česky  english 

rozšířené vyhledávání

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky na území ČR

V souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Doplňovací volby vyhlásil prezident republiky v souvislosti se zánikem mandátu senátora a bývalého předsedy Senátu pana Jaroslava Kubery.

Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 3. a 4. dubna 2020.

Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Pokud je volič zapsán v našem zvláštním seznamu voličů a chtěl by ve volebním obvodu č. 32 hlasovat, může tak učinit na základě voličského průkazu, který mu pro tuto volbu vystavíme.

Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky v tomto případě končí dne 20. března 2020. Osobně lze o voličský průkaz požádat do 25. března 2020.

Informaci o způsobu hlasování naleznete na webovém portálu Ministerstva vnitra.

 

Statutární město Teplice

Ústecký kraj

Senát Parlamentu ČR