česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mise českých firem z oblasti železničního průmyslu do Indie

Ve dnech 11. až 14 . května l.r. se uskutečnila mise českých firem z oblasti železničního průmyslu do Indie. Mise byla zorganizována na základě projektu ekonomické diplomacie MZV, prostřednictvím kterého bylo zajištěno krytí části nákladů této akce a podpora mise ze strany ZÚ Dillí v průběhu její přípravy a realizace. Účastníci mise měli možnost setkat se a jednat mino jiné se zástupci indických společností Delhi Metro Rail Corporation, Research Design and Standards Organization, Lucknow a Rail Coach Factory, Kapurthala, měli možnost setkat se s unijním ministrem železnic S. Prabhu, s představiteli Railway Boardu a absolvovali rovněž obchodní fóra zorganizovaná ve spolupráci s obchodními komorami PHD a ASSOCHAM. Kromě uvedených setkání absolvovali účastníci mise rovněž individuální jednání se svými obchodními partnery na ZÚ Dillí nebo v prostorách obchodních partnerům. Uvedená mise byla zorganizována jako jeden z konkrétních kroků směřujících k naplnění Memoranda o porozumění mezi Českými drahami a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) na jedné straně a Indickými drahami na straně druhé, které bylo podepsáno v Dillí dne 19. srpna 2014.

Dne 19. srpna 2014 bylo v Novém Dillí podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českými drahami a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) na jedné straně a Indickými drahami na straně druhé. Memorandum je uzavřeno na tři roky s automatickým prodlužováním jeho platnosti vždy o jeden rok, pokud jedna ze stran jeho platnost nevypoví.

Obsahem Memoranda je spolupráce v oblasti osobní a nákladní železniční dopravy, budování železniční infrastruktury, modernizace železničních tratí za účelem dosažení vyšší rychlosti přepravy, modernizace signalizačních zařízení, informačních a komunikačních technologiích zejména v osobní dopravě a v dalších oblastech, které navrhne jedna ze stran. Na základě uvedeného memoranda byl s cílem aktivovat spolupráci a komunikaci subjektů v oblasti kolejové dopravy připraven projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem „Prezentace českých firem z oblasti železničního průmyslu v Indii“, na jehož základě se ve dech 11. až 14. května 2015 uskutečnila mise českých firem z oblasti železničního průmyslu do Indie.

Uvedená mise umožnila jejím účastníků setkat se jak s představiteli státních institucí (s ministrem železnic, s představiteli Railway Boardu - výkonného orgán Ministerstva železnic, a s představiteli RDSO - Research Design and Standards Organization), tak s představiteli podniků indického železničního průmyslu. Ekonomické projekty jsou formou umožňující zastupitelským úřadům ČR účinně se podílet na zajišťování a prosazování proexportní politiky státu.   

Uvedená mise byla zorganizována pod hlavičkou ACRI, Asociace podniků českého železničního průmyslu a zúčastnila se jí generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Delegaci vedl M. Stašek, velvyslanec ČR v Indii, který doprovázel účastníky této akce při všech jednáních. Účastníky mise byli kromě ACRI též zástupci společností Bonatrans, Škoda Transportation, Škoda Electric, CzechTrade a formou katalogové účasti se mise zúčastnily rovněž společnosti, DAKO, Pars Komponenty a VÚKV (Výzkumný ústav kolejových vozidel). Mise se zúčastnil rovněž zástupce společnosti IWET, která působí v oblasti vodního hospodářství, má však zájmy v oblasti kolejové dopravy, a zástupci jejího indického partnera, společnosti PME. Dále se mise zúčastnili zástupci indické společnosti TECHNIP ENGINEERING, která zastupuje na indickém trhu společnost Bonatrans.

Důležitost realizace uvedené mise spočívá v její návaznosti na podpis Memorandum o porozumění mezi Českými dráhami a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) na jedné straně a Indickými drahami na straně druhé, na který je nutno navázat vymezením konkrétních možností spolupráce. Dalším krokem pro vymezení konkrétních možností spolupráce mezi českou a indickou stranou v oblasti železniční dopravy bude návštěva členů Řídícího výboru v Praze plánovaná na druhu polovinu června 2015.

V současné době je v Indii v souvislosti s modernizací železničních tratí, zaváděním vyšší rychlosti dopravy a budováním nových koridorů rozhodováno o velkých zakázkách. V nedávné době byl v Indii zahájen gigantický projekt budování investičních koridorů mezi městy Dillí, Mumbaj, Čenaj a Kolkata, jehož jádrem je modernizace železničních tratí mezi uvedenými městy a české firmy by neměly při této příležitosti chybět. Kromě této příležitosti se však nabízí možnost každodenní spolupráce s indickými partnery z oblasti železniční dopravy tak, jak je zavedena například v případě společnosti Bonatrans. O tom, že možnosti uvedené spolupráce existují, se účastníci mise podniků českého železničního průmyslu do Indie měli možnost v průběhu jednání s indickými partnery přesvědčit.

Galerie


Mise železničářů Indie 2015