česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Honorary Consulate in Colombo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Srí Lance

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Srí Lance a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata. Země je nadále uzavřena. Zakázány jsou přílety letadel s pasažéry s výjimkou tranzitních letů. Omezené možnosti odletů jsou občasnými komerčními lety. Stále nebylo rozhodnuto o datu otevření mezinárodního letiště v Kolombu a obnovení mezinárodních příletů.  Návrat zahraničních turistů se tak zatím odkládá. S ohledem na rostoucí počet případů nakažených země přijala řadu restriktivních opatření. Stránka aktualizována k 22. říjnu 2020.

1. CESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY NA SRÍ LANKU:

Cestovat z České republiky na Srí Lanku není možné, neboť  letecké společnosti mají od 19. března 2020 zakázáno přivézt na Srí Lanku cestující. Více informací je na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Velvyslanectví si  dovoluje upozornit, že "Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (tj. do těch, které jsou na mapě návratového Semaforu označeny červeně nebo neoznačeny žádnou barvou) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě." 

Možnosti poskytnutí včasné případné konzulární asistence občanům ČR v nouzi v na Srí Lance jsou v podmínkách pandemie limitované.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Srí Lanka stále neobnovila mezinárodní komerční přílety. Na Srí Lanku nelze momentálně cestovat, ale lze použít letiště Colombo pro tranzit do jiné destinace, pokud doba strávená v tranzitním prostoru letiště nebude delší než 12 hodin.

Každý cestující vstupující na Srí Lanku musí ještě před příletem obdržet online povolení k cestě, a to prostřednictvím systému tzv. elektronické cestovní autorizace ETA (Electronic Travel Authorization). Podmínkou pro jeho vydání je zarezervovaná cesta. K žádosti se přikládají údaje o rezervaci ubytování u certifikovaných poskytovatelů ubytování (viz, itinerář cesty, zpáteční letenku a doklad o zdravotním pojištění).

Všichni cestující na Srí Lanku, včetně posádek letadel, mají nařízeno při vstupu do země na letištích v Kolombu a Mattale povinnost absolvovat PCR test na koronavirus COVID-19 a ti, kteří jsou pozitivně testováni musí do povinné institucionální izolace, a to buď do bezplatného státního zařízení, nebo do některého z hotelů (za úplatu). Výjimku z absolvování testu mají diplomaté. Zdravotničtí inspektoři však požadují, aby na letišti probíhaly PCR testy i u diplomatů přilétajících na Srí Lanku. V současné době se postupuje tak, že diplomaté mohou předložit výsledek testu provedeného v příslušné zemi.

Média informovala, že srílanská ministerstva připravila návrh na zavedení kovidového poplatku (Covid fee), který by zahrnoval náklady na PCR testy a další zvýšené náklady spojené s pandemií koronaviru. Jeho výše zatím nebyla oznámena.  

Po povolení vstupu zahraničních turistů do země bude turista  povinen strávit na Srí Lance minimálně 6 nocí. První noc přitom musí strávit v hotelu poblíž letiště a vyčkat tam výsledku prvního testu provedeného po příletu. Nová pravidla pro přílety cizinců neumožňují individuální turistiku, ale pouze turistiku s průvodcem. Druhý povinný PCR test na COVID-19 musí být učiněn 5. až 7. den po vstupu na Srí Lanku. Další informace jsou uvedeny na webové stránce Velvyslanectví ČR v Dillí (Koronavirus COVID-19 na Srí Lance, bod 2: Vstup na území a tranzit).

Nadále může kdokoli ze Srí Lanky odletět. Rozpis plánovaných odletů Sri Lankan Airlines je uveden na webové stránce https://www.srilankan.com/en_uk/coporate/emergency-news-detail/517. Všichni odjíždějící cestovatelé musí mít nově k dispozici výsledek testu PCR ne starší než 72 hodin před odletem, v případě tranzitu přes Dubaj nebo Abu Dhabi musí být cestující vybaven negativním PCR testem na koronavirus pořízeným v době 96 hodin před příletem do Spojených arabských emirátů.

Vzhledem k nárůstu nákaz koronavirem vláda odložila až do odvolání repatriační lety.
 

Srí Lanka zatím neoznámila datum, kdy se znovu otevře okolnímu světu. Srí Lanka připravila nová pravidla pro přílety cizinců na Srí Lanku a odlety z ní. Vyplývá z nich, že turisté budou muset na Srí Lance pobýt minimálně 6 nocí a budou muset absolvovat dva povinné PCR testy na koronavirus. První noc přitom musí strávit v hotelu poblíž letiště.

Z pravidel vyplývá následující:

PŘÍLET NA SRÍ LANKU

 1. Každý cestující na Srí Lanku musí mít ještě před odletem vyplněnou zdravotní kartu HDF (Health Declaration Form). Letecké společnosti nesmí vzít na palubu letadla směřujícího na Srí Lanku cestujícího nebo člena posádky bez vyplněné karty HDF. Letecké společnosti jsou povinný zajistit, aby při odbavení k letu na Srí Lanku bylo k dispozici dostatečné množství karet HDF.
 2. Všichni cestující i členové posádky se po příletu musí podrobit změření tělesné teploty. Při teplotě 37,4°C (99,3°F) nebo vyšší musí být osoba nahlášena karanténní jednotce letiště. V takovém případě zdravotnický personál změří po 15 minutách teplotu ještě jednou a bude-li vysoká, bude osoba převezena do určené nemocnice.
 3. Při příletu na Srí Lanku je každý cestující a člen posádky odevzdat kartu HDF a vyčkat jejího posouzení. Cestující s vysoce rizikovými podmínkami budou referováni letištnímu zdravotnickému personálu, který rozhodne, zda bude cestující propuštěn nebo převezen do nemocnice.
 4. Každý cestující je povinen vzít si s sebou na Srí Lanku adekvátní počet roušek. Cestující je povinen nosit roušku po celou dobu od okamžiku příletu až do odletu. Ti pasažéři, kteří mají nějaké chronické plicní onemocnění nebo nějaký respirační problém by o tom měli informovat personál ještě před příletem. Letištní společnost AASL (Airport and Aviation Services Sri Lanka Limited) je povinna zajistit, aby si cestující mohli koupit roušky při příletu, budou-li je potřebovat.
 5. Každý cestující musí absolvovat povinný PCR test na COVID-19 hned první den při příletu na letišti. To se netýká člena posádky, pokud předloží negativní PCR test na COVID-19 uskutečněný v posledních 7-10 před příletem.
 6. Každý cestující musí mít pojištění zahrnující náklady na léčbu COVID-19, a to již v době vydání víza.
 7. Je povinností všech cestujících zavázat se k pobytu na Srí Lance po dobu minimálně 6 nocí a zarezervovat si veškeré ubytování pouze u poskytovatelů, kteří jsou zaregistrováni SLTDA a kteří jsou držiteli certifikátu „Safe & Secure“. První noc musí být zarezervována v ubytovacím zařízení nacházejícím se v blízkosti letiště příletu, a to v oblasti Colombo / Negombo při příletu na mezinárodní letiště Colombo/Bandaranaike/Ratmalana International Airport, resp. v oblasti Hambantota při příletu na mezinárodní letiště Mattala Rajapaksa International Airport.

 

Pravidla pro turisty

 1. V závislosti na kategorizaci zemí podle rizika výskytu COVID-19 mohou na Srí Lanku cestovat pouze turisté, kteří jsou součástí skupiny vedené průvodcem.
 2. Vstoupit do země může být povoleno pouze turistům, kteří jsou součástí předem naplánovaného skupinového zájezdu rezervovaného SLTDA (Sri Lanka Tourist Development Authority), nebo registrovanou cestovní kanceláří nebo certifikovaným srílanským poskytovatelem ubytovacích služeb, přičemž minimální počet turistů ve skupině je 8 a v případě přijíždějící rodiny minimálně 2 osoby.
 3. Bezvízový styk nebo udělení víza při příletu jsou suspendovány až do odvolání. Každý turista vstupující na Srí Lanku tak musí ještě před příletem obdržet online povolení k cestě, a to prostřednictvím systému tzv. elektronické cestovní autorizace ETA (Electronic Travel Authorization). Podmínkou pro vydání turistického víza je zarezervovaná cesta.
 4. Poskytovatelé ubytovacích služeb, cestovní agenti (travel agents) a/nebo cestovní kanceláře jsou povinny sdílet detaily týkající se ubytování a průvodcovských túr se SLTDA, a to elektronicky. SLTDA tyto údaje musí předat emailem Epidemiologické jednotce Ministerstva zdravotnictví.
 5. Druhý povinný PCR test na COVID-19 musí být učiněn 5. až 7. den po vstupu na Srí Lanku, resp. dříve, pokud se objeví febrilní nebo respirační příznaky, a to v soukromé laboratoři schválené ministerstvem zdravotnictví, přičemž laboratoř je povinna o všech výsledcích informovat e-mailem Epidemiologickou jednotku.
 6. Pokud je turista pozitivní na COVID-19, měl by být přijat do určené soukromé nemocnice a ministerstvo zdravotnictví by mělo rozhodnout, které z jeho blízkých osob by měly jít do povinné 14-denní karantény. Veškeré náklady pokrývající pobyt a léčbu v nemocnici, resp. v karanténě, půjdou za turistou.
 7. Cestovní agenti, cestovní kanceláře a poskytovatelé ubytovacích služeb na Srí Lance nesou odpovědnost za zdraví turisty, a to až do okamžiku opuštění země. Pokud má kterýkoli turista příznaky COVID-19, hotelový lékař rozhodne o umístění turisty do určené soukromé nemocnice a o takovém umístění musí zároveň informovat zdravotnického úředníka ministerstva zdravotnictví příslušné oblasti, a také SLTDA.

Pravidla pro cizince přijíždějící na Srí Lanku za účelem obchodního setkání, jednání, krátkodobého školení, krátkodobé náboženské akce, krátkodobé technické asistence nebo instalace zařízení

 1. Bezvízový styk nebo udělení víza při příletu jsou suspendovány až do odvolání. Každý cizinec vstupující na Srí Lanku tak musí ještě před příletem obdržet vízum, a to prostřednictvím úřadu „Head Office of the Department of Immigration and Emigration, Sri Lanka) nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu Srí Lanky v zahraničí.
 2. Organizátoři/sponzoři na Srí Lance jsou povinni o cestujícím informovat zdravotního úředníka ministerstva zdravotnictví příslušné oblasti, a také o všech jeho pohybech, a to za pomocí sledovací aplikace.
 3. Další povinný PCR test na COVID-19 musí být učiněn 5. až 7. den po vstupu na Srí Lanku, resp. dříve, pokud se objeví febrilní nebo respirační příznaky, a to v soukromé laboratoři schválené ministerstvem zdravotnictví, přičemž laboratoř je povinna o všech výsledcích informovat e-mailem Epidemiologickou jednotku.
 4. Pokud je cestující pozitivní na COVID-19 po PCR testu první den nebo opakovaném PCR testu provedeném mezi pátým a sedmým dnem, musí být přijat do určené soukromé nemocnice. Veškeré náklady pokrývající pobyt a léčbu v nemocnici, resp. v karanténě, půjdou za cestujícím.

Pravidla pro cizince přijíždějící na Srí Lanku za účelem zaměstnání nebo investování, vzdělávání (studia), dlouhodobých náboženských aktivit, za účelem trávení důchodového věku nebo dlouhodobé lékařské péče

 1. Bezvízový styk nebo udělení víza při příletu jsou suspendovány až do odvolání. Každý cizinec vstupující na Srí Lanku tak musí ještě před příletem obdržet vízum, a to prostřednictvím úřadu „Head Office of the Department of Immigration and Emigration, Sri Lanka) nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu Srí Lanky v zahraničí.
 2. Pokud již má cestující srílanské rezidenční vízum, musí i přesto obdržet ještě před příletem na Srí Lanku souhlas Ministerstva zahraničních vztahů Srí Lanky nebo zastupitelského úřadu Srí Lanky v zahraničí.
 3. Cestující se po příletu na Srí Lanku musí podrobit povinné 14-denní karanténě.
 4. Organizátoři/sponzoři na Srí Lance jsou povinni o cestujícím informovat zdravotního úředníka ministerstva zdravotnictví příslušné oblasti, a také o všech jeho pohybech, a to za pomocí sledovací aplikace.
 5. Další povinný PCR test na COVID-19 musí být učiněn 10. až 12. den po vstupu na Srí Lanku, resp. dříve, pokud se objeví febrilní nebo respirační příznaky, a to v soukromé laboratoři schválené ministerstvem zdravotnictví, přičemž laboratoř je povinna o všech výsledcích informovat e-mailem Epidemiologickou jednotku.
 6. Pokud je cestující pozitivní na COVID-19 po PCR testu první den nebo opakovaném PCR testu provedeném mezi desátým a dvanáctým dnem, musí být přijat do určené soukromé nemocnice. Veškeré náklady pokrývající pobyt a léčbu v nemocnici, resp. v karanténě, půjdou za cestujícím.

Pravidla pro Srílančany a jejich přímé rodinné příslušníky, kteří jsou cizinci (vdané manželky/ženatí manželé/cizí děti srílanských rodičů/osoby závislé na srílanských občanech), a pro bývalé občany Srí Lanky nebo pro občany s dvojím občanstvím

 1. Bezvízový styk nebo udělení víza při příletu jsou suspendovány až do odvolání. Každý cizinec vstupující na Srí Lanku tak musí ještě před příletem obdržet vízum, a to prostřednictvím úřadu „Head Office of the Department of Immigration and Emigration, Sri Lanka) nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu Srí Lanky v zahraničí.
 2. Pokud již má cestující srílanské rezidenční vízum, resp. pokud  občan Srí Lanky nebo občan s dvojím občanstvím (z nichž jedno je občanství Srí Lanky) hodlá cestovat na Srí Lanku, musí i přesto obdržet ještě před příletem na Srí Lanku souhlas Ministerstva zahraničních vztahů Srí Lanky nebo zastupitelského úřadu Srí Lanky v zahraničí.
 3. Cestující se po příletu na Srí Lanku musí podrobit povinné 14-denní karanténě.
 4. O cestujícím musí být informován zdravotní úředník ministerstva zdravotnictví příslušné oblasti, a také o všech jeho pohybech, a to za pomocí sledovací aplikace.
 5. Další povinný PCR test na COVID-19 musí být učiněn 10. až 12. den po vstupu na Srí Lanku, resp. dříve, pokud se objeví febrilní nebo respirační příznaky, a to v soukromé laboratoři schválené ministerstvem zdravotnictví, přičemž laboratoř je povinna o všech výsledcích informovat e-mailem Epidemiologickou jednotku.
 6. Pokud je cestující pozitivní na COVID-19 po PCR testu první den nebo opakovaném PCR testu provedeném mezi desátým a dvanáctým dnem, pak v případě, že má cizí státní občanství, musí být přijat do určené nemocnice.

 Pracovníci diplomatických misí a organizací OSN mají pravidla odlišná. Pro další informace prosím kontaktujte Velvyslanectví ČR v Dillí.

 

ODLET ZE SRÍ LANKY

 1. Letištní organizace AASL je před vstupem do odletové zóny letiště povinna nabídnout všem pasažérům alkoholovou dezinfekci rukou.
 2. Každý je povinen nasadit si před vstupem do letištní budovy roušku. Pokud ji nemá, letištní organizace AASL mu ji prodá.
 3. Předložení potvrzení o negativním PCR testu před odletem není automaticky požadováno a záleží čistě na požadavcích dalších států.
 4. Turisté na odletu musí mít u sebe potvrzení o negativním PCR testu, který byl proveden mezi pátým a sedmým dnem po příletu na Srí Lanku. Letecké společnosti jsou povinny tuto povinnost zkontrolovat.
 5. Všichni cestující se před odletem musí podrobit změření tělesné teploty. Při teplotě 37,4°C (99,3°F) nebo vyšší musí být osoba nahlášena karanténní jednotce letiště. V takovém případě zdravotnický personál změří po 15 minutách teplotu ještě jednou a bude-li vysoká, bude osoba převezena do určené nemocnice.

 

Zatímco Češi byli dosud zvyklí získat vízum, resp. elektronický vízový příslib ETA na Srí Lanku bezplatně, nyní už tomu tak evidentně nebude. Nově budou muset vedle ETA/víza uhradit i dva povinné PCR testy, což náklady na pobyt evidentně navýší. Atraktivita Srí Lanky se navíc sníží tím, že nová pravidla požadují, aby cestující strávili první noc v hotelu poblíž letiště a vyčkali tak výsledku prvního testu provedeného po příletu. Pravidla také neumožňují individuální turistiku, ale pouze turistiku s průvodcem. Na Srí Lance navíc v současné době probíhá re-certifikace ubytovacích zařízení, přičemž většina dosavadních ubytovacích kapacit dosud novou certifikaci umožňující ubytování hostů neobdržela. Bližší podrobnosti cestovatelům rád poskytne honorární konzul Srí Lanky v ČR pan Marek Němec (email: srilanka@consulate.cz).

 

 3. SITUACE, OPATŘENÍ:

Počet nakažených, včetně aktivních případů přibývá stálým tempem již od  4. 10., kdy byl pozitivně testován pracovník továrny  Welisara Brandix v Minuwangoda. Počet nakažených v okrese Minuwangoda nedaleko letiště Colombo stoupl již na 2 508 osob. Dalším možným ohniskem nákazy se může stát město Peliyagoda severně od Kolomba. Na místním rybím trhu byly 21. 10. provedeny náhodné testy, protože několik nakažených z klastru Minuwangoda uvedlo, že trh navštívili. Následně se potvrdilo 49 pozitivních případů. Trh byl okamžitě uzavřen a přibližně 1 000 osob bylo umístěno do karantény.  Úřady připouštějí, že mohlo dojít ke křížové infekci s hlavním klastrem v Minuwangoda. Celkový počet nakažených v zemi činí 6 038.  Registrováno je 2 453 aktivních případů, tedy o 653 více než před týdnem. Ještě 4. října měla Srí Lanka pouze 125 aktivních případů. Během uplynulého týdne se uzdravilo 155 pacientů. Celkový počet úmrtí na COVID-19 se nezměnil a činí pouhých 14 osob.

Více statistiky:
https://covid19.gov.lk
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sri-lanka


Po registraci případů na rybím trhu v Peliyagoda byl až do odvolání zaveden zákaz vycházení v policejních distriktech Mattakkuliya, Modara, Bloemendal, Grandpass a Wellampitiya.  V okrese Kalutara byly označeny jako izolované oblasti Agalawatta, Gorakgoda, Beragoda, Dapiligoda a Kekulandara North kvůli možnému miniklastru po pozitivním nálezu u řidiče  a průvodčího autobusu a zdravotní sestry v místní nemocnici
S platností zatím do 26. října do 5:00 hod. byl zákaz vycházení rozšířen již na celý okres Gampaha. 

S prozatímní platností do 31. 10. platí na Srí Lance následující omezení:
Vzdělávací centra (školky, základní školy, vysoké školy), kina, divadla, restaurace, bary, kasina, noční kluby, sázková centra a lázně jsou zavřeny. Povoleny nejsou vnitřní ani venkovní akce, veřejná shromáždění, karnevaly, hudební vystoupení, plážové párty.

Veřejná doprava, soukromé taxislužby, ekonomická centra, svatby a pohřby, tělocvičny, hotely a obchody s vínem a lihovinami a několik dalších služeb je povoleno provozovat s 50% kapacitou a přísným dodržováním fyzického distancování, a povinnými rouškami.   

Supermarkety, nákupní centra, finanční instituce, otevřené trhy a veletrhy, pekárny, prodejny nábytku a elektra, železářství a prádelny budou mít povolený provoz na 75 % kapacity. 

Povoleny jsou dodávkové služby, pouliční prodavači, provoz soukromých kanceláří, čerpacích stanice, staveb, zdravotnických služeb, penzionů.
 
Obchody s potravinami a lékárny v oblastech, kde platí zákaz vycházení, začaly od 16. 10. opět fungovat s otvírací dobou od 8:00 do 22:00.
 
Od 19. října jsou pro veřejnost otevřeny ústředí a regionální kanceláře ministerstva pro přistěhovalectví a emigraci. Výjimkou jsou úřady v místech, kde byl vyhlášen zákaz vycházení.  
  
Ministerstvo zdravotnictví vydalo 15. října oficiální oznámení obsahující nová preventivní opatření v boji s koronavirem.  Kromě jiného stanoví povinnost nosit na veřejných místech po celou dobu roušku a udržovat sociální odstup nejméně dvou metrů mezi dvěma osobami. Celé oznámení je možno najít zde: https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/30868-corona-virus-disease-2019-covid-19-preventive-measures-regulations-published. Osoby, které nebudou respektovat zdravotní pravidla a předpisy, mohou být potrestány pokutou do výše až 10 000 srílanských rupií, případně odnětím svobody až na 6 měsíců. 

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdraví (epidemiologická jednotka): http://www.epid.gov.lk

Imigrační úřad : http://www.immigration.gov.lk/ 

Oficiální vládní informační portál: https://www.news.lk/

 

5. REPATRIACE:

ČR repatriační let realizovala 4. dubna 2020. Další neplánuje. Na palubě bylo repatriováno 38 českých občanů a dva cizinci s trvalými pobyty na území České republiky.  

 

Občané Srí Lanky uvízlí v České republice se mají obrátit na velvyslanectví a stálou misi Srí Lanky ve Vídni, která má působnost i pro Českou republiku:

Mobilní telefon a WhatsApp: +43 676 921 40 99

E-mail: slemb.vienna@mfa.gov.lk

 

Velvyslanectví České republiky v Dillí:

E-mail:
newdelhi@embassy.mzv.cz

Non-stop konzulární pohotovost velvyslanectví ČR v Dillí:
+91 99 10 999 460

 

V případě jakýchkoli potíží je možné v angličtině kontaktovat honorárního konzula ČR na Srí Lance pana Dr. Lohithu Samarawickremu na mobilu číslo +94 777 686 259.