česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Dillí jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

         

Číslo jednací

Jméno, příjmení

Vyvěšeno

Svěšeno

OAM-11831-13/ZM-2020

Sunil THAPA MAGAR 6. 4. 2021 22. 4. 2021

OAM-14664-30/ZM-2019

KULJINDER SINGH 6. 4. 2021 22.4.2021

OAM-30-5/VP-2020

Saravanan CHINNASWAMY  6. 4. 2021 22.4.2021

OAM-2973-15/ZM-2019

Mohammad Faruq HOSSAIN  7. 4. 2021 23.4.2021