agenturou HPA na management COVID-19, postupy izolace a odběr vzorků v hotelích. Školení musí absolvovat dříve, než budou otevřeny penziony v jeho působnosti.

H1.3 Penzion musí zajistit izolace hosta v jeho pokoji podle standardů stanovených HPA.

H1.4 Každá loď vezoucí turisty musí zaznamenávat, s kým vším přišli na ostrově do kontaktu.

H1.5 Záznamy trasování kontaktů musí být udržované místy podnikání (jako jsou restaurace, kavárny, obchody) sloužící turistům.

H1.6 Všechna místa podnikání sloužící turistům musí dodržovat pravidla bezpečné vzdálenosti.

H1.7 Turisté cestující na místní ostrovy jsou povinni udržovat bezpečnou vzdálenost.

H1.8 Každý penzion je povinen předložit Ministerstvu cestovního ruchu ke schválení plán ochrany zdraví a bezpečnosti, a do doby jeho schválení nesmí obnovit činnost.

 

H2. POSTUPY V MIMOŘÁDNÉ SITUACI

H2.1 Příznaky podobné chřipce, nehledě na to, zda je vykazuje člen personálu nebo turista, musí být okamžitě hlášeny místnímu zdravotnímu orgánu a také  HPA.

 

I. OBECNĚ

I1. REKREAČNÍ ČINNOSTI

I1.1 Při potápění a vodních sportech musí být dodržována nová bezpečnostní opatření schválená HPA.

I1.2 Pokud turista vykazuje příznaky na COVID-19, tak přestože byl testován s negativním výsledkem, nesmí se účastnit takových činností, jakými jsou například potápění nebo výlety. Účast na těchto aktivitách je možná, až když příznaky zcela zmizí.

 

I2. ODPOVĚDNOST ZA IZOLACI A KARANTÉNU

I2.1 Pokud musí být turista v karanténě, izolaci nebo ve státem spravovaném zařízení, je hotel, ve kterém si turista rezervoval svůj pobyt a který uvedl při vstupu na Maledivy, odpovědný za úhradu všech nákladů.

 

I3. DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ

I3.1 Všechna turistická zařízení, včetně těch, která jsou již v provozu, jsou povinna dodržovat v tomto pokynu stanovené standardy.

 

I4. HOTELY

I4.1 Hotely umístěné na ostrovech neobydlených místními obyvateli jsou povinny zachovávat stejné postupy jako hotelové resorty na ostrovech neobydlených místními obyvateli (viz oddíl E). Hotely nacházející se na ostrovech obydlených místními obyvateli jsou povinny zachovávat stejné postupy jako penziony (viz oddíl H).