česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky a nemáte ani platný český pas ani platný občanský průkaz, existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky.

Kdo vydává

Doklad vydává Úřad městské části Praha 1.

Místo podání žádosti

Žádost se podává osobně na KO Dillí. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce.

Náležitosti žádosti

1. vyplněný formulář žádosti;
2. doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
3. doklady svědčící o českém státním občanství, jsou-li k dispozici (např. neplatný cestovní pas, neplatné osvědčení o státním občanství, doklady o českém státním občanství rodičů apod.);
4. český rodný list a oddací list;
5. české rodné nebo oddací list rodičů (předkládají pouze žadatelé narození v cizině);
6. úřední doklad o bydlišti v cizině (pobytová karta);
7. máte-li kromě českého občanství ještě státní občanství jiného státu: doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
8. správní konzulární poplatek (v hotovosti).

Upozornění: Dle aktuálního výkladu Ministerstva vnitra ČR je platnost osvědčení pro účely vydání cestovního pasu pouze 12 měsíců ode dne jeho vystavení.

Poplatek za vydání