česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dodatečné objednání termínů pro podání žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty pro občany Bhútánu, Indie, Malediv, Srí Lanky, Bangladéše a Nepálu

Tento rezervační systém je určen pro žadatele o dlouhodobé vízum a pobyt (kromě žádostí o zaměstnanecké karty)

Objednávací systém bude spuštěn každou druhou středu v měsíci od 14 hod, přičemž bude možno podat max. 80 žádostí v daném slotu. Z celkového počtu 80 žádostí bude možno přednostně podat min. 50 žádostí o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty za účelem rodinným, sloučení rodiny a studia.

Objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_newdelhi@mzv.cz.

Do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. 

Platí pravidlo 1 e-mail = 1 žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají. Nezletilé dítě do 15 let věku nemusí mít sjednaný samostatný termín, pokud podává žádost spolu se svým rodičem/zákonným zástupcem (tj. do emailu je třeba uvést údaje k rodiči i dítěti). Dítě ve věku 15-18 let musí mít vždy sjednaný svůj samostatný termín.

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky visa_newdelhi@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý  pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu.

Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:

- naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),

- naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (např. vysílací dopis, doklad o přijetí ke studiu, rodný nebo oddací list v pdf formátu),

- v případě žádosti o modrou kartu je třeba doložit číslo volného pracovního místa.

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

Termíny jsou neměnné a budou přidělovány obratem, je tedy nezbytné, aby měl žadatel všechny nezbytné dokumenty k podání žádosti o dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt již k dispozici v době zaslání objednávky. Seznam potřebných dokumentů pro podání žádosti naleznete zde.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 3 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude. 

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.