česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání žádostí o krátkodobá víza - Institut spolehlivého partnera

Žadatelé o krátkodobá víza splňující níže uvedené podmínky, kteří jsou občany nebo rezidenty Indie a jejichž cesta do ČR je v zahraničněpolitickém, ekonomickém či jiném zájmu České republiky, mohou požádat o přidělení termínu podání žádosti o vízum prostřednictvím emailové adresy partners_delhi@mzv.cz.

Žádost o přidělení termínu přitom nezasílá samotný žadatel o vízum, ale jeho český partner. Termíny podání žádosti o vízum jsou přidělovány zpravidla do jednoho týdne od schválení žádosti ze strany ambasády. Je nicméně žádoucí, z důvodu procesních lhůt a plynulého odbavení žadatelů, aby byla ambasáda kontaktována vždy minimálně 15 dnů před plánovanou cestou žadatele do České republiky. Následné podání žádosti o vízum po přidělení termínu ze strany ambasády proběhne v jednom z vízových center společnosti VFS Global dle volby žadatele (preferované místo taktéž uveďte v zaslaném emailu).

Emailové objednávání mohou využít tito žadatelé:

 • zaměstnanci/zástupci indických zastoupení českých firem a joint-ventures českých a indických firem

  Český subjekt zašle ambasádě na e-mail partners_delhi@mzv.cz doklad potvrzující výše uvedený vztah k indické společnosti a zároveň pozvání obsahující jméno žadatele, kontakt na něj (email), důvod a přesný termín plánované cesty. Vztah k indické společnosti je třeba doložit pouze při první žádosti. V případě jeho akceptace bude český subjekt do budoucna zasílat již jen zvací dopisy s žádostí o přidělení termínu.

 • zástupci indických úřadů (nikoliv soukromých společností) cestující do ČR na audit, inspekci nebo kontrolu

  Dotčená česká společnost očekávající inspekční cestu zašle na email partners_delhi@mzv.cz pozvání a žádost o přidělení termínu podání žádosti o vízum, obsahující jméno žadatele, kontakt na něj, zdůvodnění plánované cesty a její termín. 

 • zástupci indické vlády, ministerstev, státních, výzkumných, vědeckých, technických či akademických institucí, kteří do ČR cestují za účelem jednání a navázání kontaktů, ať již se soukromým, veřejným nebo státním sektorem, pokud je účel cesty relevantní pro rozvoj zejména obchodních, ekonomických či vědeckých vztahů mezi Českou republikou a Indií

  O termín podání požádá český subjekt, který indické žadatele o vízum bude přijímat, a to prostřednictvím pozvání zaslaného na e-mailové adresy partners_delhi@mzv.cz a commerce_delhi@mzv.cz, obsahujícího jméno žadatele, kontakt na něj, zdůvodnění plánované cesty a její termín. Pro přidělení termínu je klíčové kladné stanovisko příslušného pracovníka politicko-ekonomického oddělení ambasády.

 • obchodní, ekonomické či sektorové mise nebo delegace, které organizuje nebo na kterých se podílí ambasáda

  V případě této kategorie navrhuje přidělení termínu přijetí pouze příslušný pracovník politicko-ekonomického oddělení ambasády. Na žádosti o přidělení termínu zaslané samotnými žadateli nebude brán zřetel.