česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření podpisu

ZÚ ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií.
Ověření podpisu je možné v otevírací době konzulárního oddělení vyhrazené pro konzulární agendu, t.j. v pátek od 9.00 do 11.00.
K provedení úkonu je nutno se předem objednat na emailu: consular_delhi@mzv.cz

ZÚ ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií. K provedení úkonu je nutno se předem objednat na emailu: consular_delhi@mzv.cz

Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

Konzulární oddělení ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Ověření podpisu pouze v písemném, faxovém či  podobném styku bez osobní přítomnosti žadatele je nepřípustné.

Pravost podpisu nelze ověřit na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

ZÚ neprovede ověření listiny, jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit; je-li její obsah ve zřejmém rozporu se zákony  nebo dalšími obecně závaznými právními  předpisy České republiky anebo  jestliže listina svým obsahem nebo účelem  zákony České republiky obchází či se příčí dobrým mravům; pokud je ve zřejmém rozporu s právním řádem státu působnosti ZÚ; jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Správní konzulární poplatek se hradí v hotovosti pouze v INR.