česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Honorary Consulate in Colombo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování na Srí Lanku a návratu do ČR

Velvyslanectví České republiky v Dillí na této stránce informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 na Srí Lance a o některých důležitých opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata, a o podmínkách, za nichž je možné do země cestovat.   Informace o cizozemských opatřeních týkajících se cestování vycházejí z veřejně dostupných zdrojů monitorovaných velvyslanectvím ČR v Dillí. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální. Informace o cizozemských opatřeních zveřejněné na těchto stránkách proto nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.  

Pokud navštěvujete tyto stránky častěji, připravili jsme pro Vás úplně na konci textu shrnutí posledních změn, abyste je nemuseli v textu níže hledat.


 

 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ KOMPLIKACE PŘI CESTÁCH NA SRÍ LANKU

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje české občany na možné komplikace související s nestabilní ekonomickou a politickou situací v zemi, kterým by mohli při cestách na Sri Lanku čelit, a to zejména v případě individuální turistiky. Jedná se zejména o akutní nedostatek pohonných hmot, kdy čekací doby na čerpacích stanicích dosahují mnoha hodin. Hrozí také omezení služeb stravovacích zařízení v důsledku nedostatku plynových láhví užívaného v restauracích. Důsledkem energetické krize v zemi dochází rovněž k častějším výpadům elektřiny v řádu několika hodin denně. Čechům, kteří se v současnosti nacházejí na Srí Lance, doporučujeme dbát mimořádné opatrnosti, vyhýbat se shromážděním a dodržovat doporučení místních úřadů.


VSTUP NA SRÍ LANKU

Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat tzv. elektronickou cestovní autorizaci ETA, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/. ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Od 10. února 2022 je možné získat vízum po příletu na přepážce "On Arrival" v ceně 35 USD . Držitel ETA již nemusí mít další souhlas srílanské turistické agentury ani ministerstva zahraničních věcí Srí Lanky.

Zahraniční cestující, který hodlá přicestovat za obchodním účelem na pozvání srílanského subjektu, je povinen požádat o souhlas se vstupem MZV Srí Lanky prostřednictvím e-mailu: entry.permission@mfa.gov.lk. Zvoucí subjekt musí informovat o zamýšlené návštěvě srílanské ministerstvo zahraničních věcí. Cestovat za obchodním nebo oficiálním účelem není možné prostřednictvím Sri Lanka Tourism. Karanténní opatření jsou stejná jako o turistických cest.

Dle cestovních informací uvedených na webové stránce https://www.srilanka.travel/helloagain/  si musí návštěvníci sjednat  povinné místní pojištění covid-19 ve výši 12 USD s měsíčním krytím 50 000 USD (platba přes visitsrilanka.gov.lk/SLTDA). Pokud je doprovázejí děti (všechny věkové skupiny), měli by zajistit rozšíření komplexního cestovního pojištění tak, aby se přiměřeně vztahovalo i na děti. .

Všichni neočkovaní cestující starší 12 let musí mít u sebe negativní zprávu o PCR pořízenou do 72 hodin před odletem nebo antigenní test pořízený do 48 hodin před odletem. Povinnost PCR testu neplatí pro plně očkované osoby, pro osoby s jednou dávkou a prodělaným covidem (ne déle než 6 měsíců) a pro děti mladších 18 let, kteří mají jenom jednu dávku vakcíny. 

Cestující přijíždějící na Srí Lanku mají mít před odletem nahrány online relevantní dokumenty, jako jsou záznamy o očkování, negativní výsledek PCR testu ( v případě, že jsou neočkovaní) a datová stránka pasu.


OČKOVANÉ OSOBY

Od 1. března 2022 platí nová pravidla příletu na Srí Lanku, která zbavují očkované osoby povinnosti absolvovat PCR test před odletem na Srí Lanku. Podrobnosti opatření najdete zde: https://srilanka.travel/helloagain/documents/2022-2-25-Exemption-of-PRE-DEPARTURE-COVID-19-testing-for-FULLY-VACCINATED.pdf

Očkované osoby mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu. Musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní. V případě příznaků nákazy jsou však i očkované osoby povinny podrobit se PCR testu.

Příchozí cestující jsou považováni za plně očkované, pokud uplynuly dva týdny od kompletního očkování. Děti ve věku 12 – 18 let jsou považovány za plně očkované, pokud od podání jedné dávky vakcíny Pfizer uplynuly alespoň dva týdny. Za plně očkovanou bude považována také osoba, která prodělala očkování pouze jednou dávkou, před kterou či po které po které prodělala onemocnění  covid-19.  Musí ale mít diagnostickou kartu či jiný ověřitelný důkaz o prodělané nemoci. 

Restriktivní opatření jsou stejná pro všechny místní občany i cizince – viz kapitola týkající se podmínek na místě.


TESTOVANÉ OSOBY

Od 18. dubna 2022 nemusí neočkované osoby absolvovat povinnou sedmidenní popříletovou karanténu, pokud se prokáží předpříletovým negativním PCR testem.

Od 20. dubna 2022 jsou všechny neočkované osoby a částečně očkované osoby vyjmuty z povinnosti absolvovat popříletový PCR a případné karantény. 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Od popříjezdového testu a karantény jsou osvobozeni cestující, kteří prodělali v posledních šesti měsících covid a obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny. Od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.


DĚTI

Pokud s očkovanými rodiči nebo rodiči, kteří prodělali covid (viz výš),  cestují neočkované děti ve věku 12 až 18 let, absolvují popříjezdový test, a pokud je negativní, není u nich vyžadována karanténa. U dětí pod 12 let se předodletový ani popříjezdový test nevyžaduje a mohou volně cestovat s doprovázejícími osobami bez absolvování karantény.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Cestující musí ještě před odletem na Srí Lanku vyplnit formulář na portálu https://airport.lk/health_declaration/index . Neočkované osoby musí také přiložit protokol o negativním PCR testu provedeném v době 0 až 72 hodin před odletem. Pokud cestující během tří měsíců před odletem prodělal onemocnění covid-19, může se prokázat negativní zprávou o rychlém antigenním testu podstoupeném do 48 hodin před odletem. Měl by u sebe mít ověřitelné důkazy o prodělaném onemocnění v anglickém jazyce.

Po odeslání formuláře obdrží cestující e-mail s QR kódem. Cestující, kteří odeslali formuláře zdravotního prohlášení online, pak musí při příletu odeslat QR kód (buď v e-mailu, nebo ve svém mobilním zařízení) ke skenování na přepážce s prohlášením o zdravotním stavu.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Od 1. března 2022 se ruší většina restriktivních opatření, které upravovali provoz restauračních zařízení, obchodů, služeb, svateb a pod. Ministerstvo zdravotnictví bude do konce března situaci monitorovat a v případě, že se situace nebude zhoršovat, opatření nebude nadále zpřísňovat. Aktuální seznam opatření najdete zde

Povinnost nosit roušku je aktuálně platné i ve veřejném prostoru a nejen ve veřejné dopravě a obchodech.  Osoby, které nebudou respektovat zdravotní pravidla a předpisy, mohou být potrestány pokutou do výše až 10 000 srílanských rupií, případně odnětím svobody až na 6 měsíců. Osoby pozitivně testované na COVID-19 jsou povinně umisťovány do izolačních zařízení.

S ohledem na nedostatek deviz bylo rozhodnuto, že registrovaná ubytovací zařízení jsou při platbách povinna přijímat  pouze devizy, pokud jde o služby poskytované osobám s bydlištěm mimo Srí Lanku. Povolena je nadále platba prostřednictvím platební karty. Při platbě v ubytovacích zařízeních v místní měně musí být prokázán původ měny.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě pozitivního popříletového testu jsou cestující posíláni do určených zařízení zdravotní péče, kde jsou povinny strávit 7 dní karantény v karanténním hotelu, karanténním středisku nebo v hotelu s certifikátem Safe and Secure 1. úrovně. Seznam určených karanténních hotelů (Hotel / Safe & Secure Certified Level 1 Hotel) je uveden na webové stránce https://srilanka.travel/helloagain/documents/Level1Hotels/Level1HotelListt.pdf, Cestující budou přepraveni do karanténních míst vládními úřady nebo příslušným hotelem. Nelze používat žádnou veřejnou dopravu. Z karantény jsou propuštěni po negativním výsledku testu PCR nebo antigenního testu. Testy si hradí cestující.  


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdraví (epidemiologická jednotka) - http://www.epid.gov.lk

Imigrační úřad -  http://www.immigration.gov.lk/  

Oficiální vládní informační portál -  https://www.news.lk/

 

Statistika výskytu covid-19 - https://covid19.gov.lk  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sri-lanka

 

Kontaktní české úřady:

 

Velvyslanectví České republiky v Dillí:

E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz 

Telefon: +91 11 2415 5200 

Konzulární pohotovost: +91 99 10 999 460 (pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví, která je od pondělí do pátku od 8 do 16.30 hodin)

Honorární generální konzulát ČR v Colombu (komunikace pouze v angličtině):

E-mail: colombo@honorary.mzv.cz

Mobil a WhatsApp: +94 777 686 259 (honorární generální konzul ČR Dr. Lohitha Samarawickrema)


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky lze najít zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Pro odlet ze země se musí cestující řídit aktuálními nařízeními leteckých společností.


POSLEDNÍ ZMĚNY

12 . 5 . 2022 - Zákaz vycházení byl vládou prodloužen od čtvrtka 12. 5. 2022 od 14:00 do pátku 13 . 5 . 2022 do 6:00.

11. 5 . 2022 - Zákaz vycházení byl vládou prodloužen do čtvrtka 12. 5. 2022 do 7:00.

9. 5 . 2022 - V reakci na pokračující protivládní protesty byl na Srí Lance s účinností od 9. května 2022  od 19:00 do středy 11. 5 . 2022 do 7:00 vyhlášen celostátní zákaz vycházení.

7 . 5 . 2022 - V zemi byl vyhlášen výjimečný stav.

21 . 4 . 2022 - Ministerstvo zdravotnictví stáhlo své rozhodnutí uvolnit nošení roušek venku a s okamžitou platností své dřívější rozhodnutí zrušilo a oznámilo, že nošení roušek venku je opět povinné.

19 . 4 . 2022 - od 18.4. se ruší pro neočkované osoby povinnost sedmidenní popříletové karantény v případě negativního PCR testu. Ruší se také povinnost nosit roušky ve veřejném prostoru mimo veřejnou dopravu a v obchodů.

2 . 4 . 2022 - vláda nařídila kvůli zhoršené bezpečnostní situaci zákaz vycházení. Platí od soboty 2.4. od 18:00 do pondělí 4.4. 2022 do 6:00. Sledujte aktuální situaci, vyhýbejte se shromážděním a dodržujte doporučení místních úřadů.

29 . 3 . 2022 - upozornění na možné komplikace při cestách na Srí Lanku

1 . 3 . 2022 - pravidla upravující veřejný a pracovní život na Srí Lance od 1. do 31. března 2022

28. 2. 2022 - s účinností od 1. 3. 2022 platí výjimka z předodletového PCR testu pro očkované

10. 2. 2022 - je možné získat vízum po příletu na Srí Lanku v ceně 35 USD, a to na přepážce "On Arrival"

28. 1. 2022 - Příchozí cestující jsou považováni za plně očkované, pokud uplynuly dva týdny od kompletního očkování. Děti ve věku 12 – 15 let jsou považovány za plně očkované, pokud od podání jedné dávky vakcíny Pfizer uplynuly alespoň dva týdny. Za plně očkovanou bude považována také osoba, která prodělala očkování pouze jednou dávkou, před kterou či po které po které prodělala onemocnění  covid-19.  Musí ale mít diagnostickou kartu či jiný ověřitelný důkaz o prodělané nemoci. 

27. 1. 2022 -  S ohledem na nedostatek deviz bylo rozhodnuto, že registrovaná ubytovací zařízení jsou při platbách povinna přijímat  pouze devizy, pokud jde o služby poskytované osobám s bydlištěm mimo Srí Lanku. Povolena je nadále platba prostřednictvím platební karty. Při platbě v ubytovacích zařízeních v místní měně musí být prokázán původ měny.

22. 12. 2021 - ČR s účinností od 27. 12. 2021 zavedla povinnost mít při cestě ze Srí Lanky do ČR písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu učiněném v době 0-72 hodin před vstupem do ČR (netýká se dětí do 12 let a očkovaných občanů ČR nebo občanů ČR, kteří se mohou prokázat certifikátem o prodělání covidu v posledních 180 dnech).  Výjimky však neplatí pro  cestující  tranzitující přes SAE.

15. 12. 2021 - Ministerstvo zdravotnictví vydalo   revidovanou zdravotní směrnici, která rozšířila kapacitní limity některých aktivit včetně svateb, stolování v restauracích a návštěvy kin. Směrnice je platná prozatím  do 31.12.2021.

10. 12. 2021  - vláda  zrušila zákaz cestování uvalený na cizí státní příslušníky, kteří pobývali v posledních 14 dnech v JAR, Namibii, Zimbabwe, Botswaně, Lesothu a Svazijsku nebo jimi tranzitovali.

přílohy

lk_karantenni_pravidla_26_10_2021 5 MB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2021

Pravidla platná od 1. 3. 2022 489 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2022