česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby v České republice

Informace pro občany České republiky, kteří pobývají trvale či přechodně v zahraničí, o možnosti volit a o podmínkách hlasování ve volbách.

Aktuální informace k volbám (stránky Ministerstva vnitra ČR)
Výsledky voleb (volební server Českého statistického úřadu)


Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky

Občané České republiky pobývající v Bangladéši, Bhútánu, Indii, Maledivách, Nepálu a Srí Lance mohou hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Dillí. Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na dostavit osobně.

Ve výše uvedených volbách může na uvedených zastupitelských úřadech hlasovat:

  • volič zapsaný do zvláštního volebního seznamu vedeného příslušným zastupitelským úřadem, nebo
  • volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz.

České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

 

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Dillí, Indii, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

 

1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a

 

dne 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

 

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 51 je volební místnost na velvyslanectví (50-M Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 54, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Indii, Nepálu, Bangladéši, Bhútánu, Srí Lance a Maledivách.

 

 

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

 

 

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb
(§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tedy do neděle 29. srpna 2021.

 

 

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

 

 

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

 

 

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Nejpozději do neděle 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona.

 

Ve středu 8. září 2021 jmenuje vedoucí Velvyslanectví ČR v Dillí předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona).

 

Ve čtvrtek 23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

 

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona).

 

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu (§ 6a odst. 2 zákona).

 

 

 

DRUHY ŽÁDOSTÍ

 

Bydlím v Bangladéši, Bhútánu, Indii, Maledivách, Nepálu nebo Srí Lance a přeji si být zapsán do zvláštního seznamu voličů, neboť hodlám hlasovat na zastupitelském úřadu v Dillí

 

Nejsem zapsán do zvláštního seznamu voličů, ale rád bych hlasoval na velvyslanectví na základě voličského průkazu, který mně vystaví obecní úřad v ČR

 

Jsem zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Dillí, ale potřebuji voličský průkaz, neboť budu hlasovat v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě

 

Vracím se natrvalo do ČR a potřebuji vyškrtnout ze zvláštního seznamu voličů

Volby 8. a 9. října 2021 - možnost zápisu do seznamu voličů do 29. 8. 2021

volby

Pro účast na volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 je třeba se zapsat do zvláštního seznamu voličů více ►

Volby do Poslanecké sněmovny se v ČR budou konat 8. a 9. října 2021 - výsledky losování čísel jednotlivých politických stran, hnutí a koalic

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. V příloze naleznete k dalšímu využití… více ►

Voličský průkaz

thumb

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta. více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

zapis_ilustrativni

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

pecetni_razitko

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►