česky  english 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá víza (do 90 dnů)

Změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu - příjem vízových žádostí na zastupitelském úřadě

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje oznámit, že od 2. 2. 2020 bude v souvislosti s nabytím účinnosti nového vízového kodexu zavedena praxe přijímání standardních žádostí o krátkodobá schengenská víza výhradně prostřednictvím… více ►

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve… více ►

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého schengenského víza

Aplikováno počínaje 31. červencem 2019. více ►

Obecné informace o krátkodobých vízech

Krátkodobé (schengenské) vízum tj. letištní průjezdní a krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad. více ►

Jak pozvat cizince

Cizince lze do ČR pozvat dvěma způsoby: úředně ověřeným pozváním – podávaným na tiskopise nebo neoficiálním pozváním podávaným dopisem psaným volnou formou. více ►