česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Maledivách

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Maledivách a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata, a o podmínkách, za nichž je možné do země cestovat. Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost. Stránka aktualizována k  29. červenci 2021.

Na Maledivách trvá nouzový stav veřejného zdraví, který byl naposledy prodloužen do 2. srpna 2021. V současnosti je epidemiologická situace stabilizovaná. Na Maledivách se covidem-19 nakazilo již 77 094 osob. Za týden přibylo 762 nakažených, což je pokles oproti předchozímu týdnu o cca 150 případů. Poměrně málo nových infekcí se již delší dobu objevuje v hlavním městě Malé, většina případů pochází z obydlených ostrovů. Denní míry infekce se většinou pohybovaly pod 2 %. Počet aktivních případů se zvýšil o 40 na aktuálních 2 623. Za uplynulý týden zemřely dvě osoby, celkem již 220. Smrtnost činí 0,28 %. Uzdravilo se 74 335 pacientů, míra zotavení činí 96,4 %. Podrobné aktuální informace lze najít zde: https://covid19.health.gov.mv/dashboard/

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Země je pro turisty otevřena. Je oblíbenou  destinací českých turistů. Přesto je třeba mít na paměti, že  ČR nemá na Maledivách žádný zastupitelský úřad a že pomoc ze strany Velvyslanectví ČR v Dillí, které má pro Maledivy působnost, je z důvodu vzdálenosti a současných epidemiologických opatření velmi limitovaná.

Dne 17. června 2021 pan ministr Jakub Kulhánek rozhodl o zřízení honorárního konzulátu ČR na Maledivách se sídlem v Malé, který by mohl částečně pomoci občanům ČR, kteří se na Maledivách ocitli v tíživé situaci. MZV již schválilo konkrétního kandidáta na honorárního konzula, honorární konzulát by tak mohl být otevřen v nejbližší době.

Česká cestovní kancelář Čedok se dohodla s italským charterovým dopravcem Luke Air, s nímž zprovozní přímé lety do celkem pěti států v Karibiku a Indickém oceánu, mezi nimi i na Maledivy.

Před odletem na Maledivy je třeba absolvovat PCR test, a to v době nejpozději 96 hodin před příletem na Maledivy. Negativní výsledek PCR testu je pak nutné předložit jak při odbavení na letišti odletu, tak i po příletu na Maledivy.  Platí to i pro osoby, které již byly komplexně očkovány.  Osvobozeny od testování jsou děti do jednoho roku. Potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku.

V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.
 
Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc (pozor mnohé letecké společnosti vyžadují stále platnost 6 měsíců po příletu, která platila do ledna 2021), dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů po příletu na Maledivy.

Cestující s příznaky koronaviru COVID-19 je povinen se na Maledivách podrobit testu na koronavirus. Pokud ve skupině cestuje symptomatický cestující, bude otestována celá skupina. Informace v angličtině na stránce https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/08/Public-health-interventions-to-reduce-the-risk-of-transmission-of-COVID-19-in-the-tourism-sector-Version-3.pdf.

V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.

Každý turista je povinen vyplnit na webové stránce https://imuga.immigration.gov.mv  zdravotní kartu a nahrát do ní negativní výsledek na PCR test. Platí to i pro cestovatele, kteří již byli očkováni proti COVID-19.  Test nemusí mít občané Malediv a jejich rodinní příslušníci (i když nejsou občany Malediv), držitelé povolení k zaměstnání na Maledivách a držitelé pracovních víz, držitelé studentských víz, držitelé víz za účelem účasti na svatbě, děti mladší jednoho roku a členové posádek.

Osoby, které nejsou turisty, musí vyplnit formulář na webové stránce https://haalubelun.hpa.gov.mv. Kartu je třeba vyplnit v době kratší než 24 hodin do příletu na Maledivy, ideálně ještě před odletem na Maledivy. Lze tak učinit i po příletu na letiště v Malé v letištní hale před pasovou kontrolou s pomocí wi-fi a vlastního mobilu. V papírové podobě zdravotní karta není k dispozici. Karta se vyplňuje i na zpáteční cestě před odletem z Malediv, opět v době 24 hodin do odletu z Malediv. Každý občan Malediv a také každý cizinec přijíždějící na Maledivy pracovat (=netýká se cizích turistů) je povinen po příletu podstoupit 10 denní karanténu v předem zarezervovaném resortu zakončenou PCR testem. Od 8.7. byla plně očkovaným osobám zkrácena popříjezdová karanténa na sedm dní.  Od druhé dávky očkování však musí uběhnout nejméně 14 dní.  Nadále jsou ale povinni poskytnout negativní výsledek testu PCR realizovaný nejpozději  96 hodin před cestou a absolvovat další test po ukončení karantény. Health Emergency Operations Center (HEOC) bude akceptovat  pouze vakcíny schváleny Světovou zdravotnickou organizací.

Více informací viz: https://immigration.gov.mv/exemption-from-pcr-after-vaccination/.

Nadále platí doporučení MZV ČR cestovat do zahraničí jen v nezbytně nutných případech, kam turistika nepatří. Čeští turisté však cestují na Maledivy ve velkém množství nehledě na veškerá upozornění na rizika s tím spojená. Pro desítky z nich se dovolená již nuceně prodloužila z důvodu nařízené izolace pro pozitivitu na COVID-19. 

2. DOPRAVA

Země je pro turisty otevřena. Dopravu zajišťuje poměrně velký počet komerčních leteckých společností a množství charterových letů. Od 28.7. obnovila pravidelné lety na Maledivy i společnost  Air India.   Kromě společnosti Air India provozují lety na Maledivy také indické společnosti IndoGo, SpiceJet a GoAir. Společnost Indigo provozuje 13 letů týdně, Spicejet létá mezi těmito dvěma zeměmi 14krát týdně. GoAir provozuje dva týdenní lety.

Od 23. června 2021 již bylo povoleno volně cestovat mezi ostrovy. Výjimkou jsou ostrovy pod monitoringem Agentury pro ochranu zdraví (HPA), kterých je v současné době 14, kdy je k cestování potřebný souhlas.   Každý, kdo cestuje na ostrovy, je povinen strávit 14 dní v karanténě zakončené PCR testem. Výjimkou jsou osoby, které prodělaly covidové onemocnění. Ty mohou  cestovat mezi ostrovy bez karantény v období do 60 dnů po uzdravení. Výjimka platí také pro osoby, které jsou po 14 dnech od absolvování druhé dávky vakcíny za podmínky negativního výsledku PCR testu před cestou.  Možnost absence karantény ale neplatí  pro letoviska a ostrovy, které jsou monitorovány. Stále je zakázáno cestování mezi ostrovy, které jsou hotelovými resorty. Mezi ostrovy Malé a Hulhumalé je cestování zcela zakázáno.

 

3.  OPATŘENÍ:

V oblasti Velkého Malé došlo v uplynulých několika týdnech k postupnému rozvolnění restriktivních opatření uvalených na město v rámci vyhlášeného lockdownu. Zrušen byl zákaz vycházení. Znovu otevřena jsou kina. Povoleno je shromažďování do 30 osob. Podnikům je umožněno pokračovat v provozu podle pokynů stanovených Agenturou pro ochranu zdraví. Kavárny a restaurace mohou poskytovat stravovací služby do 23:30. Obnoveny jsou sportovní aktivity kromě sportovních soutěží a turnajů. V mešitách byly již dříve obnoveny sborové modlitby.
Na obydlených ostrovech, které jsou pod monitorováním Agentury pro ochranu zdraví, platí zákaz vycházení od 21:00 do 4:00 hodin. Zakázány jsou na nich i večírky a jiné obřady, stejně jako návštěvy jiných domácností. Nesmí se společně stýkat skupiny více než tří osob. Zavřena jsou fitness centra, salony a kadeřnictví. Zakázány jsou sportovní aktivity. Obchody mohou zůstat otevřené podle pokynů HPA. Stravování v kavárnách a restauracích není povoleno, povoleny jsou pouze donáškové služby a služby s sebou.

Všechny osoby pozitivní na test na COVID-19 a osoby v kontaktu s pozitivním případem musí absolvovat 14denní izolaci. Po 14 dnech jsou izolované osoby testovány znovu. Pobyt na Maledivách může být cestovateli prodloužen nejen o 14 dní, ale i o delší dobu v případě, že při opakovaném testu bude osoba nadále vykazovat pozitivní výsledek PCR testu.

Povinné je nošení roušek na veřejnosti na všech obydlených ostrovech a ostrovech, kde jsou hotelové resorty, jsou roušky vyžadovány zpravidla jen při kontaktu s jinými lidmi, na plážích vyžadovány nejsou.

Doporučuje se sledovat web maledivského ministerstva cestovního ruchu http://www.tourism.gov.mv/covid19.

V případě nařízené karantény či izolace maledivské orgány neumožňují PCR test opakovat dříve než po 14 dnech.  Velvyslanectví ČR v Dillí není kompetentní do místních ochranných opatření jakkoliv vstupovat či zasahovat, každá osoba tak cestuje na Maledivy s vědomím, že se pobyt na Maledivách může prodloužit nejen o 14 dní, ale i o delší dobu v případě, že při opakovaném testu bude osoba nadále vykazovat pozitivní výsledek PCR testu. Pro takovéto případy je třeba preventivně počítat s nutností disponovat s dostatečnou rezervou v zahraniční měně.    Mnohé české pojišťovny odmítají proplatit dodatečné náklady s tím, že Maledivy patří mezi země, kam se cestování nedoporučuje.  Lepší variantou tak je sjednat si přes webovou stránku https://myallied.mv/type/inbound-allied/new pojištění u maledivské pojišťovny MyalliedUSD, které doporučuje i oficiální státní agentura Malediv pro podporu cestovního ruchu https://visitmaldives.com.


4. UŽITEČNÉ ODKAZY :

www.immigration.gov.mvImigrační úřad

http://www.health.gov.mv/ - Ministerstvo zdravotnictví

http://www.hpa.gov.mv/English/ - Agentura na ochranu zdraví (HPA)

https://www.tourism.gov.mv/dms/document/e2c19cdafa52002f18feefb737ced8b1.pdf - Bulletin Ministerstva turismu

 

Kontaktní české úřady:

Velvyslanectví České republiky v Dillí:
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Telefon: +91 11 2415 5200
Non-stop konzulární pohotovost: +91 99 10 999 460

 

5. NÁVRAT DO ČR

Před odjezdem z resortu musí turisté vyplnit výstupní dotazník, který má zdokumentovat jejich respirační obtíže během posledních 14 dní.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. 

Aktualizovaná pravidla vyžadovaná při návratu českou stranou lze najít zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

 

 

 

Možnosti poskytnutí včasné případné konzulární asistence občanům ČR v nouzi na Maledivách jsou limitované, neboť na Maledivách nemá Česká republika žádný zastupitelský úřad.

Na základě konkrétních případů velvyslanectví dále upozorňuje na platná epidemiologická opatření, kdy pozitivně testované osoby a také osoby, kterým byla v souvislosti s kontaktem s nimi uložena karanténa, nemohou opustit zemi, a musí absolvovat dvoutýdenní karanténu. Velvyslanectví si dovoluje upozornit na možnou finanční náročnost tohoto procesu. 

Velvyslanectví zároveň upozorňuje na nezbytnost vyjasnit si rozsah sjednávaného cestovního pojištění a podmínky jeho plnění. 

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19.