česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ISRO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indický vesmírný sektor na rozcestí

V loňském roce plnily první stránky indických deníků zprávy o vesmírné misi Chandrayaan-2, jejímž cílem bylo hladké přistání na Měsíci. Přestože se nakonec Indie nepřipojila ke třem zemím na světě, jimž se hladké přistání dosud podařilo, indický vesmírný sektor se nevzdal ambiciózních cílů. Chce navázat především na řadu předchozích úspěšných projektů, jako je například vybudování vlastního satelitního navigačního systému NavIC (Navigation with Indian Constellation). Hlavní roli bude v indickém vesmírném programu nadále mít státní vesmírná agentura ISRO, ale stále více se bude prosazovat i soukromý sektor. Právě spolupráce českých a indických soukromých firem v této oblasti by mohla mít velký potenciál. Na podzim letošního roku se proto připravuje podnikatelská mise českých firem do Indie, která zamíří na oborový veletrh Bengaluru Space Expo.

Klíčové postavení ISRO

Indická vesmírná agentura (ISRO) byla od svého založení v roce 1962 hlavním realizátorem aktivit v oblasti vesmírného programu. Agentura patří k největším na světě a spravuje početné portfolio komunikačních, geostacionárních, navigačních a vědeckých satelitů. ISRO má za sebou 118 misí, při nichž vyslala do vesmíru nosiče s nákladem.

Od 70. let se agentura ISRO snažila podporovat zapojení soukromého sektoru do vesmírných aktivit, zejména pokud jde o program vývoje a výroby vlastních nosičů. Jedním z příkladů zapojení soukromých firem je výroba výstuží do nosičů společností Pushpak Industries indického podnikatele C. S. Prakashe, který je honorárním konzulem České republiky v Bengalúru. Ekosystém soukromých firem zapojených do indického vesmírného programu se nyní odhaduje na 500 podnikatelských subjektů, které se podílejí i na výrobě pozemní infrastruktury. Podle odhadů ISRO se například na realizaci programu PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) podílel soukromý sektor až z 80% a v případe mise MoM (Mars Orbiter Mission) se do realizace zapojilo 120 subjektů.

Role Antrix

Od roku 1992 funguje Antrix Corporation Limited jako komerční prodloužená ruka agentury ISRO. Společnost je pod kontrolou Úřadu pro vesmír a k jejím hlavním úkolům patří:

- zprostředkování služeb komunikačních satelitů

- komerční využití dat ze satelitů a prostředků pro dálkové pozorování Země

- výroba a komerční využití satelitů, součástí satelitů a uživatelských aplikací

- budování pozemní infrastruktury pro vesmírný program

- podpora vesmírných misí při vypouštění satelitů

 

NSIL (New Space India Limited)

V roce 2019 založil indický Úřad pro vesmír nový subjekt pro komerční využívání informací a výstupů indického vesmírného programu – společnost NSIL. Cílem společnosti je nabízet v zahraničí technologie, produkty, data a služby vznikající v souvislosti s indickým vesmírným programem a podporovat jeho rozvoj transferem technologií. Státem kontrolovaná firma se chce prosazovat v oblasti projektů SSLV (Small Satellite Launch Vehicles), výroby multifunkčních satelitů a využívání výstupů vesmírného programu.

Hlavní oblasti aktivit:

- transfer technologií vyvinutých agenturou ISRO soukromým firmám v oblasti SSLV

- nabídka služeb nosičů pro soukromé satelity

- výroba SSLV ve spolupráci se soukromým sektorem

- výroba PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) ve spolupráci se soukromým sektorem

- komerční nabídka kosmických technologií, výrobků a služeb

 

Velikost indického kosmického sektoru

Zatímco celosvětové výdaje na vesmírný program se odhadují ve výši 360 mld. dolarů, Indie každoročně v této oblasti realizuje aktivity spojené s výdaji v objemu 7 mld. dolarů. Podíl Indie tedy dosahuje dvou procent globálních výdajů na vesmírné projekty.

Ze sedmi miliard dolarů pak v Indii připadá 2,3 mld. dolarů na výdaje v oblasti „upstream“ (výroba satelitů, nosičů a institucionální výdaje) a zbývajících 4,7 mld. dolarů tvoří výdaje na „downstream“ (služby a vybavení pro koncové zákazníky).

Aby bylo dosaženo vládního cíle, jímž je přispívat do roku 2024 celkem jedním procentem na tvorbu HDP, musela by se velikost indického kosmického sektoru zvýšit na 50 mld. dolarů. Což by bylo splnitelné za předpokladu, že by v následujících letech kosmický sektor rostl tempem 48 % (kumulativní průměrný roční růst).

Příležitosti v oblasti „upstream“

Zvýšila se poptávka po aplikacích založených na využívání dat ze satelitů pro dálkové pozorování Země a pro telekomunikace. Vzhledem k rostoucímu trendu využívání malých satelitů se přirozeně po nich zvýšila i poptávka. V tomto směru se snaží podporovat start-upy společnost New Space India, přičemž i Antrix je aktivní v oblasti transferu technologií malých satelitů, aby podpořil soukromé firmy, které mají ambice je v Indii vyrábět.

Využívání malých satelitů vyvolalo současně poptávku po menších nosičích a agentura ISRO na to reagovala vývojem SSLV schopného vynést na oběžnou dráhu náklad do 500 kg. Výhodou nosiče je zkrácení času potřebného na výrobu a nižší nároky na potřebné množství pracovníků. Výroba spoléhá na výrazné zapojení dodavatelského řetězce složeného ze soukromých firem. Výzvou pro indický kosmický průmysl však zůstává kompletní realizace výroby soukromými firmami až po finální produkt.    

Příležitosti v oblasti „downstream“

Klíčovým hráčem zůstává agentura ISRO, jejíž databáze vytvořená fungováním satelitů určených k pozorování Země by mohla nalézt mnohem širší uplatnění. Její komerční využívání bude záviset na správném nastavení vazeb mezi agenturou ISRO, poskytovateli dat (NRSC-National Remote Sensing Centre /Antrix), tvůrci aplikací a koncovými uživateli.

Satelitní komunikace přitom zůstává největším segmentem trhu satelitních dat. V Indii je stále vysoká poptávka po službách komunikačních satelitů, přičemž poptávka bude růst spolu s využíváním technologie sítí 5G, ale i s rozvojem internetu věcí (IoT) a programu národní širokopásmové internetové sítě BharatNet.  

Projekt podnikatelské mise

Ve druhém pololetí roku 2020 by se měla uskutečnit podnikatelská mise zaměřená na podporu česko-indické spolupráce v oblasti kosmických technologií, kterou organizuje Velvyslanectví ČR v Dillí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Czech Space Alliance, agenturou CzechTrade a Honorárním konzulátem v Bengalúru. Cílem podnikatelské mise bude využít veletrh Bengaluru Space Expo, který se koná ve dvouletém intervalu k realizaci setkání s indickými firmami. V hlavním městě svazového státu Karnátaka – v Bengalúru mimo jiné sídlí i agentura ISRO a součástí programu mise bude přirozeně také setkání s vedením indické vesmírné agentury. Zájemci o účast na podnikatelské misi mohou kontaktovat velvyslanectví prostřednictvím e-mailu: milan_tous@mzv.cz.

 

Milan Touš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí