česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Maledivách

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Maledivách a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata, a o podmínkách, za nichž je možné do země cestovat. Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost. Stránka aktualizována k  14. říjnu 2021.

Na Maledivách platí od března 2020 nouzový stav veřejného zdraví, který byl naposledy prodloužen do 31. října 2021. V současnosti je epidemiologická situace stabilizovaná, počet nakažených permanentně klesá. Za uplynulý týden přibylo 454 nově nakažených, opět méně než předchozí týden. Na Maledivách se covidem-19 nakazilo 85 732 osob z celkových 550 tisíc obyvatel. Denní míry infekce se pohybovaly kolem 2 %. O 143 se snížil počet aktivních případů, kterých je nyní 1 203. V nemocnicích je hospitalizováno 13 nakažených. Za poslední týden zemřelo pět pacientů. Země dosud registruje 237 úmrtí. Smrtnost činí 0,27 %. Uzdravilo se 84 292 pacientů, míra zotavení činí 98,3 %. Podrobné aktuální informace lze najít zde: https://covid19.health.gov.mv/dashboard/.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

7. října 2021 byl v hlavním městě Malé otevřen honorární konzulát ČR, který bude mít na starosti zejména pomoc občanům ČR v nouzi. Kontaktní údaje jsou uvedeny v části 4.

V souladu se zdravotními požadavky jsou všichni cestující, kteří cestují na Maledivy a z nich, povinni méně než 24 hodin před odletem na Maledivy či odletem z Malediv předložit prohlášení o svém zdravotním stavu – viz https://imuga.immigration.gov.mv/ethd.

Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc od data příletu na Maledivy, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy.

Ti, kteří pobývají v ubytovacích zařízeních na ostrovech obydlených Maledivany, jsou povinni se v době 72 hodin před odletem z Malediv podrobit PCR testu. 

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného nejpozději 96 hodin před příletem na Maledivy. Platí to i pro osoby, které již byly komplexně očkovány. Osvobozeny od testování jsou děti do jednoho roku. Výsledek testu PCR je třeba připojit k formuláři prohlášení o zdravotním stavu cestujícího, který by měl být odeslán online do 24 hodin před příjezdem.

Cestujícím je povoleno rozdělit pobyty mezi středisky/penziony. Pokud však v oblasti Velkého Malé stráví více než 48 hodin, musí před odjezdem na jiné místo absolvovat další test PCR.

Pozměněna byla procedura podávání žádostí o obchodní víza. Nyní je třeba podávat žádosti ministerstvu pro hospodářský rozvoj prostřednictvím obchodního portálu ministerstva. Dříve mohli cizí státní příslušníci přijíždějící na Maledivy za obchodními účely požádat o obchodní víza po příjezdu na Maledivy. Ti, kteří splňují kritéria způsobilosti, obdrží vízové povolení do 10 dnů od podání žádosti. Za vízum je účtován poplatek 750 MVR. Tzv. Business Visa je dočasné vízum pro více vstupů udělené tomu, kdo má v úmyslu pobývat na Maledivách za obchodními účely, a uděluje se na dobu 30 až 90 dnů. Pokud celkový počet dní v zemi nepřesáhne 90 dní, lze vízum prodloužit o 30 dnů. Pokud je vízum zrušeno z důvodu porušení zákonných norem, nesmí uvedená osoba požádat o vízum po dobu pěti let.

2. DOPRAVA

Země je pro turisty otevřena. Dopravu zajišťuje poměrně velký počet komerčních leteckých společností a množství charterových letů.  

Maledivy zůstávají oblíbenou destinací českých turistů, přesná statistika je k dispozici na webové stránce https://immigration.gov.mv/statistics/.

3. OPATŘENÍ

Volně cestovat mezi ostrovy mohou plně naočkované osoby bez nutnosti karantény. Od aplikace druhé očkovací látky musí uplynout nejméně 14 dní. Úřady zveřejnily seznam ostrovů, na které budou moci plně očkované osoby cestovat, aniž by musely předkládat testy PCR. Kritéria pro takové ostrovy jsou týdenní míra pozitivity pod 5 %, naočkování 90 % populace nad 12 let a zároveň 90 % ve věku 65 let a starších a naočkování 95 % osob zaměstnaných v penzionech na těchto ostrovech.  

Dvoutýdenní karanténu zakončenou testem je však nutné bez výjimky absolvovat při cestování na ostrovy pod monitorovacími opatřeními HPA.  

V oblasti Velkého Malé došlo již k rozvolnění restriktivních opatření. Zrušen byl zákaz vycházení. Povolen je již běžný provoz restaurací, kaváren a dalších občerstvovacích provozoven. Povoleno bylo pořádání veřejných shromáždění, večírků, setkání a jiných společenských akcí bez jakýchkoli omezení včetně počtu účastníků. Normální provoz obnovily i kanceláře a vládní instituce. Otevřeny jsou všechny typy škol a vzdělávacích institucí. Obnoveny jsou sportovní aktivity kromě sportovních soutěží a turnajů. V mešitách se mohou konat sborové modlitby.  

Dne 1.9. vstoupila v platnost omezení vyhlášená pro neočkované osoby. Neočkovaným osobám je zakázán vstup do školních prostor, poskytování služeb v kavárnách, restauracích a salonech a cestování veřejnou dopravou. Účelem je motivovat k očkování další obyvatele Malediv.  

Na obydlených ostrovech, které jsou pod monitorováním Agentury pro ochranu zdraví, platí zákaz vycházení od 21:00 do 4:00 hodin. Zakázány jsou na nich i večírky a jiné obřady, stejně jako návštěvy jiných domácností. Nesmí se společně stýkat skupiny více než tří osob. Zavřena jsou fitness centra, salony a kadeřnictví. Zakázány jsou sportovní aktivity. Obchody mohou zůstat otevřené podle pokynů HPA. Stravování v kavárnách a restauracích není povoleno, povoleny jsou pouze donáškové služby a služby s sebou.  

Všechny osoby pozitivní na test na covid-19 a osoby v kontaktu s pozitivním případem musí absolvovat 14denní izolaci. Po 14 dnech jsou izolované osoby testovány znovu, dřívější testování Maledivy neumožňují. Pobyt na Maledivách může být cestovateli prodloužen nejen o 14 dní, ale i o delší dobu v případě, že při opakovaném testu bude osoba nadále vykazovat pozitivní výsledek PCR testu.  

Povinné je nošení roušek na veřejnosti na všech obydlených ostrovech a ostrovech, kde jsou hotelové resorty, jsou roušky vyžadovány zpravidla jen při kontaktu s jinými lidmi, na plážích vyžadovány nejsou.

Doporučuje se sledovat web maledivského ministerstva cestovního ruchu http://www.tourism.gov.mv/covid19.

V případě nařízené karantény či izolace maledivské orgány neumožňují PCR test opakovat dříve než po 14 dnech.  Velvyslanectví ČR v Dillí není kompetentní do místních ochranných opatření jakkoliv vstupovat či zasahovat, každá osoba tak cestuje na Maledivy s vědomím, že se pobyt na Maledivách může prodloužit nejen o 14 dní, ale i o delší dobu v případě, že při opakovaném testu bude osoba nadále vykazovat pozitivní výsledek PCR testu. Pro takovéto případy je třeba preventivně počítat s nutností disponovat s dostatečnou rezervou v zahraniční měně.    Mnohé české pojišťovny odmítají proplatit dodatečné náklady s tím, že Maledivy patří mezi země, kam se cestování nedoporučuje.  Lepší variantou tak je sjednat si přes webovou stránku https://myallied.mv/type/inbound-allied/new pojištění u maledivské pojišťovny MyalliedUSD, které doporučuje i oficiální státní agentura Malediv pro podporu cestovního ruchu https://visitmaldives.com.


4. UŽITEČNÉ ODKAZY :

www.immigration.gov.mvImigrační úřad

http://www.health.gov.mv/ - Ministerstvo zdravotnictví

http://www.hpa.gov.mv/English/ - Agentura na ochranu zdraví (HPA)

https://www.tourism.gov.mv/dms/document/e2c19cdafa52002f18feefb737ced8b1.pdf - Bulletin Ministerstva turismu

 

Kontaktní české úřady:

Velvyslanectví České republiky v Dillí:
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Telefon: +91 11 2415 5200
Non-stop konzulární pohotovost: +91 99 10 999 460

 

Honorární konzulát České republiky v Malé:

E-mail: male@honorary.mzv.cz

Telefon: +9607771069

Adresa: G. Lailac, Ameenee Goalhi, Male 20042

 

5. NÁVRAT DO ČR

Před odjezdem z resortu musí turisté vyplnit výstupní dotazník, který má zdokumentovat jejich respirační obtíže během posledních 14 dní.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. 

Pravidla vyžadovaná při návratu českou stranou lze najít zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

 

Možnosti poskytnutí včasné případné konzulární asistence občanům ČR v nouzi na Maledivách jsou limitované, neboť na Maledivách nemá Česká republika žádný zastupitelský úřad.

Na základě konkrétních případů velvyslanectví dále upozorňuje na platná epidemiologická opatření, kdy pozitivně testované osoby a také osoby, kterým byla v souvislosti s kontaktem s nimi uložena karanténa, nemohou opustit zemi, a musí absolvovat dvoutýdenní karanténu. Velvyslanectví si dovoluje upozornit na možnou finanční náročnost tohoto procesu. 

Velvyslanectví zároveň upozorňuje na nezbytnost vyjasnit si rozsah sjednávaného cestovního pojištění a podmínky jeho plnění. 

Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19.