česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Český statistický úřad
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Kdy: 27.03.2021 - 11.05.2021, Kde: www.scitani.cz

Ve dnech 27. března až 11. května 2021 bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů v souladu se zákonem č. 332/2020 Sb. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele České republiky, tedy jak pro občany ČR s trvalým pobytem v ČR, tak i pro cizince, kteří mají na území ČR přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Vyňaty ze sčítání jsou osoby požívající v ČR diplomatických výsad a imunit (tj. zahraniční pracovníci diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinní příslušníci).

Sčítání proběhne mimo území České republiky vyplněním formuláře, který bude od 27. března do 11. května 2021 k dispozici:

1) na webové stránce https://www.scitani.cz/, nebo

2) v mobilní aplikaci Sčítání21  (ke stažení v Google Play nebo App Store).

K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou, bankovní či elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby.

Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti o půlnoci 26. března 2021 na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. Sčítá se tedy každý občan, který má v Česku o půlnoci 26. března evidován trvalý pobyt. Nezáleží na tom, kde ve světě žije, ani jaké má další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt.

Pokud bydlí občan ČR mimo území ČR, ale stále má trvalý pobyt v Česku, existuje povinnost sčítací formulář vyplnit. Avšak občanů ČR žijících v zahraničí, kteří mají na území Česka ukončený pobyt, se sčítání netýká. Pokud tedy bydlí naši občané v zahraničí a nemají v České republice trvalý pobyt, ani nebudou v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusí vyplňovat sčítací formulář. 

Údaje může vyplnit každý, kdo zná situaci v domácnosti a také osobní údaje, tedy jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou a datum narození. Dále potřebuje znát informace pro osobní část formuláře. Mezi ně patří například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání.

Sčítání 2021 se zaměřuje nejen na lidi, ale také na byty a obydlí na území ČR. Ta část otázek týkající se bydlení u lidí s obvyklým bydlištěm v cizině se proto nevyplňuje. Pokud český občan sdílí v zahraničí domácnost s cizincem, který nemá v Česku trvalý ani přechodný pobyt nad 90 dnů, nemusí být tento cizinec uváděn v seznamu osob v domácnosti ani nemá povinnost vyplnit sčítací formulář.

Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst?

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Mají cizinci povinnost sečíst se?

Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté).

Jinak řečeno sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, příp. azyl (resp. ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije a jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Dále se sčítá každý, kdo je na našem území přítomný v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný zde jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tady má evidovaný pobyt.

Žiji/pracuji dlouhodobě v zahraničí. Je pro mě sčítání povinné?

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu.

Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde ve světě žije, jaké má další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

 

Více informací

je k dispozici na webu www.scitani.cz nebo na Kontaktním centru Sčítání 2021, jež je v provozu denně od 8 do 22 hodin českého času, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách (+420) 253 253 683 a (+420) 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

 

Organizátorem sčítání je Český statistický úřad.

Sčítání lidu 2021 (PDF, 513 KB)

přílohy

Sčítání lidu 2021 - leták 512 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021