česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky.

Pokud jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (dále ZSV) u některého ze zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a odjíždíte natrvalo z jeho územního obvodu, doporučujeme Vám ještě před Vaším odjezdem požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Na základě právních předpisů ČR o volbách v aktuálním znění není možnost vyškrtnutí vázána na rozhodnutí prezidenta o vyhlášení termínu voleb. Je tedy možno požádat o vyškrtnutí ze ZSV kdykoliv, vyškrtnutí samotné lze ovšem  provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, kdy se definitivně uzavírá ZSV.

Požádat o vyškrtnutí ze ZSV vedeného ZÚ lze buď písemně, anebo ústně.

  • Písemná žádost musí být voličem podepsána a je dostačující, pokud je zaslána faxem (číslo faxu je +91-11-2415-5270).

Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí ze ZSV není nutno ověřovat úředně.

Pozn. Žádost prostřednictvím e-mailu lze přijmout pouze v případě, že jeho přílohou bude scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. Prostý podpis není možné z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele, a rovněž není přípustná telefonická žádost.

  • Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí ze ZSV při osobní návštěvě zastupitelského úřadu učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam. Případnou schůzku si prosím sjednejte prostřednictvím consular_delhi@mzv.cz

K podání žádosti je možno použít buď formulář žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (viz příloha), anebo napsat žádost volnou formou s uvedením potřebných údajů - jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo z důvodu kontroly a zamezení vyškrtnutí jiné osoby. Dále je potřeba uvést trvalé bydliště v ČR, resp. doručovací adresu. Doporučujeme uvést přímé kontakty, např. email, telefon apod., z důvodu možnosti rychlého spojení v případě potřeby.

O vyškrtnutí ze ZSV Vám bude vydáno potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV vedeného na ZÚ. Potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV zašleme doporučeně na Vámi uvedenou adresu, anebo si je můžete vyzvednout osobně.

Potvrzení je nutno následně odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalé bydliště, anebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalé bydliště.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

přílohy

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 12 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.8.2021