česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českých podniků působících v energetice a dopravě v Bangladéši

Ve dnech 21.– 24.4.2015 se uskutečnila návštěva obchodní delegace vedené velvyslancem M. Staškem v Bangladéši, jejímž cílem bylo představení významných českých firem, které působí na poli dopravy a energetiky, a posílení vazeb mezi soukromým sektorem na obou stranách ve snaze vybalancovat vzájemnou obchodní výměnu a navázání kontaktů s klíčovými ministerstvy a státními agenturami v Bangladéši.

Obchodní mise se jako členové zúčastnili zástupci firem Vítkovice Power Engineering, Vítkovice India Power Pvt. Ltd., Škoda Doosan, FANS a.s. a InterGlobe Estd. P Ltd., která na indickém trhu reprezentuje firmu Transcon, Loko CZ a LET Kunovice (Aircraft Industries). Během návštěvy se delegace sešla s bangladéšským ministrem průmyslu Amir Hossain Amu, ministrem pro energetiku a přírodní zdroje Nasrul Hamidem, ministrem pro civilní letectví a turistiku Rashed Khan Menonem, ministrem pro železnice Mazibul Hoquem a vrchním ředitelem sekce Evropy MZV BD Mahboubem Hassanem, s nímž velvyslanec M.Stašek navázal jednání ve věci rozšíření stávající smluvní základny, posílení ekonomické a investiční spolupráce a zahájení politického dialogu formou konzultací na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí.  

Ústředním bodem návštěvy obchodní mise byl kromě výše zmíněných jednání také obchodní seminář realizovaný za účasti zástupců bangladéšských firem Federací bangladéšských obchodních a průmyslových komor (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries, FBCCI) a setkání se zástupci Bangladesh Power Development Board.

Česká strana si je dobře vědoma současného nastavení vzájemného obchodu mezi ČR a BD, který je silně jednostranně zaměřen na oblast dovozu textilu a oděvů z BD do ČR a vzájemná obchodní bilance je výrazně ve prospěch bangladéšské strany. Cílem obchodní mise je mimo posílení vztahů mezi soukromým sektorem také představit potencionálním obchodním partnerům na obou stranách další segmenty obchodu a průmyslu, v nichž je možné spolupracovat a kde by mohly být do budoucna realizovány oboustranně výhodné investiční projekty. České firmy mají nezanedbatelné know how a expertízu právě na poli energetiky a dopravy, nebojí se nových výzev v obchodně nestandardních teritoriích a nadto si jsou vědomy potenciálu BD, který je dán polohou země ve vztahu k IN a CN, plánovanými infrastrukturními projekty a obchodním a transportním koridorem mezi Indií a jiho-východní Asií, který z BD činí klíčového partnera v regionu.

ZÚ Dillí hodlá i nadále pokračovat v propagaci českého průmyslu v BD a v uvádění českých firem na BD trh. Současný růst HDP BD je obdivuhodný a ČR chce být účastna jeho dalšího růstu, ať již podporou přímých obchodních styků nebo například do budoucna otevřením zastoupení agentury CzechTrade v Dháce. Český průmysl má v BD a také v sousedních státech jako je IN dlouhou trdici a je v zájemu obou stran, aby se české firmy postupně do BD navrátily a aktivně se účastnily dalšího rozvoje průmyslu a infrastruktury země. České firmy rozhodně mají co nabídnout, ať se jedná o výrobu a dovoz průmyslových nebo zemědělských strojů, nebo například o dovoz aut Škoda, které mají na BD trhu stále skvělou reputaci. Zájem je jak o české technologie, tak o investice a provozování společných podniků s BD partnery. Otevření HK ČR, ke kterému došlo v říjnu 2014, pod vedením A.S.M.Monema je výborným vykročením k realizaci dalších plánů a firmy pod vedením honorárního konzula patří do podnikatelské špičky v BD. V úspěchům českého průmyslu a obchodu z nedávné doby lze v této souvislosti také zmínit dodávku tří letounů L 410 pro BD armádu, k níž by mělo dojít v příštích týdnech.

ČR má v BD ambice se znovu zvditelnit na poli dopravy, především v oblasti civilního letectví a železnic, dalšími potencionálními oblastmi spolupráce je  oblast energetiky, ať se jedná o kombinované cykly a uhelné elektrárny nebo oblastobnovitelných zdrojů a solární energie a hydroenergetiky. ČR vnímá sektor energetiky za jeden z nejperspektivnějších pro budoucí spolupráci i vzhledem k technologiím, které jsme schopni BD nabídnout.  HDP BD stabilně roste o více než 6% meziročně a v zemi se silně v posledních letech zvýšila potřeba dodávek energií. BD má v tomto ohledu ambice překonat hranici 20 tisíc MW v průběhu dalších let. Kromě podpory přímých zahraničních investic a uzavírání joint venture se soukromými i státními podniky BD neustále hledá nové zahraniční partnery.

Galerie


Obchodní mise Bangladéš