česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednání termínů pro podání žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty pro občany Bhútánu, Indie, Malediv a Srí Lanky

Termín pro osobní podání žádosti o dlouhodobé vízum a pobyt výše uvedených žadatelů lze získat pouze následujícím způsobem:

Objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_newdelhi@mzv.cz

Do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. 

Platí pravidlo 1 e-mail = 1 žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky visa_newdelhi@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Aktuální termíny objednávání naleznete na této webové stránce.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý  pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: zaměstnání.

Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:

- naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),

- naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (např. vysílací dopis, doklad o přijetí ke studiu, rodný nebo oddací list v pdf formátu)

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Přidělené termíny jsou neměnné.

E-mailová adresa visa_newdelhi@mzv.cz je určena výhradně pro žádosti o podání žádosti o dlouhodobá víza a pobyty občanů Bhútánu, Indie, Malediv a Srí Lanky.

Vízový úsek velvyslanectví přijme v měsíci dubnu 2020 142 žádostí o dlouhodobá víza a pobyty výše uvedených žadatelů.