česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Honorary Consulate in Colombo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus COVID-19 na Srí Lance

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Srí Lance a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata, a o podmínkách, za nichž je možné do země cestovat. Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost. Stránka aktualizována k 13. říjnu 2021.

Epidemiologická situace na Srí Lance zůstala v uplynulém týdnu zhruba stejná jako týden předtím. V zemi se dosud nakazilo 527 735 osob. Za uplynulý týden přibylo 5 739 nových nákaz. Denní počty se pohybují pod 800. Denní míry pozitivity se nesnižují a stále se pohybují mezi 10 – 12 procenty.   Geograficky nejhorší situace stále zůstává v hlavním městě Kolombo a celé Západní provincii, kde bylo dosud nejvíce případů evidováno v okresech Kolombo, Gampaha a Kalutara. Nejvyšší počet pacientů detekovaných mimo Západní provincii zaznamenaly okresy Galle a Kurunegala. I před klesající nové nákazy se však zvýšil počet aktivních případů o 2 850 osob na aktuálních 33 859.  Uzdravilo se již 480 499 pacientů. Míra zotavení činí  91 %. V uplynulém týdnu se výrazně snížil počet úmrtí. Zemřelo 235 nakažených, celkem již 13 377. Smrtnost činí 2,5 %. 

Více statistiky:


https://covid19.gov.lk
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sri-lanka  

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Cestování na Srí Lanku je možné. Pro cestování na Srí Lanku plat í následující pravidla: Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum až po příletu na Srí Lanku na rozdíl od minulosti není možné. Držitel ETA již nemusí mít další souhlas srílanské turistické agentury ani ministerstva zahraničních věcí Srí Lanky.  

Zahraniční cestující, který hodlá přicestovat za obchodním účelem na pozvání srílanského subjektu, je povinen požádat o souhlas se vstupem MZV Srí Lanky prostřednictvím e -mailu: (entry.permission@mfa.gov.lk). Zvoucí subjekt musí informovat o zamýšlené návštěvě srílanské ministerstvo zahraničních věcí. Cestovat za obchodním nebo oficiálním účelem není možné prostřednictvím Sri Lanka Tourism. Karanténní opatření jsou stejná jako o turistických cest.

Před cestou na Srí Lanku je nutné sjednání povinného pojištění Covid Insurance pokrývající období 30 dnů s pojistným krytím ve výši 50 000 USD.

Od 29. září 2021 do 31. října 2021 platí nová pravidla pro vstup do země a karanténní opatření (souhrn v angličtině viz https://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/Quarantine_measures_for_travellers_2021-09-28.pdf)  

Pro všechny cestující platí  povinnost předložit po příletu negativní zprávu o výsledku PCR testu provedeného do 72 hodin před odletem a vyplněný zdravotní formulář. 

Po příletu na letiště v Colombu jsou neočkovaní cestující povinni absolvovat PCR test a zaplatit si jej (40,- USD) a uchýlit se do hotelu Level 1.  

Plně očkovaní cestující, kteří cestují na Srí Lanku s negativní výsledkem PCR testu, jsou od popříletového PCR testu osvobozeni a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Plně očkovaní cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní.  

Za splnění přesně daných podmínek je možno upustit od karantény také v případě osob, které prodělaly covid-19, byli očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny a mají potvrzení o dostatečné výši protilátek.  

Neočkovaní cestující jsou povinni strávit 14 dní povinné karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně. Seznam určených karanténních hotelů (Hotel / Safe & Secure Certified Level 1 Hotel) je uveden na webové stránce https://srilanka.travel/helloagain/documents/Level1Hotels/Level1HotelListt.pdf. Cestující budou přepraveni do karanténních míst vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou po 14 dnech propuštěni pouze v případě, že budou mít negativní výsledky PCR testů provedených v den příjezdu a také mezi 12. a 14. dnem pobytu v karanténě. Testy si hradí cestující.  

Zcela zakázáno (s výjimkou speciálních povolení) je přicestování na Srí Lanku všech cestujících, kteří v posledních 14 dnech navštívili Jihoafrickou republiku, Angolu, Botswanu, Lesotho, Mozambik, Namibii, Svazijsko, Zambii, Zimbabwe a státy jižní Ameriky (Argentina, Bolívie, Brazílie Chile, Kolumbie, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Francouzská Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay a Venezuela). Zákaz platí i pro cestující, kteří přes tyto destinace v posledních 14 dnech jen tranzitovali. Speciální povolení schvaluje srílanské MZV (entry.permission@mfa.gov.lk) a následně Úřad pro civilní letectví. Cestující jsou povinni absolvovat dvoutýdenní karanténu, přičemž 10. den pobytu v karanténě absolvují další PCR test. Podmínkou ukončení karantény je další, závěrečný PCR test.  

Letecký tranzit přes letiště Colombo je povolen za podmínky, že doba od plánovaného příletu do plánovaného odletu nepřesáhne 12 hodin a že cestující má letenku na následný let.

2. DOPRAVA

Letecká doprava na Srí Lanku a ze Srí Lanky funguje s omezenou kapacitou využití letadel. Platí zákaz dopravy mezi provinciemi.  Cestovat mezi provinciemi je povoleno pouze zdravotnickým službám, policii, úředníkům státního sektoru při nezbytných oficiálních návštěvách, distributorům nezbytných dodávek, poskytovatelům základních služeb a dopravě nákladu a cestování do a z přístavů vstupu a výstupu.

3. OPATŘENÍ

Celostátní lockdown, který platil na Srí Lance 2 měsíce, byl  s účinností od 1. října 2021 zrušen. Nadále však platí řada restriktivních opatření. Zrušen byl karanténní zákaz vycházení, opouštět domácnost je však povoleno pouze  za účelem zaměstnání, zdraví a nákupu nezbytného zboží a služeb. Nadále není povoleno cestovat mezi provinciemi.   Mezi provinciemi nejezdí  ani vlaky a autobusy. Podle nových informací by však železniční doprava měla být obnovena 15.10. Zakázána jsou veřejná shromáždění.  Podniky, zemědělské činnosti a stavební práce mohou fungovat. Schůze, workshopy a konference se mohou konat s kapacitou do  25 %. Vnitřní a venkovní večírky, shromáždění a festivaly nejsou zatím během října povoleny. Obchodní centra mohou fungovat pod dohledem regionálních zdravotních úředníků, stejně tak trhy a mobilní prodejci.  Finanční instituce mohou operovat maximálně s pěti osobami nacházejícími se uvnitř.  Restaurace mohou až do 15. října provozovat donáškové služby, poté mohou mít otevřeny i vnitřní prostory  s 30% kapacitou.  V restauracích však nebude povoleno podávat alkohol. Maloobchodní prodejny a supermarkety mohou fungovat s 10% kapacitou do 15. října a poté s 20%  kapacitou.  Kina zústávají zavřená. Kadeřnictví mohou fungovat na základě objednávek. Přijímána jsou opatření k opětovnému otevření škol, počínaje školami s méně než 200 studenty. První školy mají být otevřeny 21.10. Předškolním zařízením je povolen provoz do 50% kapacity. Centra denní péče mohou fungovat bez stanoveného kapacitního limitu. Univerzity se mohou znovu otevřít na základě stanovených zdravotních pokynů a střediska odborného vzdělávání mohou fungovat na 50% kapacity. Tělocvičny mají povolen do 15.10. provoz až s pěti osobami,  poté se  kapacita zvýší na 30 % nebo až na 10 osob. Sportovní aktivity budou povoleny až od 15. října.  Svatby a pohřby jsou povoleny do určené kapacity. Povoleny nejsou výstavy a veletrhy.

Od 15.9. jsou všechny osoby starší 30 let povinny nosit sebou při návštěvě veřejných míst očkovací průkazy.

Obecně platí povinnost nosit na veřejných místech po celou dobu roušku a udržovat sociální odstup nejméně dvou metrů mezi dvěma osobami. Osoby, které nebudou respektovat zdravotní pravidla a předpisy, mohou být potrestány pokutou do výše až 10 000 srílanských rupií, případně odnětím svobody až na 6 měsíců. Osoby pozitivně testované na COVID-19 jsou povinně umisťovány do izolačních zařízení, a to na dobu 10 dnů.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdraví (epidemiologická jednotka): http://www.epid.gov.lk

Imigrační úřad : http://www.immigration.gov.lk/ 

Oficiální vládní informační portál: https://www.news.lk/

Statistika výskytu covid-19:

https://covid19.gov.lk 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sri-lanka

 

Kontaktní české úřady:

Velvyslanectví České republiky v Dillí:
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Telefon: +91 11 2415 5200
Non-stop konzulární pohotovost: +91 99 10 999 460

Honorární konzulát ČR v Colombu (komunikace pouze v angličtině):
E-mail: colombo@honorary.mzv.cz
Mobil a WhatsApp: +94 777 686 259 (honorární konzul ČR Dr. Lohitha Samarawickrema)

 

5. NÁVRAT DO ČR

Odlety ze Srí Lanky jsou povoleny.  Letecká společnost nebo země tranzitu či cílová země může vyžadovat potvrzení o negativním výsledku PCR testu absolvovaného před odletem ze Srí Lanky.

Pravidla vyžadovaná při návratu českou stranou lze najít zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Ministerstvo přistěhovalectví a emigrace prodloužilo dobu platnosti všech typů víz cizincům pobývajícím v současnosti na Srí Lance do 7. října. Do této doby budou účtovány pouze vízové poplatky platné pro uvedené období. Držitelé víz budou navíc osvobozeni od sankcí za překročení doby pobytu.  Vzhledem k vyhlášenému lockdownu omezila  divize konzulárních záležitostí ministerstva zahraničí své služby pouze pro naléhavé případy.   

Na Srí Lance není žádná česká ambasáda, která by mohla pomoci, nejbližší je v indickém Dillí, její pomoc je tím pádem dost limitovaná. V Colombu je sice český honorární konzulát, který vede srílanský podnikatel Dr. Lohitha Samarawickrema, vzděláním lékař. Komunikovat s ním je třeba anglicky, nejlepší je napsat mu e-mail na adresu colombo@honorary.mzv.cz a do kopie dát českou ambasádu v Dillí newdelhi@embassy.mzv.cz. Pozor, odpověď většinou přichází z adresy chairman@mediccom.lk. Napište na sebe číslo na WhatsApp, ušetří Vám to případné peníze za roaming.

Doporučuje se zaregistrovat se do cestovatelské databáze DROZD na stránce https://drozd.mzv.cz/. Nic to nestojí, a pokud by se na Srí Lance cokoli vážného stalo, dostanete o tom z Ministerstva zahraničních věcí ČR informaci formou SMS nebo e-mailem. Už takové situace v minulosti byly.