česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Railway Survey of India 2030
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indie představuje příklad nových odbytišť pro železniční průmysl

I přesto, že světem v současnosti zmítá pandemie koronaviru, Indie představuje natolik zajímavý trh, že se ve střednědobém horizontu nevyplatí opomíjet. Naopak, za výpadky na světových trzích lze hledat nová odbytiště v zemi, která disponuje 4. nejrozsáhlejší železnicí na světě po U. S. A., Rusku a Číně, když se na délce 67 368 km nachází 121 407 km kolejových drah a 7 350 stanic. Každý den je zde vypraveno na 13 000 osobních vlaků, které přepraví 23 milionů pasažérů a nákladních, které přepraví 1 220 milionů tun carga. O fenoménu Indických železnic svědčí i fakt, že jsou největším zaměstnavatelem v Indii a 8. největším na světě, který dává přímou obživu 1,4 milionům obyvatel. Zároveň si železnice kladou za cíl být klíčovým hybatelem a hnacím motorem indického ekonomického růstu a rozvoje, a tak představují příležitost pro české výrobce, která si jistě zaslouží zvýšenou pozornost. 

Indická vláda plánuje stimulaci rozvoje železnic ve fiskálním roce 2020/21 prostřednictvím investičních výdajů ve výši 1,6 trilionu INR, což je téměř trojnásobek stavu z roku 2015. Zároveň vláda Indie oznámila plán v následujících 5 letech investovat 190 miliard USD, včetně vysokorychlostní tratě Mumbai – Ahmedábád, která je nyní ve výstavbě.


Ministryně financí při projednávání rozpočtu na 2020/21 rovněž oznámila pořízení 150 nových vlakových souprav, plánovaných pořídit pomocí modelu financování PPP. Toto je součástí širšího plánu vlády Indie zprivatizovat některé služby a otevřít koleje pro soukromé přepravce. Optimismus týkající se rozvoje železnic plyne i z dobrých výsledků - osobní i nákladní doprava roste v posledních několika letech dvojcifernými čísly.


Zatímco osobní přeprava vykazuje dlouhodobý růst téměř 10 %, nákladní doprava je tahounem odvětví s růstem 25 %. I proto Indie přistoupila k náročnému projektu Vyhrazeného koridoru pro nákladní dopravu (Dedicated Freight Corridor), spojující hlavní západní a východní dopravní směry. Do roku 2030 si nákladní železniční doprava klade za cíl ztrojnásobit.


Další příležitost spočívá v plánu Indie elektrifikovat 100% železniční sítě do roku 2025, z čehož 2 367 km již bylo dokončeno. Celková délka 33 000 km bude elektrifikována do roku 2023 s náklady 2 mld. USD ročně. Se zpřístupněním soukromého kapitálu souvisí větší komercionalizace prostor nádraží, nabídka k PPP financování a vyčlenění 90 takových k zásadní přestavbě a modernizaci. Celkově tak stát plánuje investice v různé výši do 400 vlakových nádraží a stanic. Tisíce stanic jsou rovněž plánovány vybavit veřejnou wi-fi sítí, stejně jako vlaky na vybraných spojích. Zatímco Indické železnice plánují 700 stanic vybavit střešními solárními systémy, další příležitosti pro české firmy z této oblasti představuje možnost přilehlých parkovišť, pro které jsou střešní solární panely vhodné.


Samostatná kapitola je infrastruktura. Proces výměny kolejnic se v indických poměrech počítá po tisících kilometrech. Další kolejnice jsou třeba v souvislosti se zavedením tříkolejových tratí a se změnou rozchodu, který jen sám o sobě vyvolává poptávku 2200 km kolejnic do roku 2023. Nové koridory pro nákladní dopravu vyvolají ještě vyšší poptávku po kolejnicích.

 

Metro

 


Další oblastí, na kterou se Indie soustředí, jsou železniční přejezdy, které jsou významnou překážkou na cestě k vyšší bezpečnosti. V následujících několika letech plánuje Indie investovat velké částky do odstranění těch bez závor a nekontrolovaných, a to zejména pomocí vybudování podjezdů a nadjezdů či automatizací a výstavbou moderního železničního přejezdu. Pro 6000 takových infrastrukturních projektů je vyčleněn rozpočet 25 mld. CZK.


ZÚ Dillí dále eviduje zvýšený zájem po speciálních nákladních vozech – zejména těch na uhlí, sypký materiál, kontejnery, na automobily atd. Poptávka po biologických toaletách v železničních vozech také stále převyšuje možnosti indických výrobců.
Indické železnice však představují příležitost i pro investory, a to v oblastech jako výroba komponentů, infrastrukturní projekty, vysokorychlostní tratě, koridory nákladní doprava, elektrifikace, příměstská doprava, modernizace nádraží, snížení energetické náročnosti či výstavba nákladních terminálů. 


Další kapitolou, přinášející příležitost pro výrobce kolejových vozidel je indické metro, jehož rozvoj a výstavba je jednou z nejrychlejších na světě. Potenciál přináší zejména poptávka po soupravách metra a vagónech. Na své si mohou přijít i dodavatelé komponentů. Potenciál skýtá i výstavba stanic a další infrastruktury, eskalátorů, výtahů, požární ochrany, systémů výběru jízdného, automatických dveřních systémů na nástupištích či signalizace a telekomunikace. V této souvislosti i Indie čím dál více hledí cestou automatizace, využití internetu věcí, dat a cloudových uložišť, kybernetické bezpečnosti a obecně softwaru a ICT. Indie totiž plánuje či realizuje výstavbu metra ve více jak 30 městech a dodavatelé v tomto sektoru si tak rozdělí stovky miliard CZK.
 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí